Now showing items 1-20 of 1235

  • ADM Model 

   Author: Běláč Ondřej; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • ADS - B a VKV přijímače pro Fakultu dopravní ČVUT 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • ADS-B zprávy jako zdroj provozních dat v letectví 

   Author: Tomáš Noskievič; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce se věnuje využití ADS-B zpráv jako zdroje provozních informací pro provozovatele leteckých společností nebo letišť. Konkrétně řeší jejich využití při odhalování nestabilizovaných přiblížení, při určování ...
  • Airport Carbon Accreditation na LKPR-Emise CO2 z dopravy 

   Author: Stiborová Kateřina; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je základní seznámení s problematikou dopadu emisí pocházejících z leteckého sektoru na životní prostředí, podrobné představení projektu Airport Carbon Accreditation, který se zabývá CO2 emisemi na letištích, ...
  • Akrylátová lepidla v letectví 

   Author: Voslář Josef; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hostášek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Alternativní metoda ověřování systému PAPI 

   Author: Marek Hamza; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lajdová Sabina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem této práce je zmapovat současné letové ověřování systému PAPI a prozkoumat alternativní přístupy k této problematice. Jelikož v současné době není mnoho publikací zabývajících se využitím bezpilotních prostředků v ...
  • Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group 

   Author: Roman Kundrata; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group" je analýza nedostatečně vhodných postupů v oblasti nezdařeného přiblížení letounů B737-800, které jsou v současnosti ...
  • Alternativní paliva v civilním letectví 

   Author: Jan Kubiczek; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem bakalářské práce „Alternativní paliva v letectví“ je provést posouzení nahraditelnosti konvenčních paliv palivy a energií z obnovitelných zdrojů. Práce se postupně zabývá palivovou náročností v současnosti a s výhledem ...
  • Alternativní paliva v letectví 

   Author: Ninger Jakub; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků 

   Author: Lukáš Vaculík; Supervisor: Fiala Roman; Opponent: Dubau Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a zvýšit výdrž daného ...
  • Alternativy teoretického a praktického výcviku pilotů v zahraničí 

   Author: Patrik Dvořák; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kodad Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Diplomová práce se zabývá problematikou inovativního konceptu propojení, praktického a teoretického leteckého výcviku v rámci různých výcvikových celků. Tato diplomová práce neobsahuje žádné složité matematické modely, ...
  • AMOSmobile a jeho využití v praxi 

   Author: Luboš Komjati; Supervisor: Mandík Jan; Opponent: Pelc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-11)
   Předmětem této bakalářské práce je posouzení, zda a za jakých podmínek je možné implementovat AMOSmobile v prostředí společnosti Czech Airlines Technics. První kapitola se věnuje současnému stavu problematiky, tedy jak ...
  • Analýza a návrh modernizace přístrojového vybavení letounu Zlin Z-143 

   Author: Ondřej Čapek; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Geršl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-13)
   Práce se zabývá analýzou předpokladů k provedení komplexní modernizace přístrojového vybavení letounu Zlín Z-143 pomocí vybavení charakteru „Glass cockpit“. Řešení je navrhováno s ohledem na současný stav legislativy. ...
  • Analýza a návrh nových systémů odbavení na LKTB 

   Author: Hillová Monika; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza a návrh procesu odbavení cestujících ČSA 

   Author: Daria Panova; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem bakalářské práce „Analýza a návrh procesu odbavení cestujících ČSA“ je navrhnout řešení, které umožní letecké společnosti České aerolinie a.s., (ČSA) zmenšit provozní náklady a zvýšit spokojenost cestujících. Bakalářská ...
  • Analýza a optimalizace nákladů na pozemní odbavení společnosti TUIfly 

   Author: Patrik Stroka; Supervisor: Šedivá Kafková Markéta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Táto diplomová práca poskytuje vo svojej teoretickej časti prehľad jednotlivých služieb zahrnutých v rámci procesu pozemného odbavenia. Poukazuje na dôležitosť znalosti vplyvov externých faktorov na výber vhodného poskytovateľa ...
  • Analýza a využití meteorologických dat z palub letadel 

   Author: Pomíchalová Eva; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza bezpečnostních rizik v procesech palubních průvodčích 

   Author: Doležal Miloš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce analyzuje nejdůležitější a nejčastější bezpečnostní rizika v procesech palubních průvodčích. Úvodem do tématu je pohled do historie palubních průvodčích a požadavky na ně, a jejich srovnání s dnešní ...
  • Analýza cen letenek na dlouhých tratích 

   Author: Tuan Anh Nguyen; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Analýza cen dálkových tratích" je analýza cen letenek a vytvoření vhodného modelu popisující tento děj. Pro zákazníky je velmi těžké koupit letenku na dálkové lety, která by odrážela všechny ...
  • Analýza cen turistických letenek z vybraných leteckých uzlů 

   Author: Petr Korpas; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Uglickich Evženie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se věnuje analýze cen letenek, jejího průběhu s pomocí využití regresních modelů. Jedná se o linky z letišť Paris Charles de Gaulle, London Heathrow a Munich International do destinací Barcelona El-Prat, Ibiza a ...