Now showing items 311-330 of 415

  • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

   Author: Trutman Pavel; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
  • Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení teploty ohřívací pece 

   Author: Skopec Pavel; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Zítek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu 

   Author: Brich Tomáš; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Modul pro rozpoznání úmyslu je základní součástí jakéhokoliv question-answering bota (např. Amazon Echo). Tato práce implementuje modul pro rozpoznání úmyslu, založený na větných předlohách, který je silně závislý na ...
  • Silová působení na robota při obrábění 

   Author: Třešňák Adam; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Farkavec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá silami působícími na průmyslový manipulátor při obrábění kovového materiálu nástrojem připevněným na poslední ose robotu. Obrábění je realizováno broušením materiálu brusným kotoučem. Dynamické chování ...
  • Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru 

   Author: Němec Martin; Supervisor: Vysoký Ondřej; Opponent: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel 

   Author: Diringer Tomáš; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Marek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování 

   Author: Jašek Otakar; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Štěpánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Reálná LiDARová data využitelná pro strojové učení a verifikaci a validaci algoritmů jsou těžké získat, zejména v množství požadovaném aktuálními aplikacemi strojového učení. Nedávné studie ukazují, že je možné využít uměle ...
  • Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy 

   Author: Čanda Lukáš; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kalina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulátor vesmírné lodi a její řízení pomocí genetického programování 

   Author: Hruška František; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů 

   Author: Petrík Vladimír; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Saarinen Jari
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Síť nelineárních oscilátorů jako model vnímání hudby u člověka 

   Author: Hadrava Michal; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Síťový server pro CNC stroje 

   Author: Vrtěl Václav; Supervisor: Bílek Jan; Opponent: Chlumský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sledování a 3D rekonstrukce vozidel ve videosekvencích z příčného provozu 

   Author: Svoboda Radek; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Jerhot Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry 

   Author: Marek Michal; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problémem snímaní okolního prostředí dynamicky se pohybující kamerou a následnou detekcí pohybujíchích se objektu. Vývoj probíhal v programovacím jazyku C++ za použití volně dostupne knihovny ...
  • Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích 

   Author: Naiser Filip; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Sledování většího počtu objektů ve video sekvencích v sobě zahrnuje mnoho nejrůznějších podproblémů, včetně sledování zvířat během biologických experimentů. Jejich automatické, či poloautomatické vyhodnocení, má pro biology ...
  • Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů 

   Author: Latnerová Iva; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů 

   Author: Mramornov Andrey Stanislavovich; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Čech Jan
   The paper presents description of muscle model for animation used to do motion capture worked out as a master thesis project. The model allows one to animate virtual character by small number of parameters, and capture ...
  • Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí 

   Author: Krupka Tomáš; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Zimmermann Karel
   Cílem této práce je pokračovat na práci započaté při semestrálním projektu na systému bezznačkového snímání pohybu jménem Kostilam. Hlavní části zadání tvoří za prvé optimalizace snímacího algoritmu tak, aby se co nejvíce ...
  • Spektrální analýza Korotkových zvuků 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Macků David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu 

   Author: Kristýna Vieweghová; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato diplomová práce se zabývá statistickým zpracováním dat u pacientů po aortokoronárním bypassu (CABG). Cílem této práce je určení prediktorů pooperační fibrilace síní s pomocí multivariantních modelů. Teoretická část ...