Now showing items 180-199 of 1193

  • Faktory ovlivňující jasnost značkovacích částic při měření metodou PIV 

   Author: Kiss Matěj; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Bartoš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Particle Image Velocimetry (PIV) je jednou z velmi pokročilých metod analýzy proudění v aerodynamice. Zcela zásadní podmínkou kvalitních výsledků při měření touto metodou je použití správného druhu značkovacích částic. ...
  • Finančně strategická analýza možnosti rozšíření hangárové kapacity pro těžkou údržbu v Praze 

   Author: Ševeček Josef; Supervisor: Kubeš Jaroslav; Opponent: Skyslák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční hospodaření leteckých společností 

   Author: Jarnot Daniel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Tomová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předmětem diplomové práce je analýza leteckých společností ve 21. století a následná specifikace bodů plánu hospodaření letecké společnosti. V práci jsou popsány podmínky zahájení provozu letecké společnosti, faktory ...
  • Frakční vlastnictví a jeho dopady v letecké dopravě 

   Author: Daniela Kolbová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Pazourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Frakční vlastnictví letadel je jedním z druhů vlastnictví business letadel. Bakalářská práce popisuje jeho princip a zmiňuje také další druhy vlastnictví letadel. Práce dále obsahuje rozlišení legislativy frakčního vlastnictví ...
  • Funkce poplatků za hluk z provozu letadel 

   Author: Scholzová Tereza; Supervisor: Beňo Luděk; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fúze polohových dat v oblasti TMA 

   Author: Staněk František; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během výkonu služby 

   Author: Bejček Miroslav; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hanáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během výkonu služby" je zjistit zdravotní stav a obtíže dopravních pilotů českých leteckých společností na základě dotazníku. Podle ...
  • GNSS pro kluzáky 

   Author: Kubáč Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této práce je podat přehled o možnostech využití a aplikace GNSS v bezmotorovém létání, dále potom navrhnout osnovy pro teoretickou a praktickou výuku létání s těmito přístroji a zhodnotit jejich zavedení. První část ...
  • GNSS rušení 

   Author: Vlček Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "GNSS rušení" je charakterizovat současné GNSS systémy, popsat metody rušení signálů těchto systémů a uvést několik příkladů rušení, ke kterým v minulosti došlo. Cílem je tyto problémy pochopit ...
  • GPS na palubě letadla 

   Author: Ovečka Zdeněk; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "GPS na palubě letadla" je seznámit piloty se systémem GPS, jeho pozitivech a negativech, které by mohly ovlivnit bezpečnost či plynulost letu. Jelikož je v současné době většina letadel vybavena ...
  • Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy 

   Author: Mach Dominik; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalářské práce „Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy“ je analyzovat osobní leteckou a železniční dopravu a najít přínos jejich vzájemného napojení. Práce se zabývá jak samotným kolejovým napojením ...
  • Hasební speciál LIQUID 500 

   Author: Podhadský Jan; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Pixa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Hluk v letecké dopravě se zaměřením na problémové oblasti letiště Benešov 

   Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Mrázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Hluk v okolí letiště Leoše Janáčka 

   Author: Verner Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Hluk z leteckého provozu letiště Praha Ruzyně se zaměřením na noční dobu 

   Author: Velebil Jaroslav; Supervisor: Říhová Eva; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluková problematika letiště Praha Ruzyně - hluk na odbavovací ploše 

   Author: Jokl Martin; Supervisor: Drahota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluková problematika příletových tratí 

   Author: Kotvaldová Tereza; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Hluková problematika příletových tratí" mapuje hlukovou problematiku na příletových tratích. Cílem práce je určit možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro snížení hluku pro dráhu 24 ...
  • Hodnocení bezpečnosti modernizace systémů letounu L-159 Alca 

   Author: Václav Kupčík; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Pšenička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
   K rychlému vývoji používaných technologií v letectví je nutno přistupovat podle metodik, které vyhovují komplikacím současného leteckého provozu a letecké techniky. Vzhledem k stále rostoucím požadavkům na bezpečnost je ...
  • Hodnocení bezpečnosti přiblížení 

   Author: Svoboda Karel; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce řeší problematiku hodnocení provozní bezpečnosti přiblížení na přistání. Cílem práce je návrh nové metody hodnocení bezpečnosti přiblížení, která je založená na jiných parametrech, než je analýza leteckých ...
  • Hodnocení bezpečnosti rozšířeného provozu minimálních posádek 

   Author: Pavel Mikule; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení bezpečnosti Rozšířeného provozu minimálních posádek pomocí moderní nástrojů bezpečnostního inženýrství. V teoretické části je popsán vývoj automatizace v letectví, současné trendy, ...