Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití virtuální reality při výcviku PPL(A) pro držitele SPL 

  Author: Daniel Dittel; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Glinz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
  V současné době je výcvik pilotů prováděn v simulátorech, které jsou replikami skutečných kokpitů. Stavba těchto simulátorů je drahá a lze je použít pouze pro úzký seznam typů letounů a druhů výcviků. Virtuální realita ...
 • Využití spolehlivostních analýz pro rozhodování v letecké údržbě 

  Author: Filip Drastich; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Hladíková Libuše
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout způsob využití spolehlivostních analýz v letecké údržbě pro diagnostiku poruch letadlové techniky a rozhodování o provedení konkrétní revize. V rámci práce je detailně popsán konkrétní ...
 • Rozhodování leteckých společností při parkování letadel v krizi Covid-19 

  Author: Martin Pospíšil; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Makó Sebastián
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
  Cílem této diplomové práce je představit výzkum k rozhodování leteckých společností při parkování letadel v reakci na pandemii Covid-19. Myšlenkou je adresovat jednotlivé faktory, které měly významný vliv na tento rozhodovací ...
 • Post-covidový vývoj cen letenek v rámci vybraných městských párů 

  Author: Dominik Hanke; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Dzurovčin Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
  Předmětem diplomové práce „Post-covidový vývoj cen letenek v rámci vybraných městských párů“ je analyzovat ceny letenek z Prahy do Amsterdamu, Londýna a Paříže a na základě této analýzy vytvořit vhodné modely, díky kterým ...
 • Integrace digitalizované technické dokumentace leteckého provozovatele 

  Author: Karel Mündel; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kála Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-12)
  Předmětem této diplomová práce s názvem „Integrace digitalizované technické dokumentace leteckého provozovatele“ je vytvoření a ověření obecného konceptuálního modelu pro zpracování technické dokumentace letadla. Cílem ...
 • Rekonstrukce TWY A1 a odmrazovacích stání na letišti Praha/Ruzyně 

  Author: Tomáš Dzuruš; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Vojtěch Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Predmetom diplomovej práce je návrh rekonštrukcie TWY A1 na letisku Praha/Ruzyně s ohľadom na odbavovanie široko-trupých lietadiel na priľahlých stojiskách a návrh rekonštrukcie plochy pre odmrazovanie na TWY Z a TWY AA. ...
 • Pravidla vzniku U-space prostorů 

  Author: Michal Černý; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Vašutová Nikol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bezpilotní systémy prošly v posledním desetiletí rapidním vývojem. Tento technologický pokrok umožňuje jejich využití v rámci průmyslu a dalších odvětví lidské činnosti. Jejich hromadnější využití ovšem znemožňuje absence ...
 • Rozdělení VLL do ucelených částí pro provoz UAS 

  Author: Tomáš Tlučhoř; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Pecho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bezpilotní systémy rostou na popularitě jak u široké veřejnosti, tak u soukromých subjektů. S jejich rozvojem pronikají do různých oblastí lidských činností. Jejich počty se neustále zvyšují. Plány do budoucna jsou s ...
 • Porovnání metod při hodnocení provozní bezpečnosti specifického provozu UAS 

  Author: Jan Stádník; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Karas Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit metody pro hodnocení provozní bezpečnosti aktuálně používaných v letectví na jeden vybraný provoz UAS specifické kategorie. Základem zhodnocení je metoda Posouzení rizik specifické ...
 • Testovací zařízení pro měření výkonnostních charakteristik pohonných systémů UA 

  Author: Karel Hylmar; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Regula Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  VTOL bezpilotní letadla jsou provozována v nízkých letových hladinách, blízko nad zemí, kde na ně působí špatně předvídatelné meteorologické podmínky, které mohou způsobit závažnou degradaci jejich aerodynamických, ...
 • Využití EEG při výzkumu vestibulárních iluzí 

  Author: Ondřej Bešťák; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Freigang Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem diplomové práce "Využití EEG při výzkumu vestibulárních iluzí" je analyzovat současný stav zkoumání vestibulárních iluzí za pomoc elektroencefalografie. V praktické části je připraveno zařízení pro záznam, následná ...
 • Optimalizace zařízení pro měření horizontální rychlosti u VTOL prostředků 

  Author: Filip Křipský; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Konvertoplány, konvenční letadla s možností vertikálního vzletu a přistání, vrtulníky, nebo multikoptéry jsou příkladem prostředků označovaných zkratkou VTOL. Měření horizontální vzdušné rychlosti pomocí klasické pitot-statické ...
 • Vliv modifikace uspořádání EDF motoru na jeho výkonnost 

  Author: Daniel Urban; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Pecho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této práce „Vliv modifikace uspořádání EDF motoru na jeho výkonnost“ je vyzkoumat možné variace konstrukce Electric Ducted Fan a sledovat jejich vliv na jeho výkonnost. S rozšiřující se elektrifikací ve všech ...
 • Využití leteckého průzkumu pro účely analýzy látek obsažených v půdě 

  Author: Marek Žaloudek; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Hrúz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Diplomová práce řeší využití bezpilotních prostředků a spektrálních kamer k analýze kontaminace půdy a poskytuje komplexní pohled na vybranou oblast. Komerčně klíčovým faktorem využitelnosti takto vybavených UAV v oblasti ...
 • Nositelné řešení pro detekci pohybu očí pro aplikaci v reálném prostředí 

  Author: Jakub Vídeňský; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Regula Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sledování pohybu očí a klasifikací sledovaných oblastí zájmu. Cílem bylo navrhnout nositelné řešení, které bude odpovídat vysokému standartu kvality podobných zařízení a zároveň ...
 • Metodika pořizování multispektrálních záznamů perimetru 

  Author: Lukáš Ožana; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Holeček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Diplomová práce se zabývá metodikou pořizování multispektrálních záznamů perimetru. Motivací bylo vytvořit dostupné a jednoduché řešení sběru dat s pomocí bezpilotního letového prostředku s pevným křídlem. Letoun s pevným ...
 • Optimalizace procesů operátora nástupních mostů 

  Author: David Tolar; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat možnosti zlepšení současného nastavení procesů operátora nástupních mostů. Nedílnou součástí bylo zjištění a popsání současného stavu včetně nedostatků jeho nastavení. Analýze ...
 • Analýza vlivu ekonomického prostředí hlavních letišť ve Vietnamu 

  Author: Toan Truong Quang; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Vokatý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Letecká doprava ve Vietnamu patří mezi nejrychleji rostoucí trhy na světě. Autor v této práci zkoumá vliv celkem deseti ukazatelů letecké dopravy a dvanácti regionálních ukazatelů ve Vietnamu, zejména vliv na turismus, ...
 • Analýza výkonnosti ADS-B přijímačů na Ústavu letecké dopravy FD ČVUT 

  Author: Tomáš Tůma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Cílem této práce je ohodnocení výkonnosti ADS-B přijímačů používaných v Laboratoři ATM systémů ve smyslu jejich schopnosti zpracování překrývajících se zpráv na příjmu. A to včetně rozboru teoretických příčin ztrátovosti, ...
 • Analýza pracovního trhu dopravních pilotů v EU 

  Author: Roman Pavlů; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Hlavním cílem diplomové práce „Analýza pracovního trhu dopravních pilotů v EU“ je posouzení současných trendů na pracovním trhu dopravních pilotů v Evropě, vytvoření dostatečné datové základny a nalezení vhodných ukazatelů, ...

View more