Recent Submissions

 • Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod 

  Author: Tomáš Vojtěch; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Bejdák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále pokračovat. Neustálé zdokonalování ...
 • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

  Author: Rodrigo Vidarte Vargas; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
 • Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD 

  Author: Daria Shchekina; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Chmela Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České ...
 • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

  Author: Tomáš Červenka; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
 • Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC 

  Author: Albert Bouchal; Supervisor: Špák Miroslav; Opponent: Lán Sébastien
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující ...
 • Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice 

  Author: Barbora Jedličková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Lipl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí ...
 • Vliv teploty na korekce výšky a její provozní aplikace 

  Author: Jan Cejnar; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Úvod této bakalářské práce je zaměřen na seznámení čtenáře s legislativními požadavky a metodikou provádění oprav výšky. Cílem práce je vyhodnocení současných provozních postupů uplatňovaných pro korekce výšky se změnou ...
 • Provoz a údržba historických kluzáků 

  Author: Jan Milan Kudrna; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich ...
 • Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě 

  Author: Roman Pavlů; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Vittek Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Hlavním cílem bakalářské práce "Bezpilotní letadla a jejich vliv na bezpečnost v obchodní letecké dopravě" je analýza jednotlivých simulovaných kolizí bezpilotního letadla s letouny, které jsou hlavními zastupiteli obchodní ...
 • Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky 

  Author: Petr Kot; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Capoušek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Předmětem bakalářské práce "Organizace letového provozu v oblasti východní Afriky" je analýza současného stavu v oblasti provozu, kde se uplatňují IATA Inflight broadcast procedures a uvedení rizik spojených s jejich ...
 • Zavedení letecké linky Praha-Hanoj 

  Author: Toan Truong Quang; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Vittek Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, ...
 • Studie bezpečnosti dopravy na páteřních komunikacích v České Skalici 

  Author: Ondřej Ludvík; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Shromáždil Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Bakalářská práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy na páteřních komunikacích ve městě Česká Skalice a centru města. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky a rovněž navrhnout úpravy Husova ...
 • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

  Author: Michal Šupej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
 • Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky 

  Author: Karel Ryšavý; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Keller Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající ...
 • Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk 

  Author: David Juřík; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Konečný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření potenciálu nasazení ...
 • Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu 

  Author: Valentýn Beneš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké dopravy. Dále jsou uvedeny ...
 • Analýza rizik u bezpilotních systémů 

  Author: Aleš Kuthan; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Havíř Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se ...
 • Využití satelitní techniky v přesném zemědělství 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Duša Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Tato práce se zabývá technikami precizního zemědělství. Ukazuje důležitost satelitních technologií v moderním zemědělství. Prokazuje důležitost mapování půdy s pomocí inteligentních senzorů. Píši zde o jejich nosičích – ...
 • Návrh modelových stání letadel 

  Author: Šimon Jelínek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Vokáč Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Předmětem bakalářské práce Návrh modelových stání letadel je popsat způsob návrhu letadlových stání pro letadla kódového písmena C (např. Airbus A320 Family, Boeing 737 Family), dále kategorie E (Boeing 747-400, Boeing ...
 • Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka 

  Author: Lenka Budilová; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Sejbal Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka. Práce se zabývá změnami v poptávce po přepravě na tomto území, popisuje analýzy nákladní železniční dopravy vytvořené v minulosti ...

View more