Recent Submissions

 • Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost 

  Author: Vávrová Zuzana; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této práce byla optimalizace zadání (studii) administrativní budovy z hlediska energetické náročnosti (minimalizace energie na vytápění), vytvoření vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení na ...
 • Přestavba administrativní budovy na pasivní bytový dům 

  Author: Vacková Lýdie; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Práce se zabývá návrhem přestavby nevyužívané administrativní budovy na pasivní bytový dům. Nejprve je zpracována koncepce dispozic s návrhem jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů. Pásová okna, která dominují podélným ...
 • Požární rizika provětrávaných fasádních systémů 

  Author: Salaďák Richard; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Kuchtík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Fasády tvoří dominantní prvky budov z estetického hlediska. Pro tyto účely se často používají obkladové materiály z přírodních i umělých materiálů. Mezi obkladem a tepelnou izolací je vytvářena větraná mezera. Tento systém ...
 • Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant 

  Author: Pešková Veronika; Supervisor: Najmanová Hana; Opponent: Mózer Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace osob z železničních kolejových vozidel při mimořádné události. Teoretická část práce je zaměřena na současný stav poznání a rešerši dostupné literatury. V teorii je nastíněna ...
 • Energeticky efektivní renovace městského bytového domu v Českých Budějovicích 

  Author: Drahorádová Barbora; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Picpauer Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá návrhem energeticky efektivní renovace bytového domu v Českých Budějovicích, který byl postaven kolem roku 1900. Cílem je navrhnout energeticky úsporná opatření, která zlepší kvalitu stavby tak, ...
 • Měření vzduchotěsnosti stavebních dílců a prvků v laboratorních podmínkách 

  Author: Vacek Vladimír; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Langer Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá především měřením vzduchotěsnosti a vodotěsnosti stavebních dílců a prvků v laboratorních podmínkách. V úvodní části práce seznamuje obecně s problematikou měření vzduchotěsnosti a vodotěsnosti ...
 • Nasákavost stavebních materiálů - laboratorní metody a měření 

  Author: Schůtová Petra; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Sojková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá nasákavostí stavebních materiálů. Pro pochopení dané problematiky byla v úvodní části nastudována teorie šíření vlhkosti v konstrukcích a zpracována rešerše používaných laboratorních metod měření ...
 • Rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy 

  Author: Suchardová Regina; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Jenýš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem této práce je návrh rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy v Turnově. V první části jsou uvedeny základní informace o celém objektu, na které navazuje stavebně technický průzkum zaměřený ...
 • Obytný komplex v pasivním standardu Břevnov 

  Author: Uchytil Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Šulc David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Práce se zabývá návrhem obytného komplexu v pasivním standardu. Objekt je koncepčně navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet se sloupkovou dřevěnou obálkou, dbáno je na minimalizaci energetické náročnosti. Diplomová ...
 • Návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti v České Třebové 

  Author: Svatošová Pavlína; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této diplomové je návrh rekonstrukce hospodářské usedlosti na bydlení. První fází je zakreslení stávajícího stavu objektu. Poté zjištění zdroje poruch a následných degra-dací, které vznikají na konstrukcích. V další ...
 • Přestavba sýpky v Plaňanech 

  Author: Quachová Dieu Linh; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Šír Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Hlavním tématem této diplomové práce je přestavba barokní sýpky v Plaňanech na společensko-kulturní sál a kavárnu. Nevyužitelnost historických objektů, zejména hospodářských, je v současnosti velmi aktuálním problémem. Na ...
 • Proslunění a denní osvětlení ve vybraných bytech z hlediska výpočet vs. uživatel 

  Author: Řehořková Annette; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení sedmi bytů v Praze z hlediska proslunění a denního osvětlení dle požadavků kladených na obytné budovy. Součástí je také zdůvodnění potřeby světla pro lidský organismus a popsání ...
 • Vliv tepelného ostrovu města na energetický návrh budovy 

  Author: Pospíchal Tomáš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Szalay Zsuzsa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení tepelného ostrovu města. Analýza tepelného ostrova je provedena pro zadanou část hlavního města Prahy. Součástí analýzy bude předpoklad změny klimatu. Cílem simulace tepelného ...
 • Rekonstrukce staré stodoly v Kojeticích 

  Author: Sasin Levko; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Šír Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  V dnešní době je snaha zachovat staré budovy v jejich historickém vzhledu. Cílem této práce je nalezení řešení rekonstrukce staré stodoly v Kojeticích. Město Kojetice se nachází ve Středních Čechách, v Mělnickém okrese, ...
 • Polyfunkční dům Belánka 

  Author: Půhon Patrik; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá rozšířenou dokumentací pro stavební povolení polyfunkčního domu Belánka. Práce vychází z původní studie architektonické kanceláře AVE Architekti, s.r.o. Oproti běžné dokumentaci pro stavební ...
 • Energeticky efektivní přestřavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých Budějovicích 

  Author: Krejčík Jiří; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Augustin Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem této práce je energeticky efektivní přestavba objektu zdravotního střediska Šumava v Českých Budějovicích. Při této přestavbě je navrženo nové podlaží a změna dispozičního uspořádání stávajícího podlaží zdravotního ...
 • Projekt apartmánového domu metodou BIM na platformě Autodesk Revit 

  Author: Knězů Josef; Supervisor: Hoďánková Renáta; Opponent: Vinšová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tvorba 3D informačního modelu budovy včetně 3D modelu terénu s importem z DWG podkladů. Optimalizace základních vlivů na tepelnou techniku budovy cloudovým nástrojem Energy optimalization for Revit v rané i pokročilé fázi ...
 • Renovace roubeného domu v Jizerských horách na energeticky efektivní stavbu 

  Author: Krausová Martina; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Márton Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Předmětem této práce je renovace dřevěného roubeného objektu, který se nachází v Jizerských horách. Odstranění stavebních poruch, závad a zabránění jejich opětovnému vzniku. Pochopení dřívějšího provozu, uzpůsobení dispozic ...
 • Novostavba haly pro gymnastiku a další využití 

  Author: Lukešová Eliška; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Šír Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této diplomové práce je návrh energeticky efektivní novostavby gymnastické haly v Šestavovicích. Práce se zabývá tvorbou dispozičního a prostorového řešení budovy včetně rešerší budov s podobnou funkcí. Součástí práce ...
 • Využití technologie TRC v obvodovém plášti a jeho aplikace na experimentálním objektu 

  Author: Machač Marek; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Mec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá možností využití textilem vyztuženého betonu pro fasádní panely v konstrukci provětrávané fasády. V úvodní teoretické části je představen vývoj textilního betonu, jeho jednotlivé složky a také je ...

View more