Poslední příspěvky

 • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

  Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
 • Hodnocení bezpečnosti přiblížení 

  Autor: Svoboda Karel; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce řeší problematiku hodnocení provozní bezpečnosti přiblížení na přistání. Cílem práce je návrh nové metody hodnocení bezpečnosti přiblížení, která je založená na jiných parametrech, než je analýza leteckých ...
 • Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst 

  Autor: Vysocký Adam; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Průzkum čínského trhu s letouny kategorie 9 - 19 míst" je popis a zmapování letectví v Číně a predikce jeho vývoje se zaměřením na malá regionální letadla. První část práce se zabývá popisem ...
 • Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití 

  Autor: Kvasničková Eva; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Kučera Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití" je popsání významu konfiguračního managementu včetně jeho procesů, využití, popis vazeb s navazujícími procesy, implementace a jaký ...
 • Identifikace BDS registrů 

  Autor: Topková Tereza; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, ...
 • Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí 

  Autor: Vojtěch Vít; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-14)
  Předmětem diplomové práce "Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí" je návrh metody pro rekonstrukci zpráv vysílaných palubními odpovídači módu S. Princip rekonstrukce zpráv je založen na fúzi ...
 • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

  Autor: Hladík Filip; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Králík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
 • Kosmické záření a jeho vliv na posádky letadel 

  Autor: Ploc Petr; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Socha Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Posádky letadel jsou vystaveny zvýšené úrovni kosmického záření. Roční dávky posádek letadel běžně přesahují stanovenou úroveň, která je pro veřejnost 1 mSv. Provozovatelé letadel jsou proto ze zákona povinni dávky monitorovat ...
 • Model nízkonákladové letecké přepravy v současnosti 

  Autor: Martínek Karel; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato práce se zabývá modelem nízkonákladové letecké přepravy v současnosti. Úvodní část je věnována regulaci, deregulaci a liberalizaci trhu letecké dopravy a vzniku a vývoji nízkonákladové letecké dopravy. Další část je ...
 • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

  Autor: Tománek Robert; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Lán Sébastien
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
 • Provoz malého typu letadla Cessna Citation Mustang v ABS Jets 

  Autor: Zouzalová Barbora; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu procesu malého letadla Cessna Citation Mustang v soukromé letecké společnosti ABS Jets. První kapitola je zaměřena na popis společnosti Cessna Aircraft Company. V druhé kapitole ...
 • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

  Autor: Jeřábek Daniel; Vedoucí práce: Hůlek David; Oponent práce: Absolon Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
 • Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD 

  Autor: Frydrych Jan; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Štumper Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, ...
 • Návrh terminálu pro malé regionální letiště 

  Autor: Klikáč Jakub; Vedoucí práce: Červinka Michal; Oponent práce: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cieľom záverečnej práce bol návrh novej odbavovacej budovy regionálneho letiska v podobe architektonickej štúdie terminálu a nadväznej infraštruktúry. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 tabuliek, 33 obrázkov, ...
 • RNAV provoz letky ČSA 

  Autor: Ullrich Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce ...
 • Studie proveditelnosti zavedení LPV přiblížení na letišti České Budějovice 

  Autor: Sehnal Jakub; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení proveditelnosti a návrh LPV přiblížení na letišti v Českých Budějovicích. Práce se zabývá popisem současného stavu letiště, jeho rozvojem do budoucna, stanovením podmínek a pravidel ...
 • Technicko-organizační manuál společnosti DSA a.s. servisu Praha - Kbely 

  Autor: Vašátko Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
  Bakalářská práce s názvem "Technicko-organizační manuál společnosti DSA a. s. servisu Praha-Kbely" se zabývá problematikou technicko-organizačního manuálu pro organizace provádějící údržbu letadel. Práce je rozdělena na ...
 • Pokročilé aspekty modelování zatížení RF pásma 1030/1090 MHz 

  Autor: Lukeš Petr; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Zach Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
  Cílem této bakalářské práce je tvorba nelineárního stochastického modelu zatížení radiofrekvenčního pásma 1030/1090 MHz zohledňujícího MSSR, XPDR, TCAS a ADS-B. Výsledný model umožňuje určit reinterrogation rate mezi ...
 • Použití družicové navigace ve výcviku pilotů 

  Autor: Stupka Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Jelikož se stále častěji setkáváme na palubách letadel se zařízeními využívajícími princip určení polohy dle signálu ze satelitů, bakalářská práce "Použití družicové navigace ve výcviku pilotů" má za cíl seznámit čtenáře ...
 • Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti 

  Autor: Kulík Kevin; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Hospodka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Cílem bakalářské práce Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti je analyzovat současné možnosti přesného vedení dopravních letadel po pojezdových drahách za velmi nízkých dohledností, nastínit další možný technologický ...

Zobrazit další