Recent Submissions

 • Restrukturalizace vzdušného prostoru ČR 

  Author: Malý Michael; Supervisor: Daňko Petr; Opponent: Růžička Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou struktury vzdušného prostoru České republiky. Předmětem práce je popsat momentální strukturu vzdušného prostoru, zanalyzovat požadavky armády, civilní sféry a evropských institucí, ...
 • RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT 

  Author: Jelínek David; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Téma diplomové práce RNP přiblížení a jejich implementace na Nextant 400XT má za cíl uvést v provoz RNP přiblížení do minim LNAV, LNAV/VNAV a LPV ve společnosti Time Air. Řeší obecnou teorii, provozní postupy v rámci PBN ...
 • Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES 

  Author: Jaš Dávid; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, který by mapoval reálné ...
 • Návrh konceptuálního strukturovaného modelu standardních leteckých taxonomií 

  Author: Grötschelová Kateřina; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ahmad Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cílem mé bakalářské práce je na základě ontologie navrhnout konceptuální model zvolené části letecké taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy). První část práce obsahuje popis systému hlášení leteckých událostí, existující ...
 • Konceptualizace procesů bezpečnostní kontroly cestujících letiště 

  Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Špák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cíl této práce je vytvoření strukturovaného konceptuálního modelu klíčových částí bezpečnostní kontroly cestujících. Klíčové části jsou vybrány z legislativních dokumentů popisující bezpečnost. Jedná se o dokumenty jako ...
 • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

  Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
 • Návrh optimalizace leteckých meteorologických zpráv 

  Author: Málek Martin; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kerum Jacek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat současný systém poskytování meteorologických informací posádkám dopravních letadel za letu. Na základě této analýzy navrhnout optimalizaci současného systému tak, aby využíval ...
 • Provozní analýza velkokapacitních letadel využívaných v osobní letecké přepravě 

  Author: Sklenářová Kateřina; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Krula Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Bakalářská práce se věnuje analýze velkokapacitních letadel vybraných leteckých společností. Popisuje letecké společnosti, jejichž flotily zahrnují i velkokapacitní letadla. Zaměřuje se na druhy velkokapacitních letadel, ...
 • Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU 

  Author: Ptáčková Jana; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Nekvasil Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Předmětem diplomové práce “Porovnání státních plánů bezpečnosti v zemích EU“, je analyzovat bezpečnostní plány vybraných letišť a přiblížit obecný model bezpečnosti v civilním letectví a na základě této analýzy zhodnotit ...
 • Provozní kapacity letiště Pardubice 

  Author: Vávra Vlastimil; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Teichmann Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
  Předmětem diplomové práce "Provozní kapacity letiště Pardubice" je analýza stavu současné provozní kapacity letiště, vytvoření ročního přehledu dostupných kapacit, analýza vlivu jednotlivých jevů ovlivňujících dráhovou ...
 • Smart cargo letiště 

  Author: Schránil Jakub; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Sýkora Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
  Tato diplomová práce pojednává o technologickém vývoji na poli letecké nákladní dopravy. Uvádí souhrn projektů a technologických komponent pro efektivní, transparentní a rychlejší přepravu zboží a pošty. Práce je zaměřena ...
 • Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP 

  Author: Guskova Natalia; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
  Cílem předložené bakalářské práce "Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP" je vytvoření konceptuálního modelu s využitím ontologií. Model je tvořen ze dvou částí, které jsou identifikovány jako klíčové v ...
 • Návrh obrany proti vniknutí bezpilotních prostředků na letiště Praha - Kbely 

  Author: Bačová Adéla; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Předmětem bakalářské práce " Návrh obrany proti vniknutí bezpilotních prostředků na letiště Praha - Kbely" je popsat rizika způsobená provozem bezpilotních prostředků a analyzovat způsoby detekce a eliminace dronů a následně ...
 • Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů 

  Author: Brabec Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Předmětem Bakalářské práce „Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů“ je Využití satelitů pro příjem ADS-B zpráv, přehled současných projektů a řešení, model pro výpočet pravděpodobnosti kolize signálů a analýza vztahů ...
 • Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V 

  Author: Aulická Kateřina; Supervisor: Pavlas Jiří; Opponent: Kunčíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V" je zhodnotit aktuální stav kontroly vnějšího pláště kompresoru a pokusit se navrhnout nový inspekční program, který zajistí dřívější odhalení ...
 • Porovnání údržby vrtulníku Bell 412 podle manuálů Part A a Part B 

  Author: Łękawska Manuela Urszula; Supervisor: Ptáček Michal; Opponent: Podhadský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Porovnání údržby vrtulníku Bell 412 podle manuálů Part A s Part B" je porovnání systému údržby s ohledem na intenzitu provozu. Cílem je také vyhodnotit, který druh údržby bude vhodnější pro dané ...
 • Možnosti kalibrace množství zaznamenaných zpráv na základě 1090 ES 

  Author: Baskakova Olga; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
  Cílem této bakalářské práce je teoretické a praktické ověření metody kalibrace přijatých odpovědí od konkrétních letadel na základě znalosti schématu vysílání ADS-B zpráv příslušející technologii ADS-B 1090ES. K tomuto ...
 • Vlivy na životnost lopatek turbohřídelového motoru 

  Author: Kučera Lukáš; Supervisor: Pavlas Jiří; Opponent: Odstrčil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Práce pojednává o negativních vlivech snižujících životnost rotorových lopatek turbíny turbohřídelového motoru TV3-117. V úvodu práce je popsána funkce tohoto motoru a jeho životního cyklu. Následuje popis čerpání životnosti ...
 • Návrh profilu křídla 

  Author: Srbljanović Filip; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Plíhal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout nový profil křídla, nebo jeho modifikace tak, aby se zlepšily jeho parametry. První kapitola je věnována základnímu popisu termínů v oblasti aerodynamiky. V druhé kapitole jsou ...
 • Vliv únavy pilota na výsledek psychologických testů 

  Author: Freigang Michal; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení vlivu únavy na výsledek psychologických a výkonnostních testů. V této práci jsou detailně teoreticky popsány faktory, které mají vliv výkonnost. Mezi ty patří únava, stres. V ...

View more