Now showing items 601-620 of 1193

  • Paralelní dráha 06R/24L na Letišti Václava Havla Praha 

   Author: Vaňková Kristýna; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Fafejta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Pasivní bezpečnost a zdraví v letecké dopravě 

   Author: Strymplová Veronika; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Stáňa David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Perspektivy použití elektrického pohonu v letecké dopravě 

   Author: Branislav Kadlecaj; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je zosumarizovanie už súčasného výskumu a jednotlivých projektov a následne zhodnotenie prespektívneho využitia elektrického pohonu v leteckej doprave. Možnosti využita sa líšia podľa ...
  • Péče leteckých dopravců o zvláštní kategorie cestujících 

   Author: Hašek Ondřej; Supervisor: Fajt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Plánovací nástroje pro podporu rozhodování při řízení letového provozu 

   Author: Pakan Richard; Supervisor: Keršnerová Aneta; Opponent: Štecha Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování a provedení VFR navigačních letů 

   Author: Tichý Jaroslav; Supervisor: Beňo Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plánování letů - pilot vs profesionální poskytovatel 

   Author: Zima Ondřej; Supervisor: Pazourek Michal; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou reálného trhu korporátní letecké dopravy v České republice a porovnává rozdíly mezi užívanými metodami plánování letů a souvisejících činností u českých provozovatelů. Ve srovnání ...
  • Plánování posádek leteckého dopravce 

   Author: Vališ Petr; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Vančura David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce se snaží porovnat přístup k plánování posádek leteckých společností působících na širokém evropském i světovém trhu se sídlem v České republice. V roli dopravce s převážně pravidelným provozem jsou představeny České ...
  • Plánování provozu kolejové dopravy na terminál Letiště Václava Havla 

   Author: Pazdro Vladimír; Supervisor: Soušek Radovan; Opponent: Viskup Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce "Plánování provozu kolejové dopravy na terminál Letiště Václava Havla" analyzuje navrhované způsoby dopravy z Prahy na Letiště Václava Havla, popisuje jejich výhody a nevýhody a porovnává je. Na závěr je ...
  • Podíl Flight Operation Center na bezpečnosti letu 

   Author: Krejčík Filip; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Podklady pro doplnění a rozšíření studijního materiálu pro předmět "Výkonnost" 

   Author: Preisler Jan; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6 

   Author: Suastika Jan; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem bakalářské práce "Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6" je zmapování evropských organizací, které se zabývají vesmírným průmyslem a jejich vztahem k ČR. V části práce jsou ...
  • Podnikatelská studie výstavby soukromého terminálu 

   Author: Krčil David; Supervisor: Prokop Vladislav; Opponent: Frass Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce představuje Studii výstavby soukromého terminálu spojeného s hangárem na Letišti Praha. Seznamuje čtenáře s důvody, které jsou podnětem pro výstavbu a představuje koncept samotné výstavby a její ...
  • Pojištění leteckých dopravců a cestujících 

   Author: Táboříková Klára; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Timár Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Pojišťování leteckých dopravců a cestujících" je přiblížit problematiku pojišťování cestujících, letadel a leteckých dopravců, společně s osvětlením povinností, resp. práv všech účastníků pojištění ...
  • Pokročilé aspekty modelování zatížení RF pásma 1030/1090 MHz 

   Author: Lukeš Petr; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba nelineárního stochastického modelu zatížení radiofrekvenčního pásma 1030/1090 MHz zohledňujícího MSSR, XPDR, TCAS a ADS-B. Výsledný model umožňuje určit reinterrogation rate mezi ...
  • Pokročilé funkce Safety Nets na letišti Ruzyně 

   Author: Sankot Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Šoulák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Pokročilé mapování přehledové infrastruktury analýzou SSR odpovědí od letadel 

   Author: Jakub Šíma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Jonáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je navržení metody, která ze zachycených odpovědí emitovaných pa-lubními SSR odpovídači získává informace o pozemní SSR přehledové infrastruktuře. Zámě-rem je využít naměřená vstupní data zachycená ...
  • Populační studie reakčního času 

   Author: Michal Adam; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Schlenker Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Předmětem práce je analýza stavu známých druhů reakčních časů, a to jednoduchého reakčního času, rozpoznávacího reakčního času a výběrového reakčního času. V práci jsou také vysvětleny principy fungování nervové soustavy, ...
  • Porovnání celotělových bezpečnostních skenerů používaných na letištích 

   Author: Kristýna Sehnalová; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Kubíčková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem této práce je porovnání celotělových bezpečnostních skenerů používaných na letištích. Teoretická část uvádí do problematiky bezpečnostní kontroly, představuje čtenáři mezinárodní i české organizace a dokumenty, které ...
  • Porovnání detekčních systému proti UAS 

   Author: Tomáš Tlučhoř; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Bezpilotních systémů neustále přibývá, a proto je třeba korigovat jejich pohyb, dále jej regulovat, monitorovat a projevit určitou snahu o omezení hrozeb s ním spojených. S jejich neustále se zvyšujícími počty totiž roste ...