Poslední příspěvky

 • Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení 

  Autor: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze. Fakulta dopravní, 2017)
 • Risk of Processes and their Management 

  Autor: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze. Fakulta dopravní., 2017)
 • Způsoby a možnosti financování v logistických centrech 

  Autor: Holý Prokop; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce, je návrh financování logistického centra. Na základě finanční struktury společnosti Endress + Hauser jsou obecně popsány vhodné možnosti financování. Následně pomocí výpočtů je ...
 • Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety 

  Autor: Kasl Martin; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Předmětem bakalářské práce "Rozvoj osobní letecké dopravy pro transatlantické lety" je poskytnout pohled na transatlantickou osobní leteckou dopravu z několika hledisek. Nejprve krátce shrnout její historický vývoj až do ...
 • M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti 

  Autor: Hyršl Tomáš; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Dostálová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
  Předmětem bakalářské práce "M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti" je analyzovat současný stav pivovarnického průmyslu ve světě se zaměřením na Českou republiku. Dále bakalářská práce pojednává ...
 • Analýza vlivu check-in odbavení cestujících na odbavovací proces 

  Autor: Sekeľová Frederika; Vedoucí práce: Vokáč Roman; Oponent práce: Endrizalová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cieľom predloženej práce je analýza vplyvu check-in odbavenia na bezpečnostné odbavenie, pričom sa skúma možnosť prepojenia vzniku čakacích front pred bezpečnostným odbavením s check-in odbavením. Popísané sú jednotlivé ...
 • Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty 

  Autor: Šlapák Michal; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem mé diplomové práce na téma "Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty" je především vytvoření dokovací stanice pro uložení elektrokola včetně nabíjení. Vytvoření zámku, který ...
 • Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů 

  Autor: Jáneš Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu a testování systému bikesharing pro dopravu studentů mezi budovami FD ČVUT. Především na systém zapůjčování kol a jejich zabezpečení. V další části se práce věnuje potřebám ...
 • Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů 

  Autor: Chmelařová Eliška; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Skolilová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. ...
 • Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu 

  Autor: Zuda Dominik; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Novák Mirko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Záměrem diplomové práce "Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu" je posoudit, zda styl hudby, poslouchaný v průběhu jízdy, má vliv na styl jízdy řidiče a tím také na bezpečnost samotné jízdy. V úvodní kapitole ...
 • Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu 

  Autor: Alexeeva Elena; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu" je analýza jednotlivých módů grafického uživatelského rozhraní systému iHVAC pomocí metod kvality používaných ve fázi ...
 • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

  Autor: Štumbauer Oldřich; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Štumper Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
 • Analýza diskrétních nehodových dat 

  Autor: Skákalová Barbora; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Tato práce se zabývá analýzou diskrétních nehodových dat dopravní nehodovosti silničních vozidel na uzemí hlavního města Prahy. Na naměřených diskrétních nehodových datech jsou provedeny úpravy a popsána práce s nimi při ...
 • Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd 

  Autor: Eminger Jakub; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hakl Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem diplomové práce "Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd" je analyzovat současný stav komunikace v ulici Formanská pomocí provedení bezpečnostní inspekce a na základě této ...
 • Využití dronů pro letecké snímkování 

  Autor: Hlaváč Adam; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Brázda Slavomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Hlavním cílem této diplomové práce je zkonstruovat, postavit a zalétat dva bezpilotní prostředky, které mají zcela odlišnou koncepci a které budou v praxi využitelné pro pořizování amatérských leteckých fotografií a videí. ...
 • Nástroj ke snížení rizik při výrobě specifických dílů pro motor letadla 

  Autor: Marešová Šárka; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Marek Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Diplomová práce sestavuje nástroj ke snížení rizik, která vznikají při výrobě leteckých dílů, které jsou důležité pro bezpečnost letadla. Cílem diplomové práce je identifikace a vypořádání možných rizik souvisejících s ...
 • Projekt veřejného heliportu v Praze 

  Autor: Matějka Lukáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Slavík Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předkládaná práce se zabývá projektem veřejného heliportu na území Prahy, který by měl umožnit nejlepší letecké spojení s centrem města. Při zpracování této studie byly zohledněny veškeré předpisové požadavky, stanovené ...
 • Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon 

  Autor: Volf Jiří; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Kropelnický Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V současnosti se hledají v železniční dopravě nové metody protihlukových opatření. Jedním z nejmodernějších pasivních opatření jsou nízké protihlukové clony, jež eliminují valivý hluk. V říjnu roku 2015 bylo metodickým ...
 • Parkování - analýza stojících vozidel 

  Autor: Řezáč Jindřich; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Maršík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  ABSTRAKT Předmětem teoretické části diplomové práce je vypracování teorie o parkovacích a odstavných plochách včetně jejich navrhování. Dále se v práci zabývám možnostmi využití dostupných technologií pro zjišťování ...
 • Bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu 

  Autor: Klazar Jan; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Klekner Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní opatření a způsoby zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy. V návaznosti na proběhnuvší útoky na civilní letadla jsou zde navrženy postupy, jejichž účelem je jejich ...

Zobrazit další