Poslední příspěvky

 • Udržitelná turistika jako součást koncepce českých měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO 

  Autor: Renata Koubková; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-04)
  Práce se zabývá udržitelným turismem v českých regionálních městech s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Udržitelný turismus je zkoumán z hlediska přibývající intenzity turistického ruchu a jejího ...
 • Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání 

  Autor: Eliška Šmídová; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Tippner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
  Dřevo a dřevěné materiály se řadí mezi nejčastěji používané konstrukční materiály dob minulých i současnosti, které nezatěžují životní prostředí a jsou energeticky úsporné s nízkými náklady. Vhodný konstitutivní model, ...
 • Modelování omocí modelů CFD se zaměřením na optimalizaci 

  Autor: Ondřej Švanda; Vedoucí práce: Pollert Jaroslav; Oponent práce: Stanko Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
  celou řadou výzkumných a aplikačních prací. Tyto modely využívají různé přístupy od snahy po čistě deterministický přístup po snahy o zobecnění kalibrovaných empirických modelů. Nicméně vzhledem k velké složitosti procesů ...
 • Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS 

  Autor: Filip Tichava; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Zelem Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Změna Českých požárních požadavků na ETICS, ke které došlo v roce 2016, vyvolala v komunitě požárních techniků debatu. Někteří tvrdí, že nové změny jsou příliš benevolentní a jiní je považují za přísné. Tato práce ukazuje ...
 • Optimalizace betonových konstrukcí z hlediska environmentálních vlivů a trvanlivosti 

  Autor: Anna Horáková; Vedoucí práce: Kohoutková Alena; Oponent práce: Kasal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Disertační práce se zaměřuje na betonové konstrukce z pohledu environmentálních vlivů a trvanlivosti. Shrnuje poznatky z odborné literatury ohledně hodnocení konstrukcí z hlediska dopadů na životní prostředí, ohledně ...
 • Analýza hydroizolačních technologií pro sanaci historických objektů 

  Autor: Denisa Boháčová; Vedoucí práce: Burgetová Eva; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Práce se zabývá experimentálním ověřením vybraných vlastností materiálu elastomerní polyurey jak laboratorně, tak in-situ a analýzou možnosti použití těchto moderních i speciálních tradičních technologií při rekonstrukci ...
 • Vývoj mikrostrukturních scintilátorů pro neutronové zobrazování stavebních materiálů s vysokým rozlišením 

  Autor: Jan Crha; Vedoucí práce: Trtík Pavel; Oponent práce: Sklenka Ľubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-23)
  Existuje mnoho způsobů jak lze neutrony detekovat. Scintilační detektory však nabyly pro neutronové zobrazování vysadního postavení. Ve většině nejmodernějších pracovišť neutronového zobrazování jsou proto scintilační ...
 • Aborpční vlastnosti jílových materiálů 

  Autor: Jakub Diviš; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Žabičková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-18)
  Využíváním nízkouhlíkových materiálů se může snížit negativní dopad stavebnictví na životního prostředí. Při vhodné kombinaci těchto materiálů, a optimalizovaným projektovým řešením, dojde k úspoře neobnovitelných strategických ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce 

  Autor: Jan Jochman; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Diplomová práce se věnuje návrhu nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce. Práce je rozdělena na dvě ucelené části. První část se zabývá vyhodnocením ...
 • Administrativní budova 

  Autor: Vojtěch Kremláček; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jermoljev David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Náplní diplomové práce je návrh nosné konstrukce vybrané čtyřpodlažní administrativní budovy. Konstrukční systém je navržen jako těžký dřevěný skelet v kombinaci s dřevěnými žebrovými prvky Novatop a ztužujícím železobetonovým ...
 • Administrativní budova 

  Autor: Jiří Šergl; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Cílem diplomové práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,5 ...
 • Dřevěná rozhledna 

  Autor: Diana Al-Jawahiri; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Objektem této práce je dřevěná rozhledna ve tvaru hyperboloidu. Je navržená z šikmých sloupů, které odpovídají řídicím přímkám v obou směrech. Cílem práce je návrh nosných prvků rozhledny a vybraných spojů, jejich posouzení ...
 • Revitalizace nevyužívaných železničních ploch 

  Autor: Jiří Kugl; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Území ČR je charakterizováno nejen velmi hustou sídelní strukturou, ale také velmi hustou sítí železnic, vleček a nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost nicméně již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám ...
 • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

  Autor: Lucie Krotilová; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu koncertní síně pro Prahu na Vltavské a urbanismus části lokality Bubny-Zátory podle zadání Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Kromě současného neutěšeného stavu ...
 • Zastřešení zimního stadiónu v Chomutově 

  Autor: Šimon Povolný; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Beran Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zastřešení zimního stadiónu s využitím předpínaných táhel. Byl proveden návrh a posouzení následujících prvků: nosné oblouky, předepnutá táhla, příhradové vazníky, sloupy a ztužidla. ...
 • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

  Autor: Martina Kubínová; Vedoucí práce: Kolář Petr; Oponent práce: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy Koncertní síně pro Prahu na nábřeží Kapitána Jaroše v pražských Holešovicích. Samotné diplomové práci předcházel návrh urbanistické zástavby, který měl zdůraznit významnou ...
 • Nádražní hala Brno 

  Autor: Petr Brodec; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní ...
 • Analýza technologických procesů robotického zdění a 3D tisku 

  Autor: Irina Derevianko; Vedoucí práce: Usmanov Vjačeslav; Oponent práce: Kubík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Cílem této diplomové práce je provést průzkum současného stavu použití moderních technologií, jako jsou roboti a automatizované systémy, v procesů výstavby. Na bázi fakultního projektu „TH04010329 - Autonomní robotický ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Tomáš Mužík; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Dvořák Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s kanceláří architekta v oblasti Praha - Dubeč. Cílem práce bylo vytvoření návrh projektu na rodinný dům v rozsahu architektonické studie. Součástí zadání bylo zpracování ...
 • Ocelová konstrukce průmyslového modulu 

  Autor: Dominika Machačová; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Korejčík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelové konstrukce průmyslového modulu. Součástí této práce je statické posouzení ocelových a dřevěných prvků a jejich detailů. Hlavní nosné prvky jsou tvořeny ...

Zobrazit další