Now showing items 985-1004 of 1035

  • Zabezpečení procesů letiště pomocí senzorických sítí 

   Author: Mikyška Viktor; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato práce slouží k identifikaci procesů na základě vytvoření teoretického modelu letiště. Přesným definováním rizik odhalíme potřeby zabezpečení a na základě technických a situačních možností pak dokážeme vytvořit adekvátní ...
  • Zabránění šíření nakažlivé nemoci leteckou dopravou 

   Author: Janovská Michaela; Supervisor: Hauerová Marie; Opponent: Škrna Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou zdravotních rizik, kterým mohou být cestující při cestování leteckou dopravou vystaveni. S narůstajícím leteckým provozem po celém světě roste zároveň také riziko šíření nákazy nakažlivých ...
  • Zachování a určení způsobilosti provozu horkovzdušného balonu 

   Author: Bezr Jan; Supervisor: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Zajištění přehledových dat pro realizaci projektu výzkumu kondenzačních čar 

   Author: Provázek Jiří; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Práce se zabývá analýzou potřebných dat pro účely výzkumu kondenzačních stop na Fakultě dopravní. Cílem práce je vytvoření účinného softwarového nástroje, který dekóduje, filtruje a ukládá polohové zprávy ze školního ...
  • Založení letecké společnosti 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Založení obchodní letecké společnosti 

   Author: Mrzenová Michaela; Supervisor: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce 

   Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat bezpečný a efektivní ...
  • Zavedení Electronic Flight Bag do letadel společnosti Travel Service 

   Author: Karmazín Vojtěch; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zavedení letecké linky Praha-Hanoj 

   Author: Toan Truong Quang; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, ...
  • Zavedení nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště 

   Author: Jakub Sehnal; Supervisor: Sluka Břetislav; Opponent: Hala Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zavedením nočního provozu na letišti Mnichovo Hradiště. Letiště je v současné době provozováno v režimu pouze VFR den. Vzhledem k faktu, že neustále narůstá provoz zejména proudových letounů ...
  • Zavedení nového systému prodeje na palubách letadel 

   Author: Vedral Lukáš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá prodejem různých druhů produktů na palubě letadel, kde řeší zejména současné metody prodeje, jejich regulaci a historii. Druhá část se zabývá analýzou a konkrétním návrhem nových ...
  • Zavedení nového typu letadla do letecké společnosti z pohledu Weight & Balance 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nového typu letounu do flotily letecké společnosti z pohledu Weight & Balance. Cílem je popsat jednotlivé činnosti v tomto procesu a vytvořit tak ucelený soubor postupů pro oddělení ...
  • Zavedení nového typu letadla do provozu společnosti Travel Service a.s. 

   Author: Chudobová Lucie; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Drážil Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zavedení postupů za nízké dohlednosti pro letiště Karlovy Vary 

   Author: Tomášová Pavla; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kelemen Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tomášová Pavla: Zavedení postupů za nízké dohlednosti na letišti Karlovy Vary České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 20.8.2015, klíčová slova: postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument ...
  • Zavedení Safety Management System v podmínkách letecké společnosti v ČR 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Jalovecký Martin; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Záchranná a požární služba na paralelní dráze 06R/24L 

   Author: Vaňková Kristýna; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Záchranná a požární služba je důležitou a nedílnou součástí Letiště Václava Havla Praha a musí splňovat požadavky stanovené Nařízením komise EU, předpisy a zákony České republiky. Plánovaná výstavba paralelní dráhy 06R/24L ...
  • Záchranné padákové systémy pro všeobecné letectví 

   Author: Absolon Stanislav; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Zahálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Záložní systém satelitních navigací 

   Author: Lajdová Sabina; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zásobování odlehlých horských středisek pomocí bezpilotních prostředků 

   Author: Jakub Švub; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem provedení zásobování odlehlých horských středisek pomocí bezpilotní prostředků. Popisuje hlavní legislativní problémy s transportem zboží pomocí dronů a jejich řešení. Práce je ...
  • Závislost spotřeby paliva na poloze těžiště 

   Author: Čechalová Martina; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo ...