Zobrazují se záznamy 1-20 z 107

   Klíčové slovo
   active learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteriactive learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteria [1]
   agglomerative, hybrid, active, hierarchical, clustering, k-means++, PCA, EEG [1]
   aglomeratívny, hybridný, actívny, hierarchický, zhlukovanie, k-means++, PCA, EEG [1]
   aktivní učení; strategie nejistoty; EEG; spánkové EEG; vyhodnocovací kritéria [1]
   annotated epileptic seizures, ictal signs, association rules, sequence patterns, SPADE, cSPADE [1]
   anotované epileptické záchvaty, iktální příznaky, asociační pravidla, sekvenční vzory, SPADE, cSPADE [1]
   autonomní ponorky, plánování pohybu robotu, pokrytí prostoru robotem, plánování mise robotu [1]
   autonomous underwater vehicles, motion planning, robot coverage, robot mission planning [1]
   bin picking, convolutional neural networks, autonomous manipulation, pose estimation, occlusion recognition [1]
   Boron Neutron Capture Therapy, Glioblastoma Multiforme, LVR-15, epithermal neutron beam, measurement of distribution of neutron field, neutron radiography [1]
   Borová neutronová záchytová terapie, Giloblastoma Multiforme, LVR-15, epitermální svazek neutronů, měření distribuce neutronového pole, neutronová radiografie [1]
   car detection, 3D bounding box, deep neural networks, deep learning, machine learning, image processing [1]
   clustering of particles,colocalization,K-function,pair correlation function,boundary effect,geometric covariogram,distance transformation,detection of particles [1]
   computer vision, 3d reconstruction, structure from motion, yasfm, c++ [1]
   Computer Vision, Machine Learning, Image Segmentation, Deep Learning, Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Caffe, ROS [1]
   Condition Monitoring, Vibration Analysis, Internet of Things, Industry 4.0, MQTT Protocol, Sensors, Machine health monitoring [1]
   continuous speech recognition; LVCSR; GMM-HMM system; DNN-HMM system; multilingual system; multilingual acoustic modeling; IPA; SAMPA; X-SAMPA; Kaldi [1]
   CUDA, GPU, automatic solver, eigenvectors, RANSAC, relative pose problem [1]
   CUDA, GPU, automatický solver, vlastní vektory, RANSAC, relativní poloha [1]
   data fusion, extended Kalman filter, hydronic system, pump control [1]