Now showing items 983-1002 of 1235

  • UML model procesu technického odbavení na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Fiala Adam; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Unifikovaný manuál pro pozemní provoz na mezinárodních letištích 

   Author: Kurtulík Lukáš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Unifikovaný manuál pro pozemní provoz na mezinárodních letištích - Ramp Handling Services Activities 

   Author: Loukota David; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Urban Air Mobility jako třetí dimenze dopravy ve městě 

   Author: Vít Volný; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Karas Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-11)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout začlenění konceptu UAM do systému městské dopravy z pohledu převozu nákladu i cestujících. První část popisuje základní princip UAM včetně zhodnocení současného stavu na světové ...
  • Určení modelů ziskovosti regionálních letišť v České republice 

   Author: Alan Ráček; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   V této práci je popsaná problematika ziskovosti vybraných regionálních letišť v České republice společně s porovnáním s vybranými zahraničními letišti. K porovnání a analýze letišť byly využity poznatky z finanční analýzy ...
  • Určení principů ziskovosti regionálních letišť v EU 

   Author: Valeriia Herman; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a popis principů ziskovosti pro regionální letiště v Evropské unii. Jelikož regionální letiště představují klíčovou součást infrastruktury a mají zásadní význam pro ...
  • Účinnost plynových děl na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 

   Author: Bažantová Barbora; Supervisor: Szabo Stanislav; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem této diplomové práce je posouzení účinnosti plynového děla k biologické ochraně Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Studie je rozdělena do tří fází. Počáteční fáze zahrnuje ornitologický průzkum, vyhodnocení ornitologické ...
  • Údržba a opravy přímého řízení letadel 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Pixa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Údržba pohybových ploch 

   Author: Janáčiková Zdeňka; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Údržba pohybových ploch" je popsat průběh denních kontrol pohybových ploch letiště a následná opatření k nápravě zjištěných nedostatků za účelem zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti vzletové ...
  • Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky 

   Author: Bratršovský David; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Socha Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky" je zaměřena na odpočinek pilotů a normy stanovující maximální doby služby a minimální doby odpočinku. V práci je kladen důraz na praktické ukázky ...
  • Úprava areálu Jih na letišti Praha/Ruzyně po výstavbě RWY 06R/24L 

   Author: Vít Kadlček; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Masljaník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Výstavba paralelní dráhy 06R/24L na letišti Praha-Ruzyně změní podobu letiště jako celku. V jeho jižní části, označované jako areál Jih, dojde ke zrušení několika vzdálených odbavovacích a odstavných stání letadel a k ...
  • Úspora paliva při provozu letounu ATR 42/72 

   Author: Hauser Jan; Supervisor: Janoušek Ivan; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Verifikace správnosti letištních meteorologických zpráv 

   Author: Jan Marek; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se věnuje letištním meteorologickým předpovědím se zaměřením na čtyři civilní letiště v České republice (Karlovy Vary, Praha, Brno a Ostrava). Motivací k výběru tématu je kombinace zájmů o letectví a meteorologii, ...
  • Virtuální aerolinie 

   Author: Kominik Michael; Supervisor: Stavovčík Boleslav; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální realita využívající sledování pohybu očí pro simulaci a realizaci letu 

   Author: Michal Haltuf; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Tato bakalářská práce se věnuje zprovoznění zařízení pro virtuální realitu. Cílem je vytvoření uživatelské příručky pro toto zařízení. Uživatelská příručka je přílohou bakalářské práce. Součástí dostupného zařízení jsou i ...
  • Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení ...
  • Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku ...
  • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

   Author: Tománek Robert; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
  • Vliv ADD na trajektorii letu určenou ATM systémy 

   Author: Synek Ivo; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy 

   Author: Kateřina Sklenářová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních ...