Now showing items 128-147 of 1220

  • Celosvětové marketingové strategie pro produkty business aviation 

   Author: Meloun Martin; Supervisor: Králík Jan; Opponent: Kulich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Trh business aviation se vlivem psychologických faktorů nechová racionálně a běžné marketingové strategie na něj lze aplikovat jen obtížně. Účelem této práce je popsat specifika světových trhů ve vztahu k business aviation ...
  • Cenová analýza navigačních prostředků pro letiště Praha - Vodochody 

   Author: Černý Milan; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá problematikou přesných, nepřesných přístrojových přiblížení a dále přiblížením s vertikálním vedením. V práci jsou tyto systémy popsány jak z hlediska technického tak i ekonomického. Dále je zvoleno ...
  • Centrální systém údržby 

   Author: Sekal Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Hejný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Chování VFR pilotů po vletu do IMC 

   Author: Šudoma Marek; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem práce "Let v podmínkách se sníženou viditelností" bylo ověřit, jaká rizika s sebou nese vlet pilota, který k tomu není oprávněn ani vycvičen, do oblasti se sníženou viditelností. Dále se pokusím prověřit stávající ...
  • Codesharové spolupráce a jejich přínos pro letecké dopravce 

   Author: Hanzlová Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hanuš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cvičná kabina letounu B737 NG 

   Author: Dudová Dita; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Cykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčina 

   Author: Michael Matejovie; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy kosmického počasí, které ...
  • Časově-frekvenční analýza tepové frekvence pro sledování zátěže pilotů 

   Author: Petr Kolman; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Chmelová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   V dnešní době se klade velký důraz na zdravotní a psychický stav pilotů. To je především způsobeno tím, že nesou veškerou zodpovědnost za bezpečný průběh letu. Je tedy třeba se zaměřit na sledování stresu a zátěže u pilotů ...
  • Česko-Bavorsko-Saská pohraniční spolupráce letecké záchranné služby 

   Author: Suastika Jan; Supervisor: Jeřábek Karel; Opponent: Endrizalová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Česko-bavorsko-saská pohraniční spolupráce letecké záchrany služby" je zmapování a srovnání fungování a organizace LZS ve zmiňovaných zemích a navrhnout postupy pro intenzivnější kooperaci v ...
  • Datalinková komunikace letadlo/země a její využití v nouzových situacích 

   Author: Houfek Zdeněk; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Pleninger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Davová psychóza na palubě dopravních letadel 

   Author: Menšík Patrik; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Spurný Joža
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá davovou psychózou na palubě dopravních letadel a jejím účinkem na úspěšné či neúspěšné zvládnutí krizové situace. V první části této práce je podrobně popsáno seznámení s davovou psychózou ...
  • Design značky jako součást marketingové strategie leteckých společností 

   Author: Tilšar Martin; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Melníková Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této práce je vizuální identita a budování značky v kontextu letecké dopravy. Vedle obecně uplatnitelných definic je poukazováno na výjimky a charakteristické oblasti přímo spojené s leteckou dopravou. Věnuje se ...
  • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

   Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
  • Detekce nesprávného zpětného potvrzení v řízení letového provozu 

   Author: Adam Kalanin; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Manda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-10)
   Zpětné potvrzení je postup, při kterém přijímací stanice (posádka letounu) opakuje přijatou zprávu nebo její příslušnou část zpět vysílací stanici (řídícímu letového provozu), aby získala potvrzení o správném příjmu. ...
  • Detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích 

   Author: Brázda Adam; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce je popis detekce nezákonných a nebezpečných látek na letištích. Nejdříve práce popisuje organizace, úmluvy a předpisy, které se týkají letecké security. Dále jsou v práci popsány některé historické ...
  • Detekce rušení GNSS prostřednictvím technologie ADS-B 

   Author: Tomáš Vlček; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá možným využitím technologie ADS-B k detekci rušení GNSS systémů. Nejprve je na praktických příkladech zhodnocena závažnost rušení GNSS vzhledem k letecké dopravě a zároveň představeny kategorie samotného ...
  • Detekce vad na duplexních a speciálních ocelích magnetickou práškovou metodou 

   Author: Holas Ondřej; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Distribuce leteckých pohonných hmot 

   Author: Kučera Antonín; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Formánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dlouhodobé trendy nemocnosti a úmrtnosti pilotů na onemocnění srdce a cév. 

   Author: Michlová Aneta; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopad koronakrize na vybrané evropské letecké společnosti 

   Author: Nikol Bláhová; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se věnuje největším leteckým dopravcům v Evropě a jejich reakcím na protipandemická opatření. Obsahuje analýzu těchto opatření a jejich dopad na provoz zmíněných leteckých společností. Jedná se o detailní přehled ...