Now showing items 271-290 of 1220

  • Jednomotorvé obchodní IFR lety 

   Author: Chaluš David; Supervisor: Závitkovský Pavel; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednotné evropské nebe 

   Author: Mráz Josef; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jednozačná bezkontaktní identifikace osob v letecké dopravě 

   Author: Smejkal Lukáš; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jevy kosmického počasí 

   Author: Jaroslav Oršula; Supervisor: Topková Tereza; Opponent: Mošna Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Práca sa zaoberá popisom javov vesmírneho počasia, ich vznikom, šírením a dôsledkami na našu planétu a družicové globálne navigačné systémy. Práca sa venuje popisu chýb spôsobených týmito javmi, ich korekciám a vplyvom na ...
  • Kalibrace měřidel v podmínkách organizace oprávněné k údržbě 

   Author: Janoušek Jiří; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hovorka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kapacita vzdušného prostoru 

   Author: Kateřina Kozáčková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Navrátil Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou současné kapacity vzdušného prostoru v Evropě. V souvislosti s předpokládaným růstem letového provozu v nadcházejících letech, se zabývá technologickými a operačními možnostmi k ...
  • Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě 

   Author: Sabína Dobiašová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Líkař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok ...
  • Kapacitní posouzení dráhového systému letiště M. R. Štefánika v Bratislavě 

   Author: Alexandra Lilgová; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Kubíčková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Predmetom tejto diplomovej práce bolo kapacitné posúdenie dráhového systému letiska M.R. Štefánika v Bratislave vo viacerých prevádzkových módoch s navrhnutím možností zvýšenia kapacity dráhového systému a posúdenia nárastu ...
  • Kapacitní požadavky letištního terminálu 

   Author: Tazberíková Katarína; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Kolesár Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Kartové systémy a jejich vliv na bezpečnost letišť 

   Author: Tatiana Tsykina; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá bezpečností letišť se speciálním zaměřením na kartové systémy, popisuje bezpečnostní legislativu a bezpečnostní modely letišť. V práci je také znázorněna problematika bezpečnostního systému letiště z ...
  • Kategorizace a statistické vyhodnocení protiprávních činů v letecké dopravě 

   Author: Petr Hajda; Supervisor: Vokáč Roman; Opponent: Blaha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá problematikou protiprávních činů v letecké dopravě, která již několik desetiletí zásadním způsobem ovlivňuje provozní aspekty civilního letectví po celém světě. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně otázce ...
  • Kategorizace detekčních možností RFI v oblasti GNSS 

   Author: Simona Blašková; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systematizovaného prístupu k technológiám detekcie GNSS rušenia prostredníctvom ich výstupných informácií. Prvá časť práce je zameraná na zmapovanie súčasných dostupných ...
  • Klasifikace trajektorií letadel dle dynamiky pohybu s využitím neuronových sítí 

   Author: Max Andreas Minev; Supervisor: Lukeš Petr; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-15)
   Strojové učení je považováno za směr dnešního a budoucího vývoje ATM systémů. Strojové učení poskytuje nové přístupy k řešení problémů spojených s narůstajícími nároky na bezpečnost a efektivitu, díky čemuž se jedná o ...
  • Komplementární pasivní metoda monitorování cílů 

   Author: Konečný Filip; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Komplementární pasivní metoda monitorování cílů" je ověřit myšlenku, zda je možné určovat polohu letícího letadla, které není vybavené systémem ADS-B, na základě vyhodnocení mód S odpovědí, ...
  • Komplentní emise z leteckého provozu na letišti Praha Ruzyně 

   Author: Jungmann Aleš; Supervisor: Lamprechtová Kateřina; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní hodnocení únavy pilotů z pohledu fyziologických parametrů 

   Author: Dilara Duman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Únava pilotů je jedním z hlavních důvodů leteckých nehod, ke kterým došlo v důsledku pochybení lidského činitele. Z tohoto důvodu je v zájmu zachování nejvyšších standardů letové bezpečnosti ve všech fázích letu zásadní ...
  • Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR 

   Author: Aleksandr Mikheev; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Bakalářská práce „Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR“ se zabývá otázkou možnosti zavedení biometrického systému odbavení cestujících. Cílem práce je vytvoření a ohodnocení modelu biometrického ...
  • Komunikační infrastruktury v Sectorless ATM konceptu 

   Author: Samuel Horník; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Predmetom bakalárskej práce „Komunikační infrastruktury v Sectorless ATM konceptu“ je predstavenie Sectorless ATM konceptu ako takého v porovnaní s tradičným konceptom riadenia vzdušného priestore nad územím Európy. Následne ...
  • Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů 

   Author: Lukáš Hofman; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Sekyrová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   Cílem diplomové práce Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů je vytvořit novou koncepci začlenění bezpilotních systémů při definovaných druzích zásahů letištních hasičů v CTR včetně implementace této ...
  • Koncepce rozvoje spolupráce Letiště České Budějovice a vybraných aerolinií 

   Author: Pechoušková Renata; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá potenciální spoluprací Letiště České Budějovice a ruské letecké společnosti Ural Airlines. V první části práce jsou uvedeny informace o obou společnostech, následují možnosti a návrh spolupráce v ...