Recent Submissions

 • Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze 

  Author: Radim Komenda; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Novotný Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Bakalářská práce „Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze“ se zabývá rešerší v oblasti genetických algoritmů, shlukové analýzy a jejich synergií v oblasti zpracování dat. Dále také navrhuje způsob, jak využít ...
 • Modelovaní a snižování ekonomickích rizik vybraného investičního projektu 

  Author: Sofiya Tarassenko; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem předložené bakalářské práce na téma „Modelování a snižování ekonomických rizik vybraného investičního projektu” je rozbor rizik a nejistot. Dále průzkum a rozbor globálního trhu s kolejovými vozidly, jeho konkurenční ...
 • Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě 

  Author: Matyáš Móri; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě“ je představení problematiky ticketingu a tarifikace v osobní letecké dopravě, včetně popisu nedostatků, které jsou způsobeny vývojem ...
 • Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek 

  Author: Kateřina Žížalová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Tuháček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce s názvem Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek je zaměřena na organizaci doručování zásilek v rámci státního podniku. Jejím cílem je analýza stávajících procesů a návrh možných ...
 • Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě 

  Author: Ondřej Rychtera; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Bakalářská práce „Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě“ popisuje fungování leteckých dopravců na trhu letecké osobní dopravy a jejich zavádění nových linek. Dále přináší zjednodušený postup ...
 • Analýza aplikace Opsboard od společnosti Nav Flight Services 

  Author: Semen Matiusovich; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce “Analýza aplikace OPS Board od společnosti NAV Flight Services” je analýza současného stavu aplikace a předložení návrhů na zlepšení, které mají za cíl optimalizovat uživatelské rozhraní, zlepšit ...
 • Analýza uživatelského rozhraní prediktivního adaptivního tempomatu 

  Author: Matěj Harant; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Hluska Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Adaptivní tempomat (ACC) je pokročilou verzí konvenčního tempomatu (CC), který reguluje nastavenou rychlost vozidla tak, aby byl dodržen zvolený rozestup od vozidla před ním. Prediktivní ACC (pACC) reguluje rychlost i na ...
 • Systémy letadel a jejich provozní specifika 

  Author: Ekaterina Gaidamukha; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy letadel a jejich provozní specifiku. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o hlavních systémech letadel, jejich funkcích, interakcích a provozních nárocích. Práce také ...
 • Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID-19 

  Author: Vlada Olkhovik; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem před ložené bakalářské práce na téma „Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID 19“ je porozumě ní aspektům marketingu osobní letecké dopravy. Součástí práce je prove dení analýz y ...
 • Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s. 

  Author: Kateřina Jílková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s.“ je nalezení optimálního řešení skladových zásob pomocí metody ABC a XYZ analýzy, které umožní segmentaci jednotlivých komponent ...
 • Strategický management studentského závodního týmu CTU Lions 

  Author: Tomáš Holec; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Vicherková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Strategický management studentského závodního týmu CTU Lions“ je vytvoření strategického, rámcového finančního a marketingového plánu studentského závodního motocyklového týmu CTU Lions pro ...
 • Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby 

  Author: Nadija Loginová; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
  Tato bakalářská práce je uvedena pod názvem „Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby“. Jejím úkolem je provést strategickou analýzu vnějšího prostředí dopravního podniku s využitím ...
 • Studie řešení křižovatky silnic I/13 a II/568 u Klášterce nad Ohří 

  Author: Matyáš Cap; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Lauda Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky silnic I/13 a II/568 u Klášterce nad Ohří“ je analýza současného stavu řešené průsečné křižovatky s následným variantním řešením. Práce popisuje nedostatky na stávající ...
 • Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla 

  Author: Marek Piekarz; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla“ je najít nejvhodnější silniční nákladní vozidlo, tahač, s podvozkem 6x4 určený k přepravě zásilek ve stavebním sektoru, nabízený na českém ...
 • Úprava dolní křižovatky (u ČSPH) ulic Děčínská a Nová v Ústí nad Labem 

  Author: Lukáš Kříž; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Peterka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá „Návrhem nového uspořádání ulic Děčínská a Nová v Ústí nad Labemˮ. Zanalyzování současného stavu a navržení úprav křižovatky alespoň ve dvou variantách, varianty dočasného řešení v době ...
 • Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID 

  Author: Filip Šlapák; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Smítka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID“ je analyzovat současný stav zastávek na znamení v Pražské integrované dopravě a ostatních systémech veřejné dopravy a na základě analýzy posoudit ...
 • Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem – Severní Terasa 

  Author: Dan Krejčí; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Zeisek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce „Studie řešení křižovatky v Ústí nad Labem – Severní Terasa“ je analyzovat současný stav křižovatky a na základě analýzy navrhnout několik variant řešení vedoucích ke zlepšení bezpečnosti ...
 • Metody pro optimalizaci procesů skladování 

  Author: Timotej Vizváry; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Predmetom bakalárskej práce je vyhľadanie a spracovanie rôznych optimalizačných metód, ktorými sa dajú riešiť optimalizačné úlohy v procesoch skladovania. Práca rozoberá tieto metódy v špecifických podmienkach skladovania ...
 • Simulace provozu parciálních trolejbusů v prostředí mikrosimulátoru Eclipse SUMO 

  Author: Radan Zugar; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Ševčík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Simulace provozu parciálních trolejbusů v prostředí mikrosimulátoru Eclipse SUMO“ je rešerše využití elektrobusů, trolejbusů a parciálních trolejbusů v městské hromadné dopravě v historii i ...
 • Optimalizace počtu oddělených skladovacích ploch 

  Author: Martin Čech; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Optimalizace počtu oddělených skladovacích ploch“ je představení problematiky nebezpečných látek včetně podrobné analýzy a popisu jejich specifických podmínek pro uskladnění. Cílem práce je ...

View more