Poslední příspěvky

 • Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích 

  Autor: Krejbich Jakub; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Hulínská Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a provozních omezení navrhnout ...
 • Tvorba nové letecké linky a její profitabilita 

  Autor: Král Viktor; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem diplomové práce "Tvorba nové letecké linky a její profitabilita" je studie tématu tvorby leteckých linek, který je úzce spřažen s provozními náklady aerolinií. Práce je rozdělena na několik podkapitol, jejichž ...
 • Komplementární pasivní metoda monitorování cílů 

  Autor: Konečný Filip; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem diplomové práce s názvem "Komplementární pasivní metoda monitorování cílů" je ověřit myšlenku, zda je možné určovat polohu letícího letadla, které není vybavené systémem ADS-B, na základě vyhodnocení mód S odpovědí, ...
 • Vliv meteorologických podmínek na šíření hluku z letecké dopravy 

  Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Kameníková Iveta; Oponent práce: Lán Sébastien
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práce se zabývá vztahy mezi meteorologickými podmínkami a šířením hluku letecké dopravy. Nejprve jsou nalezeny fyzikální zákonitosti pro šíření hluku prostorem, ke kterým jsou přiřazeny meteorologické jevy, jež tyto ...
 • Bezpilotní létající prostředky a jejich využití z hlediska ochrany soukromí 

  Autor: Hlůžková Věra; Vedoucí práce: Absolon Stanislav; Oponent práce: Keller Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem diplomové práce je rešerše a shrnutí nejdůležitějších informací k danému tématu. Práce je orientována na problematiku, která se týká narušování soukromí při využívání bezpilotních létajících prostředků včetně ...
 • Využití biotelemetrických systémů ve výcviku pilotů na leteckém simulátoru 

  Autor: Šerlová Michaela; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Schlenker Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Z důvodů zvyšování bezpečnostních standardů v letecké dopravě je kladen důraz na lidského činitele působícího v tomto oboru. Především se jedná o snahu zlepšování přesnosti pilotáže během výcviků a eliminace vnějších i ...
 • Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel 

  Autor: Harsányiová Bianka; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Sekerešová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese ...
 • Hodnocení výkonnosti pilotů v leteckém výcviku 

  Autor: Van Den Bergh Sarah; Vedoucí práce: Socha Vladimír; Oponent práce: Schlenker Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  S neustále se vyvíjející situací v oblasti letecké dopravy je žádoucí změnit i letecký výcvik tak, aby reflektoval potřeby a hrozby současnosti, neboť tradiční výcvik se téměř nemění již celá desetiletí. Reakcí na tuto ...
 • Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat 

  Autor: Shiliakova Olga; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Keller Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce "Bezpilotní prostředky v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat" se zaměřuje na detailnější využití bezpilotních prostředků v oblasti zemědělství a chovu dobytka. V teoretické části se zabývá ...
 • Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť 

  Autor: Sekyrová Kateřina; Vedoucí práce: Hanus Daniel; Oponent práce: Keller Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem diplomové práce Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť je analýza současného stavu řešení problematiky bezpilotních systémů v České republice a Evropě, rozbor rizik spojených s jejich provozem ...
 • Metody pro hodnocení rizik v údržbových organizacích 

  Autor: Pavelková Alexandra; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Szentkeresztiová Katarína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá metodami hodnocení rizik v údržbových organizacích. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ hodnocení rizik, představuje jednotlivé metody hodnocení a jejich charakteristiky. V ...
 • Konstrukce motorového postroje pro závěsný kluzák 

  Autor: Myška Petr; Vedoucí práce: Hanus Daniel; Oponent práce: Janko Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem diplomové práce je konstrukce pohonné jednotky pro závěsný kluzák s respektováním požadavků stavebního předpisu. Dále jsou zohledňována hlediska fyzikální tj. aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti a únavy ...
 • Možnosti zavádění technologií na odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v ČR 

  Autor: Vodičková Kristýna; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato práce se zabývá problematikou nezákonného rušení GNSS signálu v prostředí kritické infrastruktury. V prvé řadě je věnována pozornost teorii rušení GNSS signálu, zahrnující typy rušení včetně interních a externích vlivů ...
 • Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation 

  Autor: Meloun Martin; Vedoucí práce: Králík Jan; Oponent práce: Kulich Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation ...
 • Zřizování nových linek do východních destinací 

  Autor: Surkeev Niiazbek; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Němec Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Diplomová práce se zabývá o zřizovaní potenciálních nových letů podle dinamiského růstu, statických udájů a prediktivit určených na středoasijský, východoevropský, a východoasijský region. Jsou studovany přavidelné lety ...
 • Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti 

  Autor: Červená Veronika; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Stojić Slobodan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne ...
 • Zvyšování efektivity bezpečnostních kontrol na letištích - příprava cestujících 

  Autor: Popek Lukáš; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Koblása Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je jedním z hlavních cílů každého letiště. Bezpečnostní kontrole je povinen se podrobit každý cestující vstupující do SRA zóny, a tak vznikají fronty, které mají za následky ...
 • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

  Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  V této bakalářské práci je mým cílem nastínit současné podoby dráhového systému Letiště Václava Havla a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se chci zaměřit se na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s ...
 • Analýza nespolehlivých dat v ADS-B zprávách 

  Autor: Novák Jiří; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práce v teoretické části seznamuje čtenáře s ADS-B, zejména se strukturou "Surface Position Message" a "Aircraft Operation Status Message", která nám poskytuje doplňující informace pro určení parametrů přesnosti a kvality. ...
 • Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy 

  Autor: Findejs Matouš; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího ...

Zobrazit další