Poslední příspěvky

 • Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu 

  Autor: Zuda Dominik; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Novák Mirko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Záměrem diplomové práce "Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu" je posoudit, zda styl hudby, poslouchaný v průběhu jízdy, má vliv na styl jízdy řidiče a tím také na bezpečnost samotné jízdy. V úvodní kapitole ...
 • Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu 

  Autor: Alexeeva Elena; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu" je analýza jednotlivých módů grafického uživatelského rozhraní systému iHVAC pomocí metod kvality používaných ve fázi ...
 • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

  Autor: Štumbauer Oldřich; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumper Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
 • Analýza diskrétních nehodových dat 

  Autor: Skákalová Barbora; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá analýzou diskrétních nehodových dat dopravní nehodovosti silničních vozidel na uzemí hlavního města Prahy. Na naměřených diskrétních nehodových datech jsou provedeny úpravy a popsána práce s nimi při ...
 • Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd 

  Autor: Eminger Jakub; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hakl Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd" je analyzovat současný stav komunikace v ulici Formanská pomocí provedení bezpečnostní inspekce a na základě této ...
 • Využití dronů pro letecké snímkování 

  Autor: Hlaváč Adam; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Brázda Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zkonstruovat, postavit a zalétat dva bezpilotní prostředky, které mají zcela odlišnou koncepci a které budou v praxi využitelné pro pořizování amatérských leteckých fotografií a videí. ...
 • Nástroj ke snížení rizik při výrobě specifických dílů pro motor letadla 

  Autor: Marešová Šárka; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Marek Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce sestavuje nástroj ke snížení rizik, která vznikají při výrobě leteckých dílů, které jsou důležité pro bezpečnost letadla. Cílem diplomové práce je identifikace a vypořádání možných rizik souvisejících s ...
 • Projekt veřejného heliportu v Praze 

  Autor: Matějka Lukáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Slavík Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předkládaná práce se zabývá projektem veřejného heliportu na území Prahy, který by měl umožnit nejlepší letecké spojení s centrem města. Při zpracování této studie byly zohledněny veškeré předpisové požadavky, stanovené ...
 • Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon 

  Autor: Volf Jiří; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Kropelnický Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V současnosti se hledají v železniční dopravě nové metody protihlukových opatření. Jedním z nejmodernějších pasivních opatření jsou nízké protihlukové clony, jež eliminují valivý hluk. V říjnu roku 2015 bylo metodickým ...
 • Parkování - analýza stojících vozidel 

  Autor: Řezáč Jindřich; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  ABSTRAKT Předmětem teoretické části diplomové práce je vypracování teorie o parkovacích a odstavných plochách včetně jejich navrhování. Dále se v práci zabývám možnostmi využití dostupných technologií pro zjišťování ...
 • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

  Autor: Klazar Jan; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Klekner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...
 • Návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT 

  Autor: Aushev Murad; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
  Bakalářská práce na téma návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT je zaměřena na hodnocení vybraných biometrických metod z hlediska použitelnosti pro ČVUT. Pozornost je věnována spolehlivosti, ...
 • Posouzení ekonomické výhodnosti převážení paliva vzduchem - fueltankeringu 

  Autor: Kundrata Roman; Vedoucí práce: Frynta Jiří; Oponent práce: Absolon Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení ekonomické výhodnosti převážení paliva vzduchem - fueltankeringu" je analýza a posouzení výhodnosti různých kombinací plnění letounu palivem. Analýza a posouzení se uskutečňují na ...
 • Závislost spotřeby paliva na poloze těžiště 

  Autor: Čechalová Martina; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo ...
 • Integrovaný sběr a zpracování bezpečnostních dat v organizacích údržby letadel 

  Autor: Szentkeresztiová Katarína; Vedoucí práce: Plos Vladimír; Oponent práce: Janeček Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato práce je studií o integrovaném sběru a zpracování bezpečnostních dat pro organizace údržby letadel. Klíčovým prvkem shromažďování a zpracování bezpečnostních dat obecně je jasně definovaná taxonomie. Z tohoto důvodu ...
 • Lékařská pomoc za letu 

  Autor: Peřan Patrik; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Truhlář Anatolij
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem bakalářské práce "Lékařská pomoc za letu" je v první řadě seznámení čtenáře s obecnými postupy první pomoci v obchodní letecké dopravě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje hlavně předepsanému ...
 • Map matching a route tracking v závislosti na kvalitě GPS dat 

  Autor: Houda Prokop; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Svatoň Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
  Satelitní navigační měření nejsou nikdy dokonale bezchybná. Kvůli několika typům chyb, které ovlivňují přenos signálu otevřeným prostorem i urbanizovanou krajinou každé jednotlivé měření obsahuje určitou míru nejistoty. ...
 • Tvorba dat o poloze cestujícich z mikrosimulačního modelu 

  Autor: Schlagheck Johannes; Vedoucí práce: Rydergren Clas; Oponent práce: Erlandsson Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato práce obsahuje přístup do činění výzkum v oblasti mobilních datových připojení pro použití v dopravní modelování, přičemž takové údaje nejsou zatím k dispozici. To popisuje přípravu syntetických Detail Volací záznamy ...
 • Plánování posádek leteckého dopravce 

  Autor: Vališ Petr; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Vančura David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Práce se snaží porovnat přístup k plánování posádek leteckých společností působících na širokém evropském i světovém trhu se sídlem v České republice. V roli dopravce s převážně pravidelným provozem jsou představeny České ...
 • Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě 

  Autor: Petržílka Matěj; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
  Předmětem diplomové práce "Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě"je zpracování analýzy podmínek a přístupů k přepravě nebezpečných zásilek námořní přepravou s cílem návrhu systému pro ...

Zobrazit další