Now showing items 21-40 of 535

  • Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření 

   Author: Michal Šípek; Supervisor: Prokop Jindřich; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Expanze na trhu chytrých telefonů umožňuje kuřákům začít odvykat kouření s pomocí jejich mobilních zařízení. Mobilní aplikace mohou uživateli pomoct projít celým procesem odvykání. Tato práce se zaměřuje na analýzu a ...
  • Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou 

   Author: Václav Hlaváč; Supervisor: Schneider Jakub; Opponent: Cuesta-Frau David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Bipolární porucha je duševní onemocnění s epizodickým průběhem, které způsobuje náhlé změny nálady, při kterých se člověk ocitá buď v depresi, nebo v mánii. Tato změna nálady je často doprovázena i změnou v chování a v ...
  • Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka 

   Author: Diem Huong Nguyen; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Užití automatizace a dat je nedílnou součástí v současném průmyslu, včetně toho zdravotnického. Vzrůstající popularita umělé inteligence umožnila vytváření pomocných nástrojů, které zvyšují kvalitu diagnóz a péče o pacienty. ...
  • Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato práce se zabývá zpracováním a následnou analýzou behaviorálních dat naměřených v úloze mentální rotace. Na jejich základě následně porovnávám skupinu průměrně nadaných a velmi nadaných adolescentů. Nejprve se zabývám ...
  • Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

   Author: Šmolík Daniel; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...
  • Analýza efektivity prediktivních sportovních trhů 

   Author: Zdeněk Syrový; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Cílem této práce je analyzovat efektivitu trhů sportovního sázení, pomocí statistických metod. K tomuto účelu využíváme velký počet historických dat z různých trhů,sportů a sázkových kancelářích. Následně využíváme různorodé ...
  • Analýza obrazu gelové elektroforézy 

   Author: Josef Grus; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je popsat použité metody zpracování obrazu gelové elektroforézy. Práce se zabývá detekcí značek zachycených na snímcích gelové elektroforézy a jejich následným zpracováním. To se skládá z vybrání ...
  • Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu 

   Author: Vašek Jakub; Supervisor: Čáp Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro koordinaci trajektoriií v multi-robotickém systému. Navržený přístup je založen na převodu problému koordinace trajektorií na problém pebble-motion a následném vyřešení pebble-motion ...
  • Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu 

   Author: Vašek Jakub; Supervisor: Čáp Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro koordinaci trajektoriií v multi-robotickém systému. Navržený přístup je založen na převodu problému koordinace trajektorií na problém pebble-motion a následném vyřešení pebble-motion ...
  • Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Bukovský Petr; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato bakalářská práce si klade za cíl určit rozdíly v zapojení různých částí mozku u nadaných adolescentů oproti průměrně nadaným v průběhu řešení úlohy mentální rotace. Vybraným jedincům bylo během řešení úlohy snímáno ...
  • Analýza sítě hromadné dopravy s využitím agentních technik 

   Author: Nykl Jan; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza spánkových EOG signálů 

   Author: Ulitina Svetlana; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Závěrečná práce se zabývá analýzou celonočních spánkových EOG signálů a klasifikací segmentů signálů do dvou spánkových stavů: bdělost a REM. Práce zahrnuje popis provedené segmentace signálu a extrakce sady vhodných ...
  • Analýza škálování v distribuovaném řízení 

   Author: Konrád Jakub; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Otta Pavel
   Cílem práce je studovat efekty náhodného šumu na různé systémy s distribuovaným řízením a připravit a provést k tomu potřebné simulace. Simulace jsou zaměřeny hlavně na celkové chování systémů vystavených náhodnému šumu a ...
  • Analýza variability srdečního rytmu 

   Author: Kirsch Petr; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza variability srdečního rytmu 

   Author: Hnízdo Lukáš; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Stráník Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci 

   Author: Linka Jan; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Malý Ivo
   Práce se věnuje implementaci Android aplikace pro cyklisty ve městech. Výsledná aplikace dostupná pod názvem "Cykloplánovač" na Google Play nabízí uživateli naplánování trasy s ohledem na požadavky cyklistů a navigaci během ...
  • Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér 

   Author: Račinský Matěj; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá plánováním trasy roje složeného z bezpilotních helikoptér v úloze autonomního dohledu. Popisuji zde principy a implementaci algoritmu pro plánování trasy roje bezpilotního helikoptér za použití RRT-Path ...
  • Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku 

   Author: Muzika Martin; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Durkota Karel
  • Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku 

   Author: Muzika Martin; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Malinka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci se zamerujeme na rešení hry Gomoku-swap2. Problémem této hry je obrovský množství možných akcí na daný tah a pomerne velká hloubka hry.Z toho duvodu ohodnocovací funkce pro ohodnocení úrovne herního stavu je ...
  • Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku 

   Author: Tishin Nikita; Supervisor: Basterrech Sebastian; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V posledních letech konvoluční neuronové sítě (CNN) se staly nejpopulárnějším výběrem pro problémy rozpoznávaní obrazů. CNN poskytuji framework pro reprezentační učení, které umožňuje zpracování vstupních dat v původním ...