Now showing items 98-117 of 1235

  • Bankroty leteckých společností 

   Author: Juriga Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Predmětem diplomové práce s názvem "Bankroty leteckých společností" je určení kritických faktorů hospodaření letecké společnosti, vedoucích k podaní návrhu na konkurs. Práce identifikuje specifické míry, porovnávací faktory ...
  • Bezpečnost civilního letectví 

   Author: Fajčík Petr; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnost OAT letů vrtulníků s ohledem na provoz UAV 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Martincová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Současná legislativa provozu UAV umožňuje jejich provoz ve stejném prostoru, který je využíván státem provozovanými lety vrtulníků a záchrannými složkami. Let bezposádkového prostředku kontrolovaný pilotem z pozice ze země ...
  • Bezpečnost pozemního odbavení cestujících na letišti 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Bezpečnost procesu odbavování nákladních letadel 

   Author: Hlavatý Daniel; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Grňo Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je zkvalitnit systém řízení bezpečnosti během odbavení nákladního letadla. První kapitola je věnována obecným informacím o nákladní letecké dopravě. Mezi tyto informace lze zařadit historii či ...
  • Bezpečnost v letecké dopravě 

   Author: Uhnáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Kafka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní analýza funkcí procesu pozemního odbavení letade 

   Author: Martin Obadal; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní analýza funkcí pozemního odbavení letadel“ je analýza současného stavu problematiky pozemního odbavení a její následné vyhodnocení. Základem vyhodnocení je metoda funkční rezonanční ...
  • Bezpečnostní analýza ve vývoji vojenských letounů založená na STAMP 

   Author: Guanbao Gao; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Sekerešová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   S rostoucí komplexitou systému se zvyšuje i riziko vzniku nečekaných poruch vedoucí k nebezpečí. Aby byl nový systém dostatečně bezpečný, dělají se na něj bezpečnostní a spolehlivostní analýzy, které ověří bezpečnost nově ...
  • Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť 

   Author: Sekyrová Kateřina; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť je analýza současného stavu řešení problematiky bezpilotních systémů v České republice a Evropě, rozbor rizik spojených s jejich provozem ...
  • Bezpečnostní indikátory jako prostředek pro odhalení nebezpečí 

   Author: Butková Júlia; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP 

   Author: Matěj Vilímek; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem odbavení. V práci je ...
  • Bezpečnostní kultura a moderní přístup k bezpečnosti v letecké dopravě 

   Author: Mikan Albert; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kafka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní kultura evropských leteckých společností 

   Author: Míková Kateřina; Supervisor: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

   Author: Klazar Jan; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Klekner Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...
  • Bezpečnostní prostor za A380 

   Author: Bartoň Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem této diplomové práce je navržení bezpečnostního prostoru pro Airbus A380, kam by neměla ostatní letadla vlétnout, aby nedošlo k nalétnutí turbulence z úplavu. V této práci je výpočtem dokázáno, že úplav letadla A380 ...
  • Bezpečnostní rizika soutěží v bezmotorovém létání 

   Author: Trešlová Hana; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Kerum Jacek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Předmětem této práce je analýza a systematizace nebezpečí a rizik, která mají potenciál ohrozit bezpečnost soutěží v bezmotorovém létání, a která jsou původci vážných nehod a incidentů během těchto soutěží. Práce se zaměřuje ...
  • Bezpečnostní studie paralelní dráhy RWY 24L/6R 

   Author: Surý Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečnosti s ohledem na potenciální kritická místa na provozních plochách letiště z pohledu posádky letadla. S definováním základních zdrojů, které jsou pro výslednou analýzu ...
  • Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC 

   Author: Jan Honzek; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Vojta Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip ...
  • Bezpečnostní systém a služby pozemního odbavování na Letišti Karlovy Vary 

   Author: Velinská Blanka; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Frei Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě 

   Author: Roman Pavlů; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou hlavními zastupiteli obchodní ...