Now showing items 163-182 of 1202

  • Finanční analýza v průmyslovém podniku 

   Author: Křehla Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou skupiny ŠKODA AUTO s hlavním sídlem společnosti v České republice, v Mladé Boleslavi. Finanční analýza bude zpracována na období čtyř let. Od roku 2010 do roku 2013. Práce je ...
  • Finanční analýza ve stavebním podniku 

   Author: Dvořák Aleš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční fondy příspěvkových organizací 

   Author: Malečková Dagmar; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Hynková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční gramotnost v České republice 

   Author: Kovanda Kryštof; Supervisor: Škvára Miroslav; Opponent: Noveský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční gramotnost v České republice. Teoretická část mapuje současný stav finanční gramotnosti obyvatel ČR, popisuje negativní dopady plynoucí z finanční negramotnosti a navrhuje ...
  • Finanční gramotnost ve středním vzdělávání 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování v průmyslovém podniku 

   Author: Hadžalová Kateřina; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vašková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční řízení malého podniku 

   Author: Král Matěj; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem finančního řízení malého podniku, jeho financováním a finanční analýzou. Financování a finanční hospodaření mohou být posuzovány a kontrolovány širokým spektrem analýz tak, aby jejich ...
  • Firemní kultura 

   Author: Bímová Andrea; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou organizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení, směřující ke změně firemní kultury a tím i k vyšší výkonnosti mezinárodní farmaceutické firmy Amgen s.r.o. V ...
  • Firemní kultura a její specifika v českém a vietnamském prostředí 

   Author: Ly Dieu Le; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tato bakalářská práce má za cíl popsat firemní kulturu, zaměřit se na specifické rysy české a vietnamské firemní kultury a prozkoumat ji ve vybraných podnicích v oblasti pohostinství. V průzkumu jsou podniky zaměstnávající ...
  • Firemní kultura a její vazby na řízení lidských zdrojů 

   Author: Falkiewicz Darek; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Firemní vzdělávání ve vybraném podniku 

   Author: Horáková Gabriela; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Flexicurita a matky s dětmi do 15 let 

   Author: Jásková Martina; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Koncept flexiruty je zaměřen na hledání rovnováhy flexibility a jistoty na trhu práce. Je používaný již v několika vyspělých zemích Evropské unie. Mezi jeho nástroje patří aktivní politika zaměstnanosti spojená s celoživotním ...
  • Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Holá Veronika; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problém fluktuace zaměstnanců ve společnosti ROB DESIGN, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Uvádí příčiny, důsledky a řešení fluktuace a důvody odchodů ...
  • Formy marketingové propagace společnosti AAA AUTO 

   Author: Nikol Zimlová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu ve společnosti AAA AUTO s podrobnějším rozborem firemní propagace. Hlavním cílem práce je veškeré zanalyzování marketingových aktivit firmy. Vedlejším cílem se následně ...
  • Formy odměňování závislé práce a funkce mzdy v ČR 

   Author: Hodinová Petra; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Fiedler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Formy šikany na pracovišti - Mobbing, Bossing 

   Author: Beranová Lucie; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o šikaně na pracovišti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje formy, techniky, důsledky, řešení, profil oběti a agresora mobbingu a bossingu. Praktická ...
  • Formy, možnosti a úspěšnost online a distanční výuky na středních školách 

   Author: Dana Kodešová; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Bakalářská práce pojednává o distančním vzdělávání, o jeho historii, praxi a možnostech formálního vzdělávání na dálku. Zvláštní pozornost je věnována využití digitálních technologií v distančním vzdělávání a kompetencím ...
  • Funkce automobilového trenažéru při výcviku žáků autoškoly 

   Author: Navrátil Ladislav; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
   Práce ukazuje na význam kvalitně koncipované dopravní výchovy při prudkém nárůstu dopravy a dopravní nehodovosti nezkušených řidičů. Za hodnotnou přípravu řidičů považujeme takovou výchovu, která zahrnuje i výcvik na ...