Poslední příspěvky

 • Porovnání státních programů a státních plánů bezpečnosti (SSP a SSp) zemí EU 

  Autor: Trsťan Michael; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Nekvasil Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V této bakalářské práci jsou popsány státní programy bezpečnosti (SSP) a státní plány provozní bezpečnosti (SSp) vybraných států EU, které byly vytvořeny pomocí principů uvedených v ICAO doc. 9859. Bezpečnostní problémy ...
 • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

  Autor: Šíma Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...
 • Analýza indikátorů kvality v ADS-B zprávách 

  Autor: Tési Simon; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Diplomová práca približuje parametre kvality, ktoré sú získavané z ADS-B správ, poskytuje prierez verziami certifikácie ADS-B správ. Porovnáva rozdiely medzi verziami a ukazuje vývoj ADS-B správ. K dosiahnutiu hlavného ...
 • Návrh implementace Cloud Break Procedure na letišti Benešov 

  Autor: Hlusička Michal; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-11)
  Diplomová práce se zabývá navržením postupu Cloud Break Procedure (CBP) pro Letiště Benešov. Cílem zavedení CBP je zvýšení využitelnosti letiště pro provádění kombinovaných VFR/IFR letů. Nejprve je popsán současný stav ...
 • Risk management ve výcviku pilotů 

  Autor: Louda Luboš; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Škrabálek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rizik spojených s výcvikem pilotů při jeho praktické části. Hlavním cílem práce je pomocí objektivních metod posoudit a minimalizovat aktuální či budoucí rizika při činnosti ...
 • Postup přiblížení LZS s využitím EGNOS 

  Autor: Burjánková Petra; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato práce se zabývá zavedením přístrojových přiblížení vrtulníků letecké záchranné služby k nemocničním heliportům s využitím systému EGNOS. Cílem je zmapovat pravidla, která platí v České republice, a posléze navrhnout ...
 • Případová studie vlivu využití systému WheelTug na letišti Praha 

  Autor: Kulifaj Tomáš; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato diplomová práce zachycuje využití systému společnosti WheelTug pro urychleni odbavení letadel. Byla provedena analýza, jak by daný systém ovlivnil rychlost odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Mimo jiné ...
 • Možnost převozu nákladu extrémních rozměrů v zavazadlovém prostoru letadla 

  Autor: Žember Marek; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Rozenberg Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Predmetom bakalárskej práce " Možnosti převozu nákladú extrémnich rozměrů v zavazadlovém prostoru letadla " je vytvorenie počítačového softvéru, ktorý by umožnil zjednodušenie vyhodnocovania možnosti prepravy nadrozmernej ...
 • Detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích 

  Autor: Brázda Adam; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce je popis detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích. Nejdříve práce popisuje organizace, úmluvy a předpisy, které se týkají letecké security. Dále jsou v práci popsány některé historické ...
 • Možnosti zavedení IFR provozu pro potřeby letecké záchranné služby v ČR 

  Autor: Mlezivová Michaela; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Létání zásahů HEMS bez ohledu na meteorologické podmínky je jednou z možností, jak efektivně zvýšit dostupnost této služby. Pro umožnění takového provozu v českém prostředí je nutné zajistit jak odpovídající techniku, tak ...
 • Přenos internetu na palubu letadla 

  Autor: Nechoďdomová Eva; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Kraus Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Diplomová práce je zaměřena na popis příjmu internetu na palubu letadla. Cílem je porovnat typy, jak je možné signál do letadla dostat, z finančního hlediska. V práci je popsán legislativní systém týkající se telekomunikací, ...
 • Zvyšování bezpečnostní kultury letecké společnosti 

  Autor: Ondrášková Jana; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Bursík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
  Cílem této diplomové práce je posouzení bezpečnostní kultury v letecké společnosti především na základě zaměstnaneckých hlášení z provozu. Součástí práce je také následný návrh činností, které by vedly ke zlepšení jak ...
 • Vztah meteorologických procesů a kondenzačních stop 

  Autor: Hrubčo Jakub; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Klekner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Práca sa zaoberá popisom meteorologických podmienok, ktoré vplývajú na formovanie, životnosť a morfológiu kondenzačných stôp. Obsahuje základné znalosti z meteorológie potrebné k porozumeniu problematiky. Popisuje vplyv ...
 • Vývoj kapacity letiska Milana Rastislava Štefánika 

  Autor: Krywultová Janka; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Haničinec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-26)
  Tato práce řeší otázku letiště Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě. Cílem práce je poskytnout komplexní studii o situaci na letišti a navrhnout možný budoucí rozvoj. Práce se zaměřovala zejména na využitelnou kapacitu ...
 • Využití Big Data analýz v letectví 

  Autor: Duda Jindřich; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce se zabývá problematikou fenoménu Big Data a výhodami oproti tradičním metodám. Práce si stanovuje za cíl hlouběji analyzovat tuto problematiku se zaměřením na konkrétní příklady. Práce nabízí příklady využívtí Big ...
 • Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty 

  Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Růčka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen ...
 • Osobní aplikace pro management leteckých licencí 

  Autor: Daniel Matúš; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Nováček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu osobní aplikace pro management leteckých licencí. Zajímavým aspektem této aplikace je snaha propojit uživatele s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) České republiky. Díky spojení ...
 • Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví 

  Autor: Hevesi Tibor; Vedoucí práce: Háčik Ľubomír; Oponent práce: Dzvoník Oliver
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem bakalářské práce "Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví" je rozbor faktorů snižujících výkonost pilota, konkrétně únavy a alkoholu a přímé porovnání jejich účinků pomocí praktického experimentu za účasti pilotů-žáků. ...
 • Systémy zpracování letových plánů s celosvětovou působností 

  Autor: Růžičková Marcela; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce se zabývá problematikou zpracování letových plánů. Popisuje historii letecké dopravy a vývoj jednotlivých oblastí. Specifikuje současný systém, definuje základní pojmy z oblasti plánování letů a řízení letového ...
 • Lycoming O-320 - výukový program 

  Autor: Novotný Zdeněk; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce "Lycoming O-320- výukový program" je poskytnutí materiálu pro výuku látky Modulu 16 nařízení EU č. 1321/2014 PART 66 pro výukové organizace v souladu s PART 147 stejného nařízení. Teoretická část práce je ...

Zobrazit další