Now showing items 925-944 of 1051

  • Využití moderní výukové techniky v teoretickém a praktickém vyučování na střední škole 

   Author: Kaplanová Drahuše; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Housa Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou didaktické techniky a její role v procesu učení. Je členěna do dvou částí teoretické a empirické. Teoretická část se zaměřuje na chápání didaktických prostředků v současnosti a ...
  • Využití moderních výukových pomůcek v odborném předmětu geodézie 

   Author: Nováčková Petra; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Kapounová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití principů Montessori při rozvoji a vzdělávání zaměstnanců 

   Author: Orságová Kamila; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem práce je vytvořit návrh aplikace Montessori principů pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Očekávaným přínosem práce bude obohacení metod rozvoje zaměstnanců v konkrétní firmě. V teoretické části jsou ...
  • Využití principů zeleného marketingu v organizaci 

   Author: Preslová Blanka; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití projekčních demonstračních metod ve výuce odborného předmětu 

   Author: Morkusová Věra; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Využití projektové metody při výuce odborného předmětu Údržba letadlové techniky 

   Author: David Hůlek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Bakalářská práce se věnuje tématu projektové výuky a její aplikace do výuky odborného předmětu zaměřeného na údržbu letadel. První část práce uvádí důvody, proč je zvolené téma řešeno a popisuje použité výzkumné metody. ...
  • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

   Author: Pejsarová Monika; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit varianty zadání projektů do odborných předmětů středních průmyslových škol stavebních na základě analýzy odborné literatury. První teoretická část definuje projekt z hlediska didaktiky, ...
  • Využití projektů ve výuce odborných předmětů 

   Author: Panáček Petr; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V této bakalářské práci se pokouším začlenit projekty do výuky odborných škol se stavebním zaměřením na základě dostupné odborné literatury.Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje ...
  • Využití testových psychodiagnostických metod pro personální činnosti 

   Author: Hamplová Agáta; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se věnuje možnostem využití testových psychodiagnostických metod v personálních činnostech. Teoretická část vycházející z odborné literatury zahrnuje přehled klasifikace testových metod, zavádí termíny standardizace, ...
  • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

   Author: Bendová Magda; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Chrudimská Yvona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

   Author: Holeček Lukáš; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce se věnuje využití a vhodnosti použití softwaru "Bakaláři" v administrativě školy. V teoretické části práce jsou vysvětleny informační technologie ve škole a využití programu "Bakaláři" porovnání s jinými ...
  • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

   Author: Martin Bartoníček; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá využitím výpočetní techniky v administrativě školy. Cílem je porovnání školních informačních systémů „Bakaláři“ a „Škola OnLine“ a stanovení vhodnějšího z nich. Charakter práce je teoreticko-empirický. ...
  • Výběr a získávání zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Pham Tien Dung; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se věnuje poznatkům ohledně procesu získávání a výběru zaměstnanců ...
  • Výběr druhu dopravy v logistice 

   Author: Karban Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Horák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Výběrové řízení s prvky Assessment Centra 

   Author: Pancová Jitka; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Výchova k práci s informacemi a informačními prameny 

   Author: Fober Vladimír; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Předkládaná práce se zabývá problematikou možnosti výchovy práce s informacemi v procesu vzdělávání na středních školách. Obsahem práce je analýza možností výchovy práce s informacemi, které chápeme ve smyslu vědění, ale ...
  • Výchovné problémy současné odborné školy 

   Author: Chvojka Miloslav; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Výroční zpráva o činnosti školy 

   Author: Ipserová Kateřina; Supervisor: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výroční zpráva o činnosti školy, její informační hodnota pro potřeby rozvoje školy, školské organizace 

   Author: Merklová Blanka; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výuka ekologie v odborných předmětech stavebních oborů 

   Author: Penc Jaroslav; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)