Now showing items 67-86 of 415

  • Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů 

   Author: Jelínek Jakub; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Kuthanová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

   Author: Novák Libor; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
  • Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích 

   Author: Bartošová Eva; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou a analýzou častíc v mikroskopických snímkach. V úvode práca oboznamuje s procesom vzniku týchto snímok pomocou elektrónového mikroskopu. Ďalej sú uvedené metódy pre detekciu a ...
  • Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků 

   Author: Zedník Pavel; Supervisor: Hodaň Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   V této práci jsem implementoval metodu pro detekci a lokalizaci netexturovaných objektů v RGB-D snímcích založenou hlasování pomocí Point-pair feature, která sestává ze vzdálenosti dvou bodů ve scéně a úhlu jejich normálových ...
  • Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy 

   Author: Boráros Peter; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Judas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu 

   Author: Náhlík Michal; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-21)
   Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu ...
  • Detekce emotivních výrazů v obličeji 

   Author: Husák Petr; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Fogelton Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou typické svou rychlostí. ...
  • Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření 

   Author: Jakub Cmíral; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce popisuje přehled postupů ...
  • Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému 

   Author: Janků Tomáš; Supervisor: Novotná Iva; Opponent: Čeřovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Elektromyografie poskytuje velmi cenná data a poznatky, jež mohou být uplatněny v mnoha aplikacích. V současné době se jí s úspěchem využíva v řadě výzkumných prací i praktických aplikací různých zaměření především z odvětví ...
  • Detekce malwaru 

   Author: Pluskal Ondřej; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Křoustek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce mraků v satelitních obrazech 

   Author: Bartoš Matěj; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu veřejně dostupných satelitních snímků a celkového množství vynešených satelitů, což předložilo náročný problém s daty, jak označit nebo klasifikovat objekty na satelitních ...
  • Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji 

   Author: Soukupová Tereza; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Sanchez-Riera Jordi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá detekcí mrkání očí ve videozáznamu pořízeném standardní webkamerou. V nedávné době byly představeny obličejové detektory na detekci a sledování významných bodů v obličeji. Tyto detektory dosahují výborných ...
  • Detekce objektů v obrazcích s vysokým rozlišením 

   Author: Kváča Jan; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Detekce objektů z mnoha tříd 

   Author: Novotný David; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zitová Barbara
   This thesis focuses on the problem of large scale visual object detection and classification in digital images. A new type of image features that are derived from state-of-the-art convolutional neural networks is proposed. ...
  • Detekce osob v dohledových videozáznamech 

   Author: Vávra Petr; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Hrad Jaromír
   Diplomová práce se zabývá studií možných detekovatelných stavů ve vnitřních prostorách pomocí kamerového dohledového systému. Nejdůležitějším stavem, který je třeba detekovat je pád osoby. Detekce pádu osoby je důležitá ...
  • Detekce osob v dohledových videozáznamech 

   Author: Vávra Petr; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Hrad Jaromír
   Diplomová práce se zabývá studií možných detekovatelných stavů ve vnitřních prostorách pomocí kamerového dohledového systému. Nejdůležitějším stavem, který je třeba detekovat je pád osoby. Detekce pádu osoby je důležitá ...
  • Detekce poruch senzorů 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Jerhotová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce skoro lineárních objektů 

   Author: Zuzánek Petr; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Nohýl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání 

   Author: Sushkov Roman; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem vizuální úlohy vybírání, ve které se postupně vybírají součástky z bedny. Částečně strukturovná varianta této úlohy je uvažována. V této diplomové práci se navrhuje řešení této úlohy, ...