Now showing items 151-170 of 415

  • Kalibrace kapacitního senzoru 

   Author: Švoma Jaroslav; Supervisor: Holub Ondřej; Opponent: Šprdlík Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalibrace soustavy kamer 

   Author: Steidl Stanislav; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Kalibrace kamer je zásadní součástí prakticky každé úlohy věnující se 3D rekonstrukci scén. S růstem autonomního průmyslu, roste zároveň i počet kamer, jež jsou připevněny na jednotlivých vozidlech nebo jiných autonomních ...
  • Kalibrační metody pro videookulografii 

   Author: Prštický Michal; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů 

   Author: Paštyka Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Dokoupil Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické rozpoznávání stavů diagnostických LED na průmyslových zařízeních. Stav LED diod je rozpoznáván ze snímků pořízených průmyslovou kamerou. Analýza stavu LED ...
  • Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení 

   Author: Vondráková Michaela; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Koudelka Vlastimil
   Cílem práce je implementace systému pro detekci artefaktů v EEG signálu pomocí analýzy nezávislých komponent. Systém bude implementován v prostředí Matlab za využití toolboxu EEGlab. EEG data budou nejprve převedeny na ...
  • Klasifikace gest založená na elektromyografii 

   Author: Caro Néstor; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   The purpose of the work is to identify different hand poses based in the Electromyography raw signals provided from a Myo armband, using various signal processing, feature extraction and pattern recognition techniques. ...
  • Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí 

   Author: Sivák Filip; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Vysoké množství produktu a kategorií dostupných v soucasných elektronických obchodech zpusobují, že validace dat je pracná a drahá. Proto vzniká snaha automatizovat validaci správného umístnení produktu ve své kategorii. ...
  • Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat 

   Author: Prágr Miloš; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Belter Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Kráčející roboty mohou být v současné době považovány za rostoucí segment autonomní mobilní robotiky se záběrem od industriální inspekce po dlouhodobé operování v nehostinném prostředí. Hlavní výhodou těchto robotů je ...
  • Klasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEG 

   Author: Laura Shala; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je častou příčinou farmakorezistentní epilepsie. Určení podtypu FCD je zásadní při plánování resekčního výkonu u těchto pacientů. Cílem této práce je na základě parametrizace výskytu ...
  • Klasifikace změn poddajnosti dýchacího systému během mechanické plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie 

   Author: Lukáš Mařík; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Přestože ARDSnet je dnes preferovanou metodikou protektivní plicní ventilace, individuální nastavení hodnoty pozitivního tlaku na konci výdechu (PEEP) by mohlo omezit riziko poškození plic. ARDSnet stanovuje hodnoty PEEP ...
  • Kloubní vzorce v EMG obraze 

   Author: Novotná Iva; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Jelínek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Krupička Radim; Opponent: Svoboda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur 

   Author: Václav Voráček; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   There are challenging problems related to the mathematical description of quantum mechanics. The thesis focuses on such problems from two different areas: The problems related to the existence of hidden variables and ...
  • Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů 

   Author: Spurný Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj metod pro řízení a plánování trajektorie heterogenních týmů pozemních robotů a helikoptér, ve kterých je používán systém vizuální relativní lokalizace instalovaný na palubě ...
  • Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota 

   Author: Šalanský Vojtěch; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Švejda Martin
   Důležitou funkcionalitou pro mobilní robot je znalost terénu v nejbližším okolí. Tato práce se zabývá návrhem a implementací metody ke zjištění tvaru terénu v okolí mobilního robotu využitím kontaktu robotické ruky Kinova ...
  • Koordinace v systémech s více roboty 

   Author: Makovička Martin; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Korespondence v obrazech pro dynamické scény 

   Author: Šrajer Filip; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hledání korespondencí mezi obrázky je důležitý krok v zaměřeních počítačového vidění jako jsou 3D rekonstrukce, hledání podobných obrázků a slepování obrázků. Vyzdvihujeme, že je důležité brát v potaz dynamické scény s ...
  • Kvalitativní uvažování pro stavbu robotických topologických map 

   Author: Vaňo Maroš; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Lineární přímý řešič řídkého systému na grafické kartě pro metodu vyrovnání svazku 

   Author: Ivančík Ondrej; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lokalizace a navigace robotu Nao na základě rekonstrukce řídké množiny 3D bodů 

   Author: Fojtů Šimon; Supervisor: Havlena Michal; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)