Poslední příspěvky

 • Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things 

  Autor: Crha Jan; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  ABSTRAKT Předmětem diplomové práce "Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things" je řešení řízení světelných křižovatek a jejich optimalizace s fuzzy regulátorem a internetu věcí podle intenzity dopravního ...
 • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

  Autor: Kuzminykh Roman; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Čech Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
 • Provozní koncepce osobní železniční dopravy na trati Plzeň - Domažlice 

  Autor: Genzer Šimon; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Macek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Předmětem diplomové práce "Provozní koncepce osobní železniční dopravy na trati Plzeň - Domažlice" je analyzovat současný stav a navrhnout koncept pásmové regionální obsluhy na trati 180 mezi Plzní a Domažlicemi včetně ...
 • Využítí chytrého automobilu pro snížení rizika nehody 

  Autor: Kudabayeva Nuriya; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Cerman Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Využití chytrého automobilu pro snížení rizika nehody" je projekt chytrého auta pro zmírnění negativních dopadů dopravních nehod z důvodu usnutí řidiče, srdečných záchvatů či ztráty vědomí. V ...
 • Modelování lanových drah v makroskopických dopravních modelech 

  Autor: Karkošiaková Nikola; Vedoucí práce: Kříž Milan; Oponent práce: Kreml Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu modelu lanové dráhy v makroskopických dopravních modelech. V softwaru PTV Visum je zkonstruován zjednodušený model lanové dráhy a následně vyhodnocen vliv na systém veřejné dopravy ...
 • Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb 

  Autor: Vávra Rudolf; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Vrtěl Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením ...
 • Optimalizace systému přepravy osobních automobilů 

  Autor: Konečná Martina; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tématem této diplomové práce je problematika optimalizace systému přepravy osobních automobilů. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy, popsán systém silniční nákladní dopravy, uvedeny technické a technologické ...
 • Optimalizace vnitropodnikové logistiky pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s. 

  Autor: Kršňák Vojtěch; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikovou logistiku ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Společnost Plzeňský Prazdroj se zabývá výrobou piva a jeho distribucí na českém i zahraničním trhu. Teoretická část práce se ...
 • Investiční pobídky v automobilovém průmyslu 

  Autor: Sedláčková Lenka; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Práce se zabývá investičními pobídkami v automobilovém průmyslu. V první části je popsán systém investičních pobídek ve střední a východní Evropě a pro každý stát je popsán jeho automobilový průmysl. Následně je uvedeno ...
 • Návrh cyklistických tras v Telči 

  Autor: Zachariášová Kamila; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem a cílem této diplomové práce "Návrh cyklistických tras v Telči" je provést analýzu stávajícího stavu cyklotras, zhodnotit koncepci cyklotras zahrnutých v územním plánu města Telč, provést dotazníkové šetření ...
 • Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě 

  Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě" je popis zavazadel a jejich rozdělení. Proces odbavení a bezpečnostní opatření při kontrole zavazadel. Práce se ...
 • Provozně-ekonomické porovnání modelů studentských motocyklů projektu MotoStudent 

  Autor: Jozová Šárka; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Diplomová práce "Provozně-ekonomické porovnání modelů studentských motocyklů projektu MotoStudent" se zabývá porovnáním elektromotocyklu s motocyklem se spalovacím motorem. Pro porovnání je nutné provést podrobnou analýzu ...
 • Návrh algoritmu pro multipicking v last mile distribučním řetězci Gibon Delivery 

  Autor: Strnad Petr; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Schubertová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Téma diplomové práce je návrh algoritmu pro multipicking v last mile distribučním řetězci Gibon Delivery. Nejprve byly vymezeny pojmy last mile a multipicking. Následně byla provedena analýza logistických procesů ve firmě ...
 • Srovnání dostupnosti stanic MHD ridesourcingem a konkurenčními obchodními modely 

  Autor: Hoblík David; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce posuzuje roli ridesourcingu v oblasti "first and last mile transport". Byly popsány obchodní modely ridesourcingu a taxi služeb a srovnány zákony a regulace vzahující se k těmto obchodním modelům. Pro ...
 • Výrobní informační systém PHARIS a jeho zavedení do praxe 

  Autor: Pereszlényi Matúš; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Bazala Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomová práca sa zaoberá implementáciou výrobného informačného systému (MES) PHARIS v prostredí výrobného podniku Rama Bohemia. Cieľom práce je stanoviť a overiť hypotézy a popísať výrobný proces konkrétneho dielu pred ...
 • Využiti LNG v nákladní silniční dopravě 

  Autor: Lisniak Svetlana; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Machala Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou a podmínkami použití zkapalněného zemního plynu k pohonu silničních nákladních aut, jako alternativní motorové plynné palivo. Na základě vhodně zvolených tras v rámci hodnocení motoru ...
 • Návrh systému kontroly kvality kooperativních systémů 

  Autor: Jirák Jakub; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Michaela Melicharová
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční vzorek automatizovaného systému ověřování kvality kooperativních systémů. Práce se v první části teoreticky zabývá kooperativními systémy a přináší přehled již realizovaných ...
 • Reakční čas řidičů 

  Autor: Borecký Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  V této práci je řešena reakční doba řidiče a její délka vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části je rozebrána reakční doba včetně aspektů, které jí ovlivňují. Dále následuje měření reakčních ...
 • Senzorické systémy autonomních vozidel; 

  Autor: Piksa Ondřej; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Diplomová práce obsahuje dva hlavní oddíly, první se zabývá vhledem do problematiky autonomních vozidel a jejich senzorických systémů. Mezi které řadíme sonary, radary, lidary a kamery. Následně je pozornost věnována ...
 • Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze 

  Autor: Dudík Daniel; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Filip Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Předmětem diplomové práce "Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze" je na základě zjištěných podkladů vytvořit návrh vedení Severovýchodní cyklomagistrály ve vhodné trase.

Zobrazit další