Now showing items 136-155 of 1193

  • Datalinková komunikace letadlo/země a její využití v nouzových situacích 

   Author: Houfek Zdeněk; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Davová psychóza na palubě dopravních letadel 

   Author: Menšík Patrik; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Spurný Joža
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá davovou psychózou na palubě dopravních letadel a jejím účinkem na úspěšné či neúspěšné zvládnutí krizové situace. V první části této práce je podrobně popsáno seznámení s davovou psychózou ...
  • Design značky jako součást marketingové strategie leteckých společností 

   Author: Tilšar Martin; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Melníková Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této práce je vizuální identita a budování značky v kontextu letecké dopravy. Vedle obecně uplatnitelných definic je poukazováno na výjimky a charakteristické oblasti přímo spojené s leteckou dopravou. Věnuje se ...
  • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

   Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
  • Detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích 

   Author: Brázda Adam; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce je popis detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích. Nejdříve práce popisuje organizace, úmluvy a předpisy, které se týkají letecké security. Dále jsou v práci popsány některé historické ...
  • Detekce rušení GNSS prostřednictvím technologie ADS-B 

   Author: Tomáš Vlček; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá možným využitím technologie ADS-B k detekci rušení GNSS systémů. Nejprve je na praktických příkladech zhodnocena závažnost rušení GNSS vzhledem k letecké dopravě a zároveň představeny kategorie samotného ...
  • Detekce vad na duplexních a speciálních ocelích magnetickou práškovou metodou 

   Author: Holas Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Distribuce leteckých pohonných hmot 

   Author: Kučera Antonín; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dlouhodobé trendy nemocnosti a úmrtnosti pilotů na onemocnění srdce a cév. 

   Author: Michlová Aneta; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopad koronakrize na vybrané evropské letecké společnosti 

   Author: Nikol Bláhová; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se věnuje největším leteckým dopravcům v Evropě a jejich reakcím na protipandemická opatření. Obsahuje analýzu těchto opatření a jejich dopad na provoz zmíněných leteckých společností. Jedná se o detailní přehled ...
  • Dopad nelegální letecké dopravy na ekonomiku ČR 

   Author: Daria Panova; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
   Předmětem diplomové práce „Dopad nelegální letecké dopravy na ekonomiku ČR“ je rozbor problematiky nelegální letecké dopravy v České republice a stanovení jejího vlivu na ekonomiku státu. Součástí práce je rovněž provedení ...
  • Dopady emisních systémů na letecké společnosti 

   Author: Josef Hajný; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Švub Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopady emisních systémů EU ETS a CORSIA na změnu hospodaření leteckých společností v roce 2022 a 2035. Problematika emisí v letecké dopravě je téma, které je stále aktuálnější a zabývá se ...
  • Dopady letecké dopravy na počasí 

   Author: Marian Flekač; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Olexa Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá dopadem letecké dopravy na změny počasí se zaměřením na ovlivnění srážek. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy paliv, vlivy provozu letadel na životní prostředí a teorie srážek. ...
  • Dopady provozu letiště na životní prostředí 

   Author: Gandi Michal; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Ferenc Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato práce má za cíl vytvořit model hodnocení negativních vlivů letiště na životní prostředí. V úvodu budou opsané některé základní zákony a předpisy. V druhé části budou popsané základní kategorie vlivu letiště na životní ...
  • Doporučení pro vyšetřování leteckých nehod 

   Author: Surý Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Doporučení pro zavádění EFB Class II 

   Author: Brodský Pavel; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Doporučení pro zavádění EFB Class II" je analyzovat současný stav užívání elektronických zařízení namísto tradičních papírových dokumentů na palubách dopravních letounů a na základě této analýzy ...
  • Dopravní obslužnost mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

   Author: Žižka Jan; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní vztah mezinárodního letiště s městem 

   Author: Ulyumdzhieva Natalia; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Vydrová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Dráhová dohlednost a její vliv na provoz letiště Václava Havla 

   Author: Krejčová Veronika; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na analýzu dráhové dohlednosti a ...
  • Drift down postupy 

   Author: Šlechta Jan; Supervisor: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)