Poslední příspěvky

 • Tepelná stabilita obytných budov 

  Autor: Pich Martin; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Sojková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předpokládaná změna klimatu v nedaleké budoucnosti vyvolává obavu o chování velmi dobře tepelně izolovaných budov, které již za dnešních klimatických podmínek mohou mít problémy s přehříváním. Rozsáhlý výpadek dodávky ...
 • Transport solí a tvorba výkvětů na površích historických cihel - praktická analýza 

  Autor: Šípek Jakub; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  U starých nebo historicky významných budov se často vyskytují problémy způsobené zvýšenou vlhkostí ve spodní stavbě. Problém často způsobí chybějící hydroizolace spodní stavby. Spolu s vodou do konstrukce pronikají i jiné ...
 • Využití odpadního skelného prachu ve vysokopevnostním betonu 

  Autor: Mariaková Diana; Vedoucí práce: Pavlů Tereza; Oponent práce: Valentin Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se soustředí na experimentální ověření vysokopevnostního betonu s plným nahrazením jemné frakce skelným prachem z odpadního skla. Práce je zaměřená na ověření skelného prachu získaného z broušení a z drcení ...
 • Tepelně-vlhkostní chování rekreačního objektu s vysokou tepelnou akumulací 

  Autor: Ryšánek David; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Sojková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V diplomové práci je početně naznačený proces ochlazování a ohřevu místnosti, jejíž obvodové konstrukce mají vysokou tepelnou kapacitu. Naměřené hodnoty teplot v této místnosti se dále použijí pro validaci dynamického ...
 • Zhlaví dřevěných trámů - ověření metod preventivního ošetření 

  Autor: Siblík Martin; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice dodatečného ošetření zhlaví dřevěných trámů ve stropních konstrukcích jako ochrany před působením vlhkosti a následným napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. Praktická ...
 • Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza 

  Autor: Hančíková Gabriela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou letnej stability a vplyvom rozdielnej tepelnej akumulácie materiálového riešenia stavieb. Práca je zameraná na stavby na báze dreva, vyznačujúce sa nízkou tepelnou kapacitou. V práci ...
 • Komplexní návrh obálky části výškové budovy 

  Autor: Týle Lukáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem mé diplomové práce bylo komplexně navrhnout opláštění a střechu části výškové budovy v Londýně. Jedná se o Sky Lounge Bar v posledních dvou podlažích 183metrové budovy. Zadáním je opláštění formou lehkého obvodového ...
 • Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budov 

  Autor: Hradečný Lukáš; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Krejča Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá stanovením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchotěsnosti pomocí Blower Door testu. Byly provedeny dva experimenty, jejichž součástí bylo celkem 54 měření. Experimentu provedeného ...
 • Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor 

  Autor: Štěpánová Zdeňka; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Dohnal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato práce se zabývá vlivem lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování přirozeně větraných půdních prostor. V jedné oblasti byla vybrána čtyři klimaticky rozdílná stanoviště, na kterých probíhalo měření ...
 • Dřevěná trámová zhlaví v cihelném zdivu s vnitřní tepelnou izolací 

  Autor: Dragoun Mirek; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou dřevěných trámových zhlaví v obvodových stěnách s aplikovaným systémem vnitřního zateplení. V práci je nejprve proveden teoretický rozbor dané problematiky a je sestaven stručný ...
 • Rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí 

  Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektu rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí společnosti zabývající se zpracováním plechů v průmyslové zóně města Tábor. Vzorovým podkladem ...
 • Klimaticky neutrální bytový dům 

  Autor: Malát Jan; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Chybík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Jako předloha pro diplomovou práci sloužila klimatická konference pořádaná v roce 2015 v Paříži. Při této konferenci byla ze strany zúčastněných zemí schválena dohoda, která si klade za cíl omezit emise skleníkových plynů ...
 • Rekonstrukce a dostavba hájenky v Majdaleně 

  Autor: Bayerová Barbora; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-01)
  Diplomová práce řeší rekonstrukci a dostavbu hájenky Barbora, která je ve vlastnictví Lesů České republiky. Zaměřuje se na změnu funkčního využití této hájenky a podobných nevyužívaných objektů v rámci ČR. Cílem práce je ...
 • Rezidenční objekt v Praze 

  Autor: Pokora David; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Zelinka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Rozpracování architektonické studie bytového domu. Zkreslení výkresové dokumentace. Předběžný návrh konstrukcí a skladeb. Posouzení objektu ze stavebně-fyzikálního hlediska (tepelně-vlhkostního, akustického společně s ...
 • Prostorová akustika multifunkčních sálů 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Pešta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá multifunkčními sály z pohledu prostorové akustiky. K přiblížení dané problematiky práce obsahuje teoretický základ, jak obecných poznatků z akustiky, tak požadavků a doporučení pro samotný ...
 • Indiánská škola 

  Autor: Juránková Barbora; Vedoucí práce: Tilinger Jan; Oponent práce: Procházka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem střední školy pro indiánskou komunitu v Bolívii. Na základě vyhodnocení místních podmínek (kultura, klima, geologie, materiály) řeší komplexní návrh stavby a jejího užívání. Na navrženou ...
 • Montované objekty z prostorových jednotek 

  Autor: Zahrádka Filip; Vedoucí práce: Kulhánek František; Oponent práce: Kapička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem modulárního systému pro výstavbu montovaných objektů z prostorových jednotek. Ve stručném obecném úvodu do problematiky modulární výstavby jsou nejprve představeny základní principy a možná ...
 • Environmentálně-energetická optimalizace obálky budovy bytového domu 

  Autor: Ryklová Pavla; Vedoucí práce: Sojková Kateřina; Oponent práce: Mančík Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá environmentálně-energetickou optimalizací obálky zadaného bytového domu v rámci vybrané materiálové skupiny - "keramický zdící systém". Práce obsahuje rešerši možných skladeb a materiálů. Z ...
 • Structural Project of Dweling House 

  Autor: Singh Udham; Vedoucí práce: Kulhánek František; Oponent práce: Novotný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce poskytuje náhled do problematiky konstrukčního řešení obytného domu přizpůsobeného podmínkám v České republice a ve Španělsku. Práce se zabývá především různými nosnými systémy, které by mohly být použity ...
 • Dweling House - Structural Project 

  Autor: Martínez Peragón Javier; Vedoucí práce: Kulhánek František; Oponent práce: Misar Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce je duševním vlastnictvím studentka Javiera Martíneze. Výzkum pro diplomovou práci byl proveden v období od 27. září 2017 do 7. ledna 2018. Práce zahrnuje předběžný návrh betonové konstrukce, výzkum ...

Zobrazit další