Poslední příspěvky

 • Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání 

  Autor: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
  (ČVUT v Praze, 2018)
  Předložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování technických děl z ...
 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly 

  Autor: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze, 2018)
 • Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území 

  Autor: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
  (2018)
  Technická díla jsou vytvořená lidskou činností a jejich cílem je zajišťovat výrobky nebo služby důležité pro život lidí. Architektura technických děl je objektová nebo síťová. Každý typ technického díla má svá specifika; ...
 • ANALÝZA, ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY 

  Autor: Procházková, Dana
  (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 2018)
  Předložená práce „Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly“ se zabývá riziky spojenými s technickými díly, a to především složitými technickými díly. Ukazuje způsoby identifikace, analýzy, hodnocení, ...
 • Inteligentní veřejné osvětlení pro zlepšení dopravní situace 

  Autor: Kekula František; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Růžička Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího veřejného osvětlení ve vybraných částech města Frenštát pod Radhoštěm, identifikací problematických míst a návrhem na jejich možná řešení. Na začátku práce je popsána základní ...
 • Aplikace webového rezervačního systému pro objekty hromadného parkování 

  Autor: Krnáč Miroslav; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčír Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá rezervačními systémy parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení se s rezervačními systémy a jejich funkcemi, kategoriemi parkování, s druhy detektorů a ...
 • Koncept designu automobilového kola 

  Autor: Štefl Jan; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Olejníčková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Hlavním předmětem této diplomové práce je ideový koncept automobilového kola. První část se zabývá popisem kola jako takového, jeho historií a vývojem. Další část se věnuje druhům automobilových kol a jejich výrobě. Náplní ...
 • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

  Autor: Culek Jakub; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Fečko Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
 • Mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování 

  Autor: Soldát Jan; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vytvoření hybridní mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování. Zabývá se vyhledáním parkovišť, zobrazením míst, řazením a komunikací se serverem. Je popsána tvorba ...
 • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

  Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Spalek Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
 • ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů. 

  Autor: Hnyk Petr; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Horažďovský Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
  Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled ...
 • Studie řešení křižovatky na silnici I/15 u Lučního Mlýna 

  Autor: Čuřík Josef Martin; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Beneš Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem této bakalářské práce je studie a analýza dopravy v oblasti křižovatky na silnici I/15 u Lučního Mlýna, vybudování autobusové zastávky s přístupem pěších, provedení dopravních průzkumů. Práce popisuje roli ...
 • Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích 

  Autor: Krejbich Jakub; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Hulínská Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a provozních omezení navrhnout ...
 • Optimalizace přepravy zboží při využití kombinace silniční a letecké dopravy 

  Autor: Ježek Matěj; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce "Optimalizace přepravy zboží při využití kombinace silniční a letecké dopravy" je zmapování a shrnutí současného fungování překládky ze silniční na leteckou dopravu na Letišti Václava Havla v ...
 • Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem 

  Autor: Herman Pavel; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Lenková Alžběta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem bakalářské práce "Návrh přídavného elektrického pohonu pro vozidlo s konvenčním pohonem" je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní a dále porovnání spotřeby paliva před a po ...
 • Studie cyklistických komunikací ve městě Horažďovice 

  Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Koubek Michal; Oponent práce: Forman Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Cílem této diplomové práce je zmapování současných cyklistických tras a navržení nových cyklistických opatření ve městě Horažďovice, které povedou ke koncepčnímu řešení cyklistické dopravy v celém území. Díky nově navrženému ...
 • Úpravy trati Kojetín - Hulín ve vztahu k možným scénářům vývoje dálkové dopravy 

  Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Havlena Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu úseku trati 303 GVD Kojetín - Hulín, její historie a umístění v železniční síti České republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického stavu úseku, ...
 • Studie dopravního řešení v okolí ulice Duchcovská v Teplicích 

  Autor: Peterka Michal; Vedoucí práce: Janošec Jan; Oponent práce: Kohlíček Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem této diplomové práce je charakteristika stávající dopravní organizace včetně analýzy zpracovaných dopravních záměrů a bezpečnostních rizik v okolí ulice Duchcovská v Teplicích. V návaznosti na analýzu jsou navržena ...
 • Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice 

  Autor: Zejval Vojtěch; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Purkart Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem diplomové práce "Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice" je stanovení standardů veřejné hromadné dopravy pro přestupní bod Jilemnice, analýza současného stavu a studie optimalizace prostoru autobusového ...
 • Koordinace jízdních řádů mezi železniční a autobusovou dopravou na Jablunkovsku 

  Autor: Cymorek Marek; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Novotný Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce detailně analyzuje současný systém autobusových a železničních linek Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v oblasti Jablunkovska. Na základě získaných údajů o zdrojích a cílech cest ...

Zobrazit další