Collections in this community

Recent Submissions

 • Požární řešení bytového domu v Praze Podbabě 

  Author: Milan Andrlík; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Burian Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickou revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu Dejvická brána. Podklady a projektovou dokumentaci poskytla Katedra pozemních staveb FSv ČVUT a jedná se o ročníkový ...
 • Střední umělecko průmyslová škola, Karlovy Vary 

  Author: Václav Větrovský; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace střední umělecko-průmyslové školy v rozsahu pro stavební povolení s vybranými detaily obálky budovy. Hlavním podkladem pro vypracování této práce ...
 • Stavebně technický průzkum a návrh sanace zemědělské usedlosti 

  Author: Jiří Malý; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu zemědělské usedlosti v obci Češov, a to včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je stručný popis a historie ...
 • Požární řešení polyfunkčního centra Strašnic 

  Author: Dominik Štraus; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pitelková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního centra Strašnice. Práce navazuje na architektonicko-stavební řešení ročníkové práce ateliéru ATV4 na katedře architektury Fakulty ...
 • Hodnocení stavebně technického stavu klasicistního domu v Hradišti 

  Author: Tomáš Roletzki; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Dle zadání je v bakalářské práci zpracován stavebně technický průzkum klasicistního obytného domu v Hradišti. Na začátku práce je objekt obecně představen včetně své lokality, historie a stručného popisu. Velkou částí práce ...
 • Požární řešení bytového domu v ulici Generála Píky 

  Author: Josef Vlasák; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Šafránková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením bytového domu v ulici Generála Píky v Praze 6 – Dejvice. Tato práce navazuje na architektonicko-stavební řešení ročníkové práce ateliéru ATV4 ...
 • Mateřská škola Přístavní 

  Author: Sára Rybová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním stavebního projektu novostavby mateřské školy Přístavní ve Stříbře okres Tachov. Projekt je vypracován pro stavební povolení. Stavba je určena pouze pro prostory mateřské školy ...
 • Novostavba administrativní budovy 

  Author: Tomáš Janata; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Paroubková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování dokumentace pro stavební povolení k objektu administrativní budovy v Hradci Králové. Projekt obsahuje část stavebně-architektonickou, část konstrukčně-statickou a koncepční ...
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby - BD EKO CITY Malešice 

  Author: Josef Hajm; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Douša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního domu v komplexu EKO CITY Malešice prováděného ve 4. etapě, respektive sekce A (SO 01.2) včetně podnože (SO 01.1). Sekce B.1 a B.2 ...
 • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu, Praha Hostivař 

  Author: Radek Demjan; Supervisor: Mózer Vladimír; Opponent: Šejna Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárně bezpečnostním řešením polyfunkčního domu v Praze. Práce navazuje na architektonicko-stavební řešení, které vypracoval Daniel Randa v rámci předmětu ATV4 na Katedře ...
 • Bytový dům Na remízku, Zbiroh 

  Author: Helena Vávrová; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu Na Remízku pro stavební povolení. Objekt má pět nadzemních podlaží a sedlovou střechu s vikýři. Svislé nosné konstrukce a stropy ...
 • Novostavba bytového domu "Svatojánská" 

  Author: Muhannad Juha; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Libecajtová Aneta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace bytového domu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jeden podzemní podlaží s plochou nepochozí střechu. Nosné konstrukce 1.NP jsou železobetonové ...
 • Novostavba bytového domu "Na Havránce" 

  Author: Lucie Zemčíková; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Fiala Ctislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu v Modřanech. Projekt je zaměřen na architektonicko stavební část včetně konceptu stavebně konstrukčního řešení a řešení rozvodů ...
 • Centrum volného času v Trutnově 

  Author: Eliška Měřičková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení volnočasového centra v Trutnově. Součástí dokumentace jsou detaily obálky budovy, tepelně technické posouzení, statické posouzení nosných konstrukcí ...
 • Projekt polyfunkčního domu v Bratislavě a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky 

  Author: David Víglaský; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh polyfunkčného domu a jeho posúdenie z hľadiska stavebnej fyziky. Výkresová dokumentácia je vyhotovená v stupni pre stavebné povolenie. V časti statika je navrhnuté konštrukčné riešenie ...
 • Projekt polyfunkčního domu v Praze zaměřený na stavební fyziku 

  Author: Jakub Mareš; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Kaňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Diplomová práce se zabývá vypracováním vybraných částí projektové dokumentace polyfunkčního domu v rozsahu pro stavební povolení s rozšířením o stavební detaily na základě zvolené architektonické studie. Důraz je kladen ...
 • Městská hala 

  Author: Pavel Sucharda; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem diplomové práce “Městská hala“ je stavební návrh objektu a vypracování výkresové dokumentace objektu v úrovni pro stavební povolení s rozšířenou částí detailů dle zadaného rozsahu, dále základní energetická koncepce ...
 • Návrh rekonstrukce zámku Zvoleněves 

  Author: Jakub Obermajer; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Kubát Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Hlavním cílem diplomové práce je stavebně technický průzkum objektu, analýza poruch a následný návrh sanačních opatření zámku Zvoleněves. Práce obsahuje jednoduchý popis zámku, popis poruch, analýzu příčin poruch, sanační ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Author: Michal Sobek; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení variant energetického řešení budovy Domu s pečovatelskou službou včetně posouzení produkce elektřiny z fotovoltaického systému a její využitelnosti v budově. Pro účely vyhodnocení ...
 • Dřevostavba pasivního bytového domu v Dobřichovicích 

  Author: Marek Matějovský; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Mukařovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexním shrnutím technických požadavků na návrh dřevostavby sloužící jako bytový dům se dvěma obchodními prostory v přízemí a podzemním parkovištěm v suterénu. Dále je zpracována projektová ...

View more