Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 356

  • Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek 

   Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá vytvořením matematického modelu bezpilotního VTOL prostředku pro účely odladění konfiguračních parametrů autopilotu. V rámci práce byla vytvořena simulace v prostředí Matlab & Simulink, umožňující integraci ...
  • Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech 

   Autor: Drozen Alan; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně s využitím samoorganizujících se map. Pomocí muldimenzionálního škálování je úloha převedena na problém obchodního cestujícího v Euklidovském ...
  • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

   Autor: Trutman Pavel; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
  • Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení 

   Autor: Füzesséry Eduard; Vedoucí práce: Kutíková Anna; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto práca sa zaoberá procesom vytvorenia prototypu nositeľného zariadenia, ktoré je schopné merať prejdenú vzdialenost a upozorňovat na notifikácie na jeho zápästí. Upozornenia od všetkých užívateľových aplikácií prichádzajú ...
  • Automatická optická inspekce plošných spojů 

   Autor: Kunte Ondřej; Vedoucí práce: Škoviera Radoslav; Oponent práce: Berger Haladová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce ověřuje hypotézu, zda-li je možné vytvořit systém automatické optické inspekce plošných spojů z běžných materiálů a za pomoci volně dostupných softwarových prostředků. Práce klade důraz na celkovou jednoduchost ...
  • Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů 

   Autor: Vošmik Jiří; Vedoucí práce: Sieger Tomáš; Oponent práce: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Lidský mozek je jedna z nejkomplikovanějších známých struktur a jako takový je dlouhodobě zkoumán. Většina výzkumu mozku se zatím zabývala výzkumem chování celých populací neuronů. Detailní výzkum chování jednotlivých ...
  • Kalibrace soustavy kamer 

   Autor: Steidl Stanislav; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Kalibrace kamer je zásadní součástí prakticky každé úlohy věnující se 3D rekonstrukci scén. S růstem autonomního průmyslu, roste zároveň i počet kamer, jež jsou připevněny na jednotlivých vozidlech nebo jiných autonomních ...
  • Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí 

   Autor: Sivák Filip; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Vysoké množství produktu a kategorií dostupných v soucasných elektronických obchodech zpusobují, že validace dat je pracná a drahá. Proto vzniká snaha automatizovat validaci správného umístnení produktu ve své kategorii. ...
  • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

   Autor: Šerých Jonáš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
  • Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) 

   Autor: Chhajer Raunak; Vedoucí práce: Němec Přemysl; Oponent práce: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   This final diploma work of mine is a Pilot project as part of the 'Leaks-Project' at Doosan-Bobcat EMEA s.r.o, Dobris. The pilot project deals with visualization of the torqueing process of hydraulic valves/hoses at the ...
  • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

   Autor: Novák Libor; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
  • Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními 

   Autor: Ulitin Valerii; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Výsledkem této práce jsou algoritmy umožňující segmentaci sekvence podobných obrázků, kdy uživatel anotuje pouze jeden obrázek ze sekvence. Takové algoritmy můžou být přínosné při zpracování velkého množství dat. Vytvořená ...
  • Distribuované prediktivní řízení budov 

   Autor: Hauser Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá definicí tepelných vztahů v budově, následným sestavením modelu, návrhem distribuovaného řízení a v neposlední řadě jeho porovnáním s řízením centralizovaným. Analýza modelu budovy je postavena ...
  • Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG 

   Autor: Zoulová Lenka; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Epilepsie je onemocnění mozku vyznačující se opakovanými záchvaty. Tyto záchvaty ztěžují pacientům život a v některých situacích mohou mít fatální následky. Stále neexistuje spolehlivá metoda, která by epilepsii vyléčila ...
  • Experimentální systém pro práci s EMG 

   Autor: Kufnerová Alena; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se věnuje návrhu systému vhodného pro snadné a rychlé experimentální měření svalové aktivity (EMG). Cíl spočívá v návrhu zařízení určeného pro takovéto experimentální měření EMG, a to s ohledem na kompromis mezi ...
  • Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu 

   Autor: Durčák Jindřich; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Studium proteinů je hlavní oblastí výzkumu molekulární biologie. Jelikož je struktura a funkce proteinů těsně svázaná, získání informací o jejich prostorové konfiguraci patří mezi hlavní cíle jejich zkoumání. V minulosti ...
  • Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí 

   Autor: Koranga Deepak; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Použití internetu věcí pro Monitorování stavu zařízení má spoustu výhod, jako například interoperabilita mezi stroji, senzory a pohony, a zároveň přidává takové možnosti jako vzdálené uložení dat a analytika. V době průmyslu ...
  • Detekce mraků v satelitních obrazech 

   Autor: Bartoš Matěj; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu veřejně dostupných satelitních snímků a celkového množství vynešených satelitů, což předložilo náročný problém s daty, jak označit nebo klasifikovat objekty na satelitních ...
  • Analýza a návrh výrobních operací 

   Autor: Coiffier Anne-Laure; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Adaptabilita je klíčovým faktorem pro výrobní firmy, aby zůstaly konkurenceschopné. Rychle se měnící poptávka po produktech, ale také nové trendy v přizpůsobivosti hromadné výroby nutí továrny zlepšit způsob, jak navrhovat ...
  • Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu 

   Autor: Krček Jan; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se nejdříve zabývá analýzou C++ knihovny YASFM, se zaměřením na případy, kde výsledné modely generované knihovnou nejsou příliš dobré a zkoumáním důvodů proč k tomu dochází. Výzkum je prováděn formou ...