Now showing items 984-1003 of 1220

  • Verifikace správnosti letištních meteorologických zpráv 

   Author: Jan Marek; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se věnuje letištním meteorologickým předpovědím se zaměřením na čtyři civilní letiště v České republice (Karlovy Vary, Praha, Brno a Ostrava). Motivací k výběru tématu je kombinace zájmů o letectví a meteorologii, ...
  • Virtuální aerolinie 

   Author: Kominik Michael; Supervisor: Stavovčík Boleslav; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální realita využívající sledování pohybu očí pro simulaci a realizaci letu 

   Author: Michal Haltuf; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Tato bakalářská práce se věnuje zprovoznění zařízení pro virtuální realitu. Cílem je vytvoření uživatelské příručky pro toto zařízení. Uživatelská příručka je přílohou bakalářské práce. Součástí dostupného zařízení jsou i ...
  • Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Fousek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení ...
  • Vizualizace výsledků bezpečnostních analýz v letectví dle modelu STAMP 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Cílem této diplomové práce je vizualizování dat získaných z analýz nebezpečí založených na systémovém kauzálním modelu STAMP. STAMP považuje provozní bezpečnost za dynamický problém řízení. Nehody se stávají v důsledku ...
  • Vícenásobně použitelné kosmické systémy 

   Author: Tománek Robert; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Práce se zaměřuje na kosmické dopravní prostředky, jejichž vlastností je vícenásobná použitelnost. Klade si za cíl popsat současný stav znovupoužitelnosti v oblasti kosmických systémů a rozebrat znovupoužitelnost současných ...
  • Vliv ADD na trajektorii letu určenou ATM systémy 

   Author: Synek Ivo; Supervisor: Frei Jiří; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vliv alternativních paliv na budoucnost letecké dopravy 

   Author: Kateřina Sklenářová; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Cílem diplomové práce je stanovit alternativní paliva vhodná pro využití v letecké dopravě a zjistit vliv na budoucnost letecké dopravy a emise CO2. Vliv bude stanoven na základě finanční analýzy provedené na konkrétních ...
  • Vliv aplikace sníženého minima rozstupu na trati konečného přiblížení na LKPR 

   Author: Martin Slischka; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Masljaník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předmětem práce „Vliv aplikace sníženého minima rozstupu na trati konečného přiblížení na LKPR“ je ověření možnosti zavedení sníženého minima horizontálního rozstupu 2,5 NM na trati konečného přiblížení na LKPR. V dobách ...
  • Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí 

   Author: Yuliya Shirshova; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Řeha David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což ...
  • Vliv Covid 19 na vývoj leteckého provozu a ekonomických veličin 

   Author: David Novotný; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Pecherková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-13)
   Motivací k vypracování této diplomové práce byly události posledních let. Koronavirová pandemie ochromila leteckou dopravu a mnoho dalších odvětví průmyslu a služeb. V poslední době byla otázka vlivu covidu-19 na ...
  • Vliv Covid-19 na ekonomiku a provoz letišť v USA 

   Author: Viktoriia Koshova; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Červinka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
   Práce se zaměřuje na analýzu vlivu Covid-19 na leteckou dopravu v USA. Základním úkolem je správné provedení segmentace letišť podle zaměření a typu provozu, stanovení atributů pro analýzu a následná analýza zasažení ...
  • Vliv časových a vzdálenostních rozstupů na dráhovou kapacitu v závislosti na rychlosti a směru větru 

   Author: Ondraschek Lukáš; Supervisor: Pichl Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv denní doby na výkonnost řídících letového provozu 

   Author: Nikita Zaytsev; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Havel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Vědci byla prokázána existence denní rytmicity, jevu, který předurčuje psychofyziologický stav jedince v periodicky opakujícím se vzoru. Takzvaný cirkadiánní rytmus má zásadní vliv na biologické funkce lidského organismu. ...
  • Vliv hluku na přesnost pilotáže 

   Author: Tomáš Hofírek; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Zibner Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce se zaměřuje na výzkum vlivu hluku v kokpitu dopravního letadla na výkonnost posádky. Experiment byl navržen tak, aby napravil limitace z předešlých studií a byl založen na reálných podmínkách. Bylo zjištěno, že ...
  • Vliv hluku na reakční čas pilota 

   Author: Martin Ungr; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Freigang Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Vliv hluku na výkonnost pilota je v rámci letecké medicíny diskutovaným tématem. V rámci pilotovy výkonnosti se však reakčnímu času nedostává zasloužené pozornosti a zpravidla je brán pouze jako jeden z parametrů celkové ...
  • Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy 

   Author: Findejs Matouš; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího ...
  • Vliv informovanosti na proces přípravy cestujících na bezpečnostní kontrolu 

   Author: Sabína Čižmáriková; Supervisor: Popek Lukáš; Opponent: Koblása Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-13)
   Letisková bezpečnostná kontrola je komplexným súborom viacerých procesov. S rastúcim dopytom po leteckej doprave sa zvyšujú nároky na úroveň zaisťovanej bezpečnosti a komfort cestujúcich, s čím je spojené zvyšovanie ...
  • Vliv intonace a výslovnosti na porozumění v radiokomunikaci 

   Author: Aneta Skuhrová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V letectví patří komunikace mezi řídícími letového provozu a piloty ke klíčovým aspektům ovlivňujícím bezpečnost a plynulost letu a jakákoliv chyba může vyústit v závažný problém. Z toho důvodu každá osoba zapojená do ...
  • Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů 

   Author: Lenka Burešová; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-12)
   Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, ...