Now showing items 326-345 of 415

  • Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů 

   Author: Latnerová Iva; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů 

   Author: Mramornov Andrey Stanislavovich; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Čech Jan
   The paper presents description of muscle model for animation used to do motion capture worked out as a master thesis project. The model allows one to animate virtual character by small number of parameters, and capture ...
  • Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí 

   Author: Krupka Tomáš; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Zimmermann Karel
   Cílem této práce je pokračovat na práci započaté při semestrálním projektu na systému bezznačkového snímání pohybu jménem Kostilam. Hlavní části zadání tvoří za prvé optimalizace snímacího algoritmu tak, aby se co nejvíce ...
  • Spektrální analýza Korotkových zvuků 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Macků David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu 

   Author: Kristýna Vieweghová; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato diplomová práce se zabývá statistickým zpracováním dat u pacientů po aortokoronárním bypassu (CABG). Cílem této práce je určení prediktorů pooperační fibrilace síní s pomocí multivariantních modelů. Teoretická část ...
  • Stochastické prediktivní řízení 

   Author: Korda Milan; Supervisor: Cigler Jiří; Opponent: Lygeros John
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Strategie multi-robotického průzkumu neznámého prostředí 

   Author: Pytlíček Tomáš; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Tomek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty 

   Author: Kafka Přemysl; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • SW modul pro realizaci neurofeedback terapie 

   Author: Poláček Pavel; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Synchronní distribuovaný sledovací systém 

   Author: Bařtipán Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Systém pro měření hemodynamických parametrů 

   Author: Dominik Šídlo; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro neinvazivní měření hemodynamických parametrů. Systém je založen na mikropočítači Raspberry Pi, který ovládá pneumatický systém a snímá data. Dále je systém zcela ...
  • Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí 

   Author: Koranga Deepak; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Použití internetu věcí pro Monitorování stavu zařízení má spoustu výhod, jako například interoperabilita mezi stroji, senzory a pohony, a zároveň přidává takové možnosti jako vzdálené uložení dat a analytika. V době průmyslu ...
  • Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky 

   Author: Richter Jiří; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Novák Daniel
   Práce představuje problematiku informovanosti laické a odborné veřejnosti o asistivních technologiích (AT) v ČR. Je provedena sociologická sonda do problematiky a rešerše stávajích řešení v zahraničí. Následně je navrženo ...
  • Systém pro správu a monitoring sběrnice uLan 

   Author: Boháček Martin; Supervisor: Vacek František; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid 

   Author: Plaček Martin; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Farkaš Igor
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému založeném na umělých neuronových sítí, který umožní humanoidnímu robotovi Bioloid řídit pohyb svých rukou na základě obrazu z kamery. Systém je založen na samoorganizující ...
  • Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny 

   Author: Zvolánek Michal; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Plachý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systémy přesného řízení polohy 

   Author: Brabec Václav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
  • Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu 

   Author: Mudrová Lenka; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Burian František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Technologie Microsoftu pro mobilní robotiku 

   Author: Vrzal Ondřej; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Bánský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)