Now showing items 73-92 of 553

  • Detekce automobilů na mobilním robotu s využitím kamery a laserového dálkoměru 

   Author: Derner Erik; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Colas Francis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android 

   Author: Pechan Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá vývojem aplikací na rozpoznávání barev a bankovek pro nevidomé a těžce zrakově postižené uživatele. Obě aplikace jsou vyvíjeny pod mobilní platformou Android a pracují s obrazovou informací získanou z ...
  • Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny 

   Author: Křivanec Štěpán; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu 

   Author: Niessner Holger; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném čase přesáhne schopnost ...
  • Detekce orientace objektu ze snímku 

   Author: Krupka Tomáš; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Filip Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí 

   Author: Zakharchenko Andrii; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem této práce bylo navrhnout model neuronové sítě, který bude vhodný pro detekci lidí z bezpilotních letadel. Při vypracovaní teto práce jsme studovali umělé neuronové sítě a zvláště konvoluční neuronové sítě a jejich ...
  • Detekce P2P a anonymizačních sítí 

   Author: Fikar Ondřej; Supervisor: Jusko Ján; Opponent: Somol Petr
   V této práci navrhujeme metodu pro detekci Toru v počítačových sítích. S použitím klasických metod strojového učení, například SVM, se nepodařilo najít příznaky, které by dokázaly popsat Tor s dostatečnou přesností, a ...
  • Detekce pádu seniorů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Pechan Jan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce podvodníků v online hrách 

   Author: Ficenec Adam; Supervisor: Pluskal Ondřej; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce pohyblivých objektů v astronomických snímcích 

   Author: Šustr Michal; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Detekce pohybu objektu PIR senzory v polární konfiguraci 

   Author: Šimíček Jan; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Horyna Vladimír
   Tato práce se zabývá určením polohy objektu pomocí PIR senzorů umístěných do kruhu. V úvodu je popsán princip PIR senzoru společně s digitálními filtry. Další kapitoly jsou věnovány ukázce výstupů získaných pomocí vývojového ...
  • Detekce překážek pomocí LiDARu a předcházení kolizním situacím 

   Author: Předota Jan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou scanování neznámého okolního prostředí pomocí LiDARu, vytvářením mračen bodů a OctoMap, detekcí nových statických překážek a úpravou plánovacích algoritmů pro vyhýbání se těmto překážkám. ...
  • Detekce smyku pro model auta F1/10 

   Author: Jan Dusil; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce pojednává o modifikaci závodního modelu auta. Cílem této modifikace bylo zefektivnění stávajícího modelu tak, aby nové modely byly více univerzální a aby splňovaly nová pravidla soutěže F1/10. Celkový ...
  • Detekce vzorů v časových řadách 

   Author: Bystroň Jiří; Supervisor: Mudroch Martin; Opponent: Hrbek Jakub
   Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním vzorů ve finančních časových řadách metodami rule-based, fuzzy a pomocí klasifikátoru založeného na podobnosti s průměrem korektně určených vzorů. Součástí práce je popis, návrh ...
  • Detekce vzorů v časových řadách 

   Author: Bystroň Jiří; Supervisor: Mudroch Martin; Opponent: Hrbek Jakub
   Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním vzorů ve finančních časových řadách metodami rule-based, fuzzy a pomocí klasifikátoru založeného na podobnosti s průměrem korektně určených vzorů. Součástí práce je popis, návrh ...
  • Detekce zákrytu při vizuálním sledování algoritmem SSD 

   Author: Vávra Petr; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin 

   Author: Novák Ondřej; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. Předzpracování je provedeno ...
  • Displej s Ferrofluidem 

   Author: Lukáš Pospíchal; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Displej s ferrofluidem je zakončením experimentálního výzkumu manipulace s ferrofluidem v kapalném prostředí. Po krátké experimentální fázi, kde byly otestovány různé metody manipulace a s užitím existujícího hardwaru byla ...
  • Distribuovaná identifikace budov 

   Author: Bäumelt Tomáš; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Trnka Pavel
   Tato diplomová práce se zabývá identifikací budov. Nejprve jsou vytvořeny pomocí RC obvodů dva teplotní modely budovy jako lineární časově neproměnné systémy spojitého času. Tyto modely budou poté použity během simulací a ...
  • Distribuované mapování úloh v rekonfigurovatelných sítích vestavěných zařízení 

   Author: Saro Jan; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: de Oliveira Filho Julio
   V současné době schopnost měnit a migrovat funkcionalitu na samo-adaptivních a rekonfigurovatelných embedded zařízeních v bezdrátových senzorových sítích, se stává běžnou vlastností. Vedle této schopnosti zařízení jsou ...