Zobrazují se záznamy 1-20 z 202

   Klíčové slovo
   3D data aggregation,change detection,3D map,LiDAR,autonomous car [1]
   3D, web, aplikace, WebGL, three.js, Java, enterprise, JSF, vzdělání, kost, anatomie, patologie [1]
   Absorpce, Odraz , Přímé pulzy, Odražené pulzy, Detekce pulzů [1]
   active learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteriactive learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteria [1]
   Adaptivní přejíždění terénu, mobilní robotika, pásové vozidlo, flippery, robotická paže, dotykový průzkum, digitální výšková mapa, Robot Operating System [1]
   agglomerative, hybrid, active, hierarchical, clustering, k-means++, PCA, EEG [1]
   aglomeratívny, hybridný, actívny, hierarchický, zhlukovanie, k-means++, PCA, EEG [1]
   agregace 3D dat,detekce změn,3D mapa,LiDAR,autonomní automobil [1]
   Akcelerometry, stárnutí, denní aktivita, pád, chůze, monitorování [1]
   aktivní učení; strategie nejistoty; EEG; spánkové EEG; vyhodnocovací kritéria [1]
   Android,Braille,keyboard,assistive technology [1]
   Android,Braille,klávesnice,asisitivní technologie [1]
   annotated epileptic seizures, ictal signs, association rules, sequence patterns, SPADE, cSPADE [1]
   anotované epileptické záchvaty, iktální příznaky, asociační pravidla, sekvenční vzory, SPADE, cSPADE [1]
   asistivní technologie, informační systém, kompenzační pomůcky, Ruby on Rails, PostgreSQL, MKF [1]
   Automatic Optical Inspection,AOI,Image processing,Printed circuit board,PCB,defect [1]
   Automatická Optická Inspekce,AOI,zpracování obrazu,deska plošných spojů,DPS,defekt [1]
   autonomní ponorky, plánování pohybu robotu, pokrytí prostoru robotem, plánování mise robotu [1]
   autonomous underwater vehicles, motion planning, robot coverage, robot mission planning [1]
   bin picking, convolutional neural networks, autonomous manipulation, pose estimation, occlusion recognition [1]