Poslední příspěvky

 • Analýza měřených údajů z pasivního rodinného domu 

  Autor: Friedrichová Marcela; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Zikán Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá analýzou měřených údajů z let 2014 a 2015 z rodinného pasivního domu v Koberovech. V práci je nejdříve představen analyzovaný objekt a jeho konstrukční i technické řešení. Druhá část se věnuje ...
 • Analýza evakuace osob z železničních kolejových vozidel 

  Autor: Košťák David; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá problematikou specifických podmínek evakuace osob ze železničních kolejových vozidel a možností využití matematického modelování pohybu osob při tvorbě evakuačních simulací této problematiky. V ...
 • Stavebně energetická optimalizace obálky bytového domu 

  Autor: Linhart Petr; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění vlivu tvaru obálky budovy a řešení jednotlivých detailů na měrnou potřebu tepla na vytápění. Cílem je porovnat a vyhodnotit vliv jednotlivých variant řešení budovy jak prostorových ...
 • Experimentální výzkum ochrany dřevěných prvků pomocí moderních technologií 

  Autor: Houšková Tereza; Vedoucí práce: Ryparová Pavla; Oponent práce: Hlaváč Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Dřevo je obnovitelný přírodní materiál organického původu, jehož využití ve stavebnictví nabývá na popularitě. Dřevěné konstrukce nám mohou sloužit desítky let, ale pouze v případě, že je jim věnována dostatečná péče a ...
 • Návrh stavebních úprav a přístavby základní školy z hlediska stavební fyziky 

  Autor: Jelínek Jan; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav a přístavby základní školy z hlediska stavební fyziky. V úvodu práce se věnuji především konstrukčnímu řešení stavebních úprav a přístavby. V další části celý objekt ...
 • Autonomní výzkumné stanice 

  Autor: Feber Jakub; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Wolf Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem diplomové práce je návrh autonomní výzkumné stanice pro celoroční práci v terénu na Šumavě. Cílem práce je vymyslet koncept funkční výzkumné stanice, která bude energeticky soběstačná, mobilní a splní i co nejvíce ...
 • Dřevostavba rámového typu se zaměřením na konstrukční detaily 

  Autor: Suková Ivona; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem rámové dřevostavby a následným zpracováním projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Ve výkresové části je projekt rozšířen o část řešení konstrukčních detailů. ...
 • Pěnové sklo, jeho tepelně technické vlastnosti a využitelnost v pozemních stavbách 

  Autor: Dvořák Štěpán; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Pavlů Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice aplikace pěnového skla v pozemních stavbách. Cílem je zjistit celkovou konkurenceschopnost pěnového skla se zaměřením na štěrk z pěnového skla. V laboratoři jsou zjištěny různé ...
 • Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost 

  Autor: Lacika Jan; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Diplomová práce s názvem Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost se věnuje stávající budově střední školy s cílem snížit její energetickou náročnost. Navrhovaná opatření ve variantách směřují k ...
 • Akustika atrií 

  Autor: Katrňáková Anna; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce je zaměřena na akustiku atrií. Součástí práce je teoretický podklad zabývající se prostorovou akustikou a dobou dozvuku. Byl sestaven přehled a rozbor vybraných realizovaných atrií se zaměřením na ...
 • Dům Stromů Průhonice - Optimalizace architektonického, materiálového a energetického řešení 

  Autor: Sládeček Filip; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Růžička Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Dům Stromů Průhonice je projekt malé veřejné budovy, která nabízí vzdělávání o přírodě. Tato práce se věnuje úpravě původní architektonické studie, navržení nového konstrukčního systému a nalezení nejlepšího materiálového ...
 • Projekt bytového domu včetně jeho světelně technického hodnocení 

  Autor: Karasiński Marek; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům v Praze. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na základě statického návrhu je vypracována vybraná část dokumentace pro stavební povolení. V další části jsou ...
 • Využití jemné frakce recyklovaného kameniva v betonových prvcích 

  Autor: Hujer Vladimír; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Bílek Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá možností použití jemné frakce betonového recyklovaného kameniva a recyklovaného cementového prachu jako náhrady jemné frakce přírodního kameniva a portlandského cementu do betonu. Teoretická ...
 • Analýza požárních rizik dřevostavebního panelu pro dodatečné zateplování staveb 

  Autor: Zákora Tomáš; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Česelská Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem této diplomové práce je problematika prefabrikovaného dřevostavebního panelu pro dodatečné zateplování staveb, vyvíjeného v rámci projektu MORE-CONNECT, z hlediska požární bezpečnosti staveb ? tzn. požární rizika ...
 • Ověření technologie dodatečného zateplování dvouplášťových plochých střech 

  Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Straka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  V současné době vlivem vyšších energetických nároků na budovy je nutné zateplovat panelové domy. Velká část panelových objektů má dvouplášťovou plochou střechu. Zde existuje několik možných variant jejich zateplení, z nichž ...
 • Návrh administrativní budovy v energetických a tepelně technických souvislostech 

  Autor: Veselý Lukáš; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním stavební části projektové dokumentace administrativní budovy v brněnské městské části Žabovřesky. Dokumentace je zpracovávána v úrovni pro stavební povolení. Předmětem je navržení ...
 • Návrh vědeckotechnického centra se zaměřením na stavební fyziku 

  Autor: Michalů Lukáš; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Hlavním cílem diplomové práce je vypracování projektu vědeckotechnického centra se zaměřením na stavební fyziku. Pro tento projekt jsem vypracoval předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Zabýval jsem se stanovením ...
 • Nízkoenergetický bytový dům v Klatovech 

  Autor: Waldmannová Petra; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Šulc David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem bytového domu s využitím nosného železobetonového prefabrikovaného skeletu s lehkým obvodovým pláštěm na bázi dřeva. Předmětem práce je návrh budovy a její dokumentace na úrovni projektové ...
 • Rekonstrukce mateřské školy v Hadovité ulici na Praze 4 

  Autor: Staněk Tomáš; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem této diplomové práce je návrh rekonstrukce mateřské školy v Hadovité ulici v Praze. Rekonstrukce se týká jak změny vnitřní dispozice, tak návrhu zateplení obálky za účelem opatření vedoucích ke snížení spotřeby ...
 • Obnova pivovaru v Lanškrouně 

  Autor: Hejl Vojtěch; Vedoucí práce: Lounková Anna; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-01)
  Hlavním předmětem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pivovaru v Lanškrouně. Mým záměrem bylo navázat na staletou tradici vaření piva v našem městě. Nový pivovar jsem navrhl na místě pivovaru bývalého. Část ...

Zobrazit další