Now showing items 116-135 of 407

  • Fotoaparát s historickou pamětí 

   Author: Kopřiva Ondřej; Supervisor: Sejkot Roman; Opponent: Scheufler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Funkční MRI hyperkapnických dat 

   Author: Vondráčková Lenka; Supervisor: Petr Jan; Opponent: Nováková Jana
   Cerebrovaskulární reaktivita (CVR) je autoregulační machanizmus udržující konstantní mozkový krevní tok a změny v CVR jsou indikátorem patologií mozkových cév. Reaktivita se dá měřit neinvazivně pomocí BOLD fMRI s ...
  • Generování hladkých trajektorií ve 3D 

   Author: Blaha Martin; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Generování pohybu pro modulární roboty 

   Author: Prouza Milan; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Neumann Sergej
   V diplomové práci jsou popsány metody pro automatické generování pohybů pro modulární roboty. Řídicí signály pro aktuátory modulů jsou získávány metodami založenými na principu Central Pattern Generation (CPG). Optimalizaci ...
  • Geografická analýza dat registrů dárců krvetvorných buněk 

   Author: Těhník Jiří; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Svátek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí 

   Author: Mosinger Jiří; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hardware robota pro soutěž Eurobot 

   Author: Kubias Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Němeček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články 

   Author: Daniel Klöser; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   In order to reduce emissions of the transport sector, fuel cell hybrid vehicles (FCHVs) constitute a promising alternative as they have zero local emissions and overcome the limited range of electric vehicles. The power ...
  • Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat 

   Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hierarchickou zhlukovou analýzou nad dlhodobými záznamami vytvorenými elektroencefalografom. Cieľom práce je nájsť takú hierarchickú zhlukovú analýzu, ktorá bude používať menej pamäte ako ...
  • Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech 

   Author: Mykhaylo Zelenskyy; Supervisor: Hrubý Lukáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Tato práce prozkoumává možnosti využití hlubokých neuronových sití ve vestavěných systémech pro účely monitorování dopravy. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat prototyp systému využivajícího neuronové ...
  • Hodnocení EEG signálu v reálném čase 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) 

   Author: Merunka Ilja; Supervisor: Šuta Daniel; Opponent: Profant Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů 

   Author: Šťastný Jaroslav; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Hauzar David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat 

   Author: Pilný Michal; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou 

   Author: Kaiser Tomáš; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Fingrová Zdeňka
   Cílem diplomové práce je zpracování holterovského EKG pacientů se srdeční amyloidózou. Tyto záznamy se vyznačují nízkými napěťovými úrovněni a množstvím řušení. K jejich předzpracování byla navržena kaskáda filtrů včetně ...
  • Hraní obecných her s neúplnou informací 

   Author: Motal Tomáš; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Hric Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridizace evolučních algoritmů s různými přístupy k ohodnocování 

   Author: Žegklitz Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Identifikační toolbox pro Scilab 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Prívara Samuel; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami 

   Author: Bužková Lucie; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Černoch Radomír
   Problém splňování vážených podmínek (WCSP) je optimalizační problém daný množinou proměnných a množinou funkcí definovaných nad nimi. Mnoho problémů z oblasti zpracování obrazu, rozvrhování nebo bioinformatiky bylo formulováno ...
  • Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor 

   Author: Machek Petr; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací matematického modelu acidobazické rovnováhy krve a intesticia v jazyce Modelica. Tento model byl implementován pomocí dvou různých metod - přístupu založeného na přímém využití ...