Poslední příspěvky

 • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

  Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
 • Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí 

  Autor: Vojtěch Vít; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-14)
  Předmětem diplomové práce "Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí" je návrh metody pro rekonstrukci zpráv vysílaných palubními odpovídači módu S. Princip rekonstrukce zpráv je založen na fúzi ...
 • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

  Autor: Tománek Robert; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Lán Sébastien
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
 • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

  Autor: Hladík Filip; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Králík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
 • Kosmické záření a jeho vliv na posádky letadel 

  Autor: Ploc Petr; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Socha Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Posádky letadel jsou vystaveny zvýšené úrovni kosmického záření. Roční dávky posádek letadel běžně přesahují stanovenou úroveň, která je pro veřejnost 1 mSv. Provozovatelé letadel jsou proto ze zákona povinni dávky monitorovat ...
 • Model nízkonákladové letecké přepravy v současnosti 

  Autor: Martínek Karel; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato práce se zabývá modelem nízkonákladové letecké přepravy v současnosti. Úvodní část je věnována regulaci, deregulaci a liberalizaci trhu letecké dopravy a vzniku a vývoji nízkonákladové letecké dopravy. Další část je ...
 • Provoz malého typu letadla Cessna Citation Mustang v ABS Jets 

  Autor: Zouzalová Barbora; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu procesu malého letadla Cessna Citation Mustang v soukromé letecké společnosti ABS Jets. První kapitola je zaměřena na popis společnosti Cessna Aircraft Company. V druhé kapitole ...
 • Hodnocení bezpečnosti přiblížení 

  Autor: Svoboda Karel; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce řeší problematiku hodnocení provozní bezpečnosti přiblížení na přistání. Cílem práce je návrh nové metody hodnocení bezpečnosti přiblížení, která je založená na jiných parametrech, než je analýza leteckých ...
 • Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst 

  Autor: Vysocký Adam; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst" je popis a zmapování letectví v Číně a predikce jeho vývoje se zaměřením na malá regionální letadla. První část práce se zabývá popisem ...
 • Návrh terminálu pro malé regionální letiště 

  Autor: Klikáč Jakub; Vedoucí práce: Červinka Michal; Oponent práce: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 33 obrázkov, ...
 • RNAV provoz letky ČSA 

  Autor: Ullrich Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce ...
 • Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití 

  Autor: Kvasničková Eva; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Kučera Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití" je popsání významu konfiguračního managementu včetně jeho procesů, využití, popis vazeb s navazujícími procesy, implementace a jaký ...
 • Identifikace BDS registrů 

  Autor: Topková Tereza; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, ...
 • Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD 

  Autor: Frydrych Jan; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Štumper Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, ...
 • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

  Autor: Jeřábek Daniel; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Absolon Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
 • Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel 

  Autor: Seitl Marek; Vedoucí práce: Kameník Milan; Oponent práce: Filip Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Cílem této bakalářské práce "Optimalizace pracovních podmínek v kokpitu dopravních letadel" je analyzovat teplotní poměry uvnitř kabiny letounů rodiny A320. Výzkum je zaměřen především na situaci během delších letů v ...
 • Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen 

  Autor: Jupová Kristýna; Vedoucí práce: Markovič Michal; Oponent práce: Kraus Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů včetně rad pro ...
 • Průzkum možností ČVUT v Praze v návrhu a vývoji vlastního studentského Cubesat 

  Autor: Bespjatych Andrej; Vedoucí práce: Duša Tomáš; Oponent práce: Kuneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-06)
  Tato bakalářská práce si staví z cíle jednak seznámit čtenáře se základní problematikou spojenou se stavbou malých pikosatelitů (tzv. CubeSatů) a jednak poukázat na možnosti jeho vývoje na naší univerzitě, stejně tak jako ...
 • Použití přenosných zařízení pro SAR 

  Autor: Dvořák Matěj; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Předmětem této bakalářské práce ?Použití přenosných zařízení pro SAR? je seznámení lidí s problémy lokalizace osob v extrémních situacích. Také prozkoumání možností, které nám nabízí dnešní moderní technologie a to v ...
 • Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy 

  Autor: Bartůněk Filip; Vedoucí práce: Hanton Karel; Oponent práce: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Předmětem bakalářské práce "Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy" je řešení pro leteckou školu v oblasti automatizace administrativy letů, sledování letadel a záznamu letů včetně možnosti vyhodnocení. Od ...

Zobrazit další