Poslední příspěvky

 • Požární řešení bytového domu Vršovice s rozšiřující tématickou částí 

  Autor: Trsek Vojtěch; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Hejtmánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V první části bakalářské práce se zabývám požárně bezpečnostním řešením bytového domu Vršovice. V druhé rozšiřující části se zabývám řešením požárních pásů na fasádách a střechách objektů. V rozšiřující části nastiňuji ...
 • Optimalizace stropní konstrukce 

  Autor: Bína Tomáš; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Kalináč Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací návrhu nosné stropní konstrukce objektu pozemní stavby. Smyslem je vytvoření výpočetní pomůcky napomáhající při výběru vhodné a optimální stropní konstrukce. Práce obsahuje tři hlavní ...
 • Rekonstrukce prvorepublikové vily v Týništi nad Orlicí 

  Autor: Procházka Michal; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci prvorepublikové vily, která se nachází v průmyslovém areálu firmy EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o. v Týništi nad Orlicí. V první řadě byl zaměřen stávající stav objektu ...
 • Průzkum a návrh rekonstrukce bytového domu v sídlišti Solidarita 

  Autor: Bryknerová Michaela; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Rezek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Práce se zabývá stavebně technickým průzkumem bytového domu na sídlišti Solidarita. Cílem je zhodnotit stavebně technický stav jednotlivých konstrukcí, provést analýzu příčin a návrh vhodných sanačních opatření. V první ...
 • Průzkum a návrh rekonstrukce zámku Červená Řečice 

  Autor: Javorský David; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Rykl Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá dokumentací stavebních konstrukcí vybraných částí zámku v Červené Řečici, zjednodušeným stavebně-technickým průzkumem těchto částí a návrhem sanačních a stabilizačních opatření, nutných pro ...
 • Polyfunkční centrum a radnice městské části Praha 10 

  Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektu polyfunkčního centra a radnice městské části Praha 10 v rozsahu pro stavební povolení. Podkladem pro projekt je architektonická studie z předchozího studia ateliérové ...
 • Problematika odolnosti v rámci udržitelné výstavby - případová studie Paddington, Austrálie 

  Autor: Paulechová Jana; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Burroughs Steve
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce je zaměřena na téma odolnosti v trvale udržitelné výstavbě. Odolnost je v oblasti stavebnictví stále více zmiňované a rozebírané téma, které není příliš popsané a uchopené. Práce má jak teoretickou, tak i ...
 • Konstrukční řešení stavby na bázi dřeva - mateřská škola Fulnek 

  Autor: Křivonožka Jiří; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem práce je navrhnout konstrukční řešení dřevostavby tak, aby splňovalo požadavky pro nízkoenergetické domy. Autor optimalizuje stavební konstrukce ze statického a tepelně technického hlediska. Důraz je kladen na návrh ...
 • Požární řešení objektu bytového domu Malvazinky v Praze s rozšiřující tematickou částí 

  Autor: Bukovjan Marek; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Pokorný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. V první části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení vybraného stavebního objektu bytového domu, včetně stavební revize týkající se požárního řešení objektu. Druhá ...
 • Projekt přístavby rodinného domu v Praze Liboci 

  Autor: Hradečný Lukáš; Vedoucí práce: Lounková Anna; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářské práce je vypracování vybrané části projektové dokumentace pro stavební povolení přístavby rodinného domu v Praze Liboci a posouzení vlivu obalových konstrukcí na energetickou náročnost objektu. Řešený ...
 • Rezidence Boomerang, Rodinná villa 

  Autor: Kebrt Filip; Vedoucí práce: Noori Malila; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářská práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby rodinné vily. Rodinná vila je jednopodlažní s částečným podsklepením. Konstrukční systém je kombinovaný systém. V suterénu ...
 • Polyfunkční dům v Pardubicích 

  Autor: Karas Michal; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Na základě neúplných podkladů architektonické studie, autor vypracuje projekt ve formě ke stavebnímu povolení. Podrobnosti a výpočty budou v podrobněji zpracovaných detailech zejména obálky budovy.
 • Sídlo firmy na výrobu krmných směsí 

  Autor: Balcarová Mirka; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Drmlová Miluše
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato práce se zabývá výrobně - administrativním objektem v Chrášťanech u Prahy. Cílem této práce je dosažení nízkoenergetického až pasivního standardu daného objektu. V řešení jsem se zaměřila na analýzu obvodového pláště ...
 • Optimalizace konstrukčního systému vícepodlažní budovy 

  Autor: Truneček Jakub; Vedoucí práce: Žďára Vladimír; Oponent práce: Gattermayerová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato práce se věnuje optimalizaci konstrukčního systému vícepodlažní budovy. Posuzuje železobetonové konstrukce tvořené jednosměrně pnutými deskami, průvlaky a sloupy. V práci jsou posuzovány variace těchto konstrukcí, ...
 • Požární řešení objektu Správy KRNAP v Horním Maršově s rozšiřující tematickou částí 

  Autor: Zemánek Pavel; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Pokorný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení přiděleného stavebního projektu administrativní budovy. Druhá část je spíše textová a zaměřil jsem se na použití ...
 • Návrh energeticky efektivního rodinného domu Praha - Řeporyje 

  Autor: Tomašák Štefan; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Jedná se o stavbu rodinného domu nacházející se v katastrálním území Praha-Řeporyje. Součástí práce je návrh několika materiálových variant obvodového pláště a jejich vyhodnocení z pohledu materiálových nákladů a ...
 • Konverze industriální budovy v Ostravě 

  Autor: Urbánková Tereza; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Černý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-22)
  Diplomová práce se zabývá návrhem konverze industriální stavby v Ostravě. V první části popisuje obecnou problematiku a pojmy související s konverzí staveb včetně příkladů ze zahraničí a na našem území. Druhá část popisuje ...
 • Analýza vlhkostních poruch pěchotních srubů (1937-38) a návrh jejich sanace 

  Autor: Purkrtová Magdalena; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Mašata Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vlhkostních poruch československých beto-nových vojenských objektů z konce 30. let 20. století. Práce v úvodu obsahuje teoretickou rešerši technického řešení betonových konstrukcí ...
 • Rekonstrukce hotelu Otava v Sušici 

  Autor: Kotal Jiří; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Šulc David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Práce se zabývá obnovou bývalého hotelu Otava v Sušici. Navrhovaná budova podstupuje konverzi na domov pro seniory s pečovatelskou službou. V návrhu je využito stávajících svislých nosných konstrukcí z plných cihel. ...
 • Projekt sportovního klubu s wellnesscentrem v Pelhřimově 

  Autor: Bubáková Zuzana; Vedoucí práce: Lounková Anna; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Hlavním tématem této práce je návrh dvoupodlažního objektu sportovního klubu o celkové ploše 361,09 m2. Stavba se nachází na území města Pelhřimov v nadmořské výšce 535,350 m n.m. a tvoří zázemí pro sportovce s malým ...

Zobrazit další