Now showing items 438-457 of 535

  • Stackelbergovo equilibrium v normálních hrách se sekvenčními strategiemi 

   Author: Rindt Eduard; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Vaněk Ondřej
   Ve Stackelbergových hrách se musí jeden z agentů přihlásit ke své strategii ještě před tím, než ostatní hráči spočítají své strategie. To jim dává možnost hrát svou nejlepší strategii proti prvnímu hráči. Standardní modely ...
  • Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění 

   Author: Benedikt Ondřej; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Petrík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Steinerův bod je jedním z význačných bodů pojících se s uzavřenými konvexními množinami. V nedávné době byla jeho definice rozšířena také na konvexní fuzzy množiny. V této práci se zabýváme výpočtem Steinerova bodu pro ...
  • Strategické hry v problémech strojové klasifikace s protivníkem 

   Author: Tomáš Kasl; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Pištěk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato práce se soustředí na strojovou klasifikaci protivníka. Prezentuje důvody pro použití teorie her v této klasifikaci a jak takové hry řešit. Dále se soustředí na jeden specifický model hry, jenž má základ ve statistickém ...
  • Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích 

   Author: Tomáš Musil; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem několika strategií pro tým autonomních bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích, v nichž je cílem nalézt co nejvíce předem daných objektů - přeživších, batohů, atd. v ...
  • Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem 

   Author: Krys Jan; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kulich Miroslav
   Tato práce se zabývá problémem explorace prostředí mobilním autonomním robotem. V práci jsou představeny tři metody pro jednoho robota a jedna pro skupinu robotů. Cílem práce je porovnat tyto metody z hlediska času potřebného ...
  • Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním 

   Author: Studený Jan; Supervisor: Šourek Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce demonstruje schopnosti vylepšeného neuro-logického frameworku podchytit různé úlohy umělé inteligence, které jsou založeny na různorodých metodách uvažování. Základadem k tomuto frameworku je stávající engine ...
  • Stručný tyčkový model člověka 

   Author: Sazonov Stanislav; Supervisor: Uller Miroslav; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit 

   Author: Štěpán Műller; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Sumarizace textu je úkol z oblasti zpracování přirozeného jazyka, který spočívá v shrnutí textu kratším a výstižným textem. Sumarizační systémy většinou pracují pouze s textem převedeným na seznam vektorů. Naše práce ...
  • Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci 

   Author: Fiedler Jiří; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Ecorchard Gael Pierre Marie
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací protokolu pro komunikaci mezi řídící stanicí a jednotlivými kvadrokoptérami pomocí XBee modulů. Za použití této komunikace je možné řídit kvadrokoptéry pomocí příkazů, měnit ...
  • Systém měření času dynamických disciplín soutěže Formula Student 

   Author: Jirásek Ondřej; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Mosný Marian
  • Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat 

   Author: Straka Matej; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích 

   Author: Daria Tunina; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V tomto projektu je vyřešen problém rozpoznávání matematických rovnic a ručně psaných číslic na obrázku. Je to populární problém. Tento projekt se liší od ostatních projektů, které byly vyvinuty pro rozpoznávání textu. V ...
  • Systém pro personální lokalizaci 

   Author: Bláha Richard; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Havlík Jiří
   V této práci řeším v průmyslu stále narůstající potřebu spolehlivého a přesného lokalizačního systému pro vnitřní prostředí. Nejdříve ukážeme jednotlivé možnosti navigace, které vzešly z posledních několika let výzkumu. ...
  • Systém pro tvorbu dynamických dotazníků 

   Author: Horný Kamil; Supervisor: Burda Václav; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato bakalárská práce popisuje webovou aplikaci, urcenou pro tvorbu dynamických formuláru. V první cásti porovnávám nekolik konkurencních aplikací a vysvetluji, proc nemohou být pro náš úcel použity. V další cásti jsou ...
  • Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor 

   Author: Jan Mádle; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu a rezervace prostor. Seznamuje čtenáře s možnými řešeními, jak tvořit rozvrh automaticky. Uvádí konkrétní řešení s pomocí celočíselného lineárního programování. ...
  • Systém pro vizualizaci dat z hybridních aktivních pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS 

   Author: Mánek Petr; Supervisor: Pospíšil Stanislav; Opponent: Kodyš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   V experimentu ATLAS v CERN byla nainstalována síť 15 pixelových detektorů typu Timepix. Tyto detektory jsou v provozu nepřetržitě od června 2015, čímž vytvořily velké množství výzkumných dat. Předmětem této práce je definice ...
  • Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě 

   Author: Hejl Lukáš; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Nedávno vyvinutý algoritmus AlphaGo pro hraní hry Go, porazil světového mistra v této hře. Tohoto úspěchu bylo dosaženo pomocí heuristických funkcích založených na hlubokých konvolučních neuronových sítí s využitím algoritmu ...
  • Škalovatelná navigace agentů v simulacích davů 

   Author: Prágr Miloš; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Janovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   AgentCrowd, framework pro simulaci davů, používá potenciálová pole pro navigaci agentů.Hlavní vlastnosti navigace pomocí potenciálových polí, jako například škálování s velikostí simulačního světa nebo s počtem proudů ...
  • Škálovatelná reprezentace neuronových sítí 

   Author: Pavlíček David; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Basterrech Sebastian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody nepřímého kódování neuronových sítí pro evoluční algoritmy s důrazem na škálovatelnost sítě. Je implementován algoritmus HyperGP k evoluci sítí použitých k řízení pohybu robota ...
  • Škálovatelný algoritmus pro offline ridesharing 

   Author: Olga Kholkovskaia; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Cílem této práce je návrh a realizace škálovatelného algoritmu pro offline ridesharing a jeho porovnání s Insertion Heuristic, metodou široce používanou při řešení velkých dynamických a statických problémů. Navrženo řešení ...