Now showing items 125-144 of 415

  • Hardware robota pro soutěž Eurobot 

   Author: Kubias Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články 

   Author: Daniel Klöser; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   In order to reduce emissions of the transport sector, fuel cell hybrid vehicles (FCHVs) constitute a promising alternative as they have zero local emissions and overcome the limited range of electric vehicles. The power ...
  • Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat 

   Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hierarchickou zhlukovou analýzou nad dlhodobými záznamami vytvorenými elektroencefalografom. Cieľom práce je nájsť takú hierarchickú zhlukovú analýzu, ktorá bude používať menej pamäte ako ...
  • Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech 

   Author: Mykhaylo Zelenskyy; Supervisor: Hrubý Lukáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce prozkoumává možnosti využití hlubokých neuronových sití ve vestavěných systémech pro účely monitorování dopravy. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat prototyp systému využivajícího neuronové ...
  • Hodnocení EEG signálu v reálném čase 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) 

   Author: Merunka Ilja; Supervisor: Šuta Daniel; Opponent: Profant Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů 

   Author: Šťastný Jaroslav; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Hauzar David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat 

   Author: Pilný Michal; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou 

   Author: Kaiser Tomáš; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Fingrová Zdeňka
   Cílem diplomové práce je zpracování holterovského EKG pacientů se srdeční amyloidózou. Tyto záznamy se vyznačují nízkými napěťovými úrovněni a množstvím řušení. K jejich předzpracování byla navržena kaskáda filtrů včetně ...
  • Hraní obecných her s neúplnou informací 

   Author: Motal Tomáš; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Hric Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridizace evolučních algoritmů s různými přístupy k ohodnocování 

   Author: Žegklitz Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Identifikační toolbox pro Scilab 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Prívara Samuel; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami 

   Author: Bužková Lucie; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Černoch Radomír
   Problém splňování vážených podmínek (WCSP) je optimalizační problém daný množinou proměnných a množinou funkcí definovaných nad nimi. Mnoho problémů z oblasti zpracování obrazu, rozvrhování nebo bioinformatiky bylo formulováno ...
  • Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor 

   Author: Machek Petr; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací matematického modelu acidobazické rovnováhy krve a intesticia v jazyce Modelica. Tento model byl implementován pomocí dvou různých metod - přístupu založeného na přímém využití ...
  • Implementace nové modulační PWM techniky pro digitální audio zesilovač 

   Author: Nguyen Hong Quang; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Tran Duy Khanh
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace rozsáhlého modelu fyziologických funkcí organismu v prostředí jazyka Modelica 

   Author: Kroček Tomáš; Supervisor: Kofránek Jiří; Opponent: Eck Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I 

   Author: Rubeš Lukáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá vytvořením konečného automatu pro tutoriál do naučné video hry. Tutoriál slouží k pochopení problematiky diabetes mellitus typu I a akcí s tím spojené. Učí hráče správné pořadí akcí, které se mají ...
  • Implementace VOIP modulu 

   Author: Trmota Jakub; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS 

   Author: Housková Alisa; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem práce je prozkoumat dostupná data z programu ITAREPS, který pomáhá přecházet hospitalizaci schizofrenních pacientů. Pacienti i jejich rodinní příslušníci během programu ITAREPS zasílají SMS zprávy s odpověďmi na 10 ...
  • Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu Gumstix Overo 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Žoha Jaroslav; Opponent: Peca Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)