Now showing items 277-296 of 415

  • Quadrotor - dálkové řízení 

   Author: Dušek Miroslav; Supervisor: Bayer Jiří; Opponent: Dvorský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace prototypu elektronické orientační pomůcky pro nevidomé 

   Author: Grimmer Vladimír; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému 

   Author: Bubla Petr; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu 

   Author: Krček Jan; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se nejdříve zabývá analýzou C++ knihovny YASFM, se zaměřením na případy, kde výsledné modely generované knihovnou nejsou příliš dobré a zkoumáním důvodů proč k tomu dochází. Výzkum je prováděn formou ...
  • Relační strojové učení s postranní indukcí pomocných konceptů 

   Author: Aschenbrenner Vojtěch; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí 

   Author: Vrba Matouš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce je zaměřena na problematiku relativní lokalizace a stabilizace bezpilotních helikoptér pomocí kamery. Je představen systém relativní lokalizace, který nevyžaduje žádné značky ani speciální vybavení na bezpilotní ...
  • Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi 

   Author: Šindler Jan; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Robotický kamerový řetězec 

   Author: Koberna Lukáš; Supervisor: Vaněk František; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Robust Sampling Consensus 

   Author: Lebeda Karel; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
   In this thesis, the problem of robust estimation of a multiple view geometry in the computer vision is studied. The main focus is put on random sampling techniques for an estimation of two-view geometries, in particular ...
  • Robustní detekce kódovaného obrazce 

   Author: Hašek Štěpán; Supervisor: Šára Radim; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Robustní genetické programování pro návrh řídící strategie robotu 

   Author: Blovský Tomáš; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí 

   Author: Matějka Radek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Robustní řízení čtyřválcové vodárny 

   Author: Trnka Václav; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Robustní vizuální odhadování tepu 

   Author: Špetlík Radim; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Perš Janez
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Je představena nová metoda odhadu srdeční frekvence, HR-CNN - dvoustupňová konvoluční neuronová síť. Síť je trénována end-to-end alternující optimalizací a je robustní vůči změnám osvětlení a relativnímu pohybu snímaného ...
  • Rozpoznávání pohlaví z obrázku tváře 

   Author: Fišar Ondřej; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Trefný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozpoznávání přírodnin z obrazu a videa 

   Author: Sixta Tomáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozpoznávání tance z videa 

   Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...
  • Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí 

   Author: Antonín Vobecký; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Himalaya Jain
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na techniky použité pro rozšíření stávajících trénovacích dat pro trénink neuronových sítí se zaměřením na datasety obsahující obrázky lidí. Pro účely vývoje, trénování, validace a testování ...
  • Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje 

   Author: Jaroš Pavel; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dobrovolný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Čapek Roman; Opponent: Van Peteghem Vincent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)