Now showing items 717-736 of 745

  • Vývoj aplikace pro zpracování sportovních aktivit s motivačními prvky 

   Author: Tomáš Zahálka; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením aplikace pro synchronizaci a zpracování dat ze sportovních aktivit, která motivuje uživatele ke zdravému životnímu stylu. Práce analyzuje současný stav a navrhuje nové ...
  • Vývoj molekulárních reprezentací pro aplikaci strojového učení v kvantové chemii a spektroskopii 

   Author: Štěpán Sršeň; Supervisor: Železný Filip; Opponent: Svozil Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce se zabývá aplikací strojového učení do oblasti kvantové chemie a spektroskopie, kde je hlavním problémem kvantitativních výpočtů jejich časová náročnost. Hlavním cílem je vývoj a testování vhodných molekulárních ...
  • Vývojové prostředí pro modelovací jazyk 

   Author: Vybíhal Pavel; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Vořechovský Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vzdálené uživatelské rozhraní pro řídící systém experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Květoň Antonín; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Částí řídícího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN je grafické uživatelské rozhraní, které je navrženo s ohledem na lokální přístup -- jedinou možnou metodou vzdáleného přístupu je protokol Secure Shell s X11 ...
  • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...
  • Webová aplikace pro analýzu spolehlivosti v letecké dopravě 

   Author: Jakub Gruber; Supervisor: Kostov Bogdan; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Analýzy spolehlivosti jsou klíčovými složkami při hodnocení posouzení rizik během fáze návrhu v leteckém průmyslu. Analýza stromu poruch (FTA) a analýza poruchových režimů a efektů (FMEA) se běžně kombinují při analýze ...
  • Webová aplikace pro demonstraci a hraní her pomocí doménově nezávislých algoritmů 

   Author: Mishchenko Nikita; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá úlohou vytvoření webové aplikace pro demonstraci a hraní her pomoci doménové nezávislých algoritmu. V této práci jsme se seznámili s herní teoretickou knihovnou, která obsahuje sbírku algoritmů ...
  • Webová Aplikace pro demonstraci volebního systému založeném na blockchainu 

   Author: Antonín Wingender; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Online hlasování je trendem, který v moderní společnosti nabírá na síle. Má velký potenciál snížit organizační náklady a zvýšit volební účast. Odpadá nutnost tisknout hlasovací lístky nebo otevírat volební místnosti – ...
  • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

   Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
  • Webová platforma umožňující chovatelům nabízet svůj odchov 

   Author: Polcar Marek; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
  • Webové vývojové prostředí v privátním cloudu 

   Author: Stanislav Ľaš; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Táto diplomová práca sa zaoberá webovými vývojovými prostrediami a ich použitím. V práci sú popísané platformy Github Codespace a Gitpod, ktoré umožňujú vývoj aplikácie priamo v cloude. Práca podrobne popisuje integráciu ...
  • Webový editor modelu procesů testovaného systému 

   Author: Ruslan Bakeyev; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této diplomové práce je popsat celý vývojový cyklus webového editoru, umožňujícího modelování procesů testovaného systému a generování optimalizovaných množin testovacích scénářů na základě poskytnutého modelu. Na ...
  • Webový informační systém teambuildingové společnosti 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Malinský Radek; Opponent: Hapalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Webový informační systém výměnného obchodu 

   Author: Fibiger Jaroslav; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový informačný systém pre správu financií 

   Author: Angelovičová Jana; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový nástroj pro spolupráci členů pracovního týmu 

   Author: Mandovec Antonín; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Webový systém pro správu obsahu: architektura, koncepty a využití 

   Author: Kunhart Josef; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Webtoolkit pro vývoj Accessible Rich Internet Application (ARIA) aplikací 

   Author: Karšulín Miroslav; Supervisor: Vystrčil Jan; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • WheelTrip – multimodální mobilní navigace pro vozíčkáře 

   Author: Legát Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Jakob Michal
   Diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní navigační aplikace pro vozíčkáře. Navigace je určena pro využití při jízdě ve městě. K nalezení trasy a navigačních instrukcí aplikace využívá systém třetí strany. Aplikace informuje ...
  • Wiki knihovna pro Java Enterprise Edition aplikace 

   Author: Dytrych Petr; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)