Collections in this community

Recent Submissions

 • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu, Praha - Dejvice 

  Author: Pavel Zbožek; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šejna Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Praha – Dejvice, ohraničující ulice Podbabská a Pod Paťankou. Navazuje na architektonicko-stavební řešení, které vypracovala Michaela ...
 • Historie a vývoj požární bezpečnosti staveb v Československu a České republice 

  Author: Petr Čajan; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Král Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá historií a vývojem v oblasti požární bezpečnosti v Československu a později v České republice. Pro obor jako takový se jedná se o velice důležité téma, a to zejména z toho důvodu, že v dnešní ...
 • Požární řešení inovačního centra STU v Bratislavě 

  Author: Tereza Hlavatá; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením inovačního centra STU v Bratislavě. Práce vychází z architektonicko-stavebního řešení semestrální práce ateliéru AT03 na katedře architektury ...
 • Požární řešení sportovní haly Záběhlice 

  Author: Tomáš Beck; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešení haly Záběhlice a revizi stavební části původního projektu. Práce navazuje na archtitektonicko-stavební řešení v rámci ročníkového projektu studenta v předmětu ...
 • Požární řešení Sportovní haly Praha-Řepy 

  Author: Dominik Košík; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Šejnová Pitelková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Předmětem této bakalářské práce jsou stavebně technické revize a požární řešení sportovní haly Praha - Řepy. Práce byla zpracována na základě podkladu poskytnutého Katedrou pozemních staveb FSv ČVUT, kterým byl ročníkový ...
 • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu, Praha - Podbaba 

  Author: Kristína Biela; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Vorlíčková Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu – Podbaba na Prahe 6 a navazuje na jeho architektonicko-stavební řešení. Stavební revize se věnuje úpravám objektu z pohledu požární ...
 • Požární řešení bytového domu Bubeneč 

  Author: Denis Tomeš; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Projekt se věnuje studentské práci bytového domu v Bubenči. Je rozdělen na dvě části. Začátek první části je věnován stavební revizi objektu a jsou zde vypsány případné úpravy do původního projektu. Zbytek první části je ...
 • Výběr technických řešení dřevěné nástavby pro studentskou kolej 

  Author: Eliška Kopačková; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Becková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato diplomová práce vychází ze studie, kterou jsem vypracovávala v soutěžním týmu FIRSTLIFE, který se účastnil mezinárodní soutěže Solar Decathlon. Toto zadání bylo také předmětem mé semestrální práce ze Specializovaného ...
 • Project documentation of a residential building - Chodov 

  Author: Akbota Baibatyrova; Supervisor: Noori Malila; Opponent: Gattermayerová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  The purpose of this diploma thesis is to design a new residential building in Prague, in accordance with Czech standard norms, to obtain a building permit. The documentation includes the architectural building part, the ...
 • Stavebně technický průzkum a návrh sanačních opatření kostela sv. Kateřiny v Polné 

  Author: Kristýna Peřinová; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Polák Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na provedení stavebně-technického průzkumu kostela svaté Kateřiny v Polné, s cílem analyzovat poruchy v objektu a navrhnout možnosti jejich sanace. Součástí obsahu této bakalářské práce ...
 • Projekt domova pro seniory v Praze se zaměřením na stavební fyziku 

  Author: Vojtěch Vilhum; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem Domova pro seniory v Praze na Hájích. Byly provedeny předběžné statické výpočty stavebních prvků a volba vhodného konstrukčního systému. Jedním z hlavních témat práce je hodnocení tepelné ...
 • Novostavba bytového domu v Hradci Králové 

  Author: Josef Vaněček; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou bytového domu v Hradci Králové. Projekt je zpracován pro dokumentaci pro stavební povolení včetně vybraných stavebních detailů. Objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží s plochou ...
 • Novostavba mateřské školy Toužim 

  Author: Vítek Velhartický; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace mateřské školy v rozsahu pro stavební povolení se zvolenými detaily obálky budovy. Hlavním podkladem pro vypracování této práce byla ...
 • Bytový dům v Českých Budějovicích 

  Author: Alena Štěchová; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce navazuje na architektonickou studii a zabývá se vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu v Českých Budějovicích. Práce je zaměřena na konstrukční řešení provozních střech ...
 • Bytový dům Malý mlýn 

  Author: Jakub Rudolf; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního domu. Jsou provedeny předběžné statické výpočty prvků a zvolen vhodný konstrukční systém. Hlavním zaměřením práce je tepelná technika a stavební akustika. V rámci ...
 • Komunitní dům pro seniory v Rokytnici nad Jizerou 

  Author: Daniel Svoboda; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení komunitního domu pro seniory v Rokytnici nad Jizerou. Součástí dokumentace jsou stavební detaily, tepelně-technické posouzení obalových ...
 • Viladům Zlín Paseky 

  Author: Kateřina Kaislerová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu v rozsahu pro stavební povolení Viladomu ve Zlíně v obci Paseky. Součástí dokumentace jsou podrobnosti (detaily) obálky budovy, tepelně technické posouzení, statické ...
 • Bytový dům Klatovy 

  Author: Aneta Faloutová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout bytový dům umístěný v Klatovech a současně využít nástrojů BIM. Práce se zabývá návrhem stavební části, částečně se věnuje i části konstrukční a části TZB. Pro část stavební a TZB bylo ...
 • Bytový dům Kyje 

  Author: Hynek Dřevěný; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Téma bakalářské práce: Bytový dům Kyje Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro bytový dům Kyje. Součástí projektové dokumentace je vypracována rešerše na téma vzduchotěsnost obálky ...
 • Bytový dům Frauenfeld 

  Author: Matěj Kutil; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Davli. Práce obsahuje několik částí a to úvodní rešerši k tématu pasivního domu (využití solárních systémů v ...

View more