Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320 

  Author: Jan Cejnar; Supervisor: Mundel Karel; Opponent: Kameník Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení ...
 • Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy 

  Author: Kateřina Sklenářová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních ...
 • Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu 

  Author: Jan Tůma; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje popis vybraných postupů ...
 • Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť 

  Author: Adam Kohoutek; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na identifikaci možných ...
 • Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR 

  Author: Tomáš Rosecký; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Steiner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné zhodnocení přínosů jeho ...
 • Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha 

  Author: Šimon Jelínek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
  Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru příletů, odletů a prstu C ...
 • Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize 

  Author: Fanglin Wang; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se ...
 • Hodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadel 

  Author: Petr Had; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Špák Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Motivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu ...
 • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

  Author: Miroslav Panda; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
 • Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury 

  Author: Jiaxing Wang; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato ...
 • Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR 

  Author: Sabina Vitová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace ...
 • Vyhodnocení variability parametrů kvality polohové informace v ADS-B zprávách 

  Author: Adam Pethö; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Steiner Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou rušení GNSS a technologií ADS-B. S pomocí databáze OpenSky vytváří statistiku parametrů kvality polohové informace NIC, NACp, SIL a SDA, které jsou následně použity ...
 • Tvorba 3D reprezentace paralelní dráhy na letišti Praha v leteckém simulátoru 

  Author: Adam Leng; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  Predmetom tejto Bakalárskej práce je vytvoriť virtuálnu 3D reprezentáciu novej paralelnej dráhy na letisku Václava Havla Praha, na vybranej platforme leteckého simulátora. Objasňuje zdôvodnenie tvorby takéhoto modelu, ...
 • Integrace UAS do procesů údržby a obsluhy na letišti 

  Author: Ondřej Sejk; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Pecho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  Tato práce se zabývá možnostmi využití bezpilotních systémů (UAS) v provozu letiště. Zvoleny byly procesy údržby a obsluhy na letišti. První část je věnována bezpilotním systémům, vymezení pojmů a jejich druhům a dělení ...
 • Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice 

  Author: Alan Ráček; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy ...
 • Optimalizace sběru meteorologických dat vysílaných z Modu-S letadel 

  Author: Georg Václav Potzner; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
  Předmětem bakalářské práce je optimalizovat sběr meteorologických dat, která jsou vysílaná na dotaz módu S, jde o vyfiltrování a následné dekódování meteorologických dat, a se získanými zkušenosti vytvořit ICAO seznam ...
 • Alternativní pohon letadel se zaměřením na aplikaci palivových članků 

  Author: Lukáš Vaculík; Supervisor: Fiala Roman; Opponent: Dubau Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Palivový článek je alternativní zdroj elektrické energie pro mobilní a stacionární zařízení. Rozvoj elektromobility naráží na limity baterií a právě palivový článek může v systému nahradit baterii a zvýšit výdrž daného ...
 • Návrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadel 

  Author: Martin Zázvorka; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Tématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis a analýzu aktuálních ...
 • Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA 

  Author: Tereza Honová; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem bakalářské práce “Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA” je určit hodnotu společnosti a značky České aerolinie, s využitím ekonomických metod, a také identifikovat potenciální kupce, kteří by o tuto společnost ...
 • Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP 

  Author: Matěj Vilímek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem odbavení. V práci je ...

View more