Now showing items 406-415 of 415

  • Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu 

   Author: Pytela Jiří; Supervisor: Šmíd Matěj; Opponent: Sýkora Daniel
   Hlavním cílem této práce je zlepšení přesnosti použitého systému pro sledování objektů ve videu. Vzhledem k tomu, že systém se skládá z více modulů, celkového zlepšení lze dosáhnout úpravami jeho jednotlivých částí. Prvním ...
  • Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu 

   Author: Vildman Jiří; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   Tato práce navazuje na návrh zařízení z bakalářské práce, určeného k dohledu nad pohybovou rehabilitací základního pohybového aparátu člověka. Původní návrh však dále nejen rozvíjí, ale do jisté míry i realizuje. Komplexně ...
  • Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě 

   Author: Kalecký Karel; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Kuriščák Eduard
   V rámci této práce byl sestaven lumped parameter model kardiovaskulární soustavy - Cardio. Integruje v sobě některé dosavadní modely a zahrnuje mechaniku sarkomer, interakci srdečních komor, dynamiku chlopní i systemický, ...
  • Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu 

   Author: Stuchlík Petr; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Chudáček Václav
   V této práci opouštíme papírové záznamy porodních křivek a soustředíme se na jejich elektronické zpracování. Cílem je vývoj systému pro zpracování elektronicých partogramů včetně odpovídajících datových struktur v relační ...
  • Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů 

   Author: Pavel Stoudek; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce popisuje využití 3 robotických uchopovačů (OnRobot RG6, Robotiq 2F-85 a qb SoftHand Research) k haptickému průzkumu vlastností materiálu různých objektů. Také byl využit Robotiq FT300 force/torque senzor k ...
  • Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií 

   Author: Kozic Zlatko; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

   Author: Jílek Martin; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Granja Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...
  • Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie 

   Author: Juklová Alena; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Macaš Martin
   Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou včasné diagnostiky dyslexie u předškolních dětí. Podává stručný přehled metod sledování očních pohybů, které jsou důležitou součástí vyšetření zaměřujících se na poruchy ...
  • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

   Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
  • Zvýšení úspěšnosti reaktivních technik pro vyhýbání mobilních robotů 

   Author: Janovský Pavel; Supervisor: Čáp Michal; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)