Now showing items 136-155 of 415

  • Identifikační toolbox pro Scilab 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Prívara Samuel; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami 

   Author: Bužková Lucie; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Černoch Radomír
   Problém splňování vážených podmínek (WCSP) je optimalizační problém daný množinou proměnných a množinou funkcí definovaných nad nimi. Mnoho problémů z oblasti zpracování obrazu, rozvrhování nebo bioinformatiky bylo formulováno ...
  • Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor 

   Author: Machek Petr; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací matematického modelu acidobazické rovnováhy krve a intesticia v jazyce Modelica. Tento model byl implementován pomocí dvou různých metod - přístupu založeného na přímém využití ...
  • Implementace nové modulační PWM techniky pro digitální audio zesilovač 

   Author: Nguyen Hong Quang; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Tran Duy Khanh
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace rozsáhlého modelu fyziologických funkcí organismu v prostředí jazyka Modelica 

   Author: Kroček Tomáš; Supervisor: Kofránek Jiří; Opponent: Eck Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I 

   Author: Rubeš Lukáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá vytvořením konečného automatu pro tutoriál do naučné video hry. Tutoriál slouží k pochopení problematiky diabetes mellitus typu I a akcí s tím spojené. Učí hráče správné pořadí akcí, které se mají ...
  • Implementace VOIP modulu 

   Author: Trmota Jakub; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS 

   Author: Housková Alisa; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem práce je prozkoumat dostupná data z programu ITAREPS, který pomáhá přecházet hospitalizaci schizofrenních pacientů. Pacienti i jejich rodinní příslušníci během programu ITAREPS zasílají SMS zprávy s odpověďmi na 10 ...
  • Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu Gumstix Overo 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Žoha Jaroslav; Opponent: Peca Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Integrace mRNA a miRNA dat pro zpresnění molekulární klasifikace 

   Author: Zahálka Jan; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Integrace pokročilých metod navigace jednotek a adversariálního uvažování pro hráče v ORTS 

   Author: Chvátal Viktor; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Plch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů 

   Author: Lhotský Vojtěch; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Lenac Kruno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zaměřuje hlavně na praktickou stránku multi-robotické explorace neznámého prostředí. Každý robot je vybaven RGB-D kamerou a staví si svůj 3D model okolí. Celý tým je pak řízen centralizovaným přístupem za ...
  • Inteligentní analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Zdráhal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech 

   Author: Hrstka Ondřej; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Inteligentní vizualizace dat z multi-agentních simulací 

   Author: Křížek Vojtěch; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Šedivý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kalibrace kapacitního senzoru 

   Author: Švoma Jaroslav; Supervisor: Holub Ondřej; Opponent: Šprdlík Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalibrace soustavy kamer 

   Author: Steidl Stanislav; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Kalibrace kamer je zásadní součástí prakticky každé úlohy věnující se 3D rekonstrukci scén. S růstem autonomního průmyslu, roste zároveň i počet kamer, jež jsou připevněny na jednotlivých vozidlech nebo jiných autonomních ...
  • Kalibrační metody pro videookulografii 

   Author: Prštický Michal; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů 

   Author: Paštyka Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Dokoupil Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické rozpoznávání stavů diagnostických LED na průmyslových zařízeních. Stav LED diod je rozpoznáván ze snímků pořízených průmyslovou kamerou. Analýza stavu LED ...
  • Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení 

   Author: Vondráková Michaela; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Koudelka Vlastimil
   Cílem práce je implementace systému pro detekci artefaktů v EEG signálu pomocí analýzy nezávislých komponent. Systém bude implementován v prostředí Matlab za využití toolboxu EEGlab. EEG data budou nejprve převedeny na ...