• 3D atlas kostí 

   Autor: Šmrha Michal; Vedoucí práce: Burša Miroslav; Oponent práce: Báča Václav
   Cílem této práce je návrh a vývoj pomocné výukové aplikace pro studenty medicíny - atlasu kostí. Nejprve jsme důkladně prozkoumali existující řešení a identifikovali jejich funkce a nedostatky. Na základě tohoto průzkumu ...
  • 3D formace autonomních letounů 

   Autor: Kasl Zdeněk; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Benda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • 3D model bytu pro vizualizaci/simulaci a ověřování řídicích systémů 

   Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Autor: Hobza Martin; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

   Autor: Hobza Martin; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
  • Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy 

   Autor: Holý Radek; Vedoucí práce: Čáp Michal; Oponent práce: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Agentní model logistiky balíkové přepravy 

   Autor: Starý Jiří; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Plch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě 

   Autor: Sálus Jan; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Kadlec Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agentní simulace městské mobility 

   Autor: Milenovský Ondřej; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Brom Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem 

   Autor: Těžký Jiří; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce se zabývá aktivní detekcí potenciálních lidských obětí na základě kamerových (RGB), hloubkových (D) a termovizních (T) dat, a to jejich klasifikací (segmentací) pomocí umělé neuronové sítě. Věnuje se učení ...
  • Algoritmy pro rozvrhování směn na grafických kartách 

   Autor: Polomský Tomáš; Vedoucí práce: Bäumelt Zdeněk; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Algoritmy prohledávání v polygonální doméně 

   Autor: Juchelka Tomáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet 

   Autor: Košarko Martin; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza a návrh výrobních operací 

   Autor: Coiffier Anne-Laure; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Adaptabilita je klíčovým faktorem pro výrobní firmy, aby zůstaly konkurenceschopné. Rychle se měnící poptávka po produktech, ale také nové trendy v přizpůsobivosti hromadné výroby nutí továrny zlepšit způsob, jak navrhovat ...
  • Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin 

   Autor: Pecha Petr; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem systému snímání obrazů kořenových systémů rostoucích v plochých květináčích s přední průhlednou stěnou a jejich následném zpracování. Cílem bylo navrhnout rychlejší, efektivnější a přesnější ...
  • Analýza a zpracování EKG 

   Autor: Odstrčilík Tadeáš; Vedoucí práce: Kužílek Jakub; Oponent práce: Sovka Pavel
   V rámci diplomové práce byl vytvořen modul pro načítání a ukládání dat ve formátu European Data Format (EDF). Dále je zpracována rešerše aktuálně využívaných metod pro filtraci a rozměření EKG signálu, na jejímž základě ...
  • Analýza anotací epileptických záchvatů 

   Autor: Příhoda Václav; Vedoucí práce: Vysloužilová Lenka; Oponent práce: Lhotská Lenka
   V rámci práce byl vytvořen modul, který umožňuje analýzu anotací epileptických záchvatů. Analýza by mohla sloužit jako technika na určení umístnění epileptogenní zóny. Modul analýzy je součástí již vyvíjeného nástroje ...
  • Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech 

   Autor: Jíchová Anna; Vedoucí práce: Janča Radek; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému 

   Autor: Nejedlá Lenka; Vedoucí práce: Chudáček Václav; Oponent práce: Koucký Michal
   Tato práce se zaměřuje na dolování dat, především na statistické metody dolování dat v lékařství. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti dolování dat a popsány jednotlivé metodiky a techniky. ...
  • Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel 

   Autor: Riedel Marek; Vedoucí práce: Kutil Michal; Oponent práce: Janeček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)