Recent Submissions

 • Úprava SSZ s tramvajovým provozem se zaměřením na efektivitu provozu 

  Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Veselý Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Práce je primárně zaměřena na aktivní preferování tramvajových souprav na křižovatkách v hlavním městě Praze. Základ pro výslednou synergii opatření podporující spolehlivost provozu MHD tvoří podmínky pražského prostředí ...
 • Logistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývoj 

  Author: Karim Tyureev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Drahotský Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Cílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou ...
 • Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů 

  Author: Vít Valdhans; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Štěrba Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce “Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů” je porovnání jednotlivých přepravních módů v oblastech energetické náročnosti, výkonu a využitelnosti. V práci je zohledněn i aktuální ...
 • Návrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji 

  Author: Tomáš Cieslar; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Má bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané ...
 • Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy 

  Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Světlík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy“ je identifikace přeprav vhodných k optimalizaci a charakteristika faktorů tvorby osádek, na jejichž základě budou stanoveny ...
 • Standardy kvality vybraných metropolitních regionů 

  Author: Thi Thanh Hang Phanová; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Brotánková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem této bakalářské práce „Standardy kvality vybraných metropolitních regionů“ je analýza standardů kvality veřejné hromadné dopravy v metropolitních regionech – Brno, Ostrava. Dále definice normy ČSN EN 13816, a z ...
 • Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě 

  Author: Ondřej Svatoš; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě“ je definovat expresní linku v autobusové dopravě, zabývat se vznikem a provozem takové linky. Zabývat se linkami splňujícími definici v běžném provozu, ...
 • Nová provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodaru 

  Author: Egor Latysh; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní příměstské a městské železniční dopravy v Krasnodaru, konkrétně vybraných navazujících úseků. Cílem práce je analyzovat současný stav dopravní infrastruktury v Krasnodarské ...
 • Role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19. století 

  Author: Jaroslav Chalupník; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem závěrečné bakalářské práce je analýza role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v období od poloviny 19. století do propuknutí První světové války. Jejím cílem je podat přehled o zaoceánských plavbách migrantů ...
 • Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl 

  Author: Martin Franc; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Barák Mojmír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového ...
 • Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou 

  Author: Adam Urbánek; Supervisor: Metelka Stanislav; Opponent: Jacura Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou“ je analyzovat současný stav veřejné hromadné dopravy, přepravní poptávku a její zdroje a cíle ve městě Poděbrady a na základě této analýzy navrhnout ...
 • Rozmístění nádob tříděného odpadu ve vybraném městě 

  Author: Oleg Mazur; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Justa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Rozmístěni nádob tříděného odpadu ve vybraném městě“ je představení a analýza odpadového hospodářství ve městě Plasy a na základě této analýzy zjistit aktuální problémy odděleného odpadu a udělat ...
 • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

  Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Rek Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
 • Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0. 

  Author: Daniel Chlebek; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá novým přístupem k realizaci infrastruktury zabezpečovacího zařízení v České republice s cílem analyzovat principy distribuovaných digitálních technologií. Práce rozvádí Koncept Železnice ...
 • Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu 

  Author: Martin Franc; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Töpfer Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce ...
 • Analýza a vize bezpečnosti radiové komunikace pro složky IZS 

  Author: Matyáš Rychetský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Zelinka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečnosti stávající radiové komunikace pro Integrovaný záchranný systém v České republice a následná analýza možnosti využití moderních radiových technologií a standardů využívané v ostatních ...
 • Návrh městského multimodálního dopravního informačního systému 

  Author: Lukáš Kacar; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Štursa Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Bakalářská práce se zabývá navržením ideální formy dopravního informačního systému ve městech s použitím více módů dopravy. V práci je zkoumán nynější stav dopravních systémů. Dále je zpracováváno, jak by mohly vypadat ...
 • Implementace autonomního železničního provozu do systémů reálné infrastruktury 

  Author: Daniel Franc; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hopp Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat současný stav vývoje autonomních drážních vozidel, nynější železniční infrastrukturu a existující legislativu spojenou s autonomními drážními vozidly a autonomním provozem, následně ...
 • Návrh nového uspořádání křižovatky ulic Ruská a Pod Rapidem v Praze 10 

  Author: Petr Mráz; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh nového uspořádání křižovatky ulic Ruská a Pod Rapidem v Praze 10“ je zanalyzovat současný stav křižovatky a navrhnout její nové uspořádání s ohledem na provoz městské hromadné dopravy, ...
 • Zhodnocení bezpečnosti tunelového nadstavbového systému 

  Author: Yevhenii Semyzhenko; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Miklóšik Igor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
  Cílem této práce je analýza bezpečností tunelového nadstavbového systému na základě technologie SCADA. V této práci bude představena základní informace o systému SCADA, jeho hlavní součásti, principy a jejich vzájemná ...

View more