Now showing items 222-241 of 1193

  • Identifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAS 

   Author: Daniel Urban; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce „Identifikace a řešení překážek při zavádění e-ID pro UAS“ je analyzovat použitelné technologie e-ID pro UAS a na jejich základě identifikovat překážky, které by se mohly vyskytnou při jejich ...
  • Identifikace BDS registrů 

   Author: Topková Tereza; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, ...
  • Identifikace bezpečnostních problémů letových postupů Cessny C172 podle STAMP 

   Author: Jakub Řízek; Supervisor: Grötschelová Kateřina; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Letové postupy jsou jedním z hlavních pilířů pro bezpečné provedení letu. Někdy se ale může vyskytnout určitá situace, kdy je potřeba letové postupy upravit. Cílem mé bakalářské práce je identifikovat možné bezpečnostní ...
  • Identifikace možností rozvoje letiště Praha Ruzyně 

   Author: Kodera Martin; Supervisor: Keršnerová Aneta; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Identifikace optimálních podmínek pro výpočet indexů vegetační plochy 

   Author: Jan Machovič; Supervisor: Kušmírek Stanislav; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   V posledních letech se dálkový průzkum Země stal velmi často používanou metodou sběru dat o procesech na Zemi, zejména v oblasti zemědělství a lesnictví. Multispektrální snímkování je levný, rychlý a přesný způsob, jak ...
  • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

   Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Vzhledem k neustálému vývoji letecké dopravy po celém světě je potřeba inovovat a modernizovat stávající systémy ATM/CNS. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace současných trendů výzkumu a nejaktuálnějších ...
  • Identifikace výzkumného potenciálu Ústavu letecké dopravy 

   Author: Jan Regináč; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   S neustálým růstem letecké dopravy po celém světě roste i potřeba inovace a modernizace stávajících systémů ATM/CNS. Cílem této práce bylo identifikovat nejaktuálnější vědeckovýzkumné oblasti v globálním systému ATM, poté ...
  • Implementace 100 KSA do výcviku dopravních pilotů 

   Author: Filip Bartůněk; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem diplomové práce „Implementace 100 KSA do výcviku dopravních pilotů“ je kompletní zpracování nové evropské legislativy týkající se zavedení nového předmětu 100 KSA (Knowledge, Skills and Attitudes) do teoretického ...
  • Implementace analýzy dat z letových zapisovačů do Safety Management Systemu 

   Author: Miklenda Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Implementace celotělových skenerů do procesu bezpečnostní kontroly na letištích 

   Author: Marian Slíva; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Sládek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu bezpečnostní kontroly na letištích a následným navržením implementací celotělových skenerů. Cílem bakalářské práce je najít několik řešení implementace a nastavit kritéria, ...
  • Implementace detekčního systému VibraImage na letišti Václava Havla 

   Author: Krejčík Filip; Supervisor: Tůma Jan; Opponent: Maršálek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Predmetom diplomovej práce ,,Implementace detekčního systému na Letišti Václava Havla'' je popísať detekčný systém VibraImage, popísať súčasný stav bezpečnostnej kontroly na Letisku Václava Havla a navrhnúť možnú implementáciu ...
  • Implementace motivačního příspěvku jako nástroje ke snížení nákladů aerolinií 

   Author: Purkrt Tomáš; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Implementace Nařízení EU č. 1178/2011 v ČR a změny oproti JAR-FCL 

   Author: Lacki Jakub; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Implementace oboru letecký mechanik - Avionik na Střední technické školy 

   Author: Hutla Petr; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Exnerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace paperless technického odbavení na Letišti Václava Havla v Praze 

   Author: Žáková Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Holický Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického odbavení letadla. Čtenář se nejdříve seznámí s pojmem technické odbavení letadla, s pozicí handlingového agenta a s náplní jeho práce. Dále je v této práci představen ...
  • Implementace PinS přiblížení na místa přistání v neřízeném vzdušném prostoru 

   Author: Linda Chládková; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je popis principu přiblížení podle přístrojů Point in Space a návrh konceptu provozu tohoto přiblížení do neřízeného vzdušného prostoru ČR. Dále jsou v práci identifikovány překážky implementace ...
  • Implementace principů lean maintenance ve společnosti ABS Jets 

   Author: Radim Jansa; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Venzhöfer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Předmětem diplomové práce "Implementace principů lean maintenance ve společnosti ABS Jets" je představení štíhlých principů v prostředí údržby letadel. Teoretická část práce se zaměřuje na definici podnikových procesů, ...
  • Implementace přístrojového přiblížení na neřízená letiště 

   Author: Hoang Nguyen Thien Duc; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Tato bakalářská práce se zaobírá implementací přístrojových přiblížení na neřízená letiště. Analyzována je současná situace přístrojových přiblížení na neřízených letištích ve vybraných státech se zaměřením na navigaci ...
  • Implementace Safety management System v letecké společnosti 

   Author: Hudeček Michal; Supervisor: Oravec Jiří; Opponent: Vlček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku 

   Author: Filip Havrda; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této práce je implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku. Cílem práce je určit, zda-li navození vestibulární iluze při simulátorovém létání, které je implementované v jedné hodině simulátorového ...