Now showing items 1-20 of 431

  • Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci 

   Author: Jan Hrazdíra; Supervisor: Woller David; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Univerzální optimalizátory jsou praktické nástroje, které mohou být aplikovány na celou řadu problémů za předpokladu, že se tyto problémy dají modelovat příslušným formalismem. V této práci je navržen heuristický optimalizátor ...
  • Systém sledování očních pohybů založený na neuronových sítích 

   Author: Adrián Pitoňák; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Klempíř Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cieľom tejto práce je vytvoriť framework na trénovanie modelov pre sledovanie očných pohybov. Pred vytvorením samotného frameworku prebehla rozsiahla analýza metód používaných na túto úlohu. Práca rieši časť úlohy pomocou ...
  • Vizuální lokalizace a navigace v proměnném prostředí 

   Author: Leonard Mentzl; Supervisor: Rozsypálek Zdeněk; Opponent: Kusumam Keerthy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá srovnáním různých metod pro vizuální lokalizaci a navigaci v proměnném prostředí. Metody testu-jeme na vlastním datasetu nasbíraném na parkovišti. Srovnáváme metody pro vyhledávání a zarovnávání obrázků. ...
  • Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení 

   Author: Adam Konopiský; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj technik pro predikci mapy povrchových vlastností před vozidlem. Tradiční řídicí systémy v automobilovém průmyslu se přizpůsobují podmínkám vozovky reaktivním způsobem, takže schopnost upravit ...
  • Určení parametrů laserového paprsku 

   Author: Anna Žigajkova; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Žoldák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato práce se zabývá určením pozice ohniskového bodu laserového paprsku a jeho úhlu dopadu na čočku\hbox{kamery}. Parametry paprsku jsou určeny ze \hbox{sekvence} snímku, které odpovídají intenzitě laserového paprsku v ...
  • Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce 

   Author: Rakshith Madhavan; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   This work outlines a methodology to infer dense depth of a scene from an RGB image, and it’s corresponding sparse point cloud using an unsupervised training paradigm and combining it with a visual odometry algorithm such ...
  • Vizuální lokalizace v dynamickém prostředí 

   Author: Martina Dubeňová; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Cieľom tejto práce je odhadnúť pózu v šiestich stupňoch volnosti pre query obrázok s pohybujúcimi sa objektami. Najprv vytvoríme plne automatický skript pre vytváranie datasetov pre lokalizáciu z Matterport skeneru. ...
  • Detekce úmyslu pro konverzačního asistenta 

   Author: Daria Ozerova; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Konverzační asistenti a chatboti se stali oblíbenými nástroji, které rychle a snadno odpovídají na dotazy uživatelů a pomáhají jim řešit jednoduché úkoly. Jedním z nejdůležitějších úkolů konverzačního asistenta je porozumění ...
  • Estimace stavů lodi z bezpilotní helikoptéry 

   Author: Filip Novák; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Kozák Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením systému pro estimaci stavů lodi z bezpilotní helikoptéry. Představen je lineární a nelineární matematický model lodi, který je rozšířen o dynamiku vln. Představené ...
  • Detekce a sledování objektů na vodní hladině 

   Author: Adam Ukleh; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Šalanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý dokáže detekovať, klasifikovať a sledovať plávajúci odpad na vodnej hladine. Na detekciu a klasifikáciu plávajúceho odpadu boli navrhnuté a ...
  • Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu 

   Author: Jakub Paplhám; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Včasná detekce kvasinek a vláknitých hub v klinických vzorcích má zásadní význam pro léčbu pacientů náchylných k závažným infekcím způsobeným těmito organismy. Pacienti podstupují pravidelný screening a odebrané vzorky ...
  • Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou 

   Author: Lukáš Rustler; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Matas Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Modelováni tvaru objektu je úloha zabývající se rekonstrukcí objektu z neúplné informace. V nedávné době pokročila rekonstrukce z neúplné, pouze vizuální informace. Nicméně předměty se můžou překrývat nebo být “nepřátelské” ...
  • Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu 

   Author: Jakub Rozlivek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   V dnešní době jsou továrny nejprve připraveny v simulovaci jako tzv. digitální dvojčata. Výhodou těchto digitálních dvojčat je, že přípravu a testování celé robotizované výrobní linky lze provést ještě před samotnou výstavbou ...
  • Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací 

   Author: Rail Chamidullin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Práce se zabývá vizuálním rozpoznávání druhů hadů a hub s vedlejší informací do mnoha tříd. V práci je navržena metoda založená na state-of-the-art hlubokých neuronových sítích pro klasifikaci, tj. konvolučních neuronových ...
  • Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat 

   Author: Valeriia Iegorova; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou 3D rekonstrukce zvířat, která by mohla mít řadu praktických využití v zemědělství nebo počítačové animaci. Poskytuje ucelený přehled literatury a pojednává o existujících metodách ...
  • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
  • Rozpoznávání tance z videa 

   Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...
  • USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům 

   Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Random Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato ...
  • Adaptace CNN klasifikátorů na změny apriorních pravděpodobností 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   V mnoha klasifikačních úlohách se relativní četnosti tříd (apriorní pravděpodobnosti tříd) na testovací sadě liší od relativních četností během trénování prediktoru. Tento jev, taktéž nazýván \textit{label shift} nebo ...
  • Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů 

   Author: Maksym Shcherban; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Rayyes Rania
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Zatímco u člověka hraje hmat velmi důležitou roli, v robotice je mu věnována malá pozornost. Dotyková zpětná vazba má přitom obrovský potenciál, od automatické kalibrace robotu po bezpečnou interakci člověka s robotem. V ...