Poslední příspěvky

 • Možnosti přepravy kontejnerizovaného zboží po labské vodní cestě 

  Autor: Selnarová Adéla; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
  Tato bakalářská práce popisuje současné možnosti labské vodní cesty v Německu a v České republice. Mapuje a popisuje významné přístavy na toku a hlouběji se věnuje jednotlivým úsekům na labské vodní cestě v České republice. ...
 • Porovnání státních programů a státních plánů bezpečnosti (SSP a SSp) zemí EU 

  Autor: Trsťan Michael; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Nekvasil Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  V této bakalářské práci jsou popsány státní programy bezpečnosti (SSP) a státní plány provozní bezpečnosti (SSp) vybraných států EU, které byly vytvořeny pomocí principů uvedených v ICAO doc. 9859. Bezpečnostní problémy ...
 • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

  Autor: Šíma Jakub; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...
 • Využití softwarových nástrojů při měření a vyhodnocení nárazových zkoušek 

  Autor: Najzarová Hana; Vedoucí práce: Kovandová Hedvika; Oponent práce: Mík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tato práce je zaměřena na využití softwarových nástrojů pro měření a zpracování dat pro jízdní a především nárazové zkoušky. Pro měření dat je využit software LabVIEW a pro zpracování program DIAdem. V práci jsem také ...
 • Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě 

  Autor: Peřina Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě" je analyzovat stávající stav cyklistických tras a komunikací pro cyklisty v Havlíčkově Brodě a to i včetně dopravně - ...
 • Nízkonákladdová realizace Diferenciální GPS pomocí systému Arduino 

  Autor: Svatoň Martin; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Belousov Dennis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-10-24)
  V dnešní přetechnizované době je využívano mnoha autonomních zařízení, jako jsou autonomní sekačky či drony, které jsou široce využívány v soukromém sektoru. Drony jsou velmi populární díky své mobilitě a schopnosti ...
 • Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno 

  Autor: Beránek Jan; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Jareš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Předmětem diplomové práce ,,Řešení dopravní obsluhy na hranicích okresů Louny a Kladno? je detailní rozebrání současné situace ve veřejné hromadné dopravě ve stanovené oblasti. Podle rozboru a stanovení vlastních kritérií ...
 • Analýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače 

  Autor: Diblík Lukáš; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti ...
 • Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice / Butovice 

  Autor: Malinovský Petr; Vedoucí práce: Penc Miroslav; Oponent práce: Trešl Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-22)
  Diplomová práce "Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice/Butovice" se zabývá možnostmi rozšíření tramvajové sítě hl. m. Prahy do oblasti Jinonic a Butovic prodloužením stávající TT Radlická. V práci je zhodnocena stávající ...
 • Studie řešení křižovatky na silnici I/14 u Dobrušky 

  Autor: Valenta Jiří; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Volek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Studie řešení křižovatky silnic I/14 u Dobrušky" je analyzovat stávající situaci s provedením dopravních průzkumů (intenzita, skladba, křižovatkové pohyby), analýzy bezpečnosti silničního provozu ...
 • Analýza indikátorů kvality v ADS-B zprávách 

  Autor: Tési Simon; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Strouhal Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Diplomová práca približuje parametre kvality, ktoré sú získavané z ADS-B správ, poskytuje prierez verziami certifikácie ADS-B správ. Porovnáva rozdiely medzi verziami a ukazuje vývoj ADS-B správ. K dosiahnutiu hlavného ...
 • Specifikace požadavků na simulátor stanoviště strojvedoucího s ETCS 

  Autor: Petřík Lukáš; Vedoucí práce: Leso Martin; Oponent práce: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
  Tato práce poskytuje stručný náhled do problematiky železničních simulátorů a shrnuje jejich nasazení ve světě. Dále popisuje požadavky na simulátor stanoviště strojvedoucího s ETCS. Je navržena architektura simulátoru a ...
 • Návrh biometrického appletu pro ID kartu ČVUT 

  Autor: Kuchun Aliaksandr; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem diplomové práce "Návrh biometrického appletu pro kartu ČVUT" je analýza potenciálního využití biometrie v ČVUT, vývoj optimální architektury systému podle aktualniho stavu stávajícího systému a zavedení kódu appletu, ...
 • Optimalizace technického návrhu obchvatu Lišova 

  Autor: Vojta Jiří; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Jáchym Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Optimalizace technického návrhu obchvatu Lišova" je na základě podkladů z bakalářské práce vytvořit optimalizovaný návrh trasování obchvatu v zadaném úseku. Součástí práce jsou také detaily všech ...
 • Návrh implementace Cloud Break Procedure na letišti Benešov 

  Autor: Hlusička Michal; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-11)
  Diplomová práce se zabývá navržením postupu Cloud Break Procedure (CBP) pro Letiště Benešov. Cílem zavedení CBP je zvýšení využitelnosti letiště pro provádění kombinovaných VFR/IFR letů. Nejprve je popsán současný stav ...
 • Podpora zavedení vozidel s pohonem CNG a LPG do městského provozu 

  Autor: Kaiser David; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Bouchner Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-15)
  Předmětem této diplomové práce je zaměření se na využívání alternativních paliv. Konkrétně stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného ropného plynu (LPG). Cílem je využití těchto paliv zejména v prostředí městského ...
 • Návrh řešení úprav průtahu silnice II/610 v Brandýse nad Labem 

  Autor: Málek Martin; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-13)
  Předmětem diplomové práce "Návrh řešení úprav průtahu silnice II/610 v Brandýse nad Labem" je prověřit stávající stav průtahu silnice II/610, zaměřit se na problematická místa průtahu, problematiku vedení chodců a cyklistické ...
 • Mobilní zařízení pro kalibraci plynových čidel pro velmi nízké koncentrace 

  Autor: Bittner Jiří; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Chaloupka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Diplomová práce se zabývá mobilním zařízením pro kalibraci plynových čidel. Stručně popisuje metody kalibrace a míchání plynů na koncentrace ppm - ppb. Byl vytvořen návrh přístroje doplněný o vizualizaci návrhu zařízení, ...
 • Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání 

  Autor: Pražan Marek; Vedoucí práce: Procházková Danuše; Oponent práce: Novák Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-25)
  Diplomová práce "Identifikace závažných rizik v letovém provozu a návrh na jejich vypořádání" sleduje problematiku rizik v letovém provozu založenou na konceptu integrální bezpečnosti. V první části shrnuje poznatky o ...
 • Vliv ekonomické krize na osobní leteckou dopravu v České republice 

  Autor: Čejková Martina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem této práce je zmapovat dopady ekonomické krize na osobní leteckou dopravu v České republice, snahy leteckých dopravců jim čelit v konkurenčním prostředí a pokusit se odhadnout budoucí vývoj osobní letecké dopravy v ČR.

Zobrazit další