Now showing items 60-79 of 407

  • CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech 

   Author: Kizeková Terézia; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

   Author: Šerých Jonáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
  • Couvání auta s přívěsem 

   Author: Baier Bohumír; Supervisor: Vaněk František; Opponent: Fuka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-10)
  • Časově synchronní systém sběru dat 

   Author: Eliáš Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Čtečka RFID 

   Author: Chytráček Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   Tato Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací funkčního prototypu čtecího zařízení miniaturních implantovatelných RFID transpondérů v pásmu 134.2kHz, používaných k identifikaci zvířat. Komunikační RFID protokoly jsou ...
  • Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů 

   Author: Jelínek Jakub; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Kuthanová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

   Author: Novák Libor; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
  • Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích 

   Author: Bartošová Eva; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou a analýzou častíc v mikroskopických snímkach. V úvode práca oboznamuje s procesom vzniku týchto snímok pomocou elektrónového mikroskopu. Ďalej sú uvedené metódy pre detekciu a ...
  • Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků 

   Author: Zedník Pavel; Supervisor: Hodaň Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   V této práci jsem implementoval metodu pro detekci a lokalizaci netexturovaných objektů v RGB-D snímcích založenou hlasování pomocí Point-pair feature, která sestává ze vzdálenosti dvou bodů ve scéně a úhlu jejich normálových ...
  • Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy 

   Author: Boráros Peter; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Judas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu 

   Author: Náhlík Michal; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-21)
   Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu ...
  • Detekce emotivních výrazů v obličeji 

   Author: Husák Petr; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Fogelton Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou typické svou rychlostí. ...
  • Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření 

   Author: Jakub Cmíral; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce popisuje přehled postupů ...
  • Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému 

   Author: Janků Tomáš; Supervisor: Novotná Iva; Opponent: Čeřovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Elektromyografie poskytuje velmi cenná data a poznatky, jež mohou být uplatněny v mnoha aplikacích. V současné době se jí s úspěchem využíva v řadě výzkumných prací i praktických aplikací různých zaměření především z odvětví ...
  • Detekce malwaru 

   Author: Pluskal Ondřej; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Křoustek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce mraků v satelitních obrazech 

   Author: Bartoš Matěj; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu veřejně dostupných satelitních snímků a celkového množství vynešených satelitů, což předložilo náročný problém s daty, jak označit nebo klasifikovat objekty na satelitních ...
  • Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji 

   Author: Soukupová Tereza; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Sanchez-Riera Jordi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá detekcí mrkání očí ve videozáznamu pořízeném standardní webkamerou. V nedávné době byly představeny obličejové detektory na detekci a sledování významných bodů v obličeji. Tyto detektory dosahují výborných ...
  • Detekce objektů v obrazcích s vysokým rozlišením 

   Author: Kváča Jan; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)