Now showing items 791-810 of 1220

  • Racionalizace přistávacích systémů na letištích v ČR dle EK 1048/2018 

   Author: Dominik Hanke; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Racionalizace přistávacích systémů na letištích v ČR dle Prováděcího nařízení komise (EU) 2018/1048“ je analyzovat současnou situaci navigační infrastruktury na letištích, kde letové provozní ...
  • Radionavigační modul pro MS Flight Simulator 2004 

   Author: Verba Ivan; Supervisor: Malý Karel; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rámec pro měření bezpečnostní kultury v letecké organizaci 

   Author: Daniela Letanovská; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Schneiderová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Diplomová práca sa zaoberá bezpečnostnou kultúrou v oblasti leteckej dopravy, konkrétne v oblasti vyvažovania lietadiel. V práci sú zhrnuté definície pojmov bezpečnosť a bezpečnostná kultúra. Pozornosť je venovaná takisto ...
  • Realizace metody FRAM v šetření leteckých nehod s propojením na letové procedury 

   Author: Jiaxing Wang; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je využití metody FRAM pro analýzu nehod a propojení s letovými postupy. První kapitola představuje princip fungování metody FRAM a související literaturu. Na základě čtyř kroků metody FRAM tato ...
  • Registr nebezpečí a rizik založený na systémovém přístupu v MRO 

   Author: Michaela Víznerová; Supervisor: Guskova Natalia; Opponent: Szentkeresztiová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem architektury registru nebezpečí a rizik systému řízení provozní bezpečnosti (SMS) založeném na systémovém přístupu pro uchování dat o řídící struktuře, nebezpečí, rizik a nápravných opatření. ...
  • Rekonfigurace odbavovací plochy Východ na letišti Praha/Ruzyně 

   Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Vojtěch Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem diplomové práce je návrh rekonfigurace odbavovací plochy Východ na Letišti Václava Havla Praha, zabudování vybraných systémů do plochy a umístění VDGS. Důraz je kladen na rozšíření možností odbavení velkých ...
  • Rekonfigurace vzdálených stání letadel na letišti Praha-Ruzyně 

   Author: Vít Kadlček; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související předpisovou základnu a ostatní použité dokumenty a nastiňuje současné ...
  • Rekonstrukce TWY A1 a odmrazovacích stání na letišti Praha/Ruzyně 

   Author: Tomáš Dzuruš; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Vojtěch Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Predmetom diplomovej práce je návrh rekonštrukcie TWY A1 na letisku Praha/Ruzyně s ohľadom na odbavovanie široko-trupých lietadiel na priľahlých stojiskách a návrh rekonštrukcie plochy pre odmrazovanie na TWY Z a TWY AA. ...
  • Relevantnost evropské výkonnostní politiky v době krize 

   Author: Fanglin Wang; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout nové výkonnostní indikátory založené na analýze vlivu krize na poskytovatele služeb řízení letového provozu a s tím související limitace hodnocení výkonnosti. V úvodu této práce se ...
  • Renovace historických kluzáků (kategorie Experimental) v České republice 

   Author: Vašatová Linda; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Reorganizace leteckých společností 

   Author: Matasová Kateřina; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Mráz Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá reorganizací leteckých společností, jako novým tématem v oblasti bankrotu. Cílem je analyzovat reorganizační řešení, které společnosti podstupují. Pojednává o rozdílných podmínkách z pohledu amerického i ...
  • Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky 

   Author: Frederika Sekeľová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre ...
  • Restrukturalizace vzdušného prostoru ČR 

   Author: Malý Michael; Supervisor: Daňko Petr; Opponent: Růžička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou struktury vzdušného prostoru České republiky. Předmětem práce je popsat momentální strukturu vzdušného prostoru, zanalyzovat požadavky armády, civilní sféry a evropských institucí, ...
  • RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service 

   Author: Matúš Kováč; Supervisor: Koláčová Daniela; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania batožín. Úvodom práce sa ...
  • Risk management ve výcviku pilotů 

   Author: Louda Luboš; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Škrabálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním rizik spojených s výcvikem pilotů při jeho praktické části. Hlavním cílem práce je pomocí objektivních metod posoudit a minimalizovat aktuální či budoucí rizika při činnosti ...
  • Rizika námrazy v letovém provozu 

   Author: Filo Slavomír; Supervisor: Chalupníčková Helena; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Diplomová práca pojednáva o hrozbe námrazy v letovej prevádzke. V prvej časti práce sa nachádza popis námrazy z meteorologického hľadiska. V úvode je zadefinovaný jav námrazy, doplnený opisom vzniku námrazy. Práca pokračuje ...
  • Rizika představovaná ptactvem a divokou zvěří 

   Author: Hrbek Martin; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Rizika související s pozemním provozem na letištích a stanovení indikátorů 

   Author: Janáček Matouš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá problematikou rizik souvisejících s pozemním provozem letiště a způsobem, jak se dá stanovit úroveň bezpečnosti (Safety) na letišti. Dále rozebírá události pomocí přispívajících faktorů, které mají významný ...
  • RNAV provoz letky ČSA 

   Author: Ullrich Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající provoz a efektivní využívání GNSS a eventuálně navrhnout ČSA nové možnosti v rámci provozu s využitím družicové navigace v současné letce letounů ATR 42/72 a Airbus. Práce ...
  • RNP přiblížení 

   Author: Mašát Martin; Supervisor: Pačes Petr; Opponent: Šťastný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tématem diplomové práce je přiblížení RNP v současné struktuře letového provozu. Úvodní část se zabývá definicí navigace založené na výkonnosti, souvisejícími pojmy a vývojem navigačních postupů. Dále je rozebrána problematika ...