Now showing items 346-365 of 407

  • Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty 

   Author: Nouza Tomáš; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Učení optického toku bez učitele 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje ...
  • Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce 

   Author: Červinková Kateřina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Umělá bytost schopná učit se ze zkušeností s cílem plnit komplexnější úkoly 

   Author: Vítků Jaroslav; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Univerzální datový model pro domovní automatizaci 

   Author: Cicvárek Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dolejš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru 

   Author: Tošner David; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout levné způsoby jak získat data, hlavně číslice, z pacientského monitoru pomocí kamery v reálném čase. Navržené přístupy by měli být nezávislé na typu a značce monitoru. Každý z těchto ...
  • Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání 

   Author: Sidek Vojtěch; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Univerzální vstupně/výstupní modul k PC připojitelný přes USB 

   Author: Ambrozy Martin; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat 

   Author: Vojtěch Pánek; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce se zaměřuje na prozkoumání současné situace na poli určování polohy z kamerových dat a na navržení vhodného řešení pro mobilní robotickou platformu vybavenou vertikálně orientovanou RGB kamerou s fisheye čočkou. ...
  • Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů 

   Author: David Nováček; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který je vybavený různými senzory. Informace o poloze robotu a mapa jsou nezbytné pro zajištění autonomního pohybu. Cílem je implementovat metodu řešící ...
  • Uživatelské rozhraní pro pracovníka montážní linky 

   Author: Kovář Pavel; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   Práce popisuje proces návrhu, implementace a testování nástroje určeného pro orgazaci práce pracovníka montážní linky. Tento nástroj pracovníkovi umožňuje spravovat jeho dílčí úkoly v rámci komplexního výrobního plánu. ...
  • Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole 

   Author: Šváb Jan; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pedre Sol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vestavný modul pro zpracování obrazu 

   Author: Čížek Petr; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pedre Sol
   Tato práce předkládá kompletní návrh vestavného FPGA modulu pro vizuální navigaci mobilního robotu. Jádrem práce je implementace metody pro extrakci lokálních rysů obrazu v logice FPGA. Metoda se skládá z detekce významných ...
  • Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku 

   Author: Kubizňák Petr; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Fischer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci 

   Author: Polic Michal; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Tato práce řeší možnosti pořízení fotografií na mobilním telefonu s operačním systémem Android za účelem zjištění časování pořízení snímků a parametrů závěrky pro 3D rekonstrukci. Byly vytvořeny tři aplikace k ovládání ...
  • Videoanalýza parkinsonovských pacientů 

   Author: Klinger Miloslav; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Líbal Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem 

   Author: Koucký Lukáš; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální realita pro Android 

   Author: Kopenec Jiří; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
  • Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění 

   Author: Kováčik Martin; Supervisor: Hoffmann Jiří; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla 

   Author: Valenta Pavel; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)