Poslední příspěvky

 • Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 

  Autor: Sekeľová Frederika; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Endrizalová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé ...
 • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

  Autor: Štumbauer Oldřich; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumper Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
 • Využití dronů pro letecké snímkování 

  Autor: Hlaváč Adam; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Brázda Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zkonstruovat, postavit a zalétat dva bezpilotní prostředky, které mají zcela odlišnou koncepci a které budou v praxi využitelné pro pořizování amatérských leteckých fotografií a videí. ...
 • Projekt veřejného heliportu v Praze 

  Autor: Matějka Lukáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Slavík Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předkládaná práce se zabývá projektem veřejného heliportu na území Prahy, který by měl umožnit nejlepší letecké spojení s centrem města. Při zpracování této studie byly zohledněny veškeré předpisové požadavky, stanovené ...
 • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

  Autor: Klazar Jan; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Klekner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...
 • Posouzení ekonomické výhodnosti převážení paliva vzduchem - fueltankeringu 

  Autor: Kundrata Roman; Vedoucí práce: Frynta Jiří; Oponent práce: Absolon Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení ekonomické výhodnosti převážení paliva vzduchem - fueltankeringu" je analýza a posouzení výhodnosti různých kombinací plnění letounu palivem. Analýza a posouzení se uskutečňují na ...
 • Závislost spotřeby paliva na poloze těžiště 

  Autor: Čechalová Martina; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo ...
 • Integrovaný sběr a zpracování bezpečnostních dat v organizacích údržby letadel 

  Autor: Szentkeresztiová Katarína; Vedoucí práce: Plos Vladimír; Oponent práce: Janeček Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato práce je studií o integrovaném sběru a zpracování bezpečnostních dat pro organizace údržby letadel. Klíčovým prvkem shromažďování a zpracování bezpečnostních dat obecně je jasně definovaná taxonomie. Z tohoto důvodu ...
 • Lékařská pomoc za letu 

  Autor: Peřan Patrik; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Truhlář Anatolij
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem bakalářské práce "Lékařská pomoc za letu" je v první řadě seznámení čtenáře s obecnými postupy první pomoci v obchodní letecké dopravě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje hlavně předepsanému ...
 • Plánování posádek leteckého dopravce 

  Autor: Vališ Petr; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Vančura David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Práce se snaží porovnat přístup k plánování posádek leteckých společností působících na širokém evropském i světovém trhu se sídlem v České republice. V roli dopravce s převážně pravidelným provozem jsou představeny České ...
 • Implementace vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha 

  Autor: Skálová Martina; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Stolár Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Diplomová práce se zabývá implementací vzdušného prostoru volných tratí ve FIR Praha. V úvodních kapitolách se nachází teoretický rámec, nutný k pochopení celé problematiky popsané v této práci. Definuje se zde koncepce ...
 • Projekt přístrojové dráhy na LKBE 

  Autor: Macalík Roman; Vedoucí práce: Markovič Michal; Oponent práce: Sýkora Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce předkládá návrh na rozvoj pohybových ploch na letišti Benešov, a to do takové podoby, aby splňovaly předpisové požadavky kladené na charakteristiku pohybových ploch letiště pro nepřesné přístrojové přiblížení. ...
 • Hybridní raketový pohon 

  Autor: Cáp Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem této diplomové práce je představení hybridního raketového pohonu coby perspektivní technologie, která do budoucna zřejmě výrazně ovlivní směřování kosmonautiky. Součástí práce je stručný popis konvenčních raketových ...
 • Vznik a analýza kondenzačních stop letadel 

  Autor: Lán Sébastien; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Předmětem diplomové práce "Vznik a analýza kondenzačních stop letadel" je popis tvoření kondenzačních stop a jejich analýza založená na pozorování v okolí Děčína. Teoretická část je zaměřena na definování kondenzační stopy, ...
 • Hydrantový rozvodný systém pro plnění letounu 

  Autor: Kafková Markéta; Vedoucí práce: Havíř Radomír; Oponent práce: Stojić Slobodan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce "Hydrantový rozvodný systém pro plnění letounu" mapuje způsoby plnění leteckých pohonných hmot do letadel a hodnotí výhody či nevýhody plnění hydrantovým rozvodným systémem oproti plnění autocisternami. V ...
 • Vývoj a trendy letecké záchranné služby v České republice a ve světě 

  Autor: Černý Milan; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Soušek Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předmětem diplomové práce "Vývoj a trendy letecké záchranné služby v České republice a ve světě" je zmapování současné situace LZS v České republice a ve vybraných státech EU a následně zhodnotit budoucnost LZS v České ...
 • Postupy aplikace konceptu FRA ve vzdušném prostoru ČR 

  Autor: Štefanko Denis; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práca popisuje a analyzuje aplikáciu vzdušného priestoru voľných tratí vo vzdušnom priestore Českej republiky. Zameriava sa na základný štrukturálny rámec a dôležitý prínos tohto konceptu vzdušného priestoru ...
 • Nákladní letecký dopravce se základnou na letišti Ostrava 

  Autor: Staněk Matouš; Vedoucí práce: Sýkora Viktor; Oponent práce: Jurečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Práce zkoumá možnost provozování nákladní letecké přepravy se základnou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Zabývá se parametry tohoto letiště, potenciálem jeho spádové oblasti, možnými destinacemi a trhy a výběrem vhodného ...
 • Bezpilotní prostředky používané pro pátrání a záchranu 

  Autor: Erbs Dominik; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Hulínská Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tema diplomove prace "Bezpilotni prostredky pouzivane pro patrani a zachranu" jsem si nevybral nahodou. O bezpilotni prumysl se jiz nekolik let dukladne zajimam a osobne provozuji bezpilotni letadlo pro letecke prace. V ...
 • Analýza efektivity procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letech do Ruska 

  Autor: Nikitin Dmitry; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Špák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá analýzou efektivity procesu bezpečnostní kontroly na letech do Ruska, významem spokojenosti cestujících a odlišnostmi v procesech odbavení cestujících a příručních zavazadel na letišti Václava Havla v ...

Zobrazit další