Now showing items 788-807 of 1110

  • Tvorba konceptu: Systém hodnocení zaměstnanců v podmínkách podniku Nemocnice Česká Lípa a.s. 

   Author: Ševčíková Kristýna; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Wolfová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění 

   Author: Ján Petrik; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Veteška Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky výzkumu. Návrh zaměřuji ...
  • Tvorba marketingového plánu 

   Author: Ambrož Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Author: Bělíková Petra; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Bažant Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba marketingového plánu 

   Author: Grygar Lukáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tématem této bakalářské práce "Tvorba marketingového plánu" je analýza současné situace nově vzniklé společnosti Autodoprava LG s.r.o. a následné vytvoření marketingového plánu, který by měl zajistit zvýšení obratů a ...
  • Tvorba marketingového plánu podniku 

   Author: Kříž Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Joudalová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-21)
   Tato práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu. Zabývá se problematikou budou-cího rozhodování podniku a analyzuje dostupné informace. Teoretická část je zaměřená na význam marketingu a postup tvorby marketingového ...
  • Tvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování služeb 

   Author: Králová Michaela; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   V mé bakalářské práci zabývající se tématem "Tvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování služeb" jsem se zaměřila na problematiku tvorby marketingového plánu a marketingového plánování v konkrétním ...
  • Tvorba marketingového plánu pro vybraný produkt 

   Author: Ryčlová Iveta; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Tvorba marketingového plánu ve společnosti PrávníAutomat.cz s.r.o. 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je sestavení a implementace vhodného marketingového plánu pro společnost PrávníAutomat.cz s.r.o. Teoretická část popisuje jednotlivé kroky při tvorbě obecného marketingového plánu a zvolením ...
  • Tvorba marketingového plánu ve vybraném podniku 

   Author: Kantůrková Julie; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro vybranou společnost. Na základě charakteristiky marketingového plánu, kde jsou rozebrány náležitosti, které by měl marketingový plán obsahovat, jsou ...
  • Tvorba metodické přípravy pro obor truhlář 

   Author: Macas Antonín; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Porvichová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Křivka Vladimír; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Kotajná Kateřina; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Plášilová Marta; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Bízová Jindra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Šimek Martin; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Procházková Helena; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Nestandardizovaný didaktický test je pro vyučujícího velmi důležitým nástrojem, který odráží kvalitu výuky a úroveň žáků. Jeho přednosti spočívají v možnosti přizpůsobení testu žákům, které vyučující zná a dokáže tak lépe ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Kučera Stanislav; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Martínek Karel; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato práce se zabývá tvorbou učitelského didaktického testu ověřující znalosti a dovednosti žáků základní školy. Test je sestaven pro jeden vybraný tematický celek - Světelné jevy a jejich využití. Test je vytvořen ve dvou ...
  • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

   Author: Vodvářka František; Supervisor: Svoboda Emanuel; Opponent: Krsek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Hlavní náplní této práce je sestavení nestandardizovaného (učitelského) didaktického testu. Test bude sloužit k ověření znalostí tematického celku Informace a informační zdroje v rámci výuky Informatiky na všeobecném ...