Now showing items 350-369 of 1220

  • Malé dálkově ovládané bezpilotní letadlo pro výzkumné a komerční využití 

   Author: Absolon Stanislav; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh bezpilotního prostředku, jeho využití v letectví při biologické ochraně letiště a zabezpečení perimetru letiště a v zemědělství. Prototyp bezpilotního prostředku, kvadrokoptéry, je ...
  • Management bezpečnosti v civilním letectví 

   Author: Uhnáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Management stresu při vzniku krizových situací na palubě letadla 

   Author: Klán Šimon; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace na trasách IFR 

   Author: Komínek Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace po trasách IFR" je popsat princip letu, manévrovatelnost, navigaci a provoz vrtulníků mimo jiné i u Letecké záchranné služby. Dále se text věnuje ...
  • Manuál řízeného modulového výcviku 0-ATPL frozen 

   Author: Jupová Kristýna; Supervisor: Markovič Michal; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat manuál pro studenty Řízeného modulového výcviku ATPL(A), který detailně popisuje průběh jednotlivých modulů a obsahuje doporučení vhodných studijních materiálů včetně rad pro ...
  • Mapová dokumentace Jeppesen 

   Author: Knap Jiří; Supervisor: Tarics Jan; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mapová dokumentace Lido 

   Author: Žatečka David; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Mapová dokumentace Lido" je zaměřena na názorné seznámení čtenáře s mapovou dokumentací Lido/eRouteManual a jejím používáním. Jedná se o produkt společnosti Lufthansa Systems FlightNav Inc., která zahrnuje ...
  • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

   Author: Šíma Jakub; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...
  • Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES 

   Author: Jaš Dávid; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, který by mapoval reálné ...
  • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

   Author: Miroslav Panda; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
  • Mapování zátěže palubních odpovídačů SSR v prostou ČR 

   Author: Miroslav Panda; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Práca zisťuje, aké sú priemerné hodnoty počtu odpovedí za čas vyslaných odpovedačmi SSR v jednotlivých priestorových elementoch vzdušného priestoru Českej republiky, zachytených ADS-B prijímačmi ČVUT. Pojednáva o princípoch ...
  • Marketingová komunikace letišť 

   Author: Vančura David; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tématem této diplomové práce je Marketingová komunikace letišť. Práce seznamuje se základními principy marketingu a marketingové komunikace, prvky nových a populárních typů marketingového řešení a legislativního ošetření ...
  • Marketingová strategie státu jako inovativní země v oblasti leteckého průmyslu 

   Author: Pavla Rudolfová; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Pališin Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předmětem této práce je návrh marketingové strategie státu, jakožto inovativní země v oblasti leteckého průmyslu. Motivací byla výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace v rámci strategie budoucího směřování politiky státu. ...
  • Marketingově - legislativní studie použitelnosti malého proudového motoru TJ-100 

   Author: Spirit Vojtěch; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika certifikace palubní avioniky pro datovou satelitní komunikaci 

   Author: Trnovský Matej; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Metodika certifikace poskytovatelů služeb letecké komunikace 

   Author: Venzhöfer Jan; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika konstrukce výnamných ploch heliportu 

   Author: Žák Jiří; Supervisor: Přibyla David; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika návrhu vrtulníkového přiblížení "Point in Space" 

   Author: Podolák Tomáš; Supervisor: Přibyla David; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika návrhů a implementace postupů PinS (pro vrtulníky) 

   Author: Žák Jiří; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Metodika pořizování multispektrálních záznamů perimetru 

   Author: Lukáš Ožana; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Holeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Diplomová práce se zabývá metodikou pořizování multispektrálních záznamů perimetru. Motivací bylo vytvořit dostupné a jednoduché řešení sběru dat s pomocí bezpilotního letového prostředku s pevným křídlem. Letoun s pevným ...