Now showing items 784-803 of 1004

  • TCAS jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti letového provozu 

   Author: Pešout Martin; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat problematiku protisrážkového systému a jeho vlivu na bezpečnost letového provozu, definovat aktuální nedostatky tohoto systému a navrhnout řešení vedoucí k zlepšení situace.
  • Technická podpora vizuální kontroly v letectví 

   Author: Hummel Tomáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technická příručka letového simulátoru Beechcraft na ČVUT 

   Author: Brodský Pavel; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Technická příručka letového simulátoru Beechcraft na ČVUT" je vytvořit ucelenou dokumentaci pro provoz, údržbu a další rozvoj dvoupilotního IFR simulátoru Beechcraft na Fakultě dopravní, o který ...
  • Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení 

   Author: Tomášová Pavla; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Pavelková Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tomášová Pavla, Bc.: Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 30.11.2018, klíčová slova: odbavení, odbavovací plochy, odbavovací ...
  • Technické a obchodní odbavení letadla 

   Author: Večerek Martin; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technické možnosti zefektivnění radiokomunikace v kontextu letecké bezpečnosti 

   Author: Kodad Jan; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Nádeníček Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technické odbavení letu z pohledu provozního řízení letecké společnosti 

   Author: Dorovskyy Oleksandr; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Voráček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technické, provozní a ekonomické posouzení systému vzdálené řídící věže 

   Author: Gál Dávid; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Predmetom bakalárskej práce "Technické, provozní a ekonomické posouzení vzdálené řídící veže" je definovanie systému vzdialenej veže, jeho technická špecifikácia, možnosti a účelnosť použitia a možnosti dizajnu systému. ...
  • Technicko-organizační manuál společnosti DSA a.s. servisu Praha - Kbely 

   Author: Vašátko Lukáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce s názvem "Technicko-organizační manuál společnosti DSA a. s. servisu Praha-Kbely" se zabývá problematikou technicko-organizačního manuálu pro organizace provádějící údržbu letadel. Práce je rozdělena na ...
  • Technologické postupy montáže křídla a turbínového motoru kluzáku HPH 304 

   Author: Plocek Lukáš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...
  • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...
  • Teoretická příprava pro získání kvalifikace ,,Pilot vícemotorových pístových letounů MEP (A)". 

   Author: Vejmelka Josef; Supervisor: Kardoš Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teoretické a multimediální zpracování výukových podkladů na typový výcvik pro letoun Tecnam P -92 JS. 

   Author: Hájek Miroslav; Supervisor: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teorie pro praktický pilotní výcvik studentů oboru Profesionální pilot 

   Author: Mašát Martin; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Terorizmus v letectví a izraelský přístup k letecké bezpečnosti (Security) 

   Author: Pšovský Rostislav; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Textová analýza nestrukturovaných závadových dat v letecké údržbě 

   Author: Tomáš Vojtěch; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Mandík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Údržba letadel na technické základně v sobě zahrnuje plánované, ale i neplánované opravy. Při provádění oprav dochází k podrobným prohlídkám letadel, které jsou předem objednané zákazníkem. Při těchto prohlídkách je možné ...
  • Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu 

   Author: Aneta Skuhrová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody ...
  • Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců 

   Author: Lukáš Polanský; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu ...
  • Trendy vývoje všeobecného letectví s aplikací na rozvoj letiště JASNA 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Kazda Antonín; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   V tejto práci je analyzovaný súčasný stav všeobecného letectva na území Slovenskej republiky s aplikovaním na možný rozvoj letiska Jasna. Pri analyzovaní všeobecného letectva sa vychádzalo z počtu nalietaných hodín spadajúcich ...