Now showing items 194-213 of 1235

  • GNSS pro kluzáky 

   Author: Kubáč Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této práce je podat přehled o možnostech využití a aplikace GNSS v bezmotorovém létání, dále potom navrhnout osnovy pro teoretickou a praktickou výuku létání s těmito přístroji a zhodnotit jejich zavedení. První část ...
  • GNSS rušení 

   Author: Vlček Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "GNSS rušení" je charakterizovat současné GNSS systémy, popsat metody rušení signálů těchto systémů a uvést několik příkladů rušení, ke kterým v minulosti došlo. Cílem je tyto problémy pochopit ...
  • GPS na palubě letadla 

   Author: Ovečka Zdeněk; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "GPS na palubě letadla" je seznámit piloty se systémem GPS, jeho pozitivech a negativech, které by mohly ovlivnit bezpečnost či plynulost letu. Jelikož je v současné době většina letadel vybavena ...
  • Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy 

   Author: Mach Dominik; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalářské práce „Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy“ je analyzovat osobní leteckou a železniční dopravu a najít přínos jejich vzájemného napojení. Práce se zabývá jak samotným kolejovým napojením ...
  • Hasební speciál LIQUID 500 

   Author: Podhadský Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Pixa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Hluk v letecké dopravě se zaměřením na problémové oblasti letiště Benešov 

   Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Mrázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Hluk v okolí letiště Leoše Janáčka 

   Author: Verner Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Hluk z leteckého provozu letiště Praha Ruzyně se zaměřením na noční dobu 

   Author: Velebil Jaroslav; Supervisor: Říhová Eva; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluková problematika letiště Praha Ruzyně - hluk na odbavovací ploše 

   Author: Jokl Martin; Supervisor: Drahota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluková problematika příletových tratí 

   Author: Kotvaldová Tereza; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Hluková problematika příletových tratí" mapuje hlukovou problematiku na příletových tratích. Cílem práce je určit možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro snížení hluku pro dráhu 24 ...
  • Hodnocení bezpečnosti modernizace systémů letounu L-159 Alca 

   Author: Václav Kupčík; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Pšenička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
   K rychlému vývoji používaných technologií v letectví je nutno přistupovat podle metodik, které vyhovují komplikacím současného leteckého provozu a letecké techniky. Vzhledem k stále rostoucím požadavkům na bezpečnost je ...
  • Hodnocení bezpečnosti přiblížení 

   Author: Svoboda Karel; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce řeší problematiku hodnocení provozní bezpečnosti přiblížení na přistání. Cílem práce je návrh nové metody hodnocení bezpečnosti přiblížení, která je založená na jiných parametrech, než je analýza leteckých ...
  • Hodnocení bezpečnosti rozšířeného provozu minimálních posádek 

   Author: Pavel Mikule; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení bezpečnosti Rozšířeného provozu minimálních posádek pomocí moderní nástrojů bezpečnostního inženýrství. V teoretické části je popsán vývoj automatizace v letectví, současné trendy, ...
  • Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR 

   Author: Kateřina Povšíková; Supervisor: Kafková Markéta; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na procesy spojené s fungováním Apron Safety týmu na pražském letišti a také na hodnocení efektivity tohoto týmu. V teoretické části mapuje předpisy související s provozní bezpečností a ...
  • Hodnocení fyziologických parametrů jako ukazatelů únavy pilota 

   Author: Kráčmar Vojtěch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Lidský činitel se významně podílí na bezpečnosti v mnohých odvětvích lidské činnosti. Jedním z těchto odvětví je doprava, zvláště pak ta letecká. Za poslední roky statistiky uvádějí lidský faktor jako významný činitel v ...
  • Hodnocení informační bezpečnosti letadlového softwaru v letecké údržbě 

   Author: Alexandr Sorochin; Supervisor: Chopart Max; Opponent: Vidalie Julien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   V dnešní době se letadla pro svůj provoz silně spoléhají na odlišný software. Takový software je však extrémně obtížné testovat a zajistit, aby byl bezpečný, protože je stále složitější, zvláště pokud se do rovnice přidají ...
  • Hodnocení možnosti navýšení propustnosti RWY 30 na LKPR 

   Author: Radek Gadas; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Propustnost vzletové a přistávací dráhy je jedním z klíčových prvků při hodnocení kapacity letiště. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících dráhovou propustnost je infrastruktura výjezdů z dráhy. Diplomová práce se podrobněji ...
  • Hodnocení možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na Letišti Praha 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Křížek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit a ohodnotit možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na letišti Praha, kde působí více handlingových společností. Součástí předmětu práce je analýza současného stavu v ...
  • Hodnocení možnosti zavedení automatického systému vytlačování na LKPR 

   Author: Raman Krasiuk; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-12)
   Tato práce je zaměřena na alternativní a automatícké systémy vytlačování, které umožní letadlům vyjíždět ze stání bez nutnosti využití svých motorů nebo klasického tahače ¨Pushback Tug¨. Ve světě už několik let existují ...
  • Hodnocení nebezpečí během a po režimu sníženého provozu na letištích 

   Author: Xinpei Rao; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Výskyt kovidu-19 v roce 2020 vážně ovlivnil rozvoj leteckého průmyslu, což vedlo k období nízkého provozního režimu letiště. Od roku 2020 všechna letiště přijala řadu nových opatření pro rozvoj a zavedení nového provozu ...