Now showing items 823-842 of 1193

  • Safety studie provozu letadel na RWY 06R/24L LKPR 

   Author: Dorovskyy Oleksandr; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Schaumann Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá posuzováním návrhu budoucí paralelní dráhy 06R/24L na letišti LKPR. V teoretické části práce lze najít popis safety událostí, které se vyskytují na vzletových a přistávacích dráhách, resp. ...
  • SBAS přiblížení, jeho avionika a porovnání s ostatními systémy 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předložená bakalářská práce pojednává o systému SBAS pro přiblížení na přistání založeném na GNSS s cílem porovnat tento systém se systémy ostatními. V první části vysvětluje princip jeho fungování jako celku, aby se poté ...
  • Sběr a analýza dat pro sledování letové způsobilosti složitých letadel 

   Author: Adam Houdek; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Šorm Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Cílem této práce je navržení systému pro sběr, zpracování a analýzu dat v oblasti sledování letové způsobilosti složitých letadel. Zmíněný systém je určený pro použití Úřadem pro civilní letectví při vykonávání státního ...
  • Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel 

   Author: Martina Liptáková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ďuk Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou rozebrány systémy používané ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle modelu STAMP v dozorových orgánech 

   Author: Kateřina Grötschelová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Nekvasil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem mé diplomové práce je navrhnout postup sběru a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie STAMP pro dozorové orgány v letecké dopravě. První část práce obsahuje popis současného stavu sběru a zpracování dat o bezpečnosti ...
  • Sběr a zpracování dat o bezpečnosti dle teorie modelu STAMP v letecké údržbě 

   Author: Natalia Guskova; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je navrhnout systém sběru a zpracování bezpečnostních dat založený na STAMP pro organizace údržby letadel. Na začátku práce byly identifikovány mezery ve sběru měkkých bezpečnostních dat. Dále pro účely ...
  • Scénáře pro ověření runway incursion na letišti Praha s využitím Safety-I 

   Author: Aneta Komárková; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je prozkoumání problematiky runway incursion a pomocí vhodné metody Safety-I vytvoření vlastního modelu pro určitý typ runway incurison, konkrétně nesprávné uvolnění vzletové a přistávací dráhy ...
  • Scénáře pro ověření runway incursion na letišti Praha s využitím Safety-II 

   Author: Jakub Jiřička; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato práce řeší návrh scénářů pro letecký simulátor s virtuální realitou pro ověření fenoménu runway incursion na letišti v Praze. Práce se zaměřuje pouze na jeden typ runway incursion, kdy letadlo po přistání neuvolní po ...
  • Schodišťová plošina pro postižené cestující a její využitelnost 

   Author: Brothánek Jiří; Supervisor: Rozmanitá Jana; Opponent: Polanecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Schvalovací proces postupů RNP AR na letiště Innsbruck pro TVS B737 

   Author: Stryk Daniel; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je popsat a zpracovat požadavky na schválení provozu požadované navigační výkonnosti vyžadující oprávnění na přiblížení na letiště v Innsbrucku pro českou leteckou společnost Travel Service, a. ...
  • Sekundární převoz pacienta 

   Author: Švejda Roman; Supervisor: Šťastný Michal; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sestavení letového simulátoru 

   Author: Ruml Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Bakalářská práce popisuje projekt "Sestavení letového simulátoru", který je poháněn za pomoci jednoho speciálního počítače. Práce pojednává o výběru komponentů a jejich vlastnostech, a následně popisuje zapojení těchto ...
  • Seznam leteckých meteorologických kodů 

   Author: Semen Rusanov; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit univerzální příručku se stručnými a srozumitelně popsanými informacemi o meteorologických kódech a zprávách pro studenty, profesionální piloty a pro všechny, kteří se zajímají o ...
  • Simulace dvojrozměrného turbulentního toku pomocí celulárních automatů 

   Author: Boztayev Iliyas; Supervisor: Scholtz Martin; Opponent: Navrátil Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   V práci se studuje simulace dvojrozměrného toku nestlačitelné, ale viskózní kapaliny kolem libovolné překážky, zejména leteckého profilu. V teoretické části podáváme přehled dvou typu hydrodynamických celulárních automatu ...
  • Simulované prostředí výcviku řídících letového provozu 

   Author: Jonáš Petr; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sjednocení systémů kvality organizace schválené dle ISO 9000 a Nařízení 2042 

   Author: Hutla Petr; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Skladování a transport leteckých pohonných hmot 

   Author: Janovský Vladimír; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Konstrukce draku 

   Author: Brázda Slavomír; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je konstrukce bezpilotního prostředku určenému na sledování pozemních cílů pro mírové účely. Obsahuje informace o dracích vrtulníků, avioniky a nastavení. Dále obsahuje popis modifikace draků ...
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Analýza konstrukce zařízení 

   Author: Brázda Slavomír; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hutla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sledovací bezpilotní prostředek ČVUT FD - Analýza pozorovacích zařízení 

   Author: Hůlek David; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hutla Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)