Poslední příspěvky

 • Nízkonenergetický rodinný dům 

  Autor: Zátopek Antonín; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářské práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební povolení nízkoenergetického rodinného domu s kontaktním zateplením. Dále bude zpracována druhá varianta zateplení a to provětrávaná fasáda. Obě dvě ...
 • Návrh obvodových stěnových konstrukcí v závislosti na okrajových podmínkách 

  Autor: Novotný Filip; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje obvodovým stěnovým konstrukcím. V první části této práce je přiblíženo, jaké existují druhy staveb, výhody a nevýhody jednotlivých stavebních materiálů a jejich fyzikální vlastnosti. Další ...
 • Rekonstrukce Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy 

  Autor: Rodová Radka; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Růžička Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nevyužívané budovy bývalé Mateřské školy v Rohozné u Jihlavy, s cílem přestavět tuto budovu na bytový dům s půdní vestavbou. Při návrhu rekonstrukce byly zohledněny potřeby a ...
 • Administrativní budova 

  Autor: Matoušek Pavel; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci ke stavebnímu povolení novostavby vícepodlažního administrativního objektu. Práce je rozšířena o varianty řešení fasád. Řešený objekt se nachází v obci Praha - Michle. Pozemek, na ...
 • Projekt administrativní budovy v Polsku 

  Autor: Klofák Jiří; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem bakalářské práce je provést předběžný návrh konstrukcí administrativní budovy z hlediska stavební fyziky a statiky a zhotovení vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení. Textová část práce se ...
 • Rekonstrukce a dostavba historického objektu v Pelhřimově 

  Autor: Machač Marek; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Náplní této Bakalářské práce je průzkum stávajícího stavu historického objektu, popsání jednotlivých poruch konstrukcí, návrh jejich sanací a dále pak návrh dostvavby objektu pro umožnení užívání objektu v celém jeho rozsahu ...
 • Novostavba bytového domu 

  Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem mé bakalářské práce byl bytový dům v Praze. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci na základě architektonické studie. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na základě ...
 • Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici 

  Autor: Baškovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce je vytvořena formou projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci společenského centra v městě Solnici v Královéhradeckém kraji. Objekt se nachází nedaleko říčky Bělá a kostela ...
 • Novostavba obytného domu se zaměřením na stínící prvky 

  Autor: Hruboš Štěpán; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tématem bakalářské práce je zpracovat na základě vybrané studie projektovou dokumentaci pro stavební povolení obytného pavlačového domu. V rozšiřující části projektové dokumentace je cílem výběr optimální varianty návrhu ...
 • Novostavba sportovního centra s fitness v Pelhřimově 

  Autor: Machač Lukáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace sportovního areálu, jehož hlavními částmi jsou hřiště pro plážový volejbal, halová konstrukce zastřešující dvě z těchto hřišť a objekt, ve kterém se nachází ...
 • Polyfunkční dům v Českých Budějovicích 

  Autor: Zábranský Lukáš; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Zpracovával jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobněji jsem vyřešil vybrané stavební detaily a navrhl jsem obálku budovy s ohledem na tepelně-technické vlastnosti.
 • Optimalizace halových konstrukcí 

  Autor: Koželuh Jan; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Kuthan Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  V této diplomové práci se autor zabývá návrhem a posouzením běžných halových konstrukcí lišících se statickým schématem a použitým materiálem. Cílem je porovnání vybraných halových konstrukcí v závislosti na volitelných ...
 • Obytný soubor Na Vackově - porovnání projektové dokumentace s realizací 

  Autor: Jiroušek Jan; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním mezi skutečným a navrhovaným stavem vybraných částí stavby obytného souboru Na Vackově. První část je zaměřena na popis stavebních objektů. Ve druhé části je provedeno srovnání ...
 • Projekt komunitního centra jako podklad pro svépomocné stavění s ohledem na ekologický dopad 

  Autor: Joštová Andrea; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Márton Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Diplomová práce je zaměřena na architektonické, konstrukční a materiálové řešení komunitního domu pro svépomocné stavění s ohledem na ekologický dopad. Dům je součástí celé komunitní osady a má poskytovat místo pro setkávání, ...
 • Optimalizace konstrukčního řešení prodejní budovy 

  Autor: Klasová Aneta; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Kalináč Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukčního řešení novostavby prodejny zahradní a zemědělské techniky, náhradních dílů a servisu. Práce se věnuje výběru vhodného konstrukčního systému prodejní budovy, skladby ...
 • Projekt mateřské školy v Českých Budějovicích 

  Autor: Vaňas Milan; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci mateřské školy v ulici Plzeňská v Českých Budějovicích ve stupni pro stavební povolení. Rekonstrukce se týká rozšíření dispozice o další ...
 • Vnitřní zateplení staveb:případová studie domu Nuselská 86 

  Autor: Hruška Pavel; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Sojková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Práce se věnuje problematice vnitřního zateplení části bytového domu z roku 1910. Práce je členěna na část popisující stavební vývoj a současný stav domu, část stavebně technického průzkumu, část tepelně- technického ...
 • Měření vzduchotěsnosti oken in-situ ve starších budovách 

  Autor: Vacek Vladimír; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Ficenec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá především měřením vzduchotěsnosti oken in-situ. V úvodní části práce seznamuje obecně s problematikou vzduchotěsnosti. Dále se zaměřuje na metody měření vzduchotěsnosti oken in-situ. Poté ...
 • Návrh nízkoenergetického rodinného domu 

  Autor: Vávrová Zuzana; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Mukařovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je vytvoření stavební části projektové dokumentace k projektu nízkoenergetického rodinného domu, předběžný statický návrh nosných prvků a základní zpracování konceptu TZB. Součástí práce je návrh obvodového ...
 • Víceúčelový objekt Polana - Návrh s využitím přírodních materiálů 

  Autor: Čanda Petr; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Ščudla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout tuto stavbu s použití přírodních materiálů jako nízkoenergetického domu. Jako hlavní stavební materiály jsou zde použity dřevo, sláma, hlína a prefabrikované slaměné nosné panely ...

Zobrazit další