Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh pasivního rodinného domu v Petřvaldě u Karviné 

  Author: Martin Kutra; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům v Petřvaldě u Karviné. Součástí bakalářské práce je vypracována úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost obvodových konstrukcí. V ...
 • Sportovní hala Bystřička 

  Author: Filip Petr Špinka; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení víceúčelové sportovní haly, která je součástí nového komplexu budov ve sportovním areálu v Bystřičce ve Zlínském kraji. Zadáním ...
 • Divadlo na Orlí Brno 

  Author: René Völkl; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat vybrané části dokumentace pro stavební povolení pro objekt divadla na Orlí v Brně. Objekt slouží jako divadlo, škola pro vysokou uměleckou školu JAMU a zároveň je zde nahrávací ...
 • Novostavba mateřské školy ve Fulneku 

  Author: Petr Špáda; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Fiala Ctislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro stavební řízení objektu mateřské školy ve Fulneku. Projekt obsahuje architektonicko-stavební, konstrukční a materiálové řešení objektu. Podkladem byla architektonická studie ...
 • Integrativní osvětlení v budovách – Metody měření a hodnocení neobrazových účinků světla 

  Author: Jan Kraus; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Škoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Nové poznatky o nevizuálních účincích světla poukazují na vliv světla na psychologii a fyziologii člověka. Světlo je stimulem regulace cirkadiánního rytmu a dalších významných biologických procesů v lidském těle. V rámci ...
 • Bytový dům Michelangelova - Praha 

  Author: Tadeáš Petřík; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí projektové dokumentace novostavby bytového domu pro stavební povolení v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Práce je zaměřena na návrh skladeb ...
 • Novostavba tenisové haly 

  Author: Martina Machová; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Jiránek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Jedná se o zpracování projektové dokumentace a předběžný návrh konstrukcí a nosných prvků novostavby tenisové haly v Kladně. Hala je situována na pozemku ve sportovní zástavbě nedaleko vlakové koleje. Objekt bude sloužit ...
 • Novostavba polyfunkčního domu v Nymburce 

  Author: Kateřina Sobotková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v Nymburce
 • Administrativně výrobní budova v Chrudimi 

  Author: Vít Kekula; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním vybraných částí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Administrativně výrobní budovy v Chrudimi. Projekt obsahuje architektonicko-stavební část a konstrukčně ...
 • Požární řešení bytového domu Košická 

  Author: Lukáš Jordán; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Fabián Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Požární řešení bytového domu Košická. Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením zadaného studentského projektu Bytový dům Košická. Stavební revize se věnuje především požadavkům na úpravy ...
 • Domov pro seniory 

  Author: Petr Kučera; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Cílem bakalářské práce je stavební projekt domova pro seniory vypracovaný v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou dokumentací, tepelně technické posouzení konstrukcí v programu Teplo 2017 a vyhodnocení energetické ...
 • Rodinný dům Kamenice 

  Author: Martin Mastný; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tématem bakalářské práce je podsklepený rodinný dům ve svahu řešený v maximální míře blížící se pasivnímu standardu. Součástí práce je úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost. Dle studie byla vypracována projektová dokumentace ...
 • vliv různých výztužných vláken na způsob porušení textilního betonu 

  Author: Eliška Kafková; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech vláknobetonu a jeho kombinaci s textilní výztuží. Jako výztužná vlákna zde byly použity čtyři dostupné materiálové varianty. V této práci je podrobně popsáno vyhodnocení všech ...
 • Stavebně technický průzkum Kolínova mlýna a návrh sanačních opatření 

  Author: Tereza Peková; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Kubát Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technický průzkum komplexu budov Kolínova mlýna včetně návrhu sanačních opatření vybraných poruch. Kolínův mlýn se nachází v obci Veselka, která leží jihovýchodně od Českých ...
 • Požární řešení obytného souboru v Glasgow 

  Author: Tomáš Vančura; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Dvořák Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu v Glasgow. Objekt byl vyprojektován v rámci ateliéru studentem Fakulty stavební. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří zadání bakalářské ...
 • Statické posouzení a návrh sanačních opatření barokního krovu Toskánského paláce 

  Author: Luboš Havlík; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování statického posouzení konstrukce krovu barokního objektu Toskánského paláce na Hradčanském náměstí v Praze a návrh vhodných sanačních metod. Tvorbě statického modelu předcházel ...
 • Požární řešení Galerie Chotkova zatáčka 

  Author: Karel Treu; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Baičev Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárním řešením Galerie Chotkova zatáčka v Praze 1 Malá strana a navazuje na architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkové práce studentského ateliéru ATV4 na ...
 • Bytový dům v Havlíčkově Brodě 

  Author: Jaroslav Lédl; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Cílem bakalářské práce bylo zpracování prováděcí dokumentace nízkoenergetického bytového domu. Podkladem pro vypracování byla architektonická studie publikovaná v časopisu Detail. V rámci bakalářské práce byl kladen důraz ...
 • Požární řešení objektu ZUŠ Polabiny 

  Author: Lenka Hadingerová; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Fürst Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě ZUŠ v Polabinách. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří samostatné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje ...
 • Základní škola v Kolíně 

  Author: Hana Kynčlová; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro základní školu umístěnou v Kolíně. Samostatná základní škola se skládá ze sedmi tříd, z kterých má každá kapacitu 25 žáků. Objekt se skládá z jednoho podzemního ...

View more