Now showing items 1157-1176 of 1220

  • Zabezpečení procesů letiště pomocí senzorických sítí 

   Author: Mikyška Viktor; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato práce slouží k identifikaci procesů na základě vytvoření teoretického modelu letiště. Přesným definováním rizik odhalíme potřeby zabezpečení a na základě technických a situačních možností pak dokážeme vytvořit adekvátní ...
  • Zabránění šíření nakažlivé nemoci leteckou dopravou 

   Author: Janovská Michaela; Supervisor: Hauerová Marie; Opponent: Škrna Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou zdravotních rizik, kterým mohou být cestující při cestování leteckou dopravou vystaveni. S narůstajícím leteckým provozem po celém světě roste zároveň také riziko šíření nákazy nakažlivých ...
  • Zachování a určení způsobilosti provozu horkovzdušného balonu 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Zajištění přehledových dat pro realizaci projektu výzkumu kondenzačních čar 

   Author: Provázek Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Práce se zabývá analýzou potřebných dat pro účely výzkumu kondenzačních stop na Fakultě dopravní. Cílem práce je vytvoření účinného softwarového nástroje, který dekóduje, filtruje a ukládá polohové zprávy ze školního ...
  • Založení letecké společnosti 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Založení obchodní letecké společnosti 

   Author: Mrzenová Michaela; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce 

   Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat bezpečný a efektivní ...
  • Zavedení Electronic Flight Bag do letadel společnosti Travel Service 

   Author: Karmazín Vojtěch; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zavedení letecké linky Praha-Hanoj 

   Author: Toan Truong Quang; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, ...
  • Zavedení nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště 

   Author: Jakub Sehnal; Supervisor: Sluka Břetislav; Opponent: Hala Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zavedením nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště. Letiště je v současné době provozováno v režimu pouze VFR den. Vzhledem k faktu, že neustále narůstá provoz zejména proudových letounů ...
  • Zavedení nové palivové politiky do provozu letecké společnosti 

   Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Předmětem diplomové práce „Zavedení nové palivové politiky do provozu letecké společnosti“ je analýza nových požadavků předpisu týkajících se palivových programů a implementace vhodného palivového programu do provozu letecké ...
  • Zavedení nového systému prodeje na palubách letadel 

   Author: Vedral Lukáš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá prodejem různých druhů produktů na palubě letadel, kde řeší zejména současné metody prodeje, jejich regulaci a historii. Druhá část se zabývá analýzou a konkrétním návrhem nových ...
  • Zavedení nového typu letadla do letecké společnosti z pohledu Weight & Balance 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nového typu letounu do flotily letecké společnosti z pohledu Weight & Balance. Cílem je popsat jednotlivé činnosti v tomto procesu a vytvořit tak ucelený soubor postupů pro oddělení ...
  • Zavedení nového typu letadla do provozu společnosti Travel Service a.s. 

   Author: Chudobová Lucie; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Drážil Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zavedení postupu LVO ve společnosti Alpha Aviation 

   Author: Matěj Holubec; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zaobírá provozem letounu Hawker 400 XP společnosti Alpha Aviation za podmínek nízké dohlednosti se zaměřením na přiblížení CAT II. Přiblížení na nižších minimech umožní zvýšení efektivnosti a ...
  • Zavedení postupů za nízké dohlednosti pro letiště Karlovy Vary 

   Author: Tomášová Pavla; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kelemen Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tomášová Pavla: Zavedení postupů za nízké dohlednosti na letišti Karlovy Vary České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 20.8.2015, klíčová slova: postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument ...
  • Zavedení Safety Management System v podmínkách letecké společnosti v ČR 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Jalovecký Martin; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Záchranná a požární služba na paralelní dráze 06R/24L 

   Author: Vaňková Kristýna; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Záchranná a požární služba je důležitou a nedílnou součástí Letiště Václava Havla Praha a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením komise EU, předpisy a zákony České republiky. Plánovaná výstavba paralelní dráhy 06R/24L ...
  • Záchranné padákové systémy pro všeobecné letectví 

   Author: Absolon Stanislav; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Zahálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Záložní systém satelitních navigací 

   Author: Lajdová Sabina; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)