Collections in this community

Recent Submissions

 • Posouzení vlivu letectví na turismus regionů 

  Author: Jakub Bláha; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Janeček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu letectví na turismus regionů. Řeší, zda lze nějaký vliv vysledovat nebo zda se jedná o na sobě nezávislé veličiny. Turismus je brán v bakalářské práci nejen z pohledu statistiky, ale ...
 • Dopady emisních systémů na letecké společnosti 

  Author: Josef Hajný; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Švub Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato bakalářská práce se zabývá dopady emisních systémů EU ETS a CORSIA na změnu hospodaření leteckých společností v roce 2022 a 2035. Problematika emisí v letecké dopravě je téma, které je stále aktuálnější a zabývá se ...
 • Vliv Covid-19 na ekonomiku a provoz letišť v USA 

  Author: Viktoriia Koshova; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Práce se zaměřuje na analýzu vlivu Covid-19 na leteckou dopravu v USA. Základním úkolem je správné provedení segmentace letišť podle zaměření a typu provozu, stanovení atributů pro analýzu a následná analýza zasažení ...
 • Právní rámec legislativy v oblasti kvality a bezpečnosti v letectví v ČR a EU 

  Author: Vojtěch Zázvorka; Supervisor: Zozuľák Radoslav; Opponent: Petríček Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou právní úpravy v oblasti řízení kvality a bezpečnosti v letectví v ČR a EU, a to se zaměřením na údržbu letadel. Díky nedávným změnám, které zavádějí systém řízení bezpečnosti v leteckých ...
 • Využití mobilních sítí pro přenos videa, monitoring a ovládání UA 

  Author: Radim Dušek; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Dianovský Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma využití mobilních sítí pro přenos videa, monitoring a ovládání bezpilotních letadel. Cílem práce bylo vytvoření konceptu obousměrného datového spojení v reálném čase a zkoumání, ...
 • Využití bezpečnostní a spolehlivostní analýzy ve vývoji vojenských letounů 

  Author: Václav Tichý; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Škodová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato bakalářská práce řeší identifikaci možností využití výstupů bezpečnostní analýzy na bázi systémového přístupu v porovnání s kvantitativní spolehlivostní analýzou. Součástí práce je srovnání jednotlivých přístupů s ...
 • Zvyšování efektivity letecké údržby se zaměřením na posloupnost prací 

  Author: Tomáš Hejna; Supervisor: Kála Martin; Opponent: Parýzek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Předmětem této bakalářské práce „Zvyšování efektivity letecké údržby se zaměřením na posloupnost prací“ je analýza plánování údržby letadel na úrovni lehké a těžké údržby. Cílem práce je navrhnout vhodný a inovativní postup ...
 • Technická analýza použití deceleračních systémů na B-737 MAX 

  Author: Pavel Píchal; Supervisor: Vítovec Ondřej; Opponent: Kála Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Pro současný provoz letecké dopravy je trendem úspora paliva a snížení hlukových limitů pomocí minimalizace využívání obracečů tahu při přistání vyjma situací, kdy je nutné využít plný reverzní tah zejména z důvodu ...
 • Příčiny vzniku vnitřní koroze pístových motorů 

  Author: Yegor Khorokhorin; Supervisor: Hajla Pavol; Opponent: Matys Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Výskyt koroze na částech pístových motorů letadel a její další šíření představují pro inženýry a techniky v leteckém průmyslu velký problém, který může ovlivnit výkon a spolehlivost motoru. Tato bakalářská práce se zaměří ...
 • Bezpečnostní analýza ve vývoji vojenských letounů založená na STAMP 

  Author: Guanbao Gao; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Sekerešová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  S rostoucí komplexitou systému se zvyšuje i riziko vzniku nečekaných poruch vedoucí k nebezpečí. Aby byl nový systém dostatečně bezpečný, dělají se na něj bezpečnostní a spolehlivostní analýzy, které ověří bezpečnost nově ...
 • Spolehlivostní analýza ve vývoji turbovrtulových motorů založená na STAMP 

  Author: Martin Tisoň; Supervisor: Štumbauer Oldřich; Opponent: Koukol Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na ověření možnosti využití spolehlivostních analýz v rámci vývoje a výroby turbovrtulových motorů pomocí modelu bezpečnosti STAMP. Nejprve je proveden přehled o firmě GE Aviation a jejich ...
 • Projekt letu do polární oblasti 

  Author: Adam Paprčiak; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou komerčního letu do polární oblasti. Na základě získaných informací jsem provedl přípravu letu s jednotlivými kroky uvedeny v této práci. Zpracování probíhalo pomocí plánovacího ...
 • Marketingová strategie státu jako inovativní země v oblasti leteckého průmyslu 

  Author: Pavla Rudolfová; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Pališin Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Předmětem této práce je návrh marketingové strategie státu, jakožto inovativní země v oblasti leteckého průmyslu. Motivací byla výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace v rámci strategie budoucího směřování politiky státu. ...
 • Vliv aplikace sníženého minima rozstupu na trati konečného přiblížení na LKPR 

  Author: Martin Slischka; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Masljaník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Předmětem práce „Vliv aplikace sníženého minima rozstupu na trati konečného přiblížení na LKPR“ je ověření možnosti zavedení sníženého minima horizontálního rozstupu 2,5 NM na trati konečného přiblížení na LKPR. V dobách ...
 • Návrh lineárního letového ovladače pro kvadrokoptéru s EDF motory 

  Author: Jonáš Friedrich; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Pecho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Kontrola translačních pohybů u klasických kvadrokoptér s vrtulemi je dosažena „nakloněním“, nebo-li vychýlením celého prostředku z vodorovné roviny. Cílem této práce bylo navrhnout lineární řídící jednotku schopnou ...
 • Provázání leteckých taxonomií a kontextuálních informací v modelu STAMP 

  Author: Radek Gabriel; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Plos Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout převodní systém mezi v současnosti používanou European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS) taxonomií a System-Theoretic Accident Model and ...
 • Bezpečnost OAT letů vrtulníků s ohledem na provoz UAV 

  Author: Jan Pokorný; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Martincová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Současná legislativa provozu UAV umožňuje jejich provoz ve stejném prostoru, který je využíván státem provozovanými lety vrtulníků a záchrannými složkami. Let bezposádkového prostředku kontrolovaný pilotem z pozice ze země ...
 • Návrh bezpečnostních požadavků pro provoz na malých letištích 

  Author: Martina Deverová; Supervisor: Guskova Natalia; Opponent: Jileček Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Malá letiště jsou nedílnou součástí systému provozu letecké dopravy v České republice. Letiště tohoto typu se používají pro sportovní a rekreační létání, soukromé i komerční lety a výcvik pilotů. Tato rozmanitost typu ...
 • Vliv hluku na reakční čas pilota 

  Author: Martin Ungr; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Freigang Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Vliv hluku na výkonnost pilota je v rámci letecké medicíny diskutovaným tématem. V rámci pilotovy výkonnosti se však reakčnímu času nedostává zasloužené pozornosti a zpravidla je brán pouze jako jeden z parametrů celkové ...
 • Zpracování dat z bezpečnostních technologií pro kontrolu osob v letecké dopravě 

  Author: Jan Daněk; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Děkan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Práce se zabývá problematikou zpracování dat získaných na detekční kontrole osoby na letištích, která vypovídají o efektivitě provozu stanovišť detekční kontroly. Práce si klade za úkol definovat kritéria, která mají vliv ...

View more