Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 346

  • Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG 

   Autor: Zoulová Lenka; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Epilepsie je onemocnění mozku vyznačující se opakovanými záchvaty. Tyto záchvaty ztěžují pacientům život a v některých situacích mohou mít fatální následky. Stále neexistuje spolehlivá metoda, která by epilepsii vyléčila ...
  • Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu 

   Autor: Durčák Jindřich; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Studium proteinů je hlavní oblastí výzkumu molekulární biologie. Jelikož je struktura a funkce proteinů těsně svázaná, získání informací o jejich prostorové konfiguraci patří mezi hlavní cíle jejich zkoumání. V minulosti ...
  • Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG 

   Autor: Grimová Nela; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá aktivním učením pro klasifikaci spánkových stavů na EEG datech. Jelikož spánková data jsou obecně nevyvážená, nejdříve sledujeme, jak nevyváženost na syntetických datech ovlivňuje aktivní ...
  • Detekce mraků v satelitních obrazech 

   Autor: Bartoš Matěj; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu veřejně dostupných satelitních snímků a celkového množství vynešených satelitů, což předložilo náročný problém s daty, jak označit nebo klasifikovat objekty na satelitních ...
  • Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu 

   Autor: Krček Jan; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se nejdříve zabývá analýzou C++ knihovny YASFM, se zaměřením na případy, kde výsledné modely generované knihovnou nejsou příliš dobré a zkoumáním důvodů proč k tomu dochází. Výzkum je prováděn formou ...
  • Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem 

   Autor: Kozák Viktor; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Lhotský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá prohledáváním neznámého prostředí mobilním robotem. Robot je vybaven laserovým snímačem a během explorace je tvořena 2D polygonální mapa, tato část práce navazuje na Explorační algoritmy v ...
  • Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními 

   Autor: Ulitin Valerii; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Výsledkem této práce jsou algoritmy umožňující segmentaci sekvence podobných obrázků, kdy uživatel anotuje pouze jeden obrázek ze sekvence. Takové algoritmy můžou být přínosné při zpracování velkého množství dat. Vytvořená ...
  • Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky 

   Autor: Riss Štěpán; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vývojem vestavěného systému, který slouží k řízení hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky. Tento vestavěný systém je kompatibilní se systémem, které používá firma Flydeo ve svých bezpilotních ...
  • Použití Object Scene Flow ve video sekvencích 

   Autor: Neoral Michal; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Sauer Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce představuje několik modifikací algoritmu Object Scene Flow (OSF) [MG15]. Algoritmus je určen pro současné odhadování 3D geometrie scény a 3D pohybu ve scéně nazývaného scene flow. Naše navrhnutá modifikace přidává ...
  • Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené 

   Autor: Hadáček Jan; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá využitím kamery jako asistivní pomůcky ve speciálním telefonu pro nevidomé založeném na systému Android a vyvíjeném v rámci Katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. V úvodu ...
  • Experimentální systém pro práci s EMG 

   Autor: Kufnerová Alena; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se věnuje návrhu systému vhodného pro snadné a rychlé experimentální měření svalové aktivity (EMG). Cíl spočívá v návrhu zařízení určeného pro takovéto experimentální měření EMG, a to s ohledem na kompromis mezi ...
  • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

   Autor: Novák Libor; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
  • Silová působení na robota při obrábění 

   Autor: Třešňák Adam; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Farkavec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá silami působícími na průmyslový manipulátor při obrábění kovového materiálu nástrojem připevněným na poslední ose robotu. Obrábění je realizováno broušením materiálu brusným kotoučem. Dynamické chování ...
  • Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru 

   Autor: Tošner David; Vedoucí práce: Ježek Filip; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout levné způsoby jak získat data, hlavně číslice, z pacientského monitoru pomocí kamery v reálném čase. Navržené přístupy by měli být nezávislé na typu a značce monitoru. Každý z těchto ...
  • Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí 

   Autor: Koranga Deepak; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Použití internetu věcí pro Monitorování stavu zařízení má spoustu výhod, jako například interoperabilita mezi stroji, senzory a pohony, a zároveň přidává takové možnosti jako vzdálené uložení dat a analytika. V době průmyslu ...
  • Analýza a návrh výrobních operací 

   Autor: Coiffier Anne-Laure; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Adaptabilita je klíčovým faktorem pro výrobní firmy, aby zůstaly konkurenceschopné. Rychle se měnící poptávka po produktech, ale také nové trendy v přizpůsobivosti hromadné výroby nutí továrny zlepšit způsob, jak navrhovat ...
  • Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání 

   Autor: Sushkov Roman; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem vizuální úlohy vybírání, ve které se postupně vybírají součástky z bedny. Částečně strukturovná varianta této úlohy je uvažována. V této diplomové práci se navrhuje řešení této úlohy, ...
  • Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I 

   Autor: Rubeš Lukáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá vytvořením konečného automatu pro tutoriál do naučné video hry. Tutoriál slouží k pochopení problematiky diabetes mellitus typu I a akcí s tím spojené. Učí hráče správné pořadí akcí, které se mají ...
  • Distribuované prediktivní řízení budov 

   Autor: Hauser Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá definicí tepelných vztahů v budově, následným sestavením modelu, návrhem distribuovaného řízení a v neposlední řadě jeho porovnáním s řízením centralizovaným. Analýza modelu budovy je postavena ...
  • Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla 

   Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Matoušek Martin; Oponent práce: Koucký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této práci řešíme problém správné registrace mraků bodů z LIDARu do společné reprezentace scény, což je důležité pro navigaci autonomních vozidel. Přicházíme s novou reprezentací 3D scény vhodnou pro agregování dat z ...