Now showing items 364-383 of 415

  • Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole 

   Author: Šváb Jan; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pedre Sol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vestavný modul pro zpracování obrazu 

   Author: Čížek Petr; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pedre Sol
   Tato práce předkládá kompletní návrh vestavného FPGA modulu pro vizuální navigaci mobilního robotu. Jádrem práce je implementace metody pro extrakci lokálních rysů obrazu v logice FPGA. Metoda se skládá z detekce významných ...
  • Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku 

   Author: Kubizňák Petr; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Fischer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci 

   Author: Polic Michal; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Tato práce řeší možnosti pořízení fotografií na mobilním telefonu s operačním systémem Android za účelem zjištění časování pořízení snímků a parametrů závěrky pro 3D rekonstrukci. Byly vytvořeny tři aplikace k ovládání ...
  • Videoanalýza parkinsonovských pacientů 

   Author: Klinger Miloslav; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Líbal Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem 

   Author: Koucký Lukáš; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální realita pro Android 

   Author: Kopenec Jiří; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
  • Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění 

   Author: Kováčik Martin; Supervisor: Hoffmann Jiří; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla 

   Author: Valenta Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz 

   Author: Valentová Klára; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu 

   Author: Sushkova Dina; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Schopnost najít sjízdnou cestu a zůstat na ní během pohybu je pro mobilního robota nezbytné. V této práci se zaměřuji na vizuální detekci cesty z jednoho obrázku. Naimplementovala jsem metodu založenou na vnitřní vlastnosti ...
  • Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu 

   Author: Pivoňka Tomáš; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro vizuální odometrii určenou k měření pohybu podvozku automobilu jako součást 3D skeneru podvozků. Tento skener pracující pouze s obrazem z kamer je vyvíjen ...
  • Vícehodnotová koalgebraická logika 

   Author: Dostál Matěj; Supervisor: Bílková Marta; Opponent: Kurz Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG 

   Author: Grimová Nela; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá aktivním učením pro klasifikaci spánkových stavů na EEG datech. Jelikož spánková data jsou obecně nevyvážená, nejdříve sledujeme, jak nevyváženost na syntetických datech ovlivňuje aktivní ...
  • Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky 

   Author: Tseveenbayar Altaibayar; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vyhledání uváznutí pomocí statické analýzy kódu 

   Author: Navara Filip; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky 

   Author: Březinová Barbora; Supervisor: Zatloukal Michal; Opponent: Burget Pavel
   Cílem diplomové práce je seznámení s komunikačním standardem PROFINET, který se v současnosti používá především v oblasti automatizace, jeho současným využitím v lékařské technice a návrhem jeho dalšího možného použití v ...
  • Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích 

   Author: Kreč Michal; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhotovení simulátoru zobrazujícího trasu pohybu oka v reálném prostředí 

   Author: Polčák Marek; Supervisor: Fejtová Marcela; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhýbání se v dálničním provozu 

   Author: Schaefer Martin; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)