Poslední příspěvky

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu v Praze ulice Terronská 

  Autor: Fabián Michal; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Trsek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se věnuje požárně bezpečnostnímu řešení stavebního projektu Bytového domu v Terronské ulici v Praze 6. První část práce je zaměřena na provedení stavebně- konstrukční revize z hlediska požární bezpečnosti ...
 • Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy 

  Autor: Petáková Belinda; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Novák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly ...
 • Konstrukční návrh bytového domu ve variantách s využítím BIM 

  Autor: Široký Martin; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Veselka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukčních variant bytového domu "Resby", jejich environmentální vyhodnocení, výběr optimální varianty a zpracování vybraných částí projektové dokumentace s využitím BIM.
 • Horská chata 

  Autor: Hegrová Ludmila; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem mé práce je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení na základě studie architektonického studia Mija. Při zpracování dokumentace byla studie upravena pro dané konstrukční řešení, s co největším důrazem ...
 • Požární řešení objektu bytového domu s komerční plochou 

  Autor: Kaločai Tomáš; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Zákora Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu s komerční plochou na rohu ulice Vršovická a Sportovní. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení, které je posuzováno dle příslušných norem ...
 • Kostel Sv. Mikuláše - statické posouzení a návrh sanačních metod 

  Autor: Dejdar Lukáš; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Kubát Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovit stavebně technický průzkum kostela svatého Mikuláše a provést statické posouzení vybraných konstrukcí včetně návrhu konkrétních sanačních opatření. Součástí práce je pořízení ...
 • Polyfunkční dům v Ostravě 

  Autor: Belkoski Marko; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je rozpracování zadání do dokumentace v úrovni stavebního povolení (jeho stavební část). Důraz je kladen na komplexní návrh a rozšíření projektu o řešení důležitých stavebních detailů. Vybrané ...
 • Bytový dům 

  Autor: Lopatka Václav; Vedoucí práce: Gattermayerová Hana; Oponent práce: Hanzalová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...
 • Projekt autoservisu v Praze 

  Autor: Součková Michaela; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Vychytil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Hlavní naplní této bakalářské práce je projekt autoservisu ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Zadáním projektu byla architektonická studie autoservisu. Projekt se zaměřuje na konstrukční a materiálové řešení objektu. ...
 • Průzkum a návrh sanace kostela sv. Havla ve Štolmíři 

  Autor: Schejbal Martin; Vedoucí práce: Zigler Radek; Oponent práce: Pazderka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela svatého Havla ve Štolmíři a návrhem nutných sanačních opatření vybraných poruch této stavby. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu ...
 • Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb 

  Autor: Kotrbatý Lukáš; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Kopecký Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán ...
 • Komplexní zateplení obálky panelového domu 

  Autor: Petřík Jakub; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Náplní této bakalářské práce je řešení zateplení obvodového pláštěbbytového domu v Chomutově. Zateplení bude provedeno kompletně na celé budově, včetně spodní stavby, soklu a stropu mezi 1PP a 1NP. Součástí je také výměna ...
 • Metody zesilování zděných konstrukcí a jejich aplikace na vybraný objekt 

  Autor: Balík Michael; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zaobírá metodami zesilování zděných konstrukcí se zvláštním zaměření na FRP materiály a jejich následné použití na konkrétní objekt. První část práce se zaobírá seznámením s tradičními metodami používaných ...
 • Sportovní centrum v Harrachově 

  Autor: Trabalka Marek; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je projekt sportovního centra v Harrachově ve formě projektu ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie. 1. NP a 2. NP tvoří sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná ...
 • Požárně bezpečnostní řešení sportovní haly v Praze Záběhlicích 

  Autor: Košata Lukáš; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Eliáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením zadaného stavebního projektu sportovní haly Záběhlice. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově ...
 • Studie průběhu stavby "Kindergarten Karlín Park" 

  Autor: Kovařík Miroslav; Vedoucí práce: Maroušková Aneta; Oponent práce: Polák Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu a zhodnocením výstavby obytného souboru Kindergarten. První část se zaměřuje na popis stavebních objektů. Ve druhé části jsou popsány dva technologické postupy. Část třetí ...
 • Rekonstrukce RD v Srbsku 

  Autor: Ljubisavljevič Đorđe; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V mé práci se zabývám rekonstrukcí starého rodinného domu v Srbském městě Smederevská Palanka na penzion. Původní projektová dokumentace neexistovatala a tak jsem jí vytvořil sám na základě vlastního měření celého objektu. ...
 • Objekt letištního cateringu 

  Autor: Příšovská Kateřina; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle zadané architektonické studie. V další části jsou posouzeny tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a návrhy skladeb.
 • Mateřská škola 

  Autor: Čtveráček Jiří; Vedoucí práce: Šilarová Šárka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. Rozšiřující část řeší v ...
 • Bytový dům v Praze 9, Na Bulovce 

  Autor: Bártová Magdalena; Vedoucí práce: Burgetová Eva; Oponent práce: Michalová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zpracovávala jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobně jsme vyřešila vybrané stavební detaily a navrhla jsem obálku budovy s ohledem na tepelně - technické vlastnosti.

Zobrazit další