Now showing items 530-549 of 745

  • Rozšíření emulátoru počítačové sítě 

   Author: Mačura Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozšíření emulátoru počítačové sítě 

   Author: Ploužek Tomáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Rozšíření grafových neuronových sítí o relační logiku 

   Author: Lukáš Zahradník; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Oblast grafových neuronových sítí rozšiřuje možnosti metod hlubokého učení z reprezentace dat ve formě tenzorů do strukturované reprezentace mimo Euklidovský obor. To umožňuje využití výkonu neurálních sítí na nepravidelných ...
  • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

   Author: Ondráček Jakub; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...
  • Rozšíření populačního genotypového fázování o fragmentové fázování 

   Author: Lebedeva Anastasia; Supervisor: Gavenčiak Tomáš; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Haplotypem rozumíme skupinu alel, které jsou přenášeny společně. Přestože většina genet-ického výzkumu vyžaduje znalost haplotypů, v současnosti dostupné technologie sekvenování DNA tuto informaci explicitně neposkytují. ...
  • Rozšíření prostředí Process Simulate pro optimalizaci robotických buněk 

   Author: Dryk Jan; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Pochylý Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Process Simulate od firmy Siemens je průmyslovým standardem v oblasti softwaru pro návrh výrobních linek. Umožňuje výrobcům plánovat a ověřovat montážní linku dlouho než začneme stavět budovu. Tato práce usiluje o to, aby ...
  • Rozšíření služeb grafové databáze 

   Author: Filip Uhlík; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Ryšavý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Práce dokumentuje analýzu, návrh a implementaci rozšíření Webové Grafové Služby. Rozšíření má za úkol poskytnout jednotný přístup ke sbírkám grafů dostupných na Internetu jejich importem do databáze aplikace. V první části ...
  • Rozvoj statistik v aplikaci FitWolfe 

   Author: David Bulko; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cieľom tejto diplomovej práce bolo dôkladne špecifickovať proces vytvárania a plánovania tréningových programov fitness trénermi. Na to aby pomohli svojim klientom dosiahnuť ich ciele musia tréneri zvážiť mnoho vecí, ktoré ...
  • Rozvrhovací algoritmy pro problém s nepřekrývajícími se přestavbovými časy 

   Author: Vilém Heinz; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním úloh na paralelní identické stroje, s operací přenastavení stroje pro každou dvojici naplánovaných úloh. Délka této operace je závislá na obou úlohách. Operace musí být vykonána ...
  • Rozvrhování domácí péče 

   Author: Kratochvíl Ondřej; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Problém rozvrhování domácí péče je úlohou ze třídy NP hard problémů, která kombinuje aspekty problému obchodního cestujícího a plánování směn zdravotních sester, známý jako nurse rostering problem. Cílem je vytvořit rozvrhy ...
  • Rozvrhování energeticky náročných operací na více strojích s ohledem na energetické limity 

   Author: Kalodkin Kiryl; Supervisor: Módos István; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá Job Shop rozvrhováním s ohledem na energetické limity, což je NP-těžký problém. Tento problém je důležitý pro výrobní společnosti a dodavatele elektrické energie protože nadměrná spotřeba elektrické ...
  • Rozvrhování energeticky náročných operací s proměnnou cenou elektřiny 

   Author: Král David; Supervisor: Módos István; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá rozvrhováním energeticky vysoce náročných prací na paralelní identické stroje v závislosti na proměnné cen? za spotřebovanou elektrickou energii, což je NP-těžký kombinatorický problém. Ten typicky ...
  • Rozvrhování F-tvarých úloh s replikací pro maximalizaci 

   Author: Slunečko Daniel; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V rámci této práce jsme se zaměřili na problém rozvrhování F-tvarých úloh s replikacemi pro navýšení pravděpodobnosti provedení těchto úloh. Nově jsme zavedli koncept replikace v oboru rozvrhovaní F-tvarých úloh a rozšířili ...
  • Rozvrhování provádění anytime algoritmů v sítích s heterogenní strukturou 

   Author: Módos István; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozvrhování turnajů s více soupeři v jedné hře 

   Author: Csaba Filip; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Tato práce se zabývá rozvrhováním turnajů s více soupeři v jedné hře. Hlavním zaměřením jsou turnaje pro tříhráčové hry a pro čtyřhry. K plánování vyvážených turnajů jsou využívány kombinatorické struktury z oblasti ...
  • Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích 

   Author: Richard Štec; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Táto práca sa zaoberá problémom stochastického rozvrhovania, kde trvanie úlohy nie je presne známe, ale je popísané normálnym pravdepodobnostným rozdelením. Úlohou je nájsť taký rozvrh, ktorý maximalizuje pravdepodobnosť, ...
  • Rozvrhování výpočtů inference neuronových sítí na vestavném hardware 

   Author: Eldar Iosip; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Cílem této práce je prozkoumat state- of-the-art způsoby detekce objektů po- mocí konvolučních neuronových sítí, využívaných v oblasti autonomního řízení. Proto aby běh na vestavěných systémech byl dostatečně optimalizo- ...
  • Rychlé ethernetové jádro 

   Author: Dostál Jiří; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení extenzivních her s využitím zpřísnění Nashova equilibria 

   Author: Čermák Jiří; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Schmid Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řešení rozvrhovacího problému pomocí evolučního algoritmu 

   Author: Moidl David; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, rozvrhování sportovních utkání často není vůbec jednoduchá práce. Ve skutečnosti je občas překvapivě těžké vytvořit optimální turnaj i pro hru se zdánlivě jednoduchými ...