Poslední příspěvky

 • Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci 

  Autor: Albert Martin; Vedoucí práce: Šatra Petr; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v řešené části ulice a v přilehlé oblasti se zaměřením na intenzity, směrovost ...
 • Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici 

  Autor: Berlínský Jiří; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Pohl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
  Diplomová práce "Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici" se zabývá možností přechodu ze stejnosměrné napájecí trakce na železnici na trakci střídavou. Po seznámení se současným stavem a uvedením do řešené problematiky ...
 • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

  Autor: Večeřa Pavel; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Marvan Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
 • Optimalizace provozu flotily chladírenských vozidel 

  Autor: Doskočil Marek; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce je minimalizace nákladů provozu flotily chladírenských vozidel dopravní společnosti. V práci je uvedena matematická formulace VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows), aparát a metody ...
 • Logistické zajištění kvality balení dodávek firmy Škoda Auto do Indie 

  Autor: Leskiv Tetyana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Cempírek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Obsahem této diplomové práce je představení problematiky kvality balení dodavek společnosti Škoda Auto do závodu v Indii. Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace a zhodnotit ...
 • Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí 

  Autor: Vojtěch Vít; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Lipták Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-14)
  Předmětem diplomové práce "Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí" je návrh metody pro rekonstrukci zpráv vysílaných palubními odpovídači módu S. Princip rekonstrukce zpráv je založen na fúzi ...
 • Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové autobusové dopravy 

  Autor: Prokopcová Pavla; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Němec Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem bakalářské práce "Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové dopravy" je navržení aktualizace metodiky DOP (MD) 2-04 pro zefektivnění vykazovaných nákladů dopravci. Teoretická část práce se zabývá aktuální ...
 • Návrh a hodnocení systému sdílení kol 

  Autor: Mičian Tomáš; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Tato bakalářská práce popisuje vznik, historii i současný stav systému sdílení kol ve světě i v České republice. Vysvětluje a rozebírá důvody a překážky, bránící jeho rozšíření v našich městech. Pojednává o jednotlivých ...
 • Optimalizace distribuce výrobních dílů v automobilovém průmyslu 

  Autor: Koropova Margarita; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost ...
 • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

  Autor: Tománek Robert; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Lán Sébastien
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
 • Návrh zóny 30 ve vybrané části Chocně 

  Autor: Onik Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Janošec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Diplomová práce se zabývá návrhem Zóny 30 ve vybrané lokalitě města Choceň. Cílem práce je rozbor současného stavu s analýzou dopravních nehod, provedení dopravního průzkumu a dopravy v klidu. Výstupem je návrh možných ...
 • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené numerickými simulacemi 

  Autor: Neuhäuserová Michaela; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Fischer Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předkládaná práce se zabývá numerickou analýzou kvazi-statické tlakové mechanické odezvy auxetické struktury s elementární buňkou tvaru reentrantního tetrakaidekaedru v závislosti na vybraných geometrických parametrech ...
 • Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech přilehlých ke křižovatkám PK 

  Autor: Janků Vojtěch; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Novák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce je nalezení všech rizikových faktorů na přejezdech přilehlých ke křižovatkám pozemních komunikací a navržení možných opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silniční i drážní dopravy na těchto ...
 • Návrh nové provozní koncepce MHD v Bílině 

  Autor: Vašíček Rostislav; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Jelínek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
  Diplomová práce se zabývá městskou hromadnou dopravou v Bílině. V analytické části jsou popsány zdroje a cíle cest. Následně je posouzen stávající stav městské dopravy. V návrhové části je stanoveno linkové vedení. Jsou ...
 • Přeprava součástí pro chemickou výrobu do Ruské federace 

  Autor: Bakumenko Olga; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Soukup Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Daná diplomová práce je věnována přepravě chemických součástí do Ruské federace. Zabývá se analýzou možných způsobů dopravy a následně kalkulací nákladů pro každý druh dopravy. V závěrečné části práce je provedeno vyhodnocení ...
 • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

  Autor: Hladík Filip; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Králík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
 • Kosmické záření a jeho vliv na posádky letadel 

  Autor: Ploc Petr; Vedoucí práce: Polánecká Anna; Oponent práce: Socha Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Posádky letadel jsou vystaveny zvýšené úrovni kosmického záření. Roční dávky posádek letadel běžně přesahují stanovenou úroveň, která je pro veřejnost 1 mSv. Provozovatelé letadel jsou proto ze zákona povinni dávky monitorovat ...
 • Model nízkonákladové letecké přepravy v současnosti 

  Autor: Martínek Karel; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Matějka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato práce se zabývá modelem nízkonákladové letecké přepravy v současnosti. Úvodní část je věnována regulaci, deregulaci a liberalizaci trhu letecké dopravy a vzniku a vývoji nízkonákladové letecké dopravy. Další část je ...
 • Provoz malého typu letadla Cessna Citation Mustang v ABS Jets 

  Autor: Zouzalová Barbora; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Kunčíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu procesu malého letadla Cessna Citation Mustang v soukromé letecké společnosti ABS Jets. První kapitola je zaměřena na popis společnosti Cessna Aircraft Company. V druhé kapitole ...
 • Pokročilý adaptivní tempomat s využitím protokolů ADASIS Horizon 2020 

  Autor: Štěrba Jan; Vedoucí práce: Rozhdestvenskiy Dmitry; Oponent práce: Švandrlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
  Předmětem práce je analýza současné nabídky na trhu ADAS systémů a představení nového protokolu ADASIS v2, včetně jeho specifikací a možných implementací. Cílem práce je s využitím získaných poznatků navrhnout nový systém ...

Zobrazit další