Recent Submissions

 • Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu 

  Author: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Lukavský Jiří; Beran, Václav; Šindlerová, Veronika
  (ČVUT v Praze, 2019)
  Předmětem publikace je ukázat řízení rizik složitých technických děl ve fázi, která zahrnuje projektování, výstavbu, vybavení technologiemi, testování a uvedení do provozu. V souladu se současným poznáním je respektován ...
 • Návrh mikrosimulačního modelu chování provozu do vozového simulátoru 

  Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel do vozového simulátoru“ je vytvořit snadné a rychlé generování provozu do scénářů do nově implementovaného vizualizačního softwaru pro vozové ...
 • Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent 

  Author: Ondřej Paprčka; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický ...
 • Studie bezpečnosti cyklistů 

  Author: Michal Rubač; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
  Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
 • Analýza spolehlivosti failsafe systému bezpilotního letadla 

  Author: Adam Kleczatský; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Plaček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Diplomová práce pomocí praktického experimentu ověřuje spolehlivost systému failsafe bezpilotního letadla na základě změřených dat a jejich vyhodnocení. V rámci praktické části hodnotí měřené parametry, které jsou svou ...
 • Návrh provozní úrovně vyžadující zavedení AFIS na neřízených letištích v ČR 

  Author: Michael Trsťan; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nastavení provozní úrovně vyžadující zavedení služby AFIS na neřízených letištích v ČR. Zavedením této služby se zvýší provozní bezpečnost a zaručí kvalita poskytovaných služeb. V ...
 • Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců 

  Author: Lukáš Polanský; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Endrizalová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu ...
 • Kapacita vzdušného prostoru 

  Author: Kateřina Kozáčková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Navrátil Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Diplomová práce se zabývá problematikou současné kapacity vzdušného prostoru v Evropě. V souvislosti s předpokládaným růstem letového provozu v nadcházejících letech, se zabývá technologickými a operačními možnostmi k ...
 • Analýza rozšíření Integrated Initial Flight Plan Processing System zóny 

  Author: Marcela Růžičková; Supervisor: Pazourek Michal; Opponent: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Práce se zabývá evropským systémem pro zpracování letových plánů. Krátce vysvětluje historii a vývoj řízení letového provozu a popisuje současný systém a důležitost jeho struktury. Hlavní část textu je zaměřena na analýzu ...
 • Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky 

  Author: Frederika Sekeľová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kučera Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre ...
 • Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov 

  Author: Tomáš Zemánek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kotvaldová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a vytvoření nových ...
 • Zpracování a analýza kondenzačních stop za použití databázových systémů 

  Author: Václav Vidoň; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Topková Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Práce se zabývá popisem příčin vzniku a chování kondenzačních stop za letadly, leteckými radary, komunikací mezi letadly a pozemními řídícími stanicemi, popisem funkce, analýzou a zpracováním dat z ADS-B ...
 • Kartové systémy a jejich vliv na bezpečnost letišť 

  Author: Tatiana Tsykina; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Vokáč Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Tato práce se zabývá bezpečností letišť se speciálním zaměřením na kartové systémy, popisuje bezpečnostní legislativu a bezpečnostní modely letišť. V práci je také znázorněna problematika bezpečnostního systému letiště z ...
 • Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT 

  Author: Mario Šafárik; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných naměřených parametrů ...
 • Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží 

  Author: Barbora Nagyová; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a jejich řešení. Cílem ...
 • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

  Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  S neustálým růstem letecké dopravy po celém světě roste i potřeba inovace a modernizace stávajících systémů ATM/CNS. Cílem této práce bylo identifikovat nejaktuálnější vědeckovýzkumné oblasti v globálním systému ATM, poté ...
 • Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group 

  Author: Roman Kundrata; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem diplomové práce "Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group" je analýza nedostatečně vhodných postupů v oblasti nezdařeného přiblížení letounů B737-800, které jsou v současnosti ...
 • Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS 

  Author: Tomáš Komínek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
  Předmětem diplomové práce "Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS" je popsat princip nepřesného přístrojového přiblížení PinS (Point in Space), dále pak představit provozní postupy letecké záchranné služby při letech ...
 • Optimalizace procesu technologické přípravy zakázek pro společnost DSA a. s. 

  Author: Lukáš Vašátko; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Buchta Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Diplomová práce s názvem "Optimalizace procesu technologické přípravy zakázek pro společnost DSA, a. s." se zabývá problematikou účinnosti procesu plánování zakázek a následnou aplikací nového procesu plánování převážně v ...
 • Návrh a realizace trackeru pro potřeby ATM Laboratoře 

  Author: Petr Lukeš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace trackeru s využitím moderních metod pro track-ování cílů. Tracker je navržen pro zpracovávání primárních měření z nízkonákladové pasivní 3D multilaterace široké oblasti. IMM ...

View more