Now showing items 326-345 of 407

  • Strategie multi-robotického průzkumu neznámého prostředí 

   Author: Pytlíček Tomáš; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Tomek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty 

   Author: Kafka Přemysl; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • SW modul pro realizaci neurofeedback terapie 

   Author: Poláček Pavel; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Synchronní distribuovaný sledovací systém 

   Author: Bařtipán Adam; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Systém pro měření hemodynamických parametrů 

   Author: Dominik Šídlo; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro neinvazivní měření hemodynamických parametrů. Systém je založen na mikropočítači Raspberry Pi, který ovládá pneumatický systém a snímá data. Dále je systém zcela ...
  • Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí 

   Author: Koranga Deepak; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Použití internetu věcí pro Monitorování stavu zařízení má spoustu výhod, jako například interoperabilita mezi stroji, senzory a pohony, a zároveň přidává takové možnosti jako vzdálené uložení dat a analytika. V době průmyslu ...
  • Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky 

   Author: Richter Jiří; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Novák Daniel
   Práce představuje problematiku informovanosti laické a odborné veřejnosti o asistivních technologiích (AT) v ČR. Je provedena sociologická sonda do problematiky a rešerše stávajích řešení v zahraničí. Následně je navrženo ...
  • Systém pro správu a monitoring sběrnice uLan 

   Author: Boháček Martin; Supervisor: Vacek František; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid 

   Author: Plaček Martin; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Farkaš Igor
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému založeném na umělých neuronových sítí, který umožní humanoidnímu robotovi Bioloid řídit pohyb svých rukou na základě obrazu z kamery. Systém je založen na samoorganizující ...
  • Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny 

   Author: Zvolánek Michal; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Plachý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systémy přesného řízení polohy 

   Author: Brabec Václav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
  • Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu 

   Author: Mudrová Lenka; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Burian František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Technologie Microsoftu pro mobilní robotiku 

   Author: Vrzal Ondřej; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Bánský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tester 10 Gigabit Ethernet sítí 

   Author: Šimák Jáchym; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Topologická mapa pro vnitřní prostředí 

   Author: Habáň Přemysl; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap 

   Author: Bulušek Jan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je implementace algoritmů pro pokrývání nekonvexních oblastí s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) a jejich experimentální ověření (jak v simulacích, tak na reálném bezpilotním prostředku). Z existujících ...
  • Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod 

   Author: Jalovec Karel; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Tvorba modelů a prediktivní řízení budov 

   Author: Žáčeková Eva; Supervisor: Prívara Samuel; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields 

   Author: Šulc Antonín; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Takáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)