Recent Submissions

 • Coriolisova iluze a její vliv na piloty v různých fázích výcviku 

  Author: Adam Výbošťok; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Freigang Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Coriolisova iluze je nebezpečnou vestibulární iluzí, která může mít fatální důsledky na letecký provoz. Práce zkoumá, jak tato iluze ovlivňuje rozdílné piloty s odlišnými leteckými zkušenostmi. Výzkumu se zúčastnilo celkem ...
 • Posouzení efektivnosti a udržitelnosti přestupů v letecké dopravě 

  Author: Damir Kuchkarov; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Truong Quang Toan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti a udržitelnosti přestupů v letecké dopravě se zaměřením na evropský letecký trh. V práci jsou zkoumány klíčové faktory ovlivňující rozhodování cestujících a operace ...
 • Studie východního silničního obchvatu Dolních Břežan 

  Author: Jakub Povolný; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Tomíčková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem této diplomové je vypracování studie východního silničního obchvatu Dolních Břežan. První část práce obsahuje analýzu území v okolí Dolních Břežan, popis řešeného území, analýzu zásad územního rozvoje Středočeského ...
 • Studie úprav místních komunikací v Odoleně Vodě 

  Author: František Hruban; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Jeřábek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem této práce s názvem „Studie úprav místních komunikací ve městě Odolena Voda“ je analýza současné organizace dopravy ve městě, analýza dopravně-inženýrských charakteristik, analýza bezpečnosti provozu spolu s ...
 • Studie ukončení tramvajové trati na Zličíně 

  Author: Michael Filip; Supervisor: Zajíček Jakub; Opponent: Novotný Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem bakalářské práce „Studie ukončení tramvajové trati na Zličíně“ je analýza území a dopravní situace ve vztahu k územně-plánovacím podkladům. Hlavním cílem je vypracování variant umístění tramvajové smyčky ve ...
 • Délka spánkové inercie pro plánování spánkového režimu řídících letového provozu 

  Author: Lucie Nekvapilová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Šála Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Tato diplomová práce se zabývá tematikou spánkové inercie v kontextu řízení letového provozu. V letectví je v současné době kladen důraz na problematiku únavy a její minimalizaci, nicméně spánková inercie zůstává opomíjená. ...
 • Přínosy preference veřejné dopravy 

  Author: Ondřej Vomočil; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Vodrážka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Veřejná doprava je pilířem udržitelné mobility v městském prostředí. Aby byla efektivní a atraktivní pro cestující, je nutné její pohyb po infrastruktuře, co nejvíce urychlit. Toho je dosahováno díky kvalitním preferenčním ...
 • Zvyšování odolnosti vůči efektu somatogravické iluze 

  Author: Jakub Charezinski; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Zibner Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Tato diplomová práce vznikla za účelem analýzy efektu somatogravické iluze u pilotů a zkoumání následné možnosti využití dezorientačního simulátoru ke zvýšení odolnosti vůči této iluzi. Cílem práce bylo identifikovat, jak ...
 • Modely postupné dekarbonizace sítě vybraných nákladních dopravců 

  Author: Martin Zázvorka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti řešení dekarbonizace v nákladní letecké dopravě, ze kterých je aktuálně největší výzvou zavedení udržitelného leteckého paliva. Analýza proběhla v síti 3 pravidelných nákladních a 3 ...
 • Studie úprav silnice I/13 v oblasti průmyslové zóny Krupka 

  Author: Tomáš Lichtenberg; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Lipl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce „Studie úprav silnice I/13 v oblasti průmyslové zóny Krupka“ je analýza současné dopravní situace v řešené oblasti, analýza dopravních nehod a návrh variantních řešení pro zvýšení bezpečnosti ...
 • Optimalizace úrovně bezpečnosti silničního provozu na území města Vysoké Mýto 

  Author: Petr Kašpar; Supervisor: Kocián Karel; Opponent: Červenka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Cílem této diplomové práce na téma „Optimalizace úrovně bezpečnosti silničního provozu na území města Vysoké Mýto“ je v součinnosti se zástupci města Vysoké Mýto identifikovat pět problematických lokalit, kde má být ...
 • Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Nymburce 

  Author: Lukáš Vacka; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Kohout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce je návrh koncepce vedení cyklistických tras na území města Nymburk. Zabývá se analýzou současného stavu cyklistické infrastruktury na území města metodou bezpečnostní inspekce dle evropského ...
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Nad Parkem Praha-Zbraslav 

  Author: Lukáš Křivánek; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Volf Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Nad Parkem Praha-Zbraslav“ je analyzovat aktuální podobu místa, bezpečnost chodců, stav ulic a počet parkovacích stání v dané oblasti. Na základě této analýzy ...
 • Vliv různých stavebních a dopravních charakteristik přechodů na nehodovost 

  Author: Kryštof Kaše; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Cílem této diplomové práce je nalezení závislosti mezi stavebními a dopravními charakteristikami přechodů pro chodce a mezi nehodovostí v jejich lokalitách za využití metody regresní analýzy. Za tím účelem byly v místech ...
 • Organizace dopravy v místní části Mařatice v Uherském Hradišti 

  Author: Vojtěch Hartman; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Papadopulos Andreas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Organizace dopravy v místní části Mařatice v Uherském Hradišti“ je návrh nového uspořádání ulic Příčná I., Příčná II., Příčná III., Vinohradská, Pod Zahrady, K Cihelně a Pod Rochusem, se zohledněním ...
 • Přeložka silnice I/23 u obcí Předín a Štěměchy 

  Author: Tomáš Váňa; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmět diplomové práce “Přeložka silnice I/23 u obcí Předín a Štěměchy” sestává z několika částí – shromáždění všech volně dostupných podkladů, analýza současné situace vybraného úseku silnice I/23 a stávajících geologických ...
 • Dopravní řešení ulice v Průhledu na Praze 6 včetně navazujících křižovatek 

  Author: Karen Davtian; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Jirák Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Předmětem diplomové práce „Dopravní řešení ulice V Průhledu na Praze 6 včetně navazujících křižovatek“ je popsat a analyzovat stávající stav ulice V Průhledu včetně navazujících křižovatek, dále provést dopravní průzkum a ...
 • Přizpůsobení dopravy podmínkám lázeňské zóny v Teplicích 

  Author: Veronika Bártlová; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Götzová Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Předmětem diplomové práce „Přizpůsobení dopravy podmínkám lázeňské zóny v Teplicích“ je popsat stávající způsob řešení dopravy v lázeňské zóně, upravit využití organizace dopravy v řešené oblasti a prověření možností omezení ...
 • Úsekové hodnocení geometrie koleje v kontextu přípravy a realizace VRT 

  Author: Václav Koleník; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Březina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
  Bakalářská práce vznikla na Fakultě dopravní ČVUT v Praze v rámci studijního programu Dopravní systémy a technika ve spolupráci se Správou železnic. Práce se zabývá tématem geometrické polohy koleje z hlediska měření a ...
 • Informační systém pro přehled o nehodách na železničních přejezdech 

  Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
  Nehody na železničních přejezdech jsou stále velmi aktuálním tématem. Jedná se o mimořádné události, které nezřídka končí zraněními a ve velmi vážných případech i smrtí. V ohrožení přitom nejsou jen účastníci silničního ...

View more