Recent Submissions

 • Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů 

  Author: Dilara Duman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní ...
 • Seznam leteckých meteorologických kodů 

  Author: Semen Rusanov; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Absolon Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o ...
 • Rozvoj a umístění nového CARGO terminálu na letišti Václava Havla 

  Author: Štěpán Moninec; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Sýkora Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem této práce je provedení analýzy k určení vhodné lokality rozšíření cargo terminálu na Letišti Václava Havla v Praze. Dílčím cílem je rozbor evropských letišť, která byla zvolena kvůli své funkci vzhledem ke cargo ...
 • Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A) 

  Author: Michal Hubáček; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Valenta Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné ...
 • Návrh scenario-based výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) 

  Author: Natálie Vojtěchová; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Glinz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem této práce je navrhnutí výcvikové osnovy pro získání přístrojové doložky CB-IR(A) pomocí výcviku založeném na scénářích a na základě vytvořené osnovy popsat, zda je tento způsob výcviku optimální pro získání ...
 • Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť 

  Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kleczatský Adam; Opponent: Lehký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh aplikace detekčního systému pro ochranu letišť“ je průzkum možností v oblasti detekčních systémů bezpilotních letadel. Následně za pomoci získaných zkušeností vybrat a navrhnout aplikaci ...
 • Systémy ochrany letové obálky 

  Author: Jan Hlaváček; Supervisor: Vecko Martin; Opponent: Kolín Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
  Předmětem bakalářské práce „Systémy ochrany letové obálky“ je analyzovat současný stav systémů ochrany letové obálky na moderních letounech, uvést a popsat vliv systémů ochrany letové obálky ve vybraných nehodách a na ...
 • Vypracování pohybového modelu pilota v kokpitu s použitím technologií MOCAP 

  Author: Lukáš Zibner; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Lidský činitel zaujímá v rámci celosvětového letectví nezastupitelnou úlohu. Proto se výzkumné aktivity v rámci letectví snaží o co nejlepší pochopení veškerých faktorů s ním spojených. Implementace pohybových modelů pilotů ...
 • Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla 

  Author: Daniel Stryk; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, ...
 • Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla 

  Author: Jakub Kordoš; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického pojmenování místních pojezdových ...
 • Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat 

  Author: Marek Seitl; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Filip Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická část se zabývá analýzou ...
 • Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC 

  Author: Jan Honzek; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Vojta Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip ...
 • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

  Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
  Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...
 • Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě 

  Author: Martin Kavka; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štrobl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou ...
 • Rozstupy dle turbulence v úplavu 

  Author: Nikita Saprykin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které ...
 • Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR 

  Author: Lenka Mráčková; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Poustka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. Poté vyhodnocuji dotazníkové ...
 • Metody hodnocení únavy u pilotů 

  Author: Marina Zhuzhgova; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo ...
 • Tvorba cen letenek - dálkové lety 

  Author: Tereza Honová; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z ...
 • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

  Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Stuchlíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. ...
 • Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS 

  Author: Dominika Fonferová; Supervisor: Lukeš Petr; Opponent: Nosek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.

View more