Now showing items 21-40 of 1220

  • Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců 

   Author: Hladík Filip; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Králík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopadu změn FTL na plánování posádek u leteckých dopravců" je shrnout nedávno proběhlé změny v předpisech a pomocí dat získaných od pilotů a aerolinek vyvodit dopady, které tyto změny ...
  • Analýza efektivity procesu bezpečnostní kontroly cestujících na letech do Ruska 

   Author: Nikitin Dmitry; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá analýzou efektivity procesu bezpečnostní kontroly na letech do Ruska, významem spokojenosti cestujících a odlišnostmi v procesech odbavení cestujících a příručních zavazadel na letišti Václava Havla v ...
  • Analýza evropských certifikačních požadavků na letecká sluchátka 

   Author: Andrej Jaburek; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Daniel Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a objasniť certifikačné požiadavky definované Európskou úniou, ktorým musia letecké slúchadlá vyhovieť, aby mohli byť využívané bezpečne a legálne v leteckej doprave. Súčasťou ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu CT RTG v procesu bezpečnostní kontroly 

   Author: Roman Marhold; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Koblása Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Na bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich zavazadel jsou v souvislosti s rostoucí poptávkou po letecké dopravě kladeny vysoké nároky na efektivitu procesů, komfort cestujících a úroveň zajišťované bezpečnosti. Aby byly ...
  • Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet 

   Author: Kudláček Patrik; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-02)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza finanční výhodnosti time sharingu pro bizjet" je zjistit, zda je možné výhodně charterovat pomocí principů time sharingu bizjet, soukromé osoby. Prostřednictvím jednoduchého výpočtu se ...
  • Analýza implementace CPDLC dialogu na pracovišti pseudopilota ATC simulátoru 

   Author: Kociánová Lucie; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza implementace PBN přiblížení pro GA na nepřístrojových drahách 

   Author: Kateřina Machula Půlpánová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kvítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-17)
   Tato diplomová práce se zabývá implementačním procesem, analýzou současných regulačních scénářů a možnosti dosažení implementace PBN (Performance Based Navigation) přiblížení pro všeobecné letectví (GA) na nepřístrojové ...
  • Analýza indikátorů kvality v ADS-B zprávách 

   Author: Tési Simon; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Diplomová práca približuje parametre kvality, ktoré sú získavané z ADS-B správ, poskytuje prierez verziami certifikácie ADS-B správ. Porovnáva rozdiely medzi verziami a ukazuje vývoj ADS-B správ. K dosiahnutiu hlavného ...
  • Analýza integrity systému vzdáleného poskytování služby AFIS 

   Author: Adam Šindelář; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Lengál Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou a zhodnocením integrity vzdáleného poskytování letištní letové informační služby na neřízených letištích v České republice. Úvodní část se zabývá samotným pojmem integrita, a to ...
  • Analýza kapacity vzdušného prostoru ČR pro IFR GA lety a její vliv na provoz ATO 

   Author: Kristýna Jupová; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem této diplomové práce je stanovit kapacity regionálních letišť pro IFR výcvikové lety. Porovnat je dále s množstvím IFR výcvikových hodin nasmlouvaných v jednotlivých organizacích poskytujících výcvik létání podle ...
  • Analýza komunikace pilota s řídicím letového provozu pro potřeby návrhu inteligentního výukového dialogu 

   Author: Petřeková Kateřina; Supervisor: Psutka Josef; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kondenzačních stop prostřednictvím dat vysílaných letadly 

   Author: Palečková Lucie; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím dat vysílaných letadly za účelem zkoumání tvorby kondenzačních stop za letadly. Z letových dat jsou na frekvenci 1090 MHz přijímány a filtrovány zprávy ADS-B, vybrané BDS registry EHS a ...
  • Analýza kondenzačních stop tvořených letadly 

   Author: Ondřej Kahoun; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Kameníková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza kondenzačních stop tvořených letadly“ je popis a analýza zaznamenaných kondenzačních stop a optimalizace systému pro analýzu kondenzačních stop, provozovaného Ústavem letecké dopravy ...
  • Analýza kvality radiokomunikace v provozu General Aviation 

   Author: Semen Kiriutin; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Od počátku 90. let minulého století se ICAO zabývala možností zúžení odstupu kanálů, aby pomohla stále rostoucímu počtu letů po celém světě a odstranila omezení způsobená hlasovou radiokomunikací. Na začátku 21 století ...
  • Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky 

   Author: Jeřábek Daniel; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza legislativního rámce pro bezpilotní létající prostředky" je analyzovat několik vybraných legislativních předpisů států EU a USA, a následné porovnání daných legislativních dokumentů mezi ...
  • Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU 

   Author: Tuan Anh Nguyen; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Vokatý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tématem bakalářské práce „Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU“ je rozbor leteckého spojení mezi Evropskou unií a Vietnamem. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako je analýza současné situace v letecké přepravě ...
  • Analýza leteckých nehod způsobených bouřkami 

   Author: Kryštof Pupala; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Olexa Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza leteckých nehod způsobených bouřkami“ je vykonat analýzu nehod, které byly v letech 2010-2020. Shromáždit data z těchto nehod a následně je zpracovat a navrhnout daná opatření, jak těmto ...
  • Analýza letištních poplatků se zaměřením na velká letiště 

   Author: Kateřina Michalská; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu letištních poplatků velkých letišť v Evropské unii na tržby vybraných letišť. Motivací k výběru tématu bakalářské práce bylo bližší pochopení ekonomického fungování nejvýznamnějších ...
  • Analýza meteorologických zkratek v letectví 

   Author: Stanislav Šenkýř; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Práce Analýza meteorologických zkratek v letectví vznikla za účelem analýzy aktuálně používaných meteorologických zkratek v letectví a zhodnocení jejich systému, formy a provázanosti z hlediska uživatelů v letecké ...
  • Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti 

   Author: Kevin Kulík; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti“ je představení úsporných provozních opatření aplikovatelných na předem definovanou leteckou společnost, následné vyčíslení potenciálních ...