Now showing items 56-75 of 415

  • Bayesovské metody predikce haplotypových frekvencí 

   Author: Urban Hynek; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Opper Manfred
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Benchmark implementací real-time Javy 

   Author: Janoušek Michal; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Malohlava Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty 

   Author: Mareš Jakub; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Bláha Lukáš
   Tato práce se zabývá problematikou bezpečného přejíždění terénu pro mobilního pozemního robota, který je vyvíjen pro nasazení při záchraných operacích. Za tímto účelem je robot vybaven artikulovanými postranními pásy, ...
  • Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik 

   Author: Necid Josef; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Stránský Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • BuildingLab: prediktivní řízení budov 

   Author: Tomáško Pavel; Supervisor: Cigler Jiří; Opponent: Gyalistras Dimitrios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Smolík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech 

   Author: Kizeková Terézia; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

   Author: Šerých Jonáš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
  • Couvání auta s přívěsem 

   Author: Baier Bohumír; Supervisor: Vaněk František; Opponent: Fuka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-10)
  • Časově synchronní systém sběru dat 

   Author: Eliáš Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Čtečka RFID 

   Author: Chytráček Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   Tato Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací funkčního prototypu čtecího zařízení miniaturních implantovatelných RFID transpondérů v pásmu 134.2kHz, používaných k identifikaci zvířat. Komunikační RFID protokoly jsou ...
  • Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů 

   Author: Jelínek Jakub; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Kuthanová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

   Author: Novák Libor; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
  • Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích 

   Author: Bartošová Eva; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou a analýzou častíc v mikroskopických snímkach. V úvode práca oboznamuje s procesom vzniku týchto snímok pomocou elektrónového mikroskopu. Ďalej sú uvedené metódy pre detekciu a ...
  • Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků 

   Author: Zedník Pavel; Supervisor: Hodaň Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   V této práci jsem implementoval metodu pro detekci a lokalizaci netexturovaných objektů v RGB-D snímcích založenou hlasování pomocí Point-pair feature, která sestává ze vzdálenosti dvou bodů ve scéně a úhlu jejich normálových ...
  • Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy 

   Author: Boráros Peter; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Judas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu 

   Author: Náhlík Michal; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-21)
   Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu ...
  • Detekce emotivních výrazů v obličeji 

   Author: Husák Petr; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Fogelton Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou typické svou rychlostí. ...
  • Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření 

   Author: Jakub Cmíral; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce popisuje přehled postupů ...