Now showing items 1-20 of 469

   Subject
   3D data aggregation,change detection,3D map,LiDAR,autonomous car [1]
   3D print [1]
   3D reconstruction [1]
   3D rekonstrukce [1]
   3D tisk [1]
   3D, web, aplikace, WebGL, three.js, Java, enterprise, JSF, vzdělání, kost, anatomie, patologie [1]
   Absorpce, Odraz , Přímé pulzy, Odražené pulzy, Detekce pulzů [1]
   Actigraphy,Machine learning,Sleep monitoring,Sleep stages,Sleep-wake [1]
   active learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteriactive learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteria [1]
   Adaptivní přejíždění terénu, mobilní robotika, pásové vozidlo, flippery, robotická paže, dotykový průzkum, digitální výšková mapa, Robot Operating System [1]
   agglomerative, hybrid, active, hierarchical, clustering, k-means++, PCA, EEG [1]
   aglomeratívny, hybridný, actívny, hierarchický, zhlukovanie, k-means++, PCA, EEG [1]
   agregace 3D dat,detekce změn,3D mapa,LiDAR,autonomní automobil [1]
   Akcelerometry, stárnutí, denní aktivita, pád, chůze, monitorování [1]
   Aktigrafie,Strojové učení,Sledování spánku,Spánková stádia,Spánek-bdění [1]
   aktivní učení; strategie nejistoty; EEG; spánkové EEG; vyhodnocovací kritéria [1]
   Android,Braille,keyboard,assistive technology [1]
   Android,Braille,klávesnice,asisitivní technologie [1]
   annotated epileptic seizures, ictal signs, association rules, sequence patterns, SPADE, cSPADE [1]
   anotované epileptické záchvaty, iktální příznaky, asociační pravidla, sekvenční vzory, SPADE, cSPADE [1]