Poslední příspěvky

 • Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí v Mostě 

  Autor: Frýba Ondřej; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce "Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí Most" je analýza přestupních vazeb v přestupních uzlech OD Prior a 1. náměstí. Na základě této analýzy budou navrhnuty úpravy přestupních ...
 • Pozice nákladního letadla BELUGA v logistickém řetězci společnosti AIRBUS 

  Autor: Faltysová Andrea; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce se zaměřuje na pozici nákladního letadla Beluga v logistickém řetězci společnosti Airbus. V teoretické části popisuji logistické řetězce, dále pak společnost Airbus a její hlavní logistická centra. Popisuji ...
 • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámu 

  Autor: Růžička Michal; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako ...
 • Systémy zpracování letových plánů s celosvětovou působností 

  Autor: Růžičková Marcela; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce se zabývá problematikou zpracování letových plánů. Popisuje historii letecké dopravy a vývoj jednotlivých oblastí. Specifikuje současný systém, definuje základní pojmy z oblasti plánování letů a řízení letového ...
 • Studie části cyklistické trasy D v Ostravě 

  Autor: Rubač Michal; Vedoucí práce: Šilar Jan; Oponent práce: Cach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Studie části cyklistické trasy D v Ostravě" je popis koncepce cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska ...
 • Lycoming O-320 - výukový program 

  Autor: Novotný Zdeněk; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem práce "Lycoming O-320- výukový program" je poskytnutí materiálu pro výuku látky Modulu 16 nařízení EU č. 1321/2014 PART 66 pro výukové organizace v souladu s PART 147 stejného nařízení. Teoretická část práce je ...
 • Návrh výběrového řízení v dopravní obslužnosti 

  Autor: Tranová Thu Phuong; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  V této bakalářské práci se zabývám kritériem ekonomické výhodnosti ve výběrových řízeních v dopravní obslužnosti. V první kapitole jsou popsány nejdůležitější zákony, které se týkají dopravní obslužnosti a výběrových řízení. ...
 • Dětské zádržné systémy v osobním automobilu 

  Autor: Šulcová Kateřina; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce pojednává o dětských zádržných systémech (DZS). Část úvodu je věnována historickému vývoji, na který je navázáno kapitolou o současné legislativě této problematiky. Dále je uveden výčet statistických dat, ...
 • Kriteriální porovnání implementace a certifikace QMS pro dopravní firmy 

  Autor: Štulíková Nikola; Vedoucí práce: Vančura Pavel Edvard; Oponent práce: Lutr Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce je porovnání jednotlivých způsobů implementace systému managementu kvality do dopravních firem. První část představuje kvalitu, její hodnocení, typy řízení kvality a seznamuje s normami ISO ...
 • Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb 

  Autor: Štefl Jan; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hlubuček Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je ideový koncept nové, vůči cestujícím přívětivější, vlakové zastávky v obci Horní Suchá, který má za cíl pozvednout úroveň cestování. První část se zabývá popisem míst na železnici, ...
 • Návrh SSZ na východním výjezdu z Karlova náměstí v Třebíči 

  Autor: Vacek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce nejprve zpracovává dopravní průzkum na zadané křižovatce ve městě Třebíč. Na základě naměřených dat je pak situace hodnocena z pohledu možnosti zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce. Navrhován je ...
 • Rizika spojená se skladováním a přepravou fasádních materiálů 

  Autor: Strnad Petr; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Kouklíková Lada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
  Předmětem předložené práce "Rizika spojená se skladováním a přepravou fasádního materiálu" je analýza rizik a navržení řešení k jejich zmírnění. K nalezení rizik jsou použity obecné metody, techniky a nástroje, které jsou ...
 • Vliv zahraničních investic v automobilovém průmyslu na nezaměstnanost 

  Autor: Sedláčková Lenka; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Pluhař Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Práce se zabývá nezaměstnaností Moravskoslezského kraje a výstavbou Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v průmyslové zóně v Nošovicích. V poslední části práce je porovnání investičních pobídek, které Hyundai dostalo ...
 • Studie dopravního řešení třídy Karla IV. v Hradci Králové 

  Autor: Janečka David; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Předmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení třídy Karla IV. v Hradci Králové" je zhodnotit současný dopravní stav třídy Karla IV. a náměstí 5. května včetně křižovatek s ulicemi Průmyslová a Tylovo nábřeží. Nedílnou ...
 • Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice 

  Autor: Cvrček Antonín; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Suchopár Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice" je analyzovat vlivy ovlivňující výběr spotřební daně na motorové naftě a motorovém benzínu. Současně také analyzovat situaci zdanění ...
 • Modernizace železniční stanice Kyjov 

  Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Farbiak Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu železniční stanice Kyjov, její historie a umístění v železniční síti České Republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického ...
 • Bezpečnost práce v železniční dopravě 

  Autor: Latislav Tomáš; Vedoucí práce: Musil Petr; Oponent práce: Jacura Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost práce v železniční dopravě" je bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců SŽDC, analýza psychické zátěže traťových dispečerů a navržení řešení na snížení nepříznivých vlivů na ...
 • Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři 

  Autor: Bliednykh Anna; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
  Předmětem bakalářské práce "Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři" je analyzovat současný stav dopravních spojení baltických a jaderských přístavů a na základě této analýzy vybrat optimální variantu, ...
 • Návrh a zkoušky nového materiálu pro elektronický plynový pedál 

  Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Řehoř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Cílem této bakalářské práce je nalezení optimálního nového materiálu pro elektronický plynový pedál za podmínek se zvýšenou vlhkostí. Současný materiál PA6 GF30 při vyšších relativních vlhkostech nasáká poměrně dost molekuly ...
 • Náraz vozidla do pevné překážky 

  Autor: Mikulka Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-20)
  Předmětem bakalářské práce "Náraz vozidla do pevné překážky" je vyhodnocení dopravních nehod, u kterých figuruje pevná překážka, dále popis jednotlivých druhů pevných překážek, které se vyskytují kolem pozemních komunikací, ...

Zobrazit další