Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 356

  • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

   Autor: Trutman Pavel; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
  • Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek 

   Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá vytvořením matematického modelu bezpilotního VTOL prostředku pro účely odladění konfiguračních parametrů autopilotu. V rámci práce byla vytvořena simulace v prostředí Matlab & Simulink, umožňující integraci ...
  • Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení 

   Autor: Füzesséry Eduard; Vedoucí práce: Kutíková Anna; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto práca sa zaoberá procesom vytvorenia prototypu nositeľného zariadenia, ktoré je schopné merať prejdenú vzdialenost a upozorňovat na notifikácie na jeho zápästí. Upozornenia od všetkých užívateľových aplikácií prichádzajú ...
  • Automatická optická inspekce plošných spojů 

   Autor: Kunte Ondřej; Vedoucí práce: Škoviera Radoslav; Oponent práce: Berger Haladová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce ověřuje hypotézu, zda-li je možné vytvořit systém automatické optické inspekce plošných spojů z běžných materiálů a za pomoci volně dostupných softwarových prostředků. Práce klade důraz na celkovou jednoduchost ...
  • Kalibrace soustavy kamer 

   Autor: Steidl Stanislav; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Kalibrace kamer je zásadní součástí prakticky každé úlohy věnující se 3D rekonstrukci scén. S růstem autonomního průmyslu, roste zároveň i počet kamer, jež jsou připevněny na jednotlivých vozidlech nebo jiných autonomních ...
  • Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí 

   Autor: Sivák Filip; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Vysoké množství produktu a kategorií dostupných v soucasných elektronických obchodech zpusobují, že validace dat je pracná a drahá. Proto vzniká snaha automatizovat validaci správného umístnení produktu ve své kategorii. ...
  • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

   Autor: Šerých Jonáš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
  • Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech 

   Autor: Drozen Alan; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně s využitím samoorganizujících se map. Pomocí muldimenzionálního škálování je úloha převedena na problém obchodního cestujícího v Euklidovském ...
  • Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů 

   Autor: Vošmik Jiří; Vedoucí práce: Sieger Tomáš; Oponent práce: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Lidský mozek je jedna z nejkomplikovanějších známých struktur a jako takový je dlouhodobě zkoumán. Většina výzkumu mozku se zatím zabývala výzkumem chování celých populací neuronů. Detailní výzkum chování jednotlivých ...
  • Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) 

   Autor: Chhajer Raunak; Vedoucí práce: Němec Přemysl; Oponent práce: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   This final diploma work of mine is a Pilot project as part of the 'Leaks-Project' at Doosan-Bobcat EMEA s.r.o, Dobris. The pilot project deals with visualization of the torqueing process of hydraulic valves/hoses at the ...
  • Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání 

   Autor: Sushkov Roman; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem vizuální úlohy vybírání, ve které se postupně vybírají součástky z bedny. Částečně strukturovná varianta této úlohy je uvažována. V této diplomové práci se navrhuje řešení této úlohy, ...
  • Distribuované prediktivní řízení budov 

   Autor: Hauser Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá definicí tepelných vztahů v budově, následným sestavením modelu, návrhem distribuovaného řízení a v neposlední řadě jeho porovnáním s řízením centralizovaným. Analýza modelu budovy je postavena ...
  • Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem 

   Autor: Kozák Viktor; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Lhotský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá prohledáváním neznámého prostředí mobilním robotem. Robot je vybaven laserovým snímačem a během explorace je tvořena 2D polygonální mapa, tato část práce navazuje na Explorační algoritmy v ...
  • Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru 

   Autor: Tošner David; Vedoucí práce: Ježek Filip; Oponent práce: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout levné způsoby jak získat data, hlavně číslice, z pacientského monitoru pomocí kamery v reálném čase. Navržené přístupy by měli být nezávislé na typu a značce monitoru. Každý z těchto ...
  • Použití Object Scene Flow ve video sekvencích 

   Autor: Neoral Michal; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Sauer Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce představuje několik modifikací algoritmu Object Scene Flow (OSF) [MG15]. Algoritmus je určen pro současné odhadování 3D geometrie scény a 3D pohybu ve scéně nazývaného scene flow. Naše navrhnutá modifikace přidává ...
  • Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla 

   Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Matoušek Martin; Oponent práce: Koucký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V této práci řešíme problém správné registrace mraků bodů z LIDARu do společné reprezentace scény, což je důležité pro navigaci autonomních vozidel. Přicházíme s novou reprezentací 3D scény vhodnou pro agregování dat z ...
  • Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích 

   Autor: Bartošová Eva; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou a analýzou častíc v mikroskopických snímkach. V úvode práca oboznamuje s procesom vzniku týchto snímok pomocou elektrónového mikroskopu. Ďalej sú uvedené metódy pre detekciu a ...
  • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

   Autor: Novák Libor; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
  • Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními 

   Autor: Ulitin Valerii; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Výsledkem této práce jsou algoritmy umožňující segmentaci sekvence podobných obrázků, kdy uživatel anotuje pouze jeden obrázek ze sekvence. Takové algoritmy můžou být přínosné při zpracování velkého množství dat. Vytvořená ...
  • Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG 

   Autor: Grimová Nela; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Saifutdinova Elizaveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá aktivním učením pro klasifikaci spánkových stavů na EEG datech. Jelikož spánková data jsou obecně nevyvážená, nejdříve sledujeme, jak nevyváženost na syntetických datech ovlivňuje aktivní ...