Now showing items 1-20 of 474

  • 3D atlas kostí 

   Author: Šmrha Michal; Supervisor: Burša Miroslav; Opponent: Báča Václav
   Cílem této práce je návrh a vývoj pomocné výukové aplikace pro studenty medicíny - atlasu kostí. Nejprve jsme důkladně prozkoumali existující řešení a identifikovali jejich funkce a nedostatky. Na základě tohoto průzkumu ...
  • 3D formace autonomních letounů 

   Author: Kasl Zdeněk; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Benda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • 3D model bytu pro vizualizaci/simulaci a ověřování řídicích systémů 

   Author: Pošusta Antonín; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Author: Hobza Martin; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Author: Hobza Martin; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • Adaptace během testování pro úlohu segmentace 

   Author: Klára Janoušková; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   The thesis proposes novel single-image test-time adaptation methods for image segmentation based on a deep neural network. Test-time adaptation improves the robustness of the deep neural network to data shift using a single ...
  • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
  • Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy 

   Author: Holý Radek; Supervisor: Čáp Michal; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Agentní model logistiky balíkové přepravy 

   Author: Starý Jiří; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Plch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě 

   Author: Sálus Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kadlec Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní simulace městské mobility 

   Author: Milenovský Ondřej; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Brom Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem 

   Author: Těžký Jiří; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce se zabývá aktivní detekcí potenciálních lidských obětí na základě kamerových (RGB), hloubkových (D) a termovizních (T) dat, a to jejich klasifikací (segmentací) pomocí umělé neuronové sítě. Věnuje se učení ...
  • Aktivní učení pro sémantickou segmentaci sekvence mračen 3D bodů 

   Author: Petr Šebek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   We propose an extension of the ReDAL[15] active learning method. Our extension makes annotations of dynamic objects in 3D LiDAR point cloud easier and more effective. It can create instances of objects in point cloud and ...
  • Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace 

   Author: Petr Kočiš; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Hyánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Monitorování mikrocirkulace je stále více považováno za významný nástroj při hodnocení zdravotního stavu kriticky nemocných pacientů. Změny v mikrocirkulaci lze sledovat například u pacientů se sepsí či orgánovými selháními. ...
  • Algoritmy pro rozvrhování směn na grafických kartách 

   Author: Polomský Tomáš; Supervisor: Bäumelt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Algoritmy prohledávání v polygonální doméně 

   Author: Juchelka Tomáš; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet 

   Author: Košarko Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a návrh výrobních operací 

   Author: Coiffier Anne-Laure; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Adaptabilita je klíčovým faktorem pro výrobní firmy, aby zůstaly konkurenceschopné. Rychle se měnící poptávka po produktech, ale také nové trendy v přizpůsobivosti hromadné výroby nutí továrny zlepšit způsob, jak navrhovat ...
  • Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin 

   Author: Pecha Petr; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem systému snímání obrazů kořenových systémů rostoucích v plochých květináčích s přední průhlednou stěnou a jejich následném zpracování. Cílem bylo navrhnout rychlejší, efektivnější a přesnější ...
  • Analýza a zpracování EKG 

   Author: Odstrčilík Tadeáš; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Sovka Pavel
   V rámci diplomové práce byl vytvořen modul pro načítání a ukládání dat ve formátu European Data Format (EDF). Dále je zpracována rešerše aktuálně využívaných metod pro filtraci a rozměření EKG signálu, na jejímž základě ...