Now showing items 426-445 of 1193

  • Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí doporučení pro způsob řešení ...
  • Navigace založená na výkonnosti v letounech všeobecného letectví 

   Author: Radim Bradáč; Supervisor: Soldán Vladimír; Opponent: Hlavatý Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá implementací navigace založené na výkonnosti do letounů všeobecného letectví, zejména z pohledu létajícího personálu. Jejím cílem je vytvořit ucelený materiál pro letové posádky ve všeobecném letectví. ...
  • Nákladní letecká doprava 

   Author: Bahenský Pavel; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Nákladní letecký dopravce se základnou na letišti Ostrava 

   Author: Staněk Matouš; Supervisor: Sýkora Viktor; Opponent: Jurečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Práce zkoumá možnost provozování nákladní letecké přepravy se základnou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Zabývá se parametry tohoto letiště, potenciálem jeho spádové oblasti, možnými destinacemi a trhy a výběrem vhodného ...
  • Nákup letadel 

   Author: Kaločayová Michaela; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Bařinová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na proces nákupu letadel. Seznamuje s problematikou výběru výrobce/dodavatele letadla, uzavření kupní smlouvy, financování letadla, převzetí letadla a jeho uvedení do provozu. Dále se ...
  • Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu 

   Author: Vít Širc; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Kotvaldová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s metodami, které by ...
  • Nástroj pro identifikaci a dozor ilegální obchodní letecké dopravy 

   Author: Michal Klčo; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Begera Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem práce je objasnit možné způsoby identifikace letů podezřelých z ilegální letecké dopravy na základě vyhodnocení jejich chování z dostupných dat o letovém provozu a zjednodušit proces vyhledání těchto letů pro potřeby ...
  • Nástroj pro přípravu navigačního záznamu 

   Author: Brezoľubský Jiří; Supervisor: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Nástroje ke zvyšování profesní úrovně palubního personálu 

   Author: Svoboda Michal; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se týká zaměstnání palubních průvodčí. Zabývá se znalostmi, které palubní průvodčí mají, a znalostmi a "nástroji", které nemají, ale mohli by mít. Její součástí je dotazníkový průzkum provedený mezi ...
  • Nástroje řídících letového provozu 

   Author: Noskievič Tomáš; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce "Nástroje řídících letového provozu" poskytuje ucelený a přehledný materiál, který popisuje nejnovější nástroje a systémy využívané řídícími letového provozu a navrhuje zlepšení do dalšího vývoje ...
  • Nástroje řízení kvality pro zlepšení efektivity procesů letišť 

   Author: Bodó Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problémem použitím nástrojů řízení kvality v letecké dopravě. Teoretická část definuje jednotlivé nástroje řízení kvality, management kvality a vybrané nástroje konstantního zlepšování kvality. ...
  • Návazná pozemní doprava k letišti Vodochody 

   Author: Vytykáčová Martina; Supervisor: Coufalová Jana; Opponent: Pátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návaznost druhů dopravy na mezinárodní spoje přistávající na letiště Poprad 

   Author: Olšavská Gabriela; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Nykl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace trackeru pro potřeby ATM Laboratoře 

   Author: Petr Lukeš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace trackeru s využitím moderních metod pro track-ování cílů. Tracker je navržen pro zpracovávání primárních měření z nízkonákladové pasivní 3D multilaterace široké oblasti. IMM ...
  • Návrh a realizace vícepilotního simulátoru pro Fakultu dopravní ČVUT v Praze 

   Author: Zima Ondřej; Supervisor: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Návrh a realizace VKV přijímacího systému na bázi SDR 

   Author: Tomáš Tůma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a instalovat přijímací systém založený na bázi SDR pro umožnění poslechu hlasové komunikace v letectví, která probíhá mezi pilotem a řídícím. Analyzovat dostupné hardwarové možnosti ...
  • Návrh a tvorba kalkulátoru emisí pro letecké školy 

   Author: Augustina Raszyková; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Žižka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Tato práce se věnuje tvorbě kalkulátoru emisí oxidu uhličitého z provozu letounů v leteckých školách. V začátku práce je analyzován trh s kalkulátory emisí, některé kalkulátory jsou vybrány a mezi sebou porovnány spolu s ...
  • Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT 

   Author: Mario Šafárik; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Návrh a verifikace metod hodnocení pilotních schopností a dovedností v EBT" je přiblížení problematiky leteckého výcviku v civilním letectví a na základě získaných naměřených parametrů ...
  • Návrh a využití UAS při údržbě letadel 

   Author: Pavel Němeček; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Absolon Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bezpilotního systému, jež by měl sloužit k nahrazení některých úkonů prováděných při generální vizuální prohlídce letadla leteckými mechaniky. V teoretické části je rozebráno dosavadní ...
  • Návrh algoritmů pro identifikaci letových manévrů 

   Author: Adam Oliva; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Pecho Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Již dlouhou dobu probíhá vyhodnocování všech letů dle naměřených parametrů za účelem odhalení nových rizik a zlepšení bezpečnosti. V poslední době našla analýza letových dat další uplatnění, a to v konceptu nazvaném ...