Zobrazují se záznamy 1-20 z 154

   Klíčové slovo
   3D, web, aplikace, WebGL, three.js, Java, enterprise, JSF, vzdělání, kost, anatomie, patologie [1]
   Absorpce, Odraz , Přímé pulzy, Odražené pulzy, Detekce pulzů [1]
   active learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteriactive learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteria [1]
   Adaptivní přejíždění terénu, mobilní robotika, pásové vozidlo, flippery, robotická paže, dotykový průzkum, digitální výšková mapa, Robot Operating System [1]
   agglomerative, hybrid, active, hierarchical, clustering, k-means++, PCA, EEG [1]
   aglomeratívny, hybridný, actívny, hierarchický, zhlukovanie, k-means++, PCA, EEG [1]
   Akcelerometry, stárnutí, denní aktivita, pád, chůze, monitorování [1]
   aktivní učení; strategie nejistoty; EEG; spánkové EEG; vyhodnocovací kritéria [1]
   annotated epileptic seizures, ictal signs, association rules, sequence patterns, SPADE, cSPADE [1]
   anotované epileptické záchvaty, iktální příznaky, asociační pravidla, sekvenční vzory, SPADE, cSPADE [1]
   asistivní technologie, informační systém, kompenzační pomůcky, Ruby on Rails, PostgreSQL, MKF [1]
   autonomní ponorky, plánování pohybu robotu, pokrytí prostoru robotem, plánování mise robotu [1]
   autonomous underwater vehicles, motion planning, robot coverage, robot mission planning [1]
   bin picking, convolutional neural networks, autonomous manipulation, pose estimation, occlusion recognition [1]
   Boron Neutron Capture Therapy, Glioblastoma Multiforme, LVR-15, epithermal neutron beam, measurement of distribution of neutron field, neutron radiography [1]
   Borová neutronová záchytová terapie, Giloblastoma Multiforme, LVR-15, epitermální svazek neutronů, měření distribuce neutronového pole, neutronová radiografie [1]
   car detection, 3D bounding box, deep neural networks, deep learning, machine learning, image processing [1]
   Cerebrovaskulární reakivita; hyperkapnie; zadržení dechu; BOLD; fMRI; [1]
   clustering of particles,colocalization,K-function,pair correlation function,boundary effect,geometric covariogram,distance transformation,detection of particles [1]
   computer vision, 3d reconstruction, structure from motion, yasfm, c++ [1]