Now showing items 1-20 of 462

  • Návrh a realizace všesměrového podvozku pro výukovou robotickou platformu 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Pecka Martin; Opponent: Cmíral Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   The SRobot is a comprehensive indoor mobile robotic platform, meticulously designed as an educational tool for university students, covering fundamental robotics concepts encompassing both hardware and software aspects. ...
  • Optimalizace výběru ttH včetně systematiky pomocí strojového učení s z dat ATLASu 

   Author: Vladyslav Yazykov; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Tento výzkum se soustředí na cíl přesně vybrat události vzniklé interakcí dvou gluonů při srážce protonu s protonem na urychlovači LHC, jejímž výsledkem je pár top-antitop a Higgsův boson, což je proces známý jako ttH. ...
  • Řízení bezpilotního letounu se zavěšeným břemenem 

   Author: Martin Jiroušek; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementacı́ a ověřenı́m řı́dicı́ho systému pro bezpilotnı́ letecký prostředek (UAV) se zavěšeným břemenem. Dynamika systému byla důkladně analyzována a byl odvozen nelineárnı́ a lineárnı́ ...
  • Robot se schopností jezdit po zdi 

   Author: Miroslav Běloch; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-29)
   Tato práce se zabývá problematikou robotů schopných šplhat po zdi. Jsou představeni již hotoví roboti. Na jejich základě jsou formulovány požadavky na vytvoření vlastního robota. Je analyzována kinematika představeného ...
  • Vizuální predikce vlastností povrchu ve složitém off-road terénu 

   Author: David Kraus; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Vizuální rozpoznávání prostředí je nezbytné pro autonomní navigaci vozidla v terénu. Tato práce kombinuje vizuální odhad geometre a porozumění scéně za účelem detekce překážek mimo rovinu. Neuronová síť je natrénována k ...
  • Řešení směrovacích problémů založené na učení 

   Author: Petra Fridrichová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Na problém obchodního cestujícího spadající do kombinatorické optimalizace existuje mnoho optimálních a heuristických přístupů. V současné době byly pro jeho řešení navrženy různé metody strojového učení, které však svými ...
  • Adaptace během testování pro úlohu segmentace 

   Author: Klára Janoušková; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   The thesis proposes novel single-image test-time adaptation methods for image segmentation based on a deep neural network. Test-time adaptation improves the robustness of the deep neural network to data shift using a single ...
  • Korekce efektu částečného objemu v obrazech pozitronové emisní tomografie k detekci hypometabolismu 

   Author: Kateřina Macková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kala David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Kvalita obrazů pozitronové emisní tomografie fluordeoxy-glukózy (FDG-PET) pro diagnostiku a chirurgickou léčbu epilepsie je limitována zejména jejich nízkým efektivním rozlišením, které může být dále zhoršeno pohybem ...
  • Učení bez učitele pro odhad pohybu v mračnu 3D bodů 

   Author: Šimon Pokorný; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Provedli jsme průzkum v oblasti učení pohybů z 3D mračen bodů bez učitele. Během našeho průzkumu jsme zjistili, že žádný ze stávajících přístupů se nesnažil využít sekvenční povahy automobilových datasetů. S tímto zohledněním ...
  • Plánování odchytové trajektorie pro bezpilotní letouny 

   Author: Michal Pliska; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zaměřuje především na návrh, vývoj a testování nových metod autonomního zachycení rušivých dronů pomocí jiného dronu. Byl vyvinut pokročilý detekční a sledovací mechanismus, který využívá měření LIDAR (Light ...
  • Přeplánování trajektorií bezkolizního letu bezpilotních vzdušných robotů 

   Author: Kryštof Teissing; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Deckerová Jindřiška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Generování trajektorie je jedním z klíčových problémů řešených v rámci úlohy plánování pohybu autonomních bezpilotních prostředků (UAV). Tato práce se zabývá přeplánováním bezkolizních trajektorií s minimální dobou trvání ...
  • Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu 

   Author: Jekatěrina Jaroslavceva; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Nadcházející upgrade High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) významně zvýší počet částicových srážek, což představuje výzvu pro stávající algoritmy rekonstrukce srážek kvůli souvisejícímu nárůstu objemu a složitosti ...
  • Poziční řízení kvadkoptéry s visící zátěží pomocí hlubokého posilovaného učení 

   Author: Tomáš Tichý; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zaměřuje na využití hlubokého posilovaného učení pro poziční řízení kvadrokoptéry s visící zátěží. Tento úkol je řešen pomocí metody proximal policy optimization, kde se přímo optimalizuje řidící policy ...
  • Aktivní učení pro sémantickou segmentaci sekvence mračen 3D bodů 

   Author: Petr Šebek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   We propose an extension of the ReDAL[15] active learning method. Our extension makes annotations of dynamic objects in 3D LiDAR point cloud easier and more effective. It can create instances of objects in point cloud and ...
  • Teleoperace robotické ruky pro sebe-kontakt v reálném čase 

   Author: Adam Rojík; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Behrens Jan Kristof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Mechanismy, kterými lidé lokalizují dotek na svém těle, nejsou dosud zcela objasněny. Jedním ze způsobů, jak prohloubit naše chápání hmatové lokalizace, je zavést roboticky zprostředkovaný sebedotek (tj. dotyk směrem k ...
  • Automatizace prostorové kalibrace umělé kůže na robotovi pomocí 3D rekonstrukce 

   Author: Bohumila Potočná; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Traversaro Silvio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Tato práce přichází s metodou kalibrace umělé kůže robota pomocí 3D rekonstrukce ze snímků z RGB-D kamery. Kalibrace se provádí na robotovi iCub, který je vybaven kůží z kapacitních dotekových senzorů (celkem přibližně ...
  • Kolaborace člověka a robota s ohledem na nejistotu pomocí plánování a reaktivního řízení 

   Author: Marina Ionova; Supervisor: Behrens Jan Kristof; Opponent: Woller David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Tato práce zkoumá potenciál kolaborace robota s člověkem pro zvýšení přizpůsobivosti a flexibility výrobního procesu využitím silných stránek lidí i robotů. Integrace kolaborativních buněk do skutečných výrobních systémů ...
  • Detekce stromů nakažených kůrovcem pomocí autonomního bezpilotního letounu 

   Author: Tereza Uhrová; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Blaha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Tato práce prezentuje UAV systém, který detekuje stromy nakažené lýkožroutem smrkovým. Tento systém je navržen, aby identifikoval malé dírky, které vytvořil lýkožrout, když se zavrtal do kůry. Díky tomu jsou nakažené stromy ...
  • Plánování cest s rozdílnou třídou homotopie v prostředí s překážkami 

   Author: Matej Novosad; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Tato práce představuje novou metodu nazvanou Clustering Topological PRM (CTopPRM), která umožňuje najít více homotopicky odlišných cest ve 3D prostředích s překážkami. Nalezení více takových cest, které na příklad obcházejí ...
  • Částečné učení s učitelem pro časově-prostorovou segmentaci satelitních snímků 

   Author: Antonín Hruška; Supervisor: Flach Boris; Opponent: Shlezinger Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-06)
   Tato práce zkoumá použitelnost algoritmů částečného strojového učení s učitelem pro segmentaci lesních ploch ze satelitních snímků. Namísto přímého vyhodnocování na satelitních snímcích budeme používat CityScape dataset ...