Now showing items 105-124 of 415

  • Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus 

   Author: Chroustovský Daniel; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   Tato práce se zabývá problematikou neznalosti hmotnosti potravin při dodržování diety především u pacientů s diabetes mellitus. Aplikace je navržena pro mobilní telefon se systémem Android a slouží jako zábavnější nástroj ...
  • Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů 

   Author: Maksym Shcherban; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Rayyes Rania
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Zatímco u člověka hraje hmat velmi důležitou roli, v robotice je mu věnována malá pozornost. Dotyková zpětná vazba má přitom obrovský potenciál, od automatické kalibrace robotu po bezpečnou interakci člověka s robotem. V ...
  • Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod 

   Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Homotopické pokračování je metoda numerické algebraické geometrie pro řešení soustav polynomiálních rovnic. Během homotopického pokračování se počáteční soustava postupně transformuje na koncovou soustavu, během čehož se ...
  • Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích 

   Author: Sedláček Václav; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Matěja Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ergonomické 3D rozhraní pro řízení letového provozu člověkem 

   Author: Bárnet Zdeněk; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evoluce procesů 

   Author: Řehořek Tomáš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů 

   Author: Krejčí Filip; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evoluční hyperheuristiky pro Vehicle Routing Problem 

   Author: Mlejnek Jaromír; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Evoluční hyperheuristiky pro výběr heuristik 

   Author: Weberschinke Jakub; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Evoluční návrh strategie řídící pohyb robotu 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie 

   Author: Rabochová Michaela; Supervisor: Vinš Miroslav; Opponent: Štefánik Milan
   Borová neutronová záchytová terapie (BNZT) představuje metodu léčby neléčitelných či recidivujících maligních typů tumorů. Její aplikace je zejména v oblasti mozkových nádorů a to především velmi agresivního druhu Glioblastoma ...
  • Experimentální systém pro práci s EMG 

   Author: Kufnerová Alena; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se věnuje návrhu systému vhodného pro snadné a rychlé experimentální měření svalové aktivity (EMG). Cíl spočívá v návrhu zařízení určeného pro takovéto experimentální měření EMG, a to s ohledem na kompromis mezi ...
  • Externí mód pro Simulink na platformě RPP 

   Author: Jakub Nejedlý; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   V rámci této diplomové práce bylo cílem implementovat externí mode do knihovny RPP pro Simulink. Práce byli prová-děny na vývojovém kitu TSM570 od firmy Texas Instruments. Během práce byli vylepšeny testovací nástroje ...
  • Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese 

   Author: Anděl Michael; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hoksza David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Fotoaparát s historickou pamětí 

   Author: Kopřiva Ondřej; Supervisor: Sejkot Roman; Opponent: Scheufler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Funkční MRI hyperkapnických dat 

   Author: Vondráčková Lenka; Supervisor: Petr Jan; Opponent: Nováková Jana
   Cerebrovaskulární reaktivita (CVR) je autoregulační machanizmus udržující konstantní mozkový krevní tok a změny v CVR jsou indikátorem patologií mozkových cév. Reaktivita se dá měřit neinvazivně pomocí BOLD fMRI s ...
  • Generování hladkých trajektorií ve 3D 

   Author: Blaha Martin; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Generování pohybu pro modulární roboty 

   Author: Prouza Milan; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Neumann Sergej
   V diplomové práci jsou popsány metody pro automatické generování pohybů pro modulární roboty. Řídicí signály pro aktuátory modulů jsou získávány metodami založenými na principu Central Pattern Generation (CPG). Optimalizaci ...
  • Geografická analýza dat registrů dárců krvetvorných buněk 

   Author: Těhník Jiří; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Svátek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí 

   Author: Mosinger Jiří; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)