Collections in this community

Recent Submissions

 • Požární otevřenost fasád 

  Author: Ondřej Hrdina; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Práce pojednává o problematice určení požární otevřenosti fasád ve vztahu s požárními zkouškami fasádních systému, normovými postupy a inženýrským přístupem. Prvními kapitolami jsou úvod a motivace, kde je stručný přehled ...
 • Požární těsnění prostupů potrubí lehkým ocelovým střešním pláštěm 

  Author: Dominik Dvořák; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Havel Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato práce se zabývá problematikou těsnění prostupů hořlavého potrubí v lehké ocelové střešní konstrukci, ve které je použit nosný trapézový plech. Začátek tvoří teoretický základ, ve kterém jsou rozebrány lehké ploché ...
 • Administration Building 

  Author: Bashar Alachkar; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Burgetová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  THE AIM OF THIS THESIS IS TO STUDY AND DISCUSS ALL ENGINEERING SOLUTION AND PROCEDURES OF AN ADMINISTRATIVE BUILDING. IT IS MOSTLY FOCUSED ON BUILDING STRUCTURES SOLUTION. THE PROJECT CONSISTS OF FIVE DIFFERENT PARTS. THE ...
 • Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory 

  Author: Jan Válka; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Pokorný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá analýzou vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá výhradně studiem experimentů a výzkumů ...
 • Hasicí účinnost vodní mlhy 

  Author: Tereza Verunáčová; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Eliáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu vodní mlhy na míru ochlazení prostoru zasaženého požárem a na schopnost vodní mlhy omezit šíření požáru, či jej uhasit. Práce je rozdělena na několik částí – část literární, ...
 • Tlakové poměry a rychlost proudění plynů v podmínkách požáru 

  Author: Martin Spáčil; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hasalová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá tlakovými poměry a rychlostí proudění plynů v podmínkách požáru. Hlavním cílem práce je zmapovat tlakové a rychlostní poměry v CFD modelu středněrozměrové požární pece pro zkoušení požární odolnosti ...
 • Polyfunkční dům v Říčanech 

  Author: Jan Kokrhoun; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro polyfunkční dům v Říčanech. Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. Polyfunkční dům se skládá ...
 • Analýza skládaných fasádních systémů v podmínkách požáru 

  Author: Matěj Baičev; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Kuchtík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Vlastnosti fasádních systémů se aktuálně stávají často diskutovaným tématem v souvislosti s oblastí požární ochrany. Napříč členskými státy Evropské unie neexistuje jednotný zkušební a klasifikační předpis. Členské země v ...
 • Vliv dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol 

  Author: Martina Liberská; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem práce je řešení problematiky vlivu dispozičního řešení na dostupnost denního světla a zrakový komfort v učebnách základních škol. Práce byla pomyslně rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části byly ...
 • Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta 

  Author: Martin Mottl; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Bandas Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí historických lázní Johanna Schichta z roku 1930 v Ústí nad Labem (dnes Lázně dr. Vrbenského). Obsahem práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum objektu včetně analýzy poruch ...
 • Textilní beton se zaměřením na duktilitu 

  Author: Petr Hájek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Vysokohodnotný beton je materiál vhodný pro tvorbu subtilních prvků díky svým vysokým pevnostem, jemnozrnnému kamenivu a dobré zpracovatelnosti. Klasické vyztužení betonářskou ocelí je pro takový beton poněkud zastaralé, ...
 • Přístavba a nástavba kancelářských prostor 

  Author: Klára Kupková; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem diplomové práce je alternativní návrh obálky budovy na stávajícím objektu se zaměřením na živé stavby. V úvodu práce je posouzení stávajících konstrukcí z tepelného i difuzního hlediska a vypracování energetického ...
 • Vila s vnitřním bazénem 

  Author: Roman Bőhm; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení rodinné vily s vnitřním bazénem v obci Velká Dobrá ve Středočeském kraji. Práce je zaměřena na vypracování skladeb obalových ...
 • Tepelně technické hodnocení detailů Baťovského domku 

  Author: Ljudmyla Široká; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Hlaváč Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá památkově chráněným dvojdomkem z 20. stol. nacházejícím se ve Zlíně. Tento typ domku je známý jako Baťovský půldomek. Úkolem této práce je určit v jakém stavu je stávající budova a zda může vyhovět ...
 • Renovace Baťova domku ve Zlíně s optimalizací obálky objektu 

  Author: Pavel Tlamsa; Supervisor: Kopecký Pavel; Opponent: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá renovací Baťova domku ve Zlíně s cílem optimalizovat obálku budovy a zlepšit kvalitu jeho obývání. Součástí práce je popis historického vývoje jednotlivých typů domů určených pro zaměstnance firmy ...
 • Vliv sklonu okna na rozložení denního světla v učebně 

  Author: Linda Moravcová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení denního osvětlení na vybrané střední škole. K výzkumu byly vybrány celkem čtyři učebny. Cílem bylo vybrat dvě učebny se svislým osvětlovacím systémem a další dvě se šikmým osvětlovacím ...
 • Denní osvětlení v odborných učebnách na základní škole 

  Author: Jiří Petráš; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tématem diplomové práce je vyhodnocení odborných učeben základní školy z hlediska požadavků na denní osvětlení. V každé z nich je provedeno měření činitele odrazu světla s využitím jasoměru a luxmetru. Orientačně jsou tyto ...
 • Tepelně-vlhkostní chování moderních dřevostaveb v oblasti soklu 

  Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Hlaváč Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá tepelně-vlhkostním chováním dřevostaveb v oblasti soklu. V rámci práce jsou zpracovány různé varianty řešení detailů soklu u dřevostaveb s konstrukčním systémem lehkého skeletu. Zpracovány jsou ...
 • Přestavba a přístavba rodinného domu na skalním podloží v pasivním standardu 

  Author: Romana Fabianová; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Picpauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Predmetom predloženej diplomovej práce je koncepčný návrh prestavby a prístavby rodinného domu v pasívnom štandarde. Cieľom práce je posúdenie energetickej náročnosti stávajúcej budovy rodinného domu, návrh opatrení z ...
 • Analýza vlivu kotev s přerušeným tepelným mostem na šíření tepla konstrukcí 

  Author: Martin Let; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá odvozením přibližného výpočetního vztahu pro zahrnutí vlivu systému zavěšených fasád na součinitel prostupu tepla konstrukce, pomocí modelování 3D výpočtů 3D konstrukcí a analýzy získaných dat ...

View more