Now showing items 490-509 of 745

  • Problém rozvrhování komunikace na protokolu TTEthernet 

   Author: Heller Martin; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Krejčí Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   TTEthernet je rozšířením Ethernetu o prostředky pro deterministickou komunikaci. V této práci TTEthernet stručně představíme a uvedeme stávající metody rozvrhování provozu v něm. Následně formulujeme tento rozvrhovací ...
  • Problémy klasického plánování jako zobecněný problém obchodního cestujícího s přednostmi 

   Author: Petr Bergmann; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   V této práci jsme identifikovali dvě třídy problémů STRIPS, které se dají vyřešit jako varianty problému obchodního cestujícího (TSP). Problémy z první třídy lze převést na instance TSP a problémy z druhé třídy na instance ...
  • Product Guard Tower – zavedení Continuous Integration do produktového vývoje 

   Author: Pospíchal Pavel; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Profilování a detekce IoT útoků v telnetovém provozu 

   Author: Simona Musilová; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   IoT („Internet of Things“, internet věcí) se v běžném životě stává stále více populární. Najdeme jej nejenom v chytrých domácnostech, ale i v dalších odvětvích — od průmyslu po zdravotnictví. Mnoho těchto přístrojů využívá ...
  • Program pro výpočet parametrů balistické křivky 

   Author: Kostka Lukáš; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Programové vybavení automatického testeru LIN 

   Author: Klášterka Miloslav; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Beran Jaroslav
   Cílem této práce je vytvořit uživatelské rozhraní automatizovaného testeru vozidlových řídicích jednotek s rozhraním LIN pro operační systém Windows. Toto rozhraní je implementováno v jazyce C#, nicméně využívá původní ...
  • Programový balík pro ovládání robota 

   Author: Záruba Lukáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Protisměrné vyhledávání v textu 

   Author: Hejda Jan; Supervisor: Melichar Bořivoj; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prototyp systému pro taktické cvičení ostrahy letiště 

   Author: Filip Bursík; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Inspirace pro toto téma pochází z israelské společnosti, která vymyslela software pro VR, který slouží jako trenažér pro vojáky, kteří jsou již mimo službu (ve výslužbě) nebo ze zdravotních důvodů odstoupili z armády na ...
  • Provoz aplikací na platformě OpenShift 

   Author: Pavel Krulec; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Tomášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Trendem poslední doby je přesun aplikací do cloudu, často s využitím modelu Platform-as-a-Service. Tato transformace s sebou přináší řadu výhod včetně například snazšího horizontálního škálování či adopci DevOps. Pro ...
  • První komplexní zpráva o stavu bezpečnosti mobilních telefonů občanské společnosti 

   Author: Jakub Čech; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Členové občanské společnosti často čelí hrozbám nejen ve fyzickém světě, ale i v kybernetickém prostoru. Jejich důležitá práce je vystavuje neustálému riziku sledování nebo napadení. Mobilní telefony jsou pro jejich aktivitu ...
  • Přehrávání MIDI pomocí Web Audio API 

   Author: Marek Šach; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Filčev Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je návrh a vytvorení klientské webové aplikace, která bude prehrávat MIDI soubory s využitím umele syntetizovaných zvuku hudebních nástroju pomocí Web Audio API. Nejprve provedu seznámení s rozhraním MIDI, ...
  • Překladač jazyka Vala 

   Author: Strolený Jakub; Supervisor: Jaroš Jakub; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Překvapivá účinnost algoritmu Monte Carlo tree search 

   Author: Josef Vonášek; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Gavenčiak Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Efektivita algoritmu prohledávání stromu Monte Carlo (MCTS) je v nejhorším pří-padě řádově horší, než u naivních metod hrubé síly, přičemž je známo jen málo zárukách pro specifické domény. Přesto je jeho praktická efektivita ...
  • Přibližné vyhledávání podstromů ve stromech 

   Author: Kadaník Jiří; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přibližné vyhledávání stromových vzorků 

   Author: Polách Radomír; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přibližné vyhledávání ve stromech 

   Author: Máca Michal; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Flouri Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přizpůsobení výpočetně intenzivní úlohy pro nasazení v cloudu 

   Author: Myslík Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem práce je poskytnout aktuální přehled největších poskytovatelů cloudových služeb a navrhnout architekturu cloudové aplikace pro hledání podobností ve velkých datasetech obrázků. Tato úloha je realizována pomocí OpenCV, ...
  • Přístupnost interaktivních webových aplikací dle standardu WAI-ARIA 

   Author: Šimek Karel; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pulsní neuronová hypersíť na grafickém akcelerátoru 

   Author: Khun Jiří; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)