Collections in this community

Recent Submissions

 • Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů 

  Author: Petr Kolman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Chmelová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů ...
 • Indikátory vestibulárních iluzí za letu 

  Author: Liana Karapetjan; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. Metodika vypracování ...
 • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

  Author: Miroslav Panda; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
 • Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo 

  Author: Ondřej Prokurát; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod hybridního pohonu použitého ...
 • Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu 

  Author: Michal Freigang; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štrobl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce jsou do detailu popsány ...
 • Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení 

  Author: Miroslav Bejček; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Líkař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
  Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný ...
 • Vývoj zaměstnaneckého portálu ve společnosti Menzies Aviation Plc. 

  Author: Dominik Mach; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem této práce je vytvořit nový zaměstnanecký portál sloužící k centralizaci údajů týkajících se specifických dat zaměstnanců sloužících k plánování a údajů týkajících se pracovního rozvrhu zaměstnanců. Portál je tvořen ...
 • Model pro analýzu fyzických rozestupů pro COVID-free letiště 

  Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Řehoř Václav; Opponent: Kučera Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Fenomén Smart Airport vycházející z konceptu Smart Cities v současné době prochází rychlým rozvojem. Cílem této koncepce je zlepšit čtyři multikriteriální funkce letiště, které spočívají v efektivitě, udržitelnosti, odolnosti ...
 • Koncept využití simulátoru ATC na Ústavu letecké dopravy 

  Author: Albert Bouchal; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Pro zkoumání vlastností systémů nebo procesů jsou simulace stěžejním matematickým nástrojem. V letectví se - stejně jako v jiných oblastech průmyslu - podílejí například na jeho zefektivnění nebo bezpečnosti. Tato práce ...
 • Návrh využití PinS a tratí LLR pro provoz vrtulníků LZS v ČR 

  Author: Nikol Vašutová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu využití Point in Space (PinS) postupů primárně pro provoz letecké záchranné služby České republiky, s ohledem na využití tohoto řešení v rámci návrhu sítě nízkých letových ...
 • Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP 

  Author: Martin Dillinger; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku ...
 • Optimalizace algoritmů pro rekurentní kvantifikační analýzu 

  Author: Timotej Gavura; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Schlenker Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Dostupné aplikácie na výpočet rekurentnej kvantifikačnej analýzy sú limitované dĺžkou signálu, ktoré sú schopné spracovať, neponúkajú možnosť dynamického prahovania a vykreslenia rekurentných grafov. Ukladajú si všetky ...
 • Vysílání provozních informací na neřízených letištích 

  Author: Jan Krofta; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Hosnédl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce je vytvoření softwaru, ...
 • Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce 

  Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat bezpečný a efektivní ...
 • Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření 

  Author: Adam Výbošťok; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Predmetom bakalárskej práce „Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření” je vykonať praktické experimenty ožarovania lietadla s ľahko dostupnými laserovými zariadeniami pri rôznych podmienkach. Následne ...
 • Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu 

  Author: Aneta Skuhrová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Oniščenko Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody ...
 • Společné využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel 

  Author: Kirill Melikhov; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Pecho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou společného využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel. Jejím cílem je rozebrat a posoudit možnosti společného využití leteckého prostoru pilotovaných a ...
 • Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce 

  Author: Lili Pučeková; Supervisor: Olexa Peter; Opponent: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe výpočtu indexu vhodnosti. ...
 • Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel 

  Author: Martina Liptáková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ďuk Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou rozebrány systémy používané ...
 • Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech 

  Author: Matúš Rudinský; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Valenta Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite máme k dispozícií ...

View more