Now showing items 925-944 of 990

  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Vilímek Jaromír; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Kohoutek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Balcar Aleš; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Hasníková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Vymazalová Jitka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Dvořáková Lucie; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Schovánek Petr; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-03)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu 

   Author: Jásenský Martin; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Bezdíček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu učitele na vyučování pro obor kuchař v odborném výcvi-ku. Zabývá se tématy, která s prací učitele a přípravou souvisejí. Charakteristikou oboru, profilem absolventa, klíčovými ...
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného předmětu Deskriptivní geometrie 

   Author: Matějovská Zdeňka; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Vzorové přípravy pro výuku odborného výcviku 

   Author: Lisler David; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Odvárka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy tématu práce se sádrou v keramickém oboru 

   Author: Kondelíková Blanka; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování 

   Author: Broumová Bohumila; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Sochůrková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá propojením mezioborové spolupráce na Vyšší odborné škole grafické při tvorbě časopisu a vzorové přípravě učitele na praktické vyučování. Náplní teoretické části je popis vzdělávacích a výchovných cílů, ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Zajíc Jan; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Hambálek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Koulová Miroslava; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Morcová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření "Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik" na SOU ve Škoda Auto a.s. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány různé ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Tomáš Kladiva; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav učitele na vyučovací den v odborném výcviku elektro oborů. V úvodu seznamuje čtenáře se základními teoretickými východisky, která jsou nezbytná pro tvorbu příprav ...
  • Vzorové přípravy učitele pro výuku technického kreslení 

   Author: Kubečková Marta; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Švercl Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vztah mezi motivací, pracovní spokojeností a výkonem 

   Author: Rodovská Daniela; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" je zaměřena na jednotlivé aspekty, které prokazují vztahy mezi motivací, spokojeností a výkonem. Hlavním tématem je poukázat na tyto vztahy a vysvětlit ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a pracovním výkonem 

   Author: Šimečková Alena; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce shrnuje základní teoretická východiska v oblasti pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců, které jsou jedním z hlavních faktorů pro úspěšné fungování podniku. Hlavním cílem této práce je provedení ...
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Petránková Lucie; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Hofman Svatopluk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Mládková Jitka; Supervisor: Walter Michal; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce "Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem" se zabývá vlivem motivačního systému konkrétní společnosti na pracovní spokojenost a pracovní výkon svých zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Vztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků 

   Author: Horáček Tomáš; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací ...
  • Vztah rodiny a školy na přelomu století 

   Author: Němečková Šárka; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)