Now showing items 343-362 of 415

  • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
  • Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu 

   Author: Mudrová Lenka; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Burian František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Technologie Microsoftu pro mobilní robotiku 

   Author: Vrzal Ondřej; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Bánský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tester 10 Gigabit Ethernet sítí 

   Author: Šimák Jáchym; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Kocur Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Topologická mapa pro vnitřní prostředí 

   Author: Habáň Přemysl; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap 

   Author: Bulušek Jan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je implementace algoritmů pro pokrývání nekonvexních oblastí s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) a jejich experimentální ověření (jak v simulacích, tak na reálném bezpilotním prostředku). Z existujících ...
  • Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod 

   Author: Jalovec Karel; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Tvorba modelů a prediktivní řízení budov 

   Author: Žáčeková Eva; Supervisor: Prívara Samuel; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields 

   Author: Šulc Antonín; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Takáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty 

   Author: Nouza Tomáš; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Učení optického toku bez učitele 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Konvoluční neuronové sítě v současnosti dominují odhadu optického toku. Metody učení neuronových sítí se dělí do tří skupin: učení s učitelem, které používá vstupy s požadovanými výstupy, učení bez učitele, které vyžaduje ...
  • Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce 

   Author: Červinková Kateřina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Umělá bytost schopná učit se ze zkušeností s cílem plnit komplexnější úkoly 

   Author: Vítků Jaroslav; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Univerzální datový model pro domovní automatizaci 

   Author: Cicvárek Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Dolejš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru 

   Author: Tošner David; Supervisor: Ježek Filip; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout levné způsoby jak získat data, hlavně číslice, z pacientského monitoru pomocí kamery v reálném čase. Navržené přístupy by měli být nezávislé na typu a značce monitoru. Každý z těchto ...
  • Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání 

   Author: Sidek Vojtěch; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Císař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Univerzální vstupně/výstupní modul k PC připojitelný přes USB 

   Author: Ambrozy Martin; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat 

   Author: Vojtěch Pánek; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce se zaměřuje na prozkoumání současné situace na poli určování polohy z kamerových dat a na navržení vhodného řešení pro mobilní robotickou platformu vybavenou vertikálně orientovanou RGB kamerou s fisheye čočkou. ...
  • Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů 

   Author: David Nováček; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který je vybavený různými senzory. Informace o poloze robotu a mapa jsou nezbytné pro zajištění autonomního pohybu. Cílem je implementovat metodu řešící ...
  • USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům 

   Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Random Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato ...