Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh velkokapacitního parkovacího domu 

  Author: Veronika Afanaseva; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je zpracování návrhu velkokapacitního parkovacího domu v ulici Průmyslová, v Praze pro minimálně 146 parkovacích míst. Jedná se o pětipodlažní objekt se všemi nadzemními podlažími a bez podzemního ...
 • Požární řešení Bytového domu Praha Vršovice 

  Author: Tomáš Macháček; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Andrlík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením bytového domu v pražských Vršovicích. Má práce navazuje na architektonicko-stavební studii tohoto objektu v rámci semestrálního ateliéru na katedře architektury ...
 • Analýza okrajových podmínek pro velkorozměrovou požární zkoušku fasádních systémů aktuálně vyvíjenou v EU 

  Author: Václav Kobilík; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Klezla Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Jedním z klíčových témat v oblasti požární ochrany je posuzování fasádních systémů z hlediska požární bezpečnosti. V EU se momentálně vyvíjí nová metodika pro velkorozměrové zkoušení požárních vlastností fasádních systémů. ...
 • Návrh polyfunkčního domu z hlediska stavební fyziky 

  Author: Otto Suchomel; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním vybraných částí projektové dokumentace polyfunkčního domu a následným návrhem a posouzením z hlediska stavební fyziky. Posouzení je rozděleno na tři hlavní části: tepelná ochrana ...
 • Příklady cirkulárních řešení ve výstavbě budov u nás a ve světě 

  Author: Jan Seifert; Supervisor: Pavlů Tereza; Opponent: Goláň Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem této práce je popsat použití principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví v zemích napříč Evropou. Ve vyspělých západních zemích, kde na udržitelnost pohlíží zcela jinak, na uvolněném jihu a u nás, v zemi kde ...
 • Mateřská škola v Klatovech 

  Author: Vít Pohanka; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Cílem této bakalářské práce je navázání na architektonickou studii a vypracování navazující části projektové dokumentace mateřské školy v Klatovech v rozsahu pro stavební povolení se zvolenými detaily. Jedná se o třípodlažní ...
 • Požární řešení bytového domu Dejvická brána 

  Author: Karolína Flemmrová; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šejnová Pitelková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá revizí stavebního řešení a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Dejvická brána. Bytový dům se nachází v katastrálním území Dejvice v blízkosti ulic Podbabská a Pod Paťankou. Bakalářská ...
 • Návrh objektu základní školy Horoměřice 

  Author: Matouš Biolek; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Mukařovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební povolení pro budovu základní školy v Horoměřicích. Objekt je částečně zapuštěn ve svahu a má tři nadzemní podlaží. Budova má tvar zkráceného ...
 • Mateřská školka 

  Author: Barbora Beňová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování dokumentace pro stavební povolení mateřské školky. Součástí tohoto projektu je konstrukční a materiálové řešení stavby. Budova má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. ...
 • Stavebně technický průzkum a návrh koncepce sanace zemědělské usedlosti 

  Author: František Wolf; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je bývalá zemědělská usedlost, která je součástí statku nacházejícího se v obci Pletený Újezd. Práce se zaměřuje na stavebně technický průzkum objektu a navržení sanačních opatření pro vybrané ...
 • Požární řešení bytového domu v Praze Vršovicích 

  Author: Markéta Kuncová; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce je zaměřena na požárně bezpečnostní řešení bytového domu v Praze Vršovicích a s ním spojenou architektonicko-stavební revizi. V práci je popsána stavební revize původního projektu, která se věnuje především ...
 • Požární řešení základní školy v Modřanech 

  Author: Emma Maštalířová; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením novostavby základní školy v Modřanech, která byla navržena jakožto studentský projekt v rámci předmětu ATV4 vyučovaného na katedře architektury ...
 • Požární řešení bytového domu Nuselská 

  Author: Jaroslav Majer; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Štecher Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu s parterem v Praze v Nuslích. Práce vychází z architektonicko-stavebního řešení semestrální práce ateliéru ATV4 – Synek programu ...
 • Zvuková izolace sádrokartonových stěn 

  Author: Ellen Michaeli; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá vzduchovou neprůzvučností sádrokartonových příček, což je nedílnou součástí stavební akustiky. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii problematiky zvukové neprůzvučnosti ...
 • Reziduální mechanické vlastnosti vybraných stavebních materiálů po požáru 

  Author: Ema Jankovičová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Účinky požiaru na konštrukciu z prírodného kameňa boli záujmom viacerých štúdii. V tejto práci je skúmaný efekt vysokých teplôt na mechanické vlastnosti dvoch prírodných hornín, pieskovca a opuky. Vzorky boli podrobené ...
 • MŠ Želešice 

  Author: Vendula Malíková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu Mateřské školy Želešice v rozsahu pro stavební povolení dle zadané architektonické studie. Součástí dokumentace jsou detaily obálky budovy, ...
 • Návrh bytového domu v projektu Vysočanský mlýn 

  Author: Richard Matkobiš; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Pazderka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu a řešením klíčových detailů konstrukcí ve variantách.
 • Budova knihovny – stavební detaily a tepelný komfort 

  Author: Štěpánka Dastichová; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Fiala Ctislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je budova Parlamentní knihovny Jaroslava Kubery, pro kterou je zpracován podrobný návrh stavebního řešení obálky budovy, dále je provedeno tepelně-technické posouzení jak stavebních detailů, ...
 • Projekt bytového domu "Époque" 

  Author: Sabina Procházková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Hes David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá projektem bytového domu Epoque pro dokumetaci ke stavebnímu povolení včetně vybraných stavebních detailů. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením na základě architektonické studie.
 • Návrh rekonstrukce objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech 

  Author: Kryštof Hocke; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci objektu bývalé sokolovny v Sedlčanech s přihlédnutím k budoucímu využití objektu. V rámci práce byla provedena předprojektové rozvaha se zhodnocením jednotlivých variant ...

View more